تغییراتی در نشانگر Pivot Point


ADX غیر جهتدار است و قدرت روند را هم در روند صعودی و هم در روند نزولی، با افزایش نشان می دهد.

Forex

یک میانگین متحرک، برای تعدیل حرکت قیمت است. و یک دید کلی نسبت به حرکت قیمت میدهد.

میانگین متحرک ساده یک حرکت ملایم را نشان میدهد تا در حرکات تیز قیمت دچار اشتباه نشویم. عیب آن تاخیر در تشخیص روند، برای اقدام سریع خرید و فروش است.

میانگین متحرک نمایی، کوچکترین جهش قیمت را نشان میدهد. عیب آن این است که ممکن است جهش موقت قیمت را با روند اشتباه بگیریم.

Stop And Reversal ( SAR )

با نقاط در تشخیص انتهای روندها و تعیین آسان زمان خرید و فروش کمک میکند.

وقتی نقاط زیر شمعها هستند زمان خرید و زمانی که بالای شمعها هستند موقع فروش است.

هنگامی که بازار جهت دار است و روند طولانی است استفاده شود نه در بازار پر تلاطم.

نوارهای بولینگر برای اندازه گیری فراریت بازار استفاده میشوند. آنها مانند سطوح حمایت و مقاومت کوچک عمل میکنند.

قیمت همیشه تمایل دارد به میانه نوارهای بولینگر بازگردد.

نوار بولینگر له شده یعنی بازار آرام است. وقتی نقاط گریز اتفاق می افتد در همان سمتی که قیمت از آن گریخته است وارد عمل میشویم.

Average Directional Movement index ( ADX )

شاخص هدایتی میانگین، قدرت روند جاری را چه به بالا و چه به پایین تعیین میکند.

بین صفر تا صد نوسان میکند. مقادیر بالاتر از 40 به معنی تغییراتی در نشانگر Pivot Point روندهای قوی و مقادیر زیر 20 به معنی روند ضعیف است.

این اندیکاتور روند را به عنوان نزولی یا صعودی درجه بندی نمیکند بلکه صرفا میزان قدرت روند جاری را بیان میکند.

این اندیکاتور برای شناسایی تغییرات بالقوه در بازار از حالت دارای روند به حالت بدون روند بکار میرود.

Commodity Channel index ( CCI )

اندیکاتور شاخص خط مشی کالا : پیش فرض این است که بازارهای کالا در سیکل ها در حرکتند و ماکزیمم ها و مینیمم ها در فواصل متناوب ظاهر میشوند.

این اندیکاتور برای تشخیص سطوح خرید یا فروش بیش از اندازه بکار میرود.

Standard Deviation ( Std Dev )

انحراف معیار یعنی چگونه ارقام وسیع مثلا قیمتهای نهایی از میانگین تفریق میشوند.

هر قدر تفاوت میان قیمتهای نهایی و میانگین بیشتر باشد، انحراف معیار و فراریت بالاتر است و برعکس.

محاسبه انحراف معیار20: 20 قیمت نهایی آخر را جمع بزنید و بر 20 تقسیم کنید. سپس برای هر دوره، میانگین قیمت نهایی را از قیمت واقعی کسر کنید.

هر چه فراریت سهم بیشتر باشد، سود و دامنه نوسان بالاتر است.

Moving Average Convergence Divergence(MACD)

این اندیکاتور جهت تشخیص روند بکار میرود.

از دو میانگین سریع و کند تشکیل شده است و خط عمودی به نام هیستوگرام تفاوت بین این دو میانگین متحرک را نشان میدهند.

یک راه کاربردش این است که منتظر باشیم تا خط سریع خط کند را از بالا و پایین قطع کند تا وارد معامله شویم.

ایراد این اندیکاتور این است که از میانگین های متحرک زیادی استفاده میکند.

این اندیکاتور برای تشخیص اشباع خرید یا فروش و کمک به تشخیص انتهای روند بکار میرود.

مانند اندیکاتور ام آ سی دی یک خط سریع و یک خط کند دارد.

وقتی خطوط بالای 70 است یعنی بازار از خرید اشباع شده و زمان فروش است.

وقتی خطوط زیر 30 است یعنی بازار از فروش اشباع شده و زمان خرید است.

Relative Strength Index (RSI)

مانند استوکستیک، اشباع خرید یا فروش را نشان میدهد.

بالای 80 به معنی اشباع خرید و زمان فروش است.

زیر 20 به معنی اشباع فروش و زمان خرید است.

این اندیکاتور بار تایید تشکیل روند بکار میرود. اگر فکر میکنید یک روند در حال شکل گیری است منتظر بمانید تا خط این شاخص از 50 به بالا یا پایین برود.

Average True Range (ATR )

دامنه میانگین حقیقی فراریت سهم را اندازه میگیرد.

این اندیکاتور راهنمایی برای جهت یا مدت قیمت فراهم نمیکند بلکه صرفا درجه حرکت قیمت یا فراریت را معین میکند.

روش محاسبه: 1- ماکزیمم فعلی منهای قیمت نهایی فعلی 2- قدر مطلق: ماکزیمم/ مینیمم فعلی منهای قیمت نهایی قبلی

Bears Power ( Bears )

در بازار همواره نزاع بین فشار فروشندگان و فشار خریداران وجود دارد. در نتیجه این عرضه و تقاضا، قیمت بالا یا پایین میرود.

اگر شاخص روند، جهت بالا را نشان میدهد و این اندیکاتور زیر صفر است اما در حال رشد است ، یک سیگنال خرید است.

Bulls Power ( Bulls )

اگر شاخص روند، پایین را نشان میدهد و این اندیکاتور زیر صفر است اما در حال پایین رفتن است، یک سیگنال فروش است.

بر اساس مقایسه دوره ماکزیمم با دوره ماکزیمم قبلی است. اگر دوره ماکزیمم جاری بالاتر است، تفاوت مربوطه ثبت خواهد شد.

این اندیکاتور برای شناسایی سطوح بدون ریسک معامله استفاده میشود.

نوسان شاخص بین صفر و یک است. هرگاه شاخص زیر 0.3 رسید قیمتها بالا میروند و اگر بالاتر از 0.7 رسید قیمتها پایین می آیند.

دو خط حرکت متوسط که در بالا و پایین روند قیمتها حرکت میکنند.

وقتی قیمت به حاشیه فوقانی برسد، سیگنال فروش میدهد و زمانی که قیمت به حاشیه پایینی بخورد، سیگنال خرید میدهد.

Force Index ( Force )

برای اندازه گیری قدرت خریداران در هر افزایش و کاهش قیمت بکار میرود.

هرگاه زیر صفر رسید میتوانید بخرید و هرگاه در روند مثبت سیگنال افت داد بفروشید.

Ichimoku Kinko Hyo

به ژاپنی یعنی: جدول تعادل در یک نگاه. و شامل پنج منحنی است:1- قهوه ای: نشانگر مقدار متوسط قیمت به عنوان ماکزیمم و مینیمم در یک بازه زمانی است.2- آبی: نشانگر ارزش قیمت به طور متوسط در بازه زمانی دوم.3- زرد ( گستردگی): نمایشگر قیمت بسته شدن شمع فعلی، بازگشت مقدار در بازه زمانی دوم. 4- سبز: نمایش نقطه میانی بین دو خط قبلی، رو به جلو در بازه زمانی دوم. 5- قرمز: نمایشگر مقدار متوسط قیمت در بازه زمانی سوم، انتقال یافته از بازه زمانی دوم.

دو خط پیشرو که سطوح حمایت و مقاومت قبلی اند و بینشان نظیر ابر است.

میزان تغییرات قیمت کالا در بازه زمانی را نشان میدهد.

این شاخص فرض میکند که گرایش فعلی ادامه خواهد یافت.

Moving Average of Oscillator ( OSMA )

نمایشگر تفاوت بین نوسانگر و تعدیل کننده نوسانگر است.

از خط اصلی ام آ سی دی به عنوان نوسان ساز استفاده میشود و از خط سیگنال آن برای تعدیل کنندگی استفاه میشود.

Relative Vigor Index ( RVI )

این اندیکاتور بر این اساس استوار است که در بازار صعودی قیمت بسته شدن معمولا بالاتر از قیمت باز شده است و برعکس.

1- واگرایی صعودی/ نزولی: سیگنال اصلی ضعف روند جاری را نشانه میگیرد.

2- زمان خوب برای خرید/ فروش ، تقاطع خطوط است.

3- هنگام خروج بازار از اشباع خرید / فروش ، یک سیگنال خرید / فروش است.

Williams Percent Range ( % R )

این نوسانگر شرایط اشباع خرید / فروش را اندازه میگیرد.

بین صفر و 20 اشباع خرید و بین 80 و 100 اشباع فروش است.

ام این نقاط لزوما به معنای خرید در اشباع فروش و برعکس نمیباشد. بلکه بهترین حرکت صبر کردن جهت دیدن حرکت بعدی قیمت است.

معرفی اندیکاتور ADX | اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار

مجله افیکس کار: انجام معاملات در جهت یک روند قوی، ریسک آن معامله را کاهش داده و پتانسیل سود را افزایش می دهد. اندیکاتور ADX یک روش ساده برای شناسایی خط روند قوی در بازار سرمایه است. بیشتر معامله گرانی که این خط روند را در نظر می گیرند، می توانند نقطه صعودی یا نقطه نزولی قیمت را بشناسند و بعد اقدام به معامله نمایند.

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار (ADX) چیست؟

از اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار (ADX) در زمان روند قوی استفاده می شود. در بسیاری از موارد، این شاخص روند نهایی است.

درست است که روند دوست شماست، اما مطمئناً این اندیکاتور به شما کمک می کند دوستان خود را بشناسید. در این مقاله ، مقدار ADX را به عنوان یک اندیکاتور قدرت روند بررسی خواهیم کرد.

از اندیکاتور ADX برای تعیین قدرت روند استفاده می شود. محاسبات ADX براساس گرفتن میانگین متحرک گسترش محدوده قیمت، در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود.

ADX را می توان روی همه دارایی های معاملاتی مانند جفت ارزهای فارکس، رمز ارزها، سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، وجوه قابل معامله در بورس و آتی استفاده کرد.

تنظیمات اندیکاتور ADX

تنظیمات پیش فرض 14 دوره ای است. اگرچه از دوره های زمانی دیگر می توان استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط با مقادیری از صفر تا 100 است. ADX جهت تعیین شده ندارد و چه قیمت صعودی باشد و چه نزولی، قدرت روند را ثبت می کند .

این اندیکاتور معمولاً در همان پنجره رسم می شود. دو خط نشانگر حرکت جهت دار (DMI) دارد، که از ADX مشتق شده است (تصویر زیر).

اندیکاتور ADX

ADX غیر جهتدار است و قدرت روند را هم در روند صعودی و هم در روند نزولی، با افزایش نشان می دهد.

وقتی + DMI بالاتر از -DMI باشد، قیمتها در حال افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه می گیرد. هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد، قیمتها در حال پایین آمدن هستند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه میگیرد.

نمودار بالا مثالی از روند صعودی است که به یک روند نزولی تغییر می کند. توجه داشته باشید که ADX در طی روند صعودی ، وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود ، چگونه افزایش یافت. وقتی قیمت معکوس شد ، -DMI از بالای + DMI عبور کرد و ADX برای اندازه گیری قدرت روند نزولی مجدداً افزایش یافت.

اندازه گیری قدرت روند

مقادیر ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآورترین روند معاملات را شناسایی کنند. مقادیر همچنین برای تشخیص بین شرایط روند و غیر روند مهم هستند. بسیاری از معامله گران از قرائت ADX بالای 25 این برداشت را می کنند که این روند برای استراتژی های معاملات روند به اندازه کافی قوی است. برعکس، وقتی ADX زیر 25 باشد، بسیاری از معامله گران از استراتژی های معاملاتی روند اجتناب می کنند.

هرچه مقدار این اندیکاتور بیشتر باشد، قدرت روند بیشتر است.مقادیر بین 75 تا 100 نیز بیشترین قدرت روند را نشان می دهد.

جهت خط ADX برای محاسبه قدرت روند مهم است. هنگامی که خط ADX در حال افزایش است، قدرت روند در حال افزایش است و قیمت در جهت روند حرکت می کند. هنگامی که خط ADX در حال سقوط است، قدرت روند در حال کاهش است و قیمت وارد یک دوره اصلاح یا تثبیت می شود.

نیمه خالی یا نیمه پر- شما کدام هستید؟

بسیاری از معامله گران موفق از رویکردی منظم در معاملات استفاده می کنند. آنها با فرضیه ای درباره بازار یا شرایط اقتصادی خاصی شروع می کنند. آنها با ایجاد یک برنامه معاملاتی فرضیه را پیگیری می کنند و سپس با قرار دادن یک معامله، فرایند را نهایی می کنند تا موقعیت خود را آزمایش کنند. این بسیار مرحله 1 ، مرحله 2 و غیره است.

بعضی اوقات نقشه با پول می رود و نتیجه آن… پول! فرضیه و برنامه معاملاتی که در آن زمان مشخص شده است و محصول نهایی یک تجارت موفقیت آمیز است. هرچند که بیشتر اوقات ، فرضیه و طرح حمایت از معاملات خالی از لطف است و معکوس می شود.

بی پول! در واقع ، پول کمتری!

در این مرحله ، اصلاحاتی در برنامه معاملات (یا حتی فرضیه اصلی) مورد نیاز است. همیشه می خواهیم بدانیم که چه کاری را درست نکرده ایم ، یا هر چیزی را که نادیده گرفته ایم یا مورد توجه قرار نگرفته است شناسایی کنیم ، و سپس دوباره امتحان کنیم. البته این باید با کمترین احساس ممکن انجام شود یا اینکه در غیر این صورت احساس می کنیم که بدبین هستیم:

من چیکار میکنم؟ من همیشه اشتباه می کنم؛ هرگز درست نیست این باید کار می کرد! ”

فکر کردن به این شکل آسان است ، به خصوص برای بازرگانان و مبتدیان تازه کار ، که تمایل به پوشیدن احساسات در آستین خود دارند. حتی شادترین ، حباب ترین ، دوست داشتنی آفتاب و خوشبین حرفه ای شروع به تردید در خود می کند. بعد از اینکه بدبینی کل بدن او را بلعید ، تنها محصولات منطقی که باید دنبال کنند انکار ، ناامیدی و هوس درست کردن است ، همین حالا! و هنگامی که احساسات و تجارت را با هم مخلوط می کنیم ، تنها نتیجه ضرر است.

آنچه می خواهید انجام دهید وقتی همه چیز به نتیجه نرسید ، تصور کنید طرف دیگر حصار را تصور کنید ، لیوان را پر از نیمه تصور کنید ، و تصور کنید که به احتمال زیاد همه چیز بهتر از بد پیش می رود.

مثال: من در آخرین تجارتم مبلغ تحصیلات دانشگاهی پسرم 10،000 دلار از دست دادم! به سمت روشن تر نگاه کنید – استنفورد از این مسئله غافل است ، اما کالج جامعه محلی عالی است! من پس انداز می کنم و پسرم به احتمال زیاد در همه زمان ها تحت نظارت من در خانه زندگی می کند.

خوب ، شاید این واقع بینانه ترین یا بهترین نمونه برای این وضعیت نباشد ، اما این یک احتمال است. فقط به یاد داشته باشید: این کار می کند تا مثبت فکر کنید و مانند یک خوش بین باشید. و گاهی مثبت فکر کردن به معنای فکر کردن چگونگی بدتر شدن اوضاع است.

مثال: من در آخرین معامله ام مبلغ تحصیلات دانشگاهی پسرم 10،000 دلار را از دست دادم! خوشبختانه ، تلفن همراه همیشه زنگ زده دختر نوجوان من است / به راحتی مرا به موقع از خواب بیدار کرد تا موقعیت من را از دست بدهد. من تا پایان روز معامله 30،000 دلار از دست می دادم!

اکنون این راهی است که بتوانیم خوش بینانه فکر کنیم. مطمئناً 10K دلار از دست داده اید ، اما می توانست سه برابر بدتر شود. تحقیقات نشان می دهد ، كسانی كه بیشتر در مورد چگونگی بدتر شدن شرایط در زمان عقب نشینی تمركز می كردند ، نسبت به كسانی كه در مورد چگونگی بهتر شدن امور می اندیشید ، نسبت به شرایط بهتر احساس می كنند. دیوانه!

بهبودی شما از بازگشت به طور مستقیم با نحوه مشاهده بازگشت در هنگام وقوع ارتباط دارد. اگر این رویداد به عنوان یک از دست دادن یا پایان وقوع جهان مشاهده شود ، یک فرصت بسیار خوب وجود دارد که احساسات بر شما غلبه کند. همانطور که در بالا خوانده بودید ، بیش از حد احساسات درگیر با تجارت شما می تواند به ناامیدی و ناامیدی منجر شود ، و احساس دوباره بازیابی سریع ضررهای شما است.

ایده بد! اول بمانید و اول خود را آرام کنید! به جای پرش به عقب برگشت به چرخش چیزها ، وقت بگذارید تا اوضاع را درک کنید. قدم عقب و استراحت کنید. شما باید قبل از بازگشت به تجارت ، آبهای روانشناختی خود را دوباره جوان کنید.

مشکلات را به عنوان تجربیات یادگیری در نظر بگیرید. خطاهای خود را برای یافتن آنچه پیش آمده اشتباه کنید و استراتژی خود را با تغییرات لازم اصلاح کنید. دریابید که چه عواملی برای بهبود سود به جای عبور از انگشتان دست خود و آرزوی داشتن یک ستاره نیاز به بهبودی دارند.

جدا شدن و شک در پیشرفت شما بسیار آسان است وقتی که برنامه تجاری “اثبات گلوله” سود شما را به دست نمی آورد. فکر کردن در مورد آنچه ممکن است بوده باشد ، شما را ناامید می کند و شما را برای ادامه تلاش خود برای دستیابی به پیپ ناامید می کند. وظیفه شما ، اگر تصمیم به پذیرش آن گرفتید (و باید!) این است که نهایت خوش بینی ، یک فرد متکبر باشید. تمرکز خود را برای حل مشکلی که از سود شما باز می دارد ، حفظ کنید و به اشتباهات توجه نکنید. به طور منظم و غیرمستقیم فکر کنید. تجارت آینده خود را به عنوان تنها مشکل دیگری برای حل کردن در نظر بگیرید. اگر اولین بار کار نکرده است ، به جاده بلند بروید و آنچه نیاز به تعمیر دارد را برطرف کنید. در کار سخت شما شک نکنید ، حتی اگر نتیجه ای نداشته باشد. هر شکست و خطا بلوک یادگیری دیگری است که می توانید در “کیف تجربه” خود قرار بگیرید. خوشحال باشید ، فکر کنید آفتاب ، لبخند بزنید. معاملات شما نشانگر نگرش مثبت شما خواهد بود.

Forex

یک میانگین متحرک، برای تعدیل حرکت قیمت است. و یک دید کلی نسبت به حرکت قیمت میدهد.

میانگین متحرک ساده یک حرکت ملایم را نشان میدهد تا در حرکات تیز قیمت دچار اشتباه نشویم. عیب آن تاخیر در تشخیص روند، برای اقدام سریع خرید و فروش است.

میانگین متحرک نمایی، کوچکترین جهش قیمت را نشان میدهد. عیب آن این است که ممکن است جهش موقت قیمت را با روند اشتباه بگیریم.

Stop And Reversal ( SAR )

با نقاط در تشخیص انتهای روندها و تعیین آسان زمان خرید و فروش کمک میکند.

وقتی نقاط زیر شمعها هستند زمان خرید و زمانی که بالای شمعها هستند موقع فروش است.

هنگامی که بازار جهت دار است و روند طولانی است استفاده شود نه در بازار پر تلاطم.

نوارهای بولینگر برای اندازه گیری فراریت بازار استفاده میشوند. آنها مانند سطوح حمایت و مقاومت کوچک عمل میکنند.

قیمت همیشه تمایل دارد به میانه نوارهای بولینگر بازگردد.

نوار بولینگر له شده یعنی بازار آرام است. وقتی نقاط گریز اتفاق می افتد در همان سمتی که قیمت از آن گریخته است وارد عمل میشویم.

Average Directional Movement index ( ADX )

شاخص هدایتی میانگین، قدرت روند جاری را چه به بالا و چه به پایین تعیین میکند.

بین صفر تا صد نوسان میکند. مقادیر بالاتر از 40 به معنی روندهای قوی و مقادیر زیر 20 به معنی روند ضعیف است.

این اندیکاتور روند را به عنوان نزولی یا صعودی درجه بندی نمیکند بلکه صرفا میزان قدرت روند جاری را بیان میکند.

این اندیکاتور برای شناسایی تغییرات بالقوه در بازار از حالت دارای روند به حالت بدون روند بکار میرود.

Commodity Channel index ( CCI )

اندیکاتور شاخص خط مشی کالا : پیش فرض این است که بازارهای کالا در سیکل ها در حرکتند و ماکزیمم ها و مینیمم ها در فواصل متناوب ظاهر میشوند.

این اندیکاتور برای تشخیص سطوح خرید یا فروش بیش از اندازه بکار میرود.

Standard Deviation ( Std Dev )

انحراف معیار یعنی چگونه ارقام وسیع مثلا قیمتهای نهایی از میانگین تفریق میشوند.

هر قدر تفاوت میان قیمتهای نهایی و میانگین بیشتر باشد، انحراف معیار و فراریت بالاتر است و برعکس.

محاسبه انحراف معیار20: 20 قیمت نهایی آخر را جمع بزنید و بر 20 تقسیم کنید. سپس برای هر دوره، میانگین قیمت نهایی را از قیمت واقعی کسر کنید.

هر چه فراریت سهم بیشتر باشد، سود و دامنه نوسان بالاتر است.

Moving Average Convergence Divergence(MACD)

این اندیکاتور جهت تشخیص روند بکار میرود.

از دو میانگین سریع و کند تشکیل شده است و خط عمودی به نام هیستوگرام تفاوت بین این دو میانگین متحرک را نشان میدهند.

یک راه کاربردش این است که منتظر باشیم تا خط سریع خط کند را از بالا و پایین قطع کند تا وارد معامله شویم.

ایراد این اندیکاتور این است که از میانگین های متحرک زیادی استفاده میکند.

این اندیکاتور برای تشخیص اشباع خرید یا فروش و کمک به تشخیص انتهای روند بکار میرود.

مانند اندیکاتور ام آ سی دی یک خط سریع و یک خط کند دارد.

وقتی خطوط بالای 70 است یعنی بازار از خرید اشباع شده و زمان فروش است.

وقتی خطوط زیر 30 است یعنی بازار از فروش اشباع شده و زمان خرید است.

Relative Strength Index (RSI)

مانند استوکستیک، اشباع خرید یا فروش را نشان میدهد.

بالای 80 به معنی اشباع خرید و زمان فروش است.

زیر 20 به معنی اشباع فروش و زمان خرید است.

این اندیکاتور بار تایید تشکیل روند بکار میرود. اگر فکر میکنید یک روند در حال شکل گیری است منتظر بمانید تا خط این شاخص از 50 به بالا یا پایین برود.

Average True Range (ATR )

دامنه میانگین حقیقی فراریت سهم را اندازه میگیرد.

این اندیکاتور راهنمایی برای جهت یا مدت قیمت فراهم نمیکند بلکه صرفا درجه حرکت قیمت یا فراریت را معین میکند.

روش محاسبه: 1- ماکزیمم فعلی منهای قیمت نهایی فعلی 2- قدر مطلق: ماکزیمم/ مینیمم فعلی منهای قیمت نهایی قبلی

Bears Power ( Bears )

در بازار همواره نزاع بین فشار فروشندگان و فشار خریداران وجود دارد. در نتیجه این عرضه و تقاضا، قیمت بالا یا پایین میرود.

اگر شاخص روند، جهت بالا را نشان میدهد و این اندیکاتور زیر صفر است اما در حال رشد است ، یک سیگنال خرید است.

Bulls Power ( Bulls )

اگر شاخص روند، پایین را نشان میدهد و این اندیکاتور زیر صفر است اما در حال پایین رفتن است، یک سیگنال فروش است.

بر اساس مقایسه دوره ماکزیمم با دوره ماکزیمم قبلی است. اگر دوره ماکزیمم جاری بالاتر است، تفاوت مربوطه ثبت خواهد شد.

این اندیکاتور برای شناسایی سطوح بدون ریسک معامله استفاده میشود.

نوسان شاخص بین صفر و یک است. هرگاه شاخص زیر 0.3 رسید قیمتها بالا میروند و اگر بالاتر از 0.7 رسید قیمتها پایین می آیند.

دو خط حرکت متوسط که در بالا و پایین روند قیمتها حرکت میکنند.

وقتی قیمت به حاشیه فوقانی برسد، سیگنال فروش میدهد و زمانی که قیمت به حاشیه پایینی بخورد، سیگنال خرید میدهد.

Force Index ( Force )

برای اندازه گیری قدرت خریداران در هر افزایش و کاهش قیمت بکار میرود.

هرگاه زیر صفر رسید میتوانید بخرید و هرگاه در روند مثبت سیگنال افت داد بفروشید.

Ichimoku Kinko Hyo

به ژاپنی یعنی: جدول تعادل در یک نگاه. و شامل پنج منحنی است:1- قهوه ای: نشانگر مقدار متوسط قیمت به عنوان ماکزیمم و مینیمم در یک بازه زمانی است.2- آبی: نشانگر ارزش قیمت به طور متوسط در بازه زمانی دوم.3- زرد ( گستردگی): نمایشگر قیمت بسته شدن شمع فعلی، بازگشت مقدار در بازه زمانی دوم. 4- سبز: نمایش نقطه میانی بین دو خط قبلی، رو به جلو در بازه زمانی دوم. 5- قرمز: نمایشگر مقدار متوسط قیمت در بازه زمانی سوم، انتقال یافته از بازه زمانی دوم.

دو خط پیشرو که سطوح حمایت و مقاومت قبلی اند و بینشان نظیر ابر است.

میزان تغییرات قیمت کالا در بازه زمانی را نشان میدهد.

این شاخص فرض میکند که گرایش فعلی ادامه خواهد یافت.

Moving Average of Oscillator ( OSMA )

نمایشگر تفاوت بین نوسانگر و تعدیل کننده نوسانگر است.

از خط اصلی ام آ سی دی به عنوان نوسان ساز استفاده میشود و از خط سیگنال آن برای تعدیل کنندگی استفاه میشود.

Relative Vigor Index ( RVI )

این اندیکاتور بر این اساس استوار است که در بازار صعودی قیمت بسته شدن معمولا بالاتر از قیمت باز شده است و برعکس.

1- واگرایی صعودی/ نزولی: سیگنال اصلی ضعف روند جاری را نشانه میگیرد.

2- زمان خوب برای خرید/ فروش ، تقاطع خطوط است.

3- هنگام خروج بازار از اشباع خرید / فروش ، یک سیگنال خرید / فروش است.

Williams Percent Range ( % R )

این نوسانگر شرایط اشباع خرید / فروش را اندازه میگیرد.

بین صفر و 20 اشباع خرید و بین 80 و 100 اشباع فروش است.

ام این نقاط لزوما به معنای خرید در اشباع فروش و برعکس نمیباشد. بلکه بهترین حرکت صبر کردن جهت دیدن حرکت بعدی قیمت است.

نیمه خالی یا نیمه پر- شما کدام هستید؟

بسیاری از معامله گران موفق از رویکردی منظم در معاملات استفاده می کنند. آنها با فرضیه ای درباره بازار یا شرایط اقتصادی خاصی شروع می کنند. آنها با ایجاد یک برنامه معاملاتی فرضیه را پیگیری می کنند و سپس با قرار دادن یک معامله، فرایند را نهایی می کنند تا موقعیت خود را آزمایش کنند. این بسیار مرحله 1 ، مرحله 2 و غیره است.

بعضی اوقات نقشه با پول می رود و نتیجه آن… پول! فرضیه و برنامه معاملاتی که در آن زمان مشخص شده است و محصول نهایی یک تجارت موفقیت آمیز است. هرچند که بیشتر اوقات ، فرضیه و طرح حمایت از معاملات خالی از لطف است و معکوس می شود.

بی پول! در واقع ، پول کمتری!

در این مرحله ، اصلاحاتی در برنامه معاملات (یا حتی فرضیه اصلی) مورد نیاز است. همیشه می خواهیم بدانیم که چه کاری را درست نکرده ایم ، یا هر چیزی را که نادیده گرفته ایم یا مورد توجه قرار نگرفته است شناسایی کنیم ، و سپس دوباره امتحان کنیم. البته این باید با کمترین احساس ممکن انجام شود یا اینکه در غیر این صورت احساس می کنیم که بدبین هستیم:

من چیکار میکنم؟ من همیشه اشتباه می کنم؛ هرگز درست نیست این باید کار می کرد! ”

فکر کردن به این شکل آسان است ، به خصوص برای بازرگانان و مبتدیان تازه کار ، که تمایل به پوشیدن احساسات در آستین خود تغییراتی در نشانگر Pivot Point دارند. حتی شادترین ، حباب ترین ، دوست داشتنی آفتاب و خوشبین حرفه ای شروع به تردید در خود می کند. بعد از اینکه بدبینی کل بدن او را بلعید ، تنها محصولات منطقی که باید دنبال کنند انکار ، ناامیدی و هوس درست کردن است ، همین حالا! و هنگامی که احساسات و تجارت را با هم مخلوط می کنیم ، تنها نتیجه ضرر است.

آنچه می خواهید انجام دهید وقتی همه چیز به نتیجه نرسید ، تصور کنید طرف دیگر حصار را تصور کنید ، لیوان را پر از نیمه تصور کنید ، و تصور کنید که به احتمال زیاد همه چیز بهتر از بد پیش می رود.

مثال: من در آخرین تجارتم مبلغ تحصیلات دانشگاهی پسرم 10،000 دلار از دست دادم! به سمت روشن تر نگاه کنید – استنفورد از این مسئله غافل است ، اما کالج جامعه محلی عالی است! من پس انداز می کنم و پسرم به احتمال زیاد در همه زمان ها تحت نظارت من در خانه زندگی می کند.

خوب ، شاید این واقع بینانه ترین یا بهترین نمونه برای این وضعیت نباشد ، اما این یک احتمال است. فقط به یاد داشته باشید: این کار می کند تا مثبت فکر کنید و مانند یک خوش بین باشید. و گاهی مثبت فکر کردن به معنای فکر کردن چگونگی بدتر شدن اوضاع است.

مثال: من در آخرین معامله ام مبلغ تحصیلات دانشگاهی پسرم 10،000 دلار را از دست دادم! خوشبختانه ، تلفن همراه همیشه زنگ زده دختر نوجوان من است / به راحتی مرا به موقع از خواب بیدار کرد تا موقعیت من را از دست بدهد. من تا پایان روز معامله 30،000 دلار از دست می دادم!

اکنون این راهی است که بتوانیم خوش بینانه فکر کنیم. مطمئناً 10K دلار از دست داده اید ، اما می توانست سه برابر بدتر شود. تحقیقات نشان می دهد ، كسانی كه بیشتر در مورد چگونگی بدتر شدن شرایط در زمان عقب نشینی تمركز می كردند ، نسبت به كسانی كه در مورد چگونگی بهتر شدن امور می اندیشید ، نسبت به شرایط بهتر احساس می كنند. دیوانه!

بهبودی شما از بازگشت به طور مستقیم با نحوه مشاهده بازگشت در هنگام وقوع ارتباط دارد. اگر این رویداد به عنوان یک از دست دادن یا پایان وقوع جهان مشاهده شود تغییراتی در نشانگر Pivot Point ، یک فرصت بسیار خوب وجود دارد که احساسات بر شما غلبه کند. همانطور که در بالا خوانده بودید ، بیش از حد احساسات درگیر با تجارت شما می تواند به ناامیدی و ناامیدی منجر شود ، و احساس دوباره بازیابی سریع ضررهای شما است.

ایده بد! اول بمانید و اول خود را آرام کنید! به جای پرش به عقب برگشت به چرخش چیزها ، وقت بگذارید تا اوضاع را درک کنید. قدم عقب و استراحت کنید. شما باید قبل از بازگشت به تجارت ، آبهای روانشناختی خود را دوباره جوان کنید.

مشکلات تغییراتی در نشانگر Pivot Point را به عنوان تجربیات یادگیری در نظر بگیرید. خطاهای خود را برای یافتن آنچه پیش آمده اشتباه کنید و استراتژی خود را با تغییرات لازم اصلاح کنید. دریابید که چه عواملی برای بهبود سود به جای عبور از انگشتان دست خود و آرزوی داشتن یک ستاره نیاز به بهبودی دارند.

جدا شدن و شک در پیشرفت شما بسیار آسان است وقتی که برنامه تجاری “اثبات گلوله” سود شما را به دست نمی آورد. فکر کردن در مورد آنچه ممکن است بوده باشد ، شما را ناامید می کند و شما را برای ادامه تلاش خود برای دستیابی به پیپ ناامید می کند. وظیفه شما ، اگر تصمیم به پذیرش آن گرفتید (و باید!) این است که نهایت خوش بینی ، یک فرد متکبر باشید. تمرکز خود را برای حل مشکلی که از سود شما باز می دارد ، حفظ کنید و به اشتباهات توجه نکنید. به طور منظم و غیرمستقیم فکر کنید. تجارت آینده خود را به عنوان تنها مشکل دیگری برای حل کردن در نظر بگیرید. اگر اولین بار کار نکرده است ، به جاده بلند بروید و آنچه نیاز به تعمیر دارد را برطرف کنید. در کار سخت شما شک نکنید ، حتی اگر نتیجه ای نداشته باشد. هر شکست و خطا بلوک یادگیری دیگری است که می توانید در “کیف تجربه” خود قرار بگیرید. خوشحال باشید ، فکر کنید آفتاب ، لبخند بزنید. معاملات شما نشانگر نگرش مثبت شما خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.