چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟


جزئیات دیدارهای رئیس دیوان محاسبات در حاشیه مجمع اینتوسای

مهرداد بذرپاش که برای شرکت در بیست و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای عازم برزیل شده است، با برخی روسای دیوان محاسبات کشورها دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش مشرق ، در ادامه دیدارهای دوجانبه مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان با همتایان خود در سایر دیوان محاسبات کشورهای جهان در حاشیه مجمع اینتوسای، مهرداد بذرپاش با آقای ژانگ کی، رئیس هیات دیوان محاسبات چین دیدار و گفتگو کرد.

بذرپاش در این دیدار ضمن اشاره به قدمت دیرینه دو کشور به روابط راهبردی و اشتراکات متعدد تاریخی میان دو کشور اشاره کرد و گفت: ایران و چین شرکای استراتژیک یکدیگرند که در مقابل سیاست یکجانه گرایی آمریکا ایستاده اند .

برگزاری دوره های آموزشی مشترک و امکان تبادل و انتقال دانش انباشته دیوان محاسبات کشورمان به دیوان محاسبات چین در حوزه های مختلف حسابرسی دولتی از دیگر پیشنهادهای بذرپاش در این دیدار بود که با استقبال طرف چینی مواجه شد.

ژانگ کی، رئیس هیات دیوان محاسبات چین نیز در این دیدار، با تبیین ساختار دیوان محاسبات چین و اشاره به روابط قدیمی دو کشور بر لزوم ارتقای سطح همکاری های حرفه ای میان دو دیوان تاکید کرد. همچنین، ایشان با اشاره به عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای، این اتفاق را رویدادی مهم و تاثیرگذار بر روابط دو کشور چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ دانست.

در پایان، ژانگ کی ابراز امیدواری کرد یادداشت تفاهم همکاری میان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و چین در نزدیک ترین زمان ممکن نهایی و امضا شود.


دیدار با رئیس کل دیوان محاسبات یونان

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین با یوانیس سارماس، رئیس کل دیوان محاسبات یونان دیدار و گفتگو کرد.

بذرپاش در این دیدار ضمن اشاره به قدمت دیرینه دو کشور و اشتراکات متعدد تاریخی میان ایران و یونان بر نزدیکی هر چه بیشتر دو کشور تاکید کرد.

بذرپاش در این دیدار تاکید کرد : ساخت درونی جمهوری اسلامی ایران ، قدرتمندتر از آن است که دشمنان حتی حدسش را بزنند.

برگزاری دوره های آموزشی مشترک و امکان تبادل و انتقال دانش و تجربیات دیوان محاسبات کشورمان به دیوان محاسبات یونان در حوزه های مختلف حسابرسی دولتی از پیشنهادهای دکتر بذرپاش در این دیدار بود.

یوانیس سارماس، رئیس کل دیوان محاسبات یونان نیز در این دیدار، با تبیین ساختار دیوان محاسبات یونان و اشاره به روابط قدیمی دو کشور بر لزوم ارتقای سطح همکاری های حرفه ای میان دو دیوان تاکید کرد.

سارماس ابراز امیدواری کرد حوزه های همکاری میان دو دیوان در همه زمینه ها هر چه بیشتر توسعه یابد و امضای یادداشت تفاهم همکاری می تواند سرآغاز همکاری مشترک دو دیوان تلقی شود.

دیدار با رئیس سازمان آفروسای

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با ممدو فایه، رئیس کل دیوان محاسبات سنگال و رئیس سازمان آفروسای (سازمان دیوان محاسبات کشورهای آفریقایی) در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، بذرپاش با تاکید یر این نکته که کشورهای اسلامی بایستی قدرتمندترین اتحادها را تشکیل دهند گفت: ارتقای وضعیت اقتصادی کشورهای اسلامی با همکاری و توسعه روابط تجاری و اقتصادی این کشورها در کنار تعمیق روابط فرهنگی کشورهای مسلمان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین خواستار گسترش روابط دوجانبه با دیوان محاسبات کشور دوست و مسلمان سنگال در حوزه حسابرسی شد و پیشنهاد داد یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان در آینده نزدیک نهایی و امضا شود.

دعوت از دیوان محاسبات سنگال مبنی بر حمایت و عضویت در سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی و تعریف دوره های آموزشی و پروژه های مشترک همکاری میان دو دیوان از دیگر پیشنهادهای دکتر بذرپاش در این دیدار بود.

ممدو فایه، رییس کل دیوان محاسبات سنگال نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از بذرپاش بابت برگزاری این دیدار و استقبال از پیشنهادهای ابتکاری دیوان محاسبات کشورمان، اعلام کرد دیوان محاسبات سنگال آمادگی دارد، یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان را در آینده نزدیک در تهران امضا نماید.

دیدار با رئیس هیات دیوان محاسبات گواتمالا

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با خوزه رامیرز، رئیس هیات دیوان محاسبات گواتمالا نیز دیدار و گفتگو کرد.

بذرپاش در این دیدار با بیان اینکه ملت ما ملتی صلح طلب است تاکید کرد: ایران عزیز قرن هاست به هیچ کشوری حمله نکرده است و تنها در مقابل تهاجمات دشمنان از خود دفاع کرده است.

رئیس دیوان محاسبات ایران همچنین پیشنهاد کرد یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان در آینده نزدیک نهایی و امضا شود.

تعمیق روابط دوجانبه و اجرای پروژه های مشترک همکاری علی الخصوص چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ در حوزه حسابرسی زیست محیطی میان دو دیوان از دیگر پیشنهادهای بذرپاش در این دیدار بود.

خوزه رامیرز، رئیس هیات دیوان محاسبات گواتمالا نیز در این دیدار، آمادگی کامل خود را مبنی بر تعمیق و ارتقای سطح همکاری های همه جانبه با دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و نهایی سازی یادداشت تفاهم همکاری در نزدیک چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ ترین زمان ممکن اعلام کرد.

دیدار با رئیس کل دیوان محاسبات قرقیزستان

در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای در ریودوژانیرو -برزیل، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با احمدف، رئیس کل دیوان محاسبات قرقیزستان نیز دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار، بذرپاش با قدردانی از اعلام موضع رسمی دیوان محاسبات قرقیزستان در خصوص حمایت از چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ تاسیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای اسلامی و با بیان اینکه توسعه روابط با کشورهای منطقه از اولویتهای اصلی سیاست خارجی کشور است، خواستار گسترش و تعمیق روابط دوجانبه با دیوان محاسبات کشور دوست قرقیزستان شد.

همچنین، بذرپاش ضمن تاکید بر لزوم دستیابی به چهارچوبی معین برای تداوم و تعمیق همکاری های دوجانبه پیشنهاد کرد یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان در آینده نزدیک نهایی در تهران به امضای طرفین برسد.

احمدف، رئیس کل دیوان محاسبات قرقیزستان نیز در این دیدار، ضمن تاکید بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی میان دو ملت ایران و قرقیزستان و قدردانی از دکتر بذرپاش بابت برگزاری این دیدار و استقبال از پیشنهادهای ابتکاری دیوان محاسبات کشورمان، اعلام کرد دیوان محاسبات قرقیزستان آماده همکاری همه جانبه با دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران است و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان در آینده نزدیک به این روابط استحکام خواهد بخشید.

دیدار با رئیس هیات دیوان محاسبات ارمنستان

همچنین در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای در ریودوژانیرو - برزیل، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با کارن آرستمیان، رئیس هیات دیوان محاسبات ارمنستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، بذرپاش با بیان اهمیت تعمیق روابط با همسایگان برای جمهوری اسلامی ایران ، تاکید کرد : ایران قرن هاست روابط بسیار خوبی با همسایگان خود دارد و تنها در مقابل تهاجم دشمنان از خود دفاع کرده است و دفاع از تمامیت ارضی و سرزمین ، اصل خدشه ناپذیر ماست.

وی با تاکید بر لزوم گسترش و تعمیق روابط دوجانبه با دیوان محاسبات کشور دوست و همسایه ارمنستان، پیشنهاد داد همکاری ها میان دو دیوان در آینده نزدیک افزایش یابد.

تعریف پروژه های مشترک همکاری میان دو دیوان و اعلام آمادگی ایران برای اشتراک دانش و تجربیات به دیوان محاسبات ارمنستان از دیگر پیشنهادهای بذرپاش در این دیدار بود.

کارن آرستمیان، رئیس هیات دیوان محاسبات ارمنستان نیز در این دیدار، ضمن تاکید بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی میان دو ملت ایران و ارمنستان و قدردانی از دکتر بذرپاش بابت برگزاری این دیدار و استقبال از پیشنهادهای ابتکاری دیوان محاسبات کشورمان، اعلام کرد دیوان محاسبات ارمنستان آماده همکاری همه جانبه با دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران است و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان در آینده نزدیک به این روابط استحکام خواهد بخشید.

در این دیدارها قریبی سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل و زهره ای معاون دیوان محاسبات بذرپاش را همراهی می کردند.

سازمان اینتوسای، سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی به عنوان مرجع جهانی دیوان محاسبات کشورهای جهان در حوزه استانداردها و روشهای کاری در حوزه حسابرسی دولتی است که با داشتن ۱۹۲ عضو به عنوان بزرگترین سازمان پس از سازمان ملل متحد تلقی می شود.

هزینه فروش چیست ؟ فرمول هزینه فروش

هزینه فروش

هزینه فروش هزینه ای است که برای تولید کالاها یا خدمات ارائه شده در یک دوره خاص توسط یک شرکت یعنی مواد ، نیروی کار و هزینه های غیرمستقیم صرف شده است. اما ، در مورد خدمات ارائه شده ، هزینه فروش شامل حقوق یا هزینه کارمندان و انواع دیگر هزینه های مرتبط با تولید می باشد. آنچه در این مقاله فروش خواهید خواند :

هزینه فروش چیست ؟

محاسبه هزینه مواد

روشهای ارزیابی ارزش موجودی

 • فایفو – اولین خروجی از اولین ورودی (First in First out)
 • لایفو – آخرین خروجی از اولین ورودی (Last in First out)
 • روش هزینه متوسط

هزینه های نیروی کار

هزینه فروش چیست ؟

هزینه فروش هزینه ای است که برای تولید کالاها یا خدمات ارائه شده در یک دوره خاص توسط یک شرکت یعنی مواد ، نیروی کار و هزینه های غیرمستقیم صرف شده است. این شامل کل هزینه مواد اولیه مستقیم است که برای تولید کالا استفاده می شود . و هزینه کار صرف شده برای تولید کالا و انواع دیگر هزینه های فروش مستقیم که مربوط به تولید کالا است.

اما ، در مورد خدمات ارائه شده ، هزینه های فروش شامل حقوق یا هزینه کارمندان و انواع دیگر هزینه های مرتبط با تولید می باشد.

هزینه های غیرمستقیم مانند هزینه بازاریابی و هزینه توزیع در هزینه فروش گنجانده نشده است. هزینه های غیرمستقیم فقط در صورت سود ظاهر می شود و از کل درآمد فروش برای محاسبه سود ناخالص یا حاشیه ناخالص کسر می شود.

هزینه های دقیق موجود در محاسبه هزینه فروش از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. هزینه فروش از محصولات یا خدمات شرکت گرفته می شود زیرا شرکت این محصولات را می فروشد.

هزینه فروش چیست

هزینه فروش چیست

نکته فروش

هزینه فروش شامل هزینه های سربار نمی باشد و شامل هزینه های متغیر و هزینه های عملیاتی کمتری است. اما هزینه ثابت مانند هزینه کار در هزینه فروش گنجانده شده است. اما ، به طور کلی ، این فقط شامل هزینه های متغیر است.

از آنجا که می توان ارزش موجودی را مجدداً ارزیابی کرد ، هزینه فروش در یک دوره خاص تلفیق دو روش تخصیص هزینه موجودی است. به عنوان مثال ، فایفو (FIFO) و هرگونه ارزیابی مجدد موجودی و همچنین هزینه متوسط.

همچنین تحت تأثیر روش های تخصیص هزینه های سربار به یک محصول خاص قرار دارد. هزینه فروش را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد.

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”مقالات پیشنهادی” txt_align=”justify” style=”3d” color=”mulled-wine”]

پاورپوینت ساختار و ارزیابی تیم فروش + فایل اکسل ارزیابی عملکرد تیم فروش

محاسبه هزینه مواد در هزینه فروش

هزینه مواد برای خرده فروش هزینه خرید محصولی است که وی قصد فروش مجدد آن را دارد تا سود کسب کند. از سوی دیگر ، هزینه مواد برای یک تولید کننده هزینه مواد است که شامل مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در ساخت محصولات نهایی می باشد. فرمول مورد استفاده برای تعیین هر دو نوع هزینه مواد مشابه است.

♦ هزینه مواد = خریدها + موجودی کالای اول دوره – تخفیف تامین کنندگان – عودت به تأمین کنندگان – موجودی پایان یافته. ♦

بگذارید هزینه ی فروش را با کمک یک نمونه کار از یک فروشگاه درک کنیم (اعداد فرضی در نظر گرفته شده اند)

موجودی اول = 90،000 تومان

خریدهای اضافی = 60،000 تومان

تخفیف تامین کننده = 2000 تومان

عودت به تأمین کنندگان = 1000 تومان

موجودی پایان دوره = 50،000 تومان

کل هزینه فروش = 97،000 تومان

روش محاسبه هزینه فروش برای یک تولیدکننده کمی متفاوت از محاسبات ذکر شده در بالا است. موارد زیر نمونه ای از هزینه های فروش برای یک تولید کننده است.

موجودی اول دوره قطعات و مواد اولیه = 90،000 تومان

خریدهای اضافی برای قطعات و مواد اولیه = 60،000 تومان

تخفیف تامین کنندگان = 2000 تومان

عودت به تأمین کنندگان = 1000 تومان

موجودی پایان دوره = 50،000 تومان

هزینه کل مواد = 97،000 تومان

هر دو مثال فوق شامل هیچ نیروی کار مستقیم یا هزینه های غیرمستقیم دیگر نمی شود.

روشهای ارزیابی ارزش موجودی

موارد زیر سه روش است که حسابداران برای تعیین ارزش موجودی مورد استفاده قرار می دهند.

1) فایفو – اولین خروجی از اولین ورودی (First in First out)

در این روش فرض بر این است که اولین محصول تولیدی ابتدا به فروش می رسد. در طی دوره افزایش قیمتها ، درآمد خالص در طی دوره افزایش می یابد.

2) لایفو – آخرین خروجی از اولین ورودی (Last in First out)

در این روش فرض بر این است که آخرین کالاهای تولیدی ابتدا فروخته می شوند. تمایل به کاهش درآمد خالص در کل افزایش قیمت ها است.

3) روش هزینه متوسط فروش

این روش شامل میانگین قیمت خرید کلیه کالاها و کالاهای موجود در انبار بدون در نظر گرفتن تاریخ خرید آن است.

هزینه های نیروی کار

هزینه های نیروی کار

هزینه های نیروی کار

کلیه هزینه های مستقیم نیروی کار استفاده شده در فرآیند تولید محصولات باید در هزینه های فروش گنجانده شود.

علاوه بر هزینه های مستقیم کار ، کلیه هزینه های غیرمستقیم نیروی کار که برای پشتیبانی از فرآیند تولید استفاده می شود نیز در کل هزینه فروش گنجانده شده است. موارد زیر نمونه هایی از هزینه های غیرمستقیم نیروی کار است.

دستمزد پرسنل تضمین کیفیت.
حقوق ناظران تولید.
سرویس ایاب و ذهاب کارمندان.
کارمندان اداری انبار.
تعمیرات و نگهداری.

[vc_row][vc_column][vc_cta چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ h2=”مقالات پیشنهادی” txt_align=”justify” style=”3d” color=”mulled-wine”]

هزینه تولید چیست؟ (انواع و عوامل مؤثر بر آن)

هزینه تولید عامل مهمی در روند تولید یا ارائه‌ی محصول در هر شرکتی است. درک نحوه‌ی محاسبه، ثبت و کنترل هزینه‌های تولید بخشی اساسی در اطمینان از مقرون‌به‌صرفه بودن و سودآوری محصولات شرکت‌ها به شمار می‌آید. برای درک هزینه‌های تولید محصول باید بدانید که هزینه‌ تولید چیست و چگونه بر موفقیت شرکت تأثیر می‌گذارد.

در همین راستا،‌ در این مطلب هزینه‌ تولید را تعریف می‌کنیم، انواع مختلف هزینه‌های تولید را بررسی می‌کنیم و درمورد عواملی که بر هزینه‌ تولید شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند، بحث می‌کنیم.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

تعریف هزینه‌ تولید

اصطلاح «هزینه‌ تولید» به تمام هزینه‌هایی گفته می‌شود که شرکت موردنظر هنگام ارائه‌ی خدمات یا تولید محصول متحمل می‌شود. هزینه‌های تولید هزینه‌های مختلفی را شامل می‌شوند که از آن جمله می‌توان به هزینه‌ی مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارکنان، تعمیر و نگه‌داری کارخانه و هزینه‌ی حمل‌ونقل اشاره کرد؛ هم‌چنین، هزینه‌هایی هم‌چون مالیات‌بر‌درآمد که مربوط به فرایندهای تولید یا تسهیلات شرکت‌ها هستند، جزء هزینه‌های تولید دسته‌بندی می‌شوند.

به طور معمول، شرکت‌ها هزینه‌ تولید را در قالب «هزینه‌ی هر واحد محصول» محاسبه می‌کنند که شامل مقدار پول موردنیاز برای تولید یک مورد خاص است. حسابداران برای محاسبه‌ی هزینه‌ی هر واحد محصول، هزینه تولید را محاسبه می‌کنند و سپس آن را بر تعداد واحدهای تولیدشده تقسیم می‌کنند. پس از آن، آن‌ها می‌توانند هزینه‌ی هر واحد محصول را در نظر بگیرند و درمورد نحوه‌ی قیمت‌گذاری کالای فروشی تصمیم گیری کنند.

به طور معمول، شرکت‌ها برای سودآوری به فروش اقلامی بیش‌تر از هزینه تولید آن‌ها نیاز دارند. اگر هزینه تولید محصول برابر یا بیش‌تر از قیمت فروش آن‌ها باشد، شرکت موردنظر با خطر ضرر یا شکست مواجه می‌شود؛ به همین دلیل، می‌توان گفت که هزینه‌ی تولید عامل مهمی است که شرکت‌ها باید هنگام ارزیابی موفقیت شرایط مالی خود، آن را در نظر بگیرند. اگر هزینه‌ی تولید محصول به طور مداوم بیش‌تر از سود حاصل از آن باشد، ممکن است شرکت برای حفظ بودجه‌ی خود، به توقف تولید نیاز داشته‌باشد. به همین ترتیب، اگر هزینه‌های مربوط به ارائه‌ی سرویسی خاص بیش از حد زیاد شوند، شرکت باید ارائه‌ی آن سرویس را متوقف یا برای کاهش هزینه‌های مربوط راهی پیدا کند.

انواع هزینه تولید

هزینه تولید را می‌توان به ۲ دسته‌ی مجزا تقسیم کرد که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را شامل می‌شوند.

۱. هزینه تولید مستقیم

هزینه تولید مستقیم

هزینه‌های مستقیم هزینه‌هایی هستند که به طور مستقیم به عنوان هزینه‌ی محصولات خاص، خدمات، مشتریان یا سایر موارد محصولات تولیدی ارزیابی می‌شوند.

تیم حسابداری شرکت‌ها به طور معمول هزینه‌های مستقیم را در هر مرحله از مراحل تولید ثبت می‌کنند و سپس آن‌ها را با هم جمع می‌کنند تا هزینه‌ی‌ کلی تولید هر محصول به دست آید. هزینه‌های مستقیم اغلب متغیر هستند، به این معنی که ممکن است، بسته به عوامل مختلف، نوسان داشته‌باشند؛ به عنوان مثال، ممکن است قیمت روغن موردنیاز دستگاه‌های تولیدی در هر سال بالاتر یا پایین‌تر باشد. به طور مشابه، تغییر در حداقل دستمزد کارکنان ممکن است باعث افزایش دستمزد ساعتی کارگران سطوح پایین‌تر شود.

در حالت کلی، هزینه‌های مستقیم موارد زیر را شامل می‌شوند:

 • مواد خام؛
 • لوازم تولیدی؛
 • دستمزد کارگران؛
 • کمیسیون‌ها.

۲. هزینه تولید غیرمستقیم

هزینه‌های غیرمستقیم به هزینه‌هایی گفته می‌شوند که با روند تولید همراه هستند، اما نمی‌توان آن‌ها را به طور مستقیم در روند تولید محصول ارزیابی کرد.

برخی از هزینه‌های غیرمستقیم را نمی‌توان به عنوان چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ عاملی دخیل در هزینه تولید محصولی خاص به شمار آورد؛ در عوض، این هزینه‌ها به عنوان بخشی از هزینه‌های سربار تولید در نظر گرفته می‌شوند.

هزینه‌های سربار تولید شامل هزینه‌هایی هستند که روند تولید محصول یا خدمات را، بدون تأثیرگذاری مستقیم روی این روند، تسهیل می‌کنند. تشخیص راه‌هایی برای شناسایی، ثبت و کنترل هزینه‌های سربار غیرمستقیم تولید یکی از کارآمدترین راه‌ها برای کاهش هزینه‌ی تولید شرکت است.

برخی از مهم‌ترین هزینه‌های سربار تولید عبارت‌اند از:

 • هزینه‌ی لوازم اداری؛
 • پول آب و برق ساختمان؛
 • حقوق ناظران یا کارکنان پشتیبانی؛
 • هزینه‌ی اجاره‌ی مکان شرکت؛
 • هزینه‌های نگه‌داری.

عوامل مؤثر بر هزینه تولید

چندین عامل خاص می‌توانند هزینه تولید محصولی خاص یا سرویسی را به شدت تحت‌تأثیر قرار دهند؛ برخی از این عوامل عبارت‌اند از:

۱. تقاضا

با رشد موفقیت شرکت‌ها، تقاضا برای محصولات خاصی از آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. ممکن است شرکت موردنظر برای پاسخ‌گویی به سفارش‌های مشتریان، به خرید مواد خام بیش‌تر، استخدام کارگران جدید، گسترش امکانات تولید یا حتی افتتاح جایگاه دومی نیاز داشته‌باشد. در حالت ایدئال، این شرکت می‌تواند با استفاده از سود حاصل از مشتریان جدید خود، هزینه‌های اضافی ناشی از تولید بیش‌تر را جبران کند.

۲. تکنولوژی

تکنولوژی- هزینه تولید

با پیشرفت تکنولوژی، برخی از کسب‌وکارهایی که پیش از این به طور سنتی و با نیروی انسانی اداره می‌شدند، به سمت انجام کارها توسط ماشین‌ها و سیستم‌های خودکار پیش می‌روند. بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که به جای کارمندان، از ربات‌های تولیدکننده استفاده کنند؛ به این ترتیب، هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد نیروی کار انسانی در شرکتشان کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، به‌روزرسانی تجهیزات کارخانه، نصب سیستم‌های کامپیوتری جدید یا آموزش کارکنان در استفاده از رابط‌های دیجیتال جدید می‌تواند روند تولید را تسریع کند و هم‌چنین هزینه تولید را کاهش دهد.

۳. نرخ ارز

اگر شرکتی مواد اولیه‌ی خود را از خارج از کشور وارد کند، نرخ ارز در زمان خرید مواد تا حد زیادی می‌تواند روی هزینه تولید تأثیر بگذارد. در صورت افزایش نرخ ارز، مواد موردنیاز شرکت برای تولید محصولاتش ارزان می‌شوند؛ با وجود این، نرخ بالای ارز می‌تواند رقابت میان شرکت‌های صادرکننده را کاهش دهد؛ به این ترتیب، ممکن است هزینه‌ها ثابت بمانند یا حتی افزایش یابند.

۴. نرخ بهره

یکی دیگر از هزینه‌های غیرمستقیم شرکت‌ها وام آن‌هاست؛ به عبارتی، اگر شرکتی برای پرداخت هزینه‌ها از بانک یا نهاد دیگری وام گرفته‌باشد، نرخ بهره‌ی وام می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. در واقع، افزایش نرخ بهره مبلغ بازپرداختی از جانب شرکت موردنظر را افزایش می‌دهد. شرکت‌ها هنگام محاسبه هزینه تولید باید در گزارش‌های مالی خود امکان نوسان در نرخ بهره‌ی وام‌های بانکی را در نظر بگیرند.

۵. هزینه‌ی مواد

هزینه‌ی مواد اولیه‌ی لازم برای تولید، بسته به سال تولید، شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، می‌تواند متغیر باشد؛ به عنوان مثال، ممکن است قیمت فولاد، بسته به ثبات مالی کارخانه‌ی فولاد یا هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، افزایش یا کاهش یابد. از سوی دیگر، قیمت نفت و بنزین به دلیل ارتباط آن‌ها با حمل‌ونقل و تحویل محصول، تقریبا در هر صنعتی بسیار تأثیرگذار است.

۶. نرخ مالیات

نرخ مالیات- هزینه تولید

مالیات هزینه تولید غیرمستقیم کسب‌وکار است که می‌تواند هزینه‌های سربار سالانه‌ی شرکت را به طور چشم‌گیری افزایش دهد. ممکن است مالیات شرکت‌ها در طول ۱ سال، بسته به تغییرات قوانین دولتی، بیش‌تر یا کم‌تر شوند. به این ترتیب، عواملی مانند استخدام چند کارمند جدید در شرکت، افزایش حق بیمه کارکنان و مالیات کارگران می‌توانند به افزایش هزینه‌های تولید منجر شوند.

نحوه محاسبه اندازه پارچه مورد نیاز

زمانیکه برای خرید پارچه و سایر اقلام بیرون می روید در مورد متر، عرض یک لا و عرض دولا فکر می کنید و سعی می نمایید تا محاسبات مرتبط با آنها را به سهولت انجام دهید. ولی همگان این توانایی انجام محاسبات را دارند، چون بعضی از افراد حتی با یک ماسوره کوچک هم آشنا نیستند و هرگز تلاش نکرده اند تا چیزی یاد بگیرند.
آنها هر چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ دفعه که برای خرید مقداری پارچه بیرون می روند با مشکل روبرو می شوند. بین دو پارچه (یکی با عرض تک لا و دیگری با عرض دولا) مردد خواهند شد و نمی دانند که کدام را باید انتخاب کنند. آنها نمی توانند محاسبه کنند که چقدر باید پارچه بخرند و یا اینکه در هر دو مورد چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ باید چقدر هزینه نمایند.
در این مواقع پس از چند بار ضرب و تقسیم تسلیم می گردند و از فروشنده مغازه کمک می خواهند. واقعیت این است که بعضی از فروشندگان هم نمی توانند به مشتریان کمک لازم را ارائه دهند. در این صورت مشتریان بدون اینکه در مورد درستی خریدشان مطمئن شوند به خانه بر می گردند. برای اینکه مشکل این دست از افراد حل شود، در این مطلب برخی از مفاهیم پایه ای شرح داده خواهد شد.

ارتفاع تکه های پارچه

طول و ارتفاع پارچه ها در حالت کلی به صورت زیر است:

 • طول پارچه نشان دهنده درازای پارچه ای است که بر روی طاقه پارچه پیچیده شده و به هر متراژی قابل خریداری است.
 • ارتفاع پارچه فاصله بین دو حاشیه یا لبه پارچه است.

پارچه های موجود در بازار بسته به نوع و مورد استفاده آنها، ارتفاع های مختلفی دارند:

 • غالباً ارتفاع پارچه های توری، ابریشمی یا لینن خانگی 70، 80 و یا 90 سانتیمتر است.
 • معمولاً ارتفاع پارچه های نخی پیراهنی یا پارچه های نخی که برای دوخت منسوجات خانگی مورد استفاده قرار می گیرند 90 و یا 100 سانتیمتر است.
 • معمولاً ارتفاع پارچه خیاطی 140 و یا150 سانتیمتر است.
 • ارتفاع پارچه های رومیزی و پرده ای 180 و یا 200 سانتیمتر است.
 • پارچه هایی با ارتفاع 280 و یا 300 سانتیمتر نیز وجود دارند که برای ملحفه، پرده و مبل مناسب هستند.

اما اگر ارتفاع پارچه از 100 سانتیمتر کمتر باشد، ارتفاع آن یک لا و اگر بیشتر از 100سانتیمتر باشد ارتفاع آن دولا (پارچه ای که بر روی طاقه به صورت دولا پیچیده شده است) محسوب می شود.

محاسبه طول پارچه

چگونه می توان پارچه مورد نیاز برای دوخت یک لباس را با توجه به ارتفاع آن محاسبه کرد؟ در اینجا قصد داریم همه موارد را بیان کنیم:
طول قسمت های مختلف لباس برحسب سانتیمتر اندازه گیری می شود؛ طول همه چیز مثل آستین، یقه، سرآستین، چاک لباس، کمربند، جیب و موارد دیگر باید اندازه گیری گردد. میزان پارچه مورد نیاز برای دوخت فواصل اضافی، سجاف ها و چیزهای دیگر بایستی محاسبه شود. مثلا یک دامن باید تا بالای زانو دوخته شود، پس باید فاصله کمر تا زانو اندازه گیری گردد.

 • باید چند سانتی متر برای دوخت بندهای آن اضافه شود.
 • ضمناً باید مقداری فاصله اضافی نیز برای دوخت در نظر بگیرید.

همچنین برای دوختن یک پیراهن کلاسیک حاوی آستین های بلندی باید:

 • فاصله بین سرشانه تا بلندای مطلوب پیراهن اندازه گیری شود.
 • طول آستین (به اضافه یقه و سردست و سرشانه) اندازه گیری گردد.
 • چند سانتیمتر هم برای فواصل اضافی دوخت و سجاف در نظر گرفته شود.

مجموع تمام این اندازه ها طول پارچه مورد نیاز را مشخص می کنند. در ضمن باید طول پارچه (به سمت تار) و نه ارتفاع آن نیز (به سمت پود) اندازه گیری شود. این کار به این دلیل است که با شستن پارچه تار بیشتر از پود جمع می شود و بنابراین ممکن است پارچه از طول آن کوچک تر شود. اما در عرض این گونه نیست (چرا که در این صورت باعث می شود لباس دوخته شده غیر قابل قبول باشد). بنابراین می توان متوجه شد که بالفرض در همان مثال های بالا، طول پارچه مورد نیاز که باید خریداری شود براساس ارتفاع پارچه تغییر می کند.
با ذکر یک مثال بهتر این مسئله را روشن می کنیم. ارتفاع پارچه ها برای خیاطی معمولاً 140 یا 150 سانتیمتر است. چنانچه ارتفاع پارچه دولا باشد برای دوخت یک دامن ساده تا زانو باید فقط اندازه هایی که گرفته می شود روی پارچه پیاده گردد؛ اما اگر ارتفاع پارچه یک لا بود باید پارچه را براساس دو برابر اندازه هایی که گرفته شده است، اندازه بگیرید.

چه مقدار پارچه چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ مورد نیاز است؟

از آنجاییکه محاسبه طول پارچه مورد نیاز در هر پروژه چیزی نیست که خوشایند مصرف کنندگان باشد، لذا یک جدول مفید طراحی کرده ایم و در آن مشخص نموده ایم که برای دوخت هر نوع لباسی چه مقدار پارچه مورد نیاز است. برای تدوین این جدول از مشورت های یک متخصص کمک گرفته شده است.
با این حال این جدول یک جدول تخصصی نیست، بلکه یک جدول عمومی است؛ از این رو لباس های ساده و پایه (دامن، پیراهن مردانه، پیراهن زنانه، شلوار، لباس زیر، کاپشن و کت) را با سایزهای استاندارد در نظر گرفته ایم. به همین دلیل از این جدول فقط برای گرفتن ایده برای خرید پارچه استفاده کنید تا دیگر در هنگام خرید پارچه دچار دردسر نشوید، و در مقابل فروشنده (یا دوست صمیمی تان) خجالت زده و شرمنده نگردید.
این جدول براساس پارچه هایی با ارتفاع 140 یا 150 سانتیمتر دو لا طراحی گردیده و در آن میزان پارچه مورد نیاز برای دوخت لباس های پایه، ساده و راسته ای که در سایز متوسط هستند ذکر شده است.

جدول طول مورد نیاز پارچه برحسب سانتیمتر برای لباس های ساده و راسته با سایز متوسط

موردی که باید دوخته شود ↓ ارتفاع پارچه ← 140 یا 150 سانتیمتر
دامن راسته تا زانو 70 یا 80 سانتیمتر
پیراهن با آستین های بلند 140 سانتیمتر
پیراهن چسب زنانه با / بدون آستین 130 یا 180 سانتیمتر
دامن تمام کلوش تا زانو 140 یا 150 سانتیمتر
دامن نیم کلوش تا زانو 120 سانتیمتر
شلوار ساده راسته 120 سانتیمتر
تاپ 70 سانتیمتر
کاپشن کلاسیک 170 سانتیمتر
کت گشاد / راسته 250 یا 300 سانتیمتر
شلوار مردانه 150 سانتیمتر
کاپشن مردانه 220 سانتیمتر
پالتو مردانه 280 سانتیمتر

جدول بالا فقط یک شاخص است و تنها ایده ای برای خرید پارچه به شما می دهد. اندازه های داده شده در جدول برای کاربران زیاد کاربردی نیستند (زیرا سایز افراد با یکدیگر متفاوت است). ضمناً این اندازه ها برای دوخت مدل های خاص لباس هم مناسب نیستند. فقط هدف این بوده که با عرض تقریبی پارچه های مورد نیاز برای دوخت لباس های مختلف آشنا شوید و چنانچه قصد دارید یک دامن تمام کلوش بدوزید، پارچه ای نخرید که برای چادر سیرک مناسب باشد.

نکات و ترفندها

در ادامه نکات مفیدی در خصوص خرید پارچه عنوان می شود:

 • توجه داشته باشید که در هنگام محاسبه طول پارچه مورد نیاز، جهت طرح ها یا جهت خواب پارچه (مانند پارچه مخمل) را در نظر بگیرید. زمانیکه طرح پارچه ها دارای نظم خاصی است و یا اینکه طرح پارچه در یک جهت خاص تکرار می شود باید طول بیشتری از پارچه را خریداری چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ نمایید.
 • در مورد لباس هایی که دارای طرح های پیچیده ای هستند، ابتداً می توانید با پهن کردن الگوهای خود در خانه بر روی سطحی که شبیه پارچه است با اندازه گیری طول آنها میزان پارچه مورد نیاز برای خرید را محاسبه کنید.
 • باز کردن و پهن کردن تکه الگوها از قبل همیشه توصیه می شود چرا که در این صورت می توانید با اندازه گیری دقیق مقدار پارچه مورد نیاز در هزینه های خود نیز صرفه جویی نمایید.
 • چنانچه قصد دارید یک دامن چین پلیسه بدوزید صرف نظر از عرض پارچه باید 3 برابر دور باسن را به علاوه 25 سانتیمتر برای انتهای آن در نظر بگیرید.چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟
 • برای محاسبه طول سایبان های کلاسیک جمع شونده، باید طول (سقف زمینه) و عرض آن را بدانید که باید دو برابر عرض تیر نگهدارنده باشد.
 • برای محاسبه میزان پارچه مورد نیاز برای پوشاندن رویه صندلی یا مبل، الگوی خود را براساس روکش قدیمی آن ترسیم نمایید، سپس الگو را باز کرده و میزان پارچه مورد نیاز را محاسبه کنید.

با این حال برای موارد خاص که اندازه گیری طول پارچه مورد نیاز واقعاً دشوار است، می توانید روی کمک مغازه دار یا فروشنده حساب باز کنید.

پارک حاشیه ‌ای چیست و چگونه هزینه آن را پرداخت کنیم؟ افزایش نرخ پارک حاشیه‌ای در سال 1401

براساس تعریفی که توسط شهرداری ارائه شده چگونه حاشیه فروش را محاسبه می کنید؟ است، پارکینگ حاشیه‌ای بخشی از فضای کار کنار خیابان است که به توقف وسایل نقلیه موتوری اختصاص پیدا می‌کند. از این نوع پارک برای دسترسی به مراکز خدماتی و فروشگاه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن و با کم‌ترین زمان ممکن استفاده می‌شود.

کاربر گرامی، با وارد کردن پلاک خودرو در قالب نمونه، میتوانید نسبت به استعلام پارک حاشیه خود اقدام فرمایید.

هزینه‌های پارک حاشیه‌ای

طبق ماده 15 قانون تخلفات راهنمائی و رانندگی پارک وسیله نقلیه در معابر شهری پرترافیک و در محدوده زمانی 7 الی 21 روزهای کاری بدون پرداخت حق توقف پس از نیم ساعت اول به منزله ارتکاب تخلف (پارک ممنوع) خواهد بود. این طرح به این خاطر اجرا شده است که به‌خاطر تقاضای زیاد در مناطق مرکزی شهر و اشغال فضاهای پارک توسط وسایل نقلیه، اتوموبیل‌هایی که به دنبال فضای پارک هستند، با مشکل مواجه خواهند شد.

بنابراین طی سال‌های اخیر شهرداری‌های شهرهای بزرگ در حال پیاده‌سازی روش‌هایی هستند که با استفاده از آن بتوان ترافیک پارک‌های حاشیه‌ای را تا حد زیادی کنترل کرد. در واقع در بسیاری از موارد پارک‌های طولانی مدت باعث می‌شود که جا کافی برای سایر افرادی که نیاز به استفاده از پارک‌های حاشیه‌ای دارند وجود نداشته باشد.

از دیگر مشکلات کنترل نکردن پارک حاشیه‌ای این است که به خاطر تراکم بالا ممکن است بعضی از ماشین‌ها اقدام به پارک دوبله در کنار خودرویی که پارک حاشیه‌ای کرده است بکنند و در نتیجه امکان توزیع عادلانه فضاهای موجود بین کاربران از بین می‌رود.

این کار همچنین باعث خواهد شد که ترافیک به شکل سنگین‌تری در شهر جریان داشته باشد و شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی نتواند ترافیک خیابان‌های شلوغ شهر را به‌خصوص در ساعاتی که دارای بار ترافیکی سنگین‌تری هستند کنترل کند.

با تصویب تعیین نرخ پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۱ مبلغ عوارض آن در تهران در سال ۱۴۰۱، ۲۵ تا ۲۸ درصد افزایش یافت.

تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای ۱۴۰۱ از دیگر دستور جلسه شورای شهر بود که در دستور کار اعضا قرار گفت.

نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد افزایش یافته است.

نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در نیم ساعت اول رایگان خواهد بود، تا دو ساعت اول نرخ عوارض از ۱۲۵۰ تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۶۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ رسید.

در ادامه نیز در هر دو ساعت ۲هزار تومان نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای محاسبه خواهد شد.

مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای به چه صورت است؟

حالا بسیاری از شهرها در ایران سعی در پیاده‌سازی روشی دارند که با استفاده از آن تمام فرآیند عملیات پارک به صورت هوشمند انجام خواهد شد. هنگامی که یک خودرو در فضای پارک حاشیه‌ای هوشمند، توقف می می‌کند از طریق شماره پلاکش به وسیله ماشین های ثبت پلاک مخصوص این سامانه شناسایی می‌شود، حضور این خودرو هر 30 دقیقه یکبار به وسیله ماشین‌های ثبت پلاک بررسی می‌شود و هنگام خروج از پارک، طبق گزارش‌هااز ماشین‌های ثبت پلاک، هزینه قابل پرداخت به نسبت زمان توقف خودرو، تعیین شده و به اطلاع راننده می‌رسد.

باید در نظر گرفت که توقف‌های کمتر از نیم ساعت در حاشیه شهرها در معابری که پارک هوشمند دارند شامل پرداخت پول نمی‌شود و در چنین شرایطی می‌توانید به صورت رایگان از این پارک استفاده کنید.

راننده می‌تواند روش‌‌ پیش پرداخت را انتخاب کند یا با انتخاب پس پرداخت بعد از استفاده خود از پارک حاشیه‌ای نسبت به پرداخت هزینه آن اقدام کند. باید این نکته را در نظر گرفت که اگر راننده نسبت به پرداخت عوارض هیچ اقدامی نکند و بدهی او به مبلغ مشخصی برسد، خودرو او توسط پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه خواهد شد؛ جریمه‌ای که بسیار بیشتر از میزان هزینه پارک حاشیه‌ای است.

معاون اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طی گفتگویی با سایت مشرق در مورد اجرایی شدن این طرح در تهران گفت: «بعد از پارک یک خودرو در حاشیه خیابان به مالک آن پیامکی ارسال و اعلام می‌شود که شما در چه معبری خودروی خود را پارک کرده‌اید و در سامانه تهران من ثبت‌نام کرده‌اید یا خیر. در حال حاضر 85 معبر در منطقه دو شامل این طرح شده که حدود 14 هزار و 100 فضای پارک می‌شود. در این راستا شهر تهران به 5 پهنه تقسیم شده و قرار است طی دو ماه آینده مناطق 6، 7، 11 و 12 برای پیوستن به این طرح وارد مزایده شوند چرا که عملا دغدغه ما محدوده مرکزی شهر است».

با توجه به اینکه طرح در تهران و سایر شهرهای بزرگ با جدیت تمام در حال اجرا است، باید حتما هنگام استفاده از این خدمات پرداخت سریع عوارض استفاده از این پارک‌های حاشیه‌ای را در نظر داشته باشید. برای انجام این کار می‌توانید از اپلیکیشن شاپ استفاده کنید. اپلیکیشن شاپ در حال حاضر روی وب، کافه بازار و اپ استورهای ایرانی مثل سیب ایرانی و سیبچه در دسترس است و شما می‌توانید با وارد کردن شماره تلفن خود و ورود به این اپلیکیشن و با استفاده از بخش خدمات خودرو نسبت به پرداخت عوارض خودرو اقدام کنید.

پارک حاشیه‌ای در کدام مناطق تهران اجرا می‌شود؟

این طرح در مناطق 6، 7، 11 و 12 تا پایان سال اجرایی می‌شود و بر این اساس طی مراحل مختلف 32 هزار فضای پارک حاشیه‌ای ساماندهی می‌شود. این نکته را در نظر داشته باشید که ورودی در محدوده طرح های ترافیکی 700 تومان و در خارج طرح 500 تومان خواهد بود که توقف در نیم ساعت اول رایگان خواهد بود و بعد از آن براساس فرمولی مشخص هزینه توقف محاسبه می‌شود.

باید در نظر گرفت که با استفاده از این طرح طی مراحل مختلف 32 هزار فضای پارک حاشیه‌ای ساماندهی می‌شود. در انتها بار دیگر تاکید می‌کنیم که پرداخت بدهی پارک حاشیه ای از طریق اپلیکیشن شاپ امکان پذیر است. اپلیکیشن شاپ در حال حاضر روی وب، کافه بازار و اپ استورهای ایرانی مثل سیب ایرانی و سیبچه در دسترس است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.