تقسیم بندی روندها از نظر زمانی


آموزش آرایشگری دسته بندی دسته بندی مو

شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف

در تصادفات خسارتی، چنانچه خسارت وارده تا 20 میلیون تومان باشد، شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. نحوه و مراحل ثبت شکایت از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی آغاز گردیده و مهلت شکایت از راننده مقصر اصولا با محدودیت زمانی مواجه نمی باشد.

برای مشاوره شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف

برای مشاوره شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف

عناوین اصلی این مقاله

روزانه، تصادف های زیادی در سطح کشور به وقوع می پیوندد که در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شوند: تصادفات خسارتی و تصادفات فوتی و جرحی. تصادفات فوتی و جرحی در صلاحیت دادسرا بوده و بسته به مورد، اولیای دم فرد فوت شده یا خود فرد آسیب دیده باید شکایت خود را از راننده مقصر از طریق مرجع کیفری پیگیری نمایند.

اما در تصادفات خسارتی، یعنی تصادفاتی که صرفا موجب ورود خسارت به خودرو شده و با فوت و جرح همراه نبوده، از آنجا که با دو مرجع شورای حل اختلاف و دادگاه حقوقی مواجه هستیم، این سوال مطرح می گردد که شورای حل اختلاف در چه مواردی برای شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف دارای صلاحیت می باشد؟

برای پاسخ گویی به این سوال، ابتدا موارد شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف را مورد بررسی قرار داده، سپس نحوه و مراحل شکایت از راننده مقصر و مهلت پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف را توضیح خواهیم داد

موارد شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف

تصادف هایی که هر روزه در حال اتفاق افتادن هستند، در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تصادفات خسارتی و تصادفات فوتی و جرحی تقسیم می شوند. در تصادفات فوتی و جرحی، بسته به مورد اولیای دم فرد فوت شده یا خود فرد آسیب دیده، برای شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف باید به دادسرا مراجعه نموده و شکوائیه خود را از طریق مرجع کیفری پیگیری نمایند.

اما در تصادفات خسارتی مانند ، یعنی تصادفاتی که صرفا موجب ورود خسارت به خودرو شده و با فوت و جرح همراه نبوده، در صورت توافق راننده مسببب حادثه و طرف خسارت دیده، دو طرف ابتدا به شرکت بیمه راننده مقصر مراجعه می کنند. در صورتی که خسارت به طور کامل، توسط شرکت بیمه پرداخت شود، بحث مراجعه به مرجع قضایی من جمله شورای حل اختلاف منتفی خواهد بود.

اما چنانچه ، راننده مقصر از همکاری با طرف خسارت دیده در مراجعه به بیمه خودداری نموده و یا اینکه غرامت پرداخت شده توسط بیمه، تمام خسارت طرف مقابل را جبران نکند، فرد خسارت دیده به تناسب مورد، برای دریافت تمام یا بخش باقی مانده از خسارت خود باید به مرجع قضایی صالح مراجعه نماید.

در تصادفات خسارتی، مرجع شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف بر حسب میزان خسارت وارده تعیین می گردد. با این توضیح که، چنانچه خسارت وارده تا 20 میلیون تومان باشد، شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف طرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. اما در تقسیم بندی روندها از نظر زمانی صورتی که خسارت وارده بیش از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه حقوقی برای رسیدگی به شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف، صلاحیت خواهد داشت.

نحوه و مراحل شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف

در بخش قبل در باره موارد شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف صحبت کردیم و توضیح دادیم که در چه مواردی در مهلت شکایت بعد از تصادف، برای شکایت از راننده مقصر باید به شورای حل اختلاف مراجعه نمود. اکنون در این بخش، در مورد نحوه و مراحل شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف صحبت می کنیم. مراحل پیگیری تصادف و شکایت از راننده مقصر، مطابق راهنمای زیر می باشد:

۱ شاکی باید ابتدا به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه خسارت خود را که تا 20 میلیون تومان می باشد، از طریق دفتر خدمات قضایی برای شورای حل اختلاف صلاحیت دار ارسال نماید.

۲ پس از وصول دادخواست به شورای حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه، پیامک پرونده شما به شعبه ارجاع گردید، برای شاکی ارسال می شود. پس از اینکه وقت رسیدگی توسط شعبه شورای حل اختلاف تعیین شد، شاکی می تواند در وقت تعیین شده با مدارکی که در اختیار داشته از جمله کروکی تنطیم شده توسط مامور راهنمایی و رانندگی به شعبه شورای حل اختلاف مراجعه نموده و در جلسه دادرسی حاضر گردد.

۳ شعبه شورای حل اختلاف با توجه به دلایل موجود در پرونده من جمله نظریه کارشناس به شکایت رسیدگی نموده و چنانچه ادعای شاکی را مطابق قانون تشخیص دهد، در این مرحله از مراحل شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف، رای بر محکومیت راننده مقصر به میزان خسارت تعیین شده صادر می کند.

۴ رای شورای حل اختلاف، مطابق مقررات تجدیدنظر خواهی از رای شورای حل اختلاف و مهلت آن، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی بوده و رای دادگاه حقوقی در هر حالت ، چه در صورت تایید رای شورای حل اختلاف و چه در صورت نقض آن و صدور رای جدید، مطابق ماده 27 قانون شوراهای اختلاف، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

مهلت شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف

در بخش های قبل در مورد موارد شکایت از راننده مقصر و مراحل پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف توضیح دادیم و این نکته را بیان نمودیم که شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف، اختصاص به موردی دارد که اولا تصادف از نوع خسارتی باشد، زیرا تصادف جرحی و فوتی در صلاحیت دادسرا و مرجع کیفری می باشد؛ و ثانیا، خسارت وارد شده باید مبلغ 20 میلیون تومان و کمتر از آن باشد. زیرا دعاوی با خواسته بیش از 20 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می باشد.

در مورد مهلت شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف، باید گفت که با توجه به اینکه صلاحیت شورا در مورد تصادفات خسارتی بوده و بر خلاف بحث جرایم که در قانون مجازات اسلامی با پدیده ای با عنوان مرور زمان و محدودیت زمانی طرح شکایت مواجه هسیم، در مورد دریافت خسارت مالی، قانون گذار، زمان خاصی را جهت تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت در قانون پیش بینی نکرده و بنابراین از این نظر، مهلت شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف با محدودیت زمانی مواجه نمی باشد.

اما نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد آن است که از آنجا که در گذر زمان، پدیده های اطراف ما من جمله اتومبیلی که مورد تصادف بوده تغییر کرده و در نتیجه میزان خسارات وارده نیز تغیر می کند، تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت باید در زمان عرفی معقول که در محدوده آن زمان، امکان تغییر خسارات وجود نداشته انجام گیرد، مگر آنکه فرد خسارت دیده از طریق تامین دلیل در تصادفات رانندگی، میزان خسارت ها را توسط مرجعی رسمی یعنی شورای حل اختلاف مشخص نموده که در آینده از این نظر با مشکلی مواجه نگردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف شامل چه مواردی است؟

در تصادفات خسارتی چنانچه خسارت وارده تا 20 میلیون تومان باشد شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.

2- نحوه و مراحل شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف به چه صورت می باشد؟

نحوه و مراحل شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف از دفاتر خدمات قضایی آغاز گردیده و پس از آن مرحله حضور در جلسه دادرسی شورای حل اختلاف بوده و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.

3- مهلت شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف تا چه موعدی می باشد؟

با توجه به اینکه صلاحیت شورا در مورد تصادفات خسارتی بوده بنابراین مهلت شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف اصولا با محدودیت زمانی مواجه نمی باشد و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.

آموزش فر دائم مو+نکات بسیار مهم قبل از انجام فر مو

آموزش فر دائم مو+نکات بسیار مهم قبل از انجام فر مو

آموزش آرایشگری دسته بندی دسته بندی مو

تعدادی از خانم ها موهای بی حالت یا مواج دارند که دوست دارند سبک فرفری جذاب به آن بدهند. پس این مقاله متعلق به شماست. آموزشگاه آرایشگری زنانه فنی حرفه ای ما هر روز با سوالات مختلف درباره فر دائم مو که به اصطلاح فر شش ماهه مو نیز نامیده می شود، روبرو می شود. در این مقاله به تمامی ابهامات شما در زمینه آموزش فر دائم مو، هزینه و مواد آن، روش انجام آن و مزایا و عوارض آن و . آشنا خواهید شد. با آموزشگاه آرایشگری زنانه گل گیس از بهترین آموزشگاه ارایشگری تهران همراه باشید.

فر شش ماهه چگونه است؟

روند انجام فر دائم مو باعث تغییر آناتومی و کوتیکول های موی شما می شود. با حرارت بالا و مواد موثر پیوندهای دی سولفید مو شکسته شده و حالت مورد نظر ما را در ساختمان مو تعریف می کنند.

فر ۶ ماهه مو در انواع مختلف فر ریز تا درشت بنا به درخواست شما موجود است. تفاوت آن با فر ساده با بیگودی یا بابلیس در آن است که تا ۶ ماه حتی بیشتر دوام دارد. بیگودی های مخصوص خود در آرایشگاه ها یا مرکز فردائم وجود دارد که با آن فر دائم را انجام می دهند.

چطور موهای با فر بادوام داشته باشیم

بسیاری از هنرجویان آموزشگاه آرایشگری فنی حرفه ای ما از عوارض فر دائم مو سوال می کنند که در قسمت بعد به آن می پردازیم.

عوارض و معایب فر شش ماهه مو

آموزش فر دائم مو در آموزشگاه آرایشگری زنانه گل گیس شرق تهران(تهرانپارس)

 • طبق تجربه مدرسین حرفه ای در آموزشگاه ارایشگری زنانه گل گیس، فر دائم مو برای موهای چرب یا متعادل مناسبتر است به دلیل مواد قوی که دارد باعث خشک شدن موها می شود.
 • مواد فر لایه بیرونی مو را تحت آسیب قرار می دهد و هر چقدر جنس مواد اورجینال و با کیفیت باشد میزان این آسیب خیلی کمتر است ولی به صفر نمی رسد.
 • برای حمام کردن لازم است نکات بسیاری از جمله شانه کردن مو و استفاده از مواد خاص بعد از شستشو را در روزمره خود داشته باشید.
 • شکنندگی مو به علت شکسته شدن پیوندهای پروتئینی مو افزایش می یابد و لازم است که در نگه داری موهایتان دقت بیشتری انجام دهید.
 • بلافاصله بعد از فر کردن نباید موهای خود را تا دو روز بشویید تا مواد روی حالت موهای شما اثر دائمی داشته باشند به علت بوی ناخوشایند مواد فر کمی تحمل آن به خصوص برای بانوانی که به بو حساسیت دارند دشوار است.
 • برای استفاده از مواد با کیفیت لازم است هزینه بالایی متقبل شوید که قطعا در دراز مدت ارزش آن را دارد.

مزایای فر کردن دائم مو

آموزش فر دائم مو در آموزشگاه آرایشگری زنانه گل گیس شرق تهران(تهرانپارس)

 • یک روش حجیم کردن موها و پرپشت نشان دادن آنها بی شک فر مو است که با فردائم نیز این بار نگرانی کم حجمی هرروزه موهایتان را کم می کنید.
 • فر مو بسیار مناسب افرادی است که نیاز به تنوع دارند چون مدل های شینیون مختلفی را می توان به سادگی با فر مو درست کرد و لذت برد.
 • فر دائم مو موهای شما را نظم و سازمان می دهد و نیاز به شانه کردن هر ساعت مو و چک کردن آن ندارید.

آموزش فر دائم مو

بسیاری از بانوان تمایل دارند فر شش ماه مو را در منزل انجام دهند ولی آموزشگاه آرایشگری زنانه فنی حرفه ای ما به شما هشدار می دهد که این کار با ریسک های بسیاری همراه است. از آنجا که واقعا کار لازم است به کاردان سپرده شود، یا خودتان کاردان شوید و شروع به شرکت در کلاسهای آموزش فر و براشینگ مو کنید یا به یک ارایشگر متخصص بسپارید به دلیل عدم آشنایی با مواد و قلق های بسیار ممکن است موهایتان به حالت بدتر از حالت اولیه تبدیل شود.

با این حال تا حدود زیادی در قسمت شما را با مراحل فر دائمی مو آشنا می کنیم:

مرحله ۱ آموزش فر دائمی مو

محصولات آماده فر دائم را خریداری نمایید. موها را شسته و از یک شامپو پروتئین قوی که داخل بسته خریداری شده نیز وجود دارد استفاده نمایید. به هیچ وجه از نرم کننده و حالت دهنده مو استفاده ننمایید. یک شانه دنده درشت تهیه نمایید و موهایتان را شانه کنید.

مرحله ۲ آموزش فر دائمی مو

اطراف گردن و گوش و پیشانی را با مواد محافظت کننده آغشته کنید. دستکش یکبار مصرف حتما استفاده کنید. از پیشبند و حوله در روی دوش خود یا مدل استفاده کنید.

مرحله ۳ آموزش فر دائم مو

موها را تقسیم بندی کرده و هر قسمت را با گیره مو جدا کنید. میله های فر مو که تقریبا شبیه بیگودی هستند را با سایز دلخواه خود انتخاب و موها را به صورت تکه های جداگانه دور آن بپیچید.

مرحله ۴ آموزش فر دائم مو

مواد فر را به آرامی روی موها ماساژ دهید. بسته به نوع حالت مو مکث کنید تا مواد فر مو به صورت کامل اثر کنند.

مرحله ۵ آموزش فردائم مو

حال موها را آبکشی کنید و با آب گرم این کار را انجام دهید. یک خنثی کننده حرفه ای ما برای افزایش قدرت و حالت دهی موهایتان استفاده کنید.

مرحله آخر آموزش فر ۶ ماهه

این مرحله حساس است و آموزشگاه آرایشگری زنانه ما توصیه می کند که موها را به سمت زمین آویزان کرده و به آرامی حرکت دهید. کمی از حرارت سشوآر نیز می توانید استفاده کنید. خشک شدن موها ممکن است تا یک روز زمان ببرد و به هیچ وجه در این زمان موهایتان را شانه نکنید.

فر دائم مو از پرطرفدارترین مباحث برای آموزش آرایش مو است. اگر علاقمند به یادگیری صفر تا صد و فوق تخصصی فر دائم مو هستید، آموزشگاه آرایشگری زنانه فنی حرفه ای گل گیس شرق تهران(تهرانپارس) دوره های آموزش فر مو دائم را با ارائه مدرک فنی حرفه ای بین المللی و ارائه مواد رایگان حین دوره برای هنرجویان عزیز برگزار می نماید. برای اطلاعات ثبت نام دوره وارد لینک زیر شوید:

آموزش فر دائم مو تخصصی

سوالات رایج فر دائم مو

سوالاتی که بسیار متداول است در آموزش فر کردن مو آموزشگاه آرایشگری فنی حرفه ای ما گلچین کرده است.

۱- مدت زمان دقیقی برای ماندگاری فر مو وجود دارد با توجه به اینکه نام آن فر شش ماه مو است؟

آموزشگاه آرایشگری ما لازم است بگوید که این فقط یک اصطلاح است که در بین زبان ها افتاده است بستگی به نوع صافی و جنس مو از سه ماه به بالا دوام خواهد داشت. همچنین نوع نگه داری شما در پروسه ماندگاری آن بسیار تاثیر گذار است.

۲- موهایتم را فر کنم خیلی کوتاه به نظر می رسد؟

بستگی دارد که فر درشت یا ریز انجام دهید و حدود بین ۳ تا ۶ سانت موها کوتاه تر به نظر می رسد.

۳- موهایم دکلره است، فر دائم مو چطور می شود؟

آموزش فر دائم مو در آموزشگاه آرایشگری زنانه گل گیس شرق تهران(تهرانپارس)

برای موهایی که دکلره شده اند قابل انجام است اما به علت خشک شدن مو توسط دکلره و دوباره توسط مواد فر این تضمین که موهایتان وزوزی نشود وجود ندارد.

۴- تقسیم بندی روندها از نظر زمانی موهایم فر است می خواهم رنگ کنم، قابل انجام است؟

حداقل لازم است یک ماه بعد از اتمام دوره فر دائم مو صبر کنید و قبل از رنگ کردن حتما از متخصص آرایشگر مشورت بگیرید.

۵- فر با موهای چتری چطور میشه؟

آموزش فر دائم مو در آموزشگاه آرایشگری زنانه گل گیس شرق تهران(تهرانپارس)

بسته به مدل موهایتان روی بعضی از مدل موهای خاص ممکن است زیبا شود. حتما برای انجام این کار از متخصص مشاوره بگیرید.

با مهارت در انجام براشینگ و فر مو هر روز انرژی بیشتری به زندگی خود وارد می کنید. در صورت علاقمندی به آموزش براشینگ و فر مو آموزشگاه آرایشگری زنانه گل گیس شرق تهران(تهرانپارس) از بهترین آموزشگاه های ارایشگری تهران، دوره های آموزشی براشینگ مو را با ارائه مدرک بین المللی فنی حرفه ای برگزار می نماید. برای اطلاعات بیشتر وارد صفحه زیر شوید:

آموزش براشینگ مو

در صورت داشتن سوال یا ابهام در زمینه فر دائم مو یا براشینگ کشی در قسمت نظرات بیان کنید تا آموزشگاه تقسیم بندی روندها از نظر زمانی ارایشگری زنانه گل گیس شرق تهران(تهرانپارس) پاسخ دهد.

تقسیم بندی روندها از نظر زمانی

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی در زمینه های مختلف به خصوص در زمینه دندانپزشکی دیگر از دست دادن دندان های دائمی معضل بزرگی نیست. با اختراع ایمپلنت دندان دیگر نیازی نیست نگران جایگزینی برای دندان از دست رفته خود باشید. ایمپلنت ها به وسیله پایه هایی از جنس تیتانیوم که با استخوان فک سازگاری کامل دارند، درون استخوان فک قرار می گیرند. البته کاشت ایمپلنت پیش نیازهایی دارد که یکی از مهمترین آن ها قوی بودن استخوان لثه می باشد. اگر استخوان فک قدرت لازم برای کاشت ایمپلنت را نداشته باشد، باید استخوان آن تقویت شود و یا با استفاده از پیوند استخوان آن را قوی کرد تا آماده پذیرش ایمپلنت باشد.

فاصله زمانی بین کشیدن دندانی که خراب شده است و ایمپلنت می تواند کوتاه و یا طولانی باشد. بعضی از مواقع هنگامی تقسیم بندی روندها از نظر زمانی که دندان کشیده می شود، بلافاصله ایمپلنت دندان در حفره به وجود آمده کاشته می شود. با این حال در بیشتر مواقع بین 3 تا 6 ماه زمان نیاز است تا عمل ایمپلنت با موفقیت بالا صورت گیرد. بهتر است که فاصله بین کشیدن دندان و ایمپلنت از 6 ماه بیشتر نشود، اگر یک سال از کشیدن دندان گذشته باشد و قصد کاشتن ایمپلنت داشته باشید، ممکن است که به دلیل تحلیل رفتن لثه و استخوان فک، کاشت ایمپلنت با شکست مواجه شود. به طور کلی کاشت ایمپلنت در فاصله های زمانی مختلفی صورت می گیرد، که به چهار نوع زیر تقسیم بندی می شوند.

ایمپلنت دندان

کاشت فوری ایمپلنت بعد از کشیدن دندان

اولین نوع کاشت ایمپلنت، نوع فوری آن می باشد. در ایمپلنت فوری بلافاصله بعد از کشیدن دندان، یک دندان مصنوعی به وسیله ایمپلنت جایگزین آن می شود. البته کاشت ایمپلنت به شیوه فوری از جمله جراحی های پیشرفته است و باید تو سط دندان پزشک با تجربه و با تخصص بالا صورت گیرد تا مشکلی برای بیمار به وجود نیاید. لازم به ذکر است که برای کاشت ایمپلنت به شیوه فوری بهتر است که به متخصص ایمپلنت مراجعه فرمائید.

کاشت ایمپلنت 1 تا 2 ماه بعد از کشیدن دندان

نوع دوم کاشت ایمپلنت، کاشت ایمپلنت 1 تا 2 ماه بعد از کشیدن دندان است. این روش کاشت ایمپلنت بیشتر برای کاشت دندان تقسیم بندی روندها از نظر زمانی های ردیف جلویی استفاده میشود که نقش بسزایی را در زیبایی فرد ایفا می کنند.

کاشت ایمپلنت 3 تا 4 ماه بعد از کشیدن دندان

نوع سوم کاشت ایمپلنت، 4 ماه بعد از کشیدن دندان خراب شده صورت می گیرد. در این روش به دلیل گذشت چهار ماه از کشیدن دندان، قسمت نرم استخوان لثه دیگر سفت و استخوانی شده است و کاشت ایمپلنت روی آن آسان تر صورت می گیرد. این نوع از کاشت ایمپلنت به دلیل فاصله طولانی بین کشیدن دندان و انجام ایمپلنت بیشتر برای دندان های پشتی کاربرد دارد.

کاشت ایمپلنت بیشتر از 4 ماه

نوع چهارم کاشت ایمپلنت که فاصله زمانی طولانی بین کشیدن دندان و ایمپلنت وجود دارد، بیشتر برای افرادی انجام می شود که کاشت ایمپلنت برای آن ها نیازمند جراحی های وسیع می باشد.

کاشت دندان به روش ایمپلنت مراحل مختلفی را باید طی کند، بیمار باید در طی تمامی مراحل دستورالعمل هایی که دندان پزشک به وی می دهد را به خوبی انجام دهد تا انجام ایمپلنت با موفقیت بالایی صورت گیرد. بررسی استخوان فک و شرایط دهانی و دندانی از جمله موارد مورد بررسی توسط دندان پزشک است.

آیا ایمپلنت دندان بلافاصله بعد از کشیدن دندان ایمن است؟

اگر ایمپلنت دندان بلافاصله بعد از کشیدن دندان توسط دندان پزشک با تجربه صورت گیرد، ایمن خواهد بود. اگر چه ایمپلنت دندان به صورت فوری ممکن است مشکلاتی را برای لثه ایجاد کند، اما با پیشرفت علم پزشکی و تکنولوژی در زمینه کاشت ایمپلنت این خطرات به حداقل رسیده اند و کاشت ایمپلنت به صورت فوری عوارض جانبی خاصی را به همراه ندارد. با یک برنامه ریزی درست و دقیق کاشت ایمپلنت به وسیله تکنولوژی اشعه X سه بعدی می توان فرآیند کاشت فوری ایمپلنت را به صورت کامل طراحی کرد. اگر بیمار تمامی توصیه های لازم و رژیم غذایی تقسیم بندی روندها از نظر زمانی تقسیم بندی روندها از نظر زمانی را به درستی رعایت کند، دوره بهبودی به خوبی سپری خواهد شد.

چه مراقبت هایی بعد از کاشت ایمپلنت فوری باید انجام گیرد؟

به دلیل اینکه فاصله زمانی بین کشیدن دندان و ایمپلنت فوری کم است، بیمار باید طبق دستورالعمل هایی که دندان پزشک به او می دهد تا 3 یا 4 ماه بعد از کاشت ایمپلنت فوری باید از خوردن غذاهای سفت به وسیله ایمپلنت کاشته شده خودداری کند. مستحکم شدن پایه ایمپلنت و لثه حدود 6 هفته زمان نیاز دارد و قبل از این زمان پایه ایمپلنت به خوبی درون لثه گیر نشده است. به همین دلیل تا 6 هفته باید مراقبت های ویژه ای از ایمپلنت صورت گیرد تا به خوبی به استخوان فک جوش بخورد.

آیا کاشت ایمپلنت سال ها بعد از کشیدن دندان امکان پذیر است؟

اگر مدت زمان زیادی از کشیدن دندان خراب شده گذشته باشد، سبب جابه جا شدن دندان های سالم و حتی خراب شدن آن ها می شود. به همین دلیل دندان پزشکان توصیه می ¬کنند که فرد بعد از کشیدن دندان خراب، اقدام به کاشت دندان به شیوه ایمپلنت کند. بسیاری از افراد بزرگسال بعد از کشیدن دندان های دائمی خود اقدام به کاشت ایمپلنت نمی کنند، همین موضوع سبب این می شود که استخوان فک تحلیل رفته و کاشت ایمپلنت را با مشکلاتی مواجه کند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی در زمینه دندان پزشکی تمامی مشکلاتی که سر راه کاشت ایمپلنت وجود دارد، قابل حل بوده و حتی اگر مدت زمان زیادی از کشیدن دندان گذشته باشد، فرد می تواند با خیال راحت اقدام به کاشت ایمپلنت کند.

بهترین زمان برای کاشت ایمپلنت چه زمانی است؟

انتخاب بهترین زمان برای کاشت ایمپلنت بستگی به شرایط دهان و لثه فرد دارد. فرد بیمار با مشورت با دندان پزشک با تجربه و انجام یک سری بررسی ها، بهترین زمان برای کاشت ایمپلنت را مشخص می کند.

چه مراقبت هایی قبل از کاشتن ایمپلنت باید صورت گیرد؟

• بیمارانی که از داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین و . استفاده می کنند، باید حداقل 5 روز قبل از کاشت ایمپلنت زیر نظر پزشک خود مصرف این داروها را قطع کنند تا در زمان کاشت ایمپلنت مشکلی برای این بیماران به وجود نیاید.

• استفاده از آنتی بیوتیک در صورت تجویز دندان پزشک قبل از انجام ایمپلنت دندان

• قبل از ایمپلنت دندان بهتر است برای کاهش تورم ناشی از کاشت ایمپلنت از قرص ژلوفن استفاده شود.

ثبت شرکت مواد غذایی

هزینه ثبت شرکت

برای پاسخ به این سوالات با ما همراه باشد. در این مقاله تصمیم داریم که در رابطه با راه اندازی کسب و کار در حوزه مواد غذایی و اخذ مجوز های لازم برای آن توضیح دهیم. همانطور که می دانیم افراد برای به دست آوردن موفقیت و سود بیشتر باید به ثبت شرکت خود بپردازند بنابراین این مراحل را بصورت گام به گام به شما خواهیم گفت پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

ثبت شرکت مواد غذایی

در زمان قدیم به دلیل پایین بودن سطح دانش افراد مواد غذایی خود را بطور مستقیم از کشاورزان خریداری می کردند ولی با گذر زمان، شرکت مواد غذایی را تاسیس نموده و در این مکان محصولات را از کشاورزان خریداری نموده و در کارخانه به بسته بندی بهداشتی آن می پردازند در تقسیم بندی روندها از نظر زمانی نتیجه افراد می توانند با خیالی راحت و بصورت بهداشتی محصولات را خریداری نمایند.

ثبت شرکت مواد غذایی

بسیاری از افراد که در رشته ی صنایع غذایی تحصیل می کنند تصمیم دارند در آینده فعالیت خود را در زمینه ی صنایع غذایی انجام دهند. قابل ذکر است که در دوران قدیم این رشته به اسم مهندسی کشاورزی بوده و در سال ۱۳۷۱ بنام صنایع غذایی تغییر یافته است.

در صنایع غذایی افراد مشغول به فعالیت در زمینه ی برداشت محصولات زراعی، باغی و همچنین به فعالیت هایی که ماده خام به ماده غذایی تبدیل می کند مانند بسته بندی، نگهداری و … می پردازند.

ثبت شرکت مواد غذایی

مواد غذایی بطور کلی به طبقات زیر تقسیم بندی شده است:

-گروه مواد اولیه، بسته بندی و افزودنی‍ها
-گروه روغن و فرآورده های آردی (غلات)
-گروه لبنیات و فرآورده های گوشتی
-گروه آبمیوه
-گروه خشکبار، ادویه، کنسروهای غیرگوشتی و محصولات و فرآورده های کشاورزی

طبق قانون تجارت شرکتها در هفت قالب قابل ثبت می باشند ولی ثبت شرکت مواد غذایی معمولا در 2 قالب ثبت می گردد:

-شرکت سهامی (این نوع شرکت به دو صورت سهامی عام و خاص تقسیم شده است.)
-شرکت با مسئولیت محدود
با توجه به آمار گرفته شده بیشتر افراد برای شروع کسب و کار خود از قالب ثبت شرکت سهامی خاص و یا ثبت شرکت مسئولیت محدود استفاده می کنند که بدین دلیل برای آشنایی بیشتر شما را با این دو نوع قالب آشنا می کنیم.

شرکت سهامی خاص چیست؟

نوعی شرکت بازرگانی است که کلیه ی سرمایه شرکا به سهام تبدیل شده در نتیجه میزان مسئولیت هر یک به مقدار سهام آن بستگی دارد. زمانیکه شرکت در این قالب به ثبت رسد، شرکت ثبت شده به امور تجاری می پردازد. در این نوع شرکت تعداد سهامداران نسبت به سهامی عام کمتر بوده و مجمع عمومی در این نوع شرکت ها وجود ندارد و پروسه ثبت آن ۲۰ روز کاری بطول می انجامد.

شرایط ثبت شرکت مواد غذایی سهامی خاص:

 • با حضور حداقل 5 نفر ثبت می گردد که سه نفر هیئت مدیره و دو نفر بازرس که نباید نسبت فامیلی با اعضای هیئت مدیره داشته باشند.
 • حداقل سرمایه برای ثبت 100 هزار تومانی می باشد که از این مبلغ 35 درصد آن باید به هنگام ثبت در حساب بانکی شرکت واریز گردد یعنی 35 هزار تومان آن
 • واژه ی سهامی خاص قبل و یا بعد از نام شرکت بطور واضح و خوانا ذکر شود.
 • مدت زمان ثبت آن نیز حدودا 15 روز کاری می باشد.

مدارک مورد نیاز برای شرکت سهامی خاص:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی برای تمامی اعضاء که شامل همان 5 نفر می باشد.
 • گواهی عدم سوء پیشینه برای هر 5 نفر

ثبت شرکت مواد غذایی با مسئولیت محدود چیست؟

یکی از رایج ترین شرکت ها، شرکت بامسئولیت محدود است که بیشتر بین دوست، آشنایان و خانواده تشکیل می شود در این نوع شرکت سرمایه به سهام تقسیم نشده و شرکا نسبت به مبلغ سهام دارای مسئولیت می باشد.

شرایط شرکت با مسئولیت محدود

 • این نوع شرکت با حداقل دو نفر تشکیل می شود.
 • حداقل سرمایه مورد نظر 100 هزار تومان می باشد.
 • مدت زمان ثبت نیز 15 روز کاری بطول می انجامد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مواد غذایی با مسئولیت محدود

 • کپی شناسنامه و کارت ملی برای تمامی اعضاء که در حال فعالیت می باشند.
 • کپی اقرارنامه به همراه امضاء سهامداران
 • دو نسخه فرم تقاضانامه به همراه امضاء سهامداران
 • دو نسخه فرم اساسنامه به همراه امضاء سهامداران
 • اخذ مجوز، زمانی که عنوان مربوطه نیاز به اخذ مجوز را داشته باشد.

مراحلی که برای ثبت شرکت مواد غذایی باید بگذرانید به شرح زیر می باشد

ابتدا مدارکی که ذکر کردیم را آماده نموده و سپس با حداقل ۵ نام شرکت آن را به اداره مربوطه ارائه دهید سپس کارشناسان مربوطه به بررسی این مدارک و نام آن می پردازند سپس متقاضیان باید حق الزحمه را به حساب واریز نموده و پس از تایید باید در روزنامه کثیرالانتشار چاپ شده و در اداره ثبت ثبت نمایند.

موضوع شرکت

همانطور که می دانید در ابتدای ثبت شرکت مواد غذایی باید موضوع شرکت مشخص گردد. موضوع شرکت مواد غذایی درواقع چارچوب حرکتی مدیران شرکت و فعالیت شرکت می باشد. موضوع شرکت مشخص می کند که شرکت در چه راستایی باید حرکت کند. برای انتخاب موضوع شرکت می توانید با مشاوران موسسه ثبت شرکت ما تماس بگیرید.

نمونه موضوع فعالیت شرکت مواد غذایی

تولید و بسته بندی انواع کیک و کلوچه، تولید انواع کلوچه با نام تجاری دیگران از طریق ظرفیت خالی کارخانه، خرید و فروش مواد اولیه صنایع مواد غذایی، صادرات و واردات انواع مواد غذایی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انجام کلیه امور بازرگانی و خرید و فروش و پخش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، افتتاح حساب بانکی و دریافت وام و تسهیلات.

مراحل اخذ مجوز تولید مواد غذایی

پس از طی فرآیند ثبت شرکت تولید مواد غذایی، برای شـروع کار تولید مواد غذایی نیاز به اخذ مجوز از سازمانهای مطوبع دارید.ابتدا برای راه اندازی کارخانه یا کارگاه باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه و نسبت به اخذ جواز تاسیس اقدام نمایید. بعد از اخذ جواز تاسیس، باید به ساززمان غذا و دارو مراجعه و با توجه به تولیدات خود نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایید.

ثبت شرکت مواد غذایی

شرایط ثبت شرکت های پخش مواد غذایی

یک شرکت پخش مواد غذایی همانند سایر شرکتها به راحتی ثبت شده و نیاز به مقدمات و مجوزات خاصی نمی باشد. فقط لازم است برای شروع فعالیت از اتحادیه مربوط به صنف مورد نظر، مجوز فعالیت دریافت نمایید.

شرایط اخذ مجوز پخش مواد غذایی

همانطور که گفته شد بعد از ثبت شرکت پخش مواد غذایی باید از اتحادیه مربوطه جواز کسب دریافت نمایید. این نکته را حتما مد نظر داشته باشید که به هنگام اخذ جواز کسب، کد اقتصادی جدیدی برای شما باز نگردد که در ادامه دچار مشکلات مالیاتی نگردید. یعنی باید کد اقتصادی مربوط به جواز کسب با کد اقتصادی شرکت کیسان باشند.

اخذ مجوز بسته بندی مواد غذایی

پیشنهاد موسسه ما در ابتدای شروع کارتان این است که سعی کنید حتی المکان برای بسته بندی مواد غذایی، در صورت وجود از ظرفیت خالی کارخانه های فعال در زمینه کاری شما استفاده کنید تا درگیر مراحل اخذ مجوز بسته بندی مواد غذایی نگردید. در غیر این صورت باید به سازمان غذا و دارو مراجعه کنید و ادامه روند اخذ مجوز شرکت بسته بندی مواد غذایی را طی نمایید.

شرکت تولید مواد غذایی خانگی

صدور مجوز برای تولید مواد غذایی خانگی و بسته بندی آنها، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد. چنانچه پاسخ سوالات خود را از این مقاله دریافت ننموده اید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

هزینه ثبت شرکت مواد غذایی

جهت استعلام هزینه ثبت شرکت مواد غذایی اکلیک کنید

ثبت موسسه تجاری و غیر تجاری

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت سهامی خاص

با سلام و عرض ادب،‌ درصورت امكان حق‌الزحمه ثبت شركت با مسئوليت محدود در زمينه بسته‌بندي مواد غذائي و در اسرع وقت را براي ادامه روند همكاري و شرايط خاص را بيان فرمائيد.
با تشكر و اميد به همكاري

با سلام جناب امیدی عزیز، هزینه ثبت شرکت مواد غذایی در تمامی شاخه ها در موسسه ما کمترین میزان و در فوری ترین زمان هستش، لطفا با موسسه تماس بگیرید.

سلام،ببخشید من میخوام مجوز تولید مواد غذایی خانگی و بسته بندی خانگی در زمینه ترشیجات رو بگیرم میشه لطف بفرمائید مراحل و مدارک مورد نیاز رو بهم بگید،همینطور ک نوشتین باید به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کنیم آیا قبلش باید کاری انجام بدیم یا مستقیما به جهاد کشاورزی مراجعه کنیم کافیه؟
تشکر

با سلام، در این مورد چون پاسخ شما قدری طولانی می باشد لطفا با همکاران ما در موسسه ثبت شرکت میزان تماس حاصل بفرمایید.

سلام وقتتون بخیر، با تشکر از راهنمایی های خوب شما، می خواهیم درچند مورد با شما مشورت بکنیم
سه نفر اعضای خانواده می خواهیم یک نوشابه رژیمی طبی در منزل یا با استفاده از ظرفیت خالی یک کارخانه تولید بکنیم ازکجا باید شروع کنم که ساده ترین و کم هزینه ترین و با کمترین مجوز باشد؟ چون سرمایه اولیه ماخیلی کم درحده ده میلیون هست برای شروع باید از کجا شروع کنیم چه نوع شرکتی نیاز هست ثبت کنیم؟ چگونه بفهمیم کدام کارخانه ظرفیت خالی داره تا ازظرفیت خالی اش استفاده بکنیم آیا نام چند کارخانه نوشابه رژیمی طبی را می توانید بر ایمان بفرستید بخصوص در رشت و گیلان باشه بهتره, شرایط استفاده منصفانه از چنین کارخانه ای برای دو طرف چیه که اطلاع داشته باشیم آیا درصورت استفاده ازظرفیت خالی کارخانه ای بازهم نیاز به مجوز ثبت شرکت مواد غذایی وغیره هست؟ برای اینکه کار مابگیرد شما چه تجربه های پیشنهادی کنیدحتی در زمینه کارهای دیگر، آیا ایده تولید نوشابه رژیمی ایده خوب و پرسودی هست؟ یا ایده تولید سنگهای آنتیک ساختمانی ایده خوب و پرسودتری هست؟ شما چه تجربه های موفقی پیشنهادی کنید

شما اول باید کارخانه های نوشیدنی اطراف را پیدا کنید و تماس بگیرید ببینید برای تولید محصول شما با برندتان چه شرایطی دارند، شروطی مانند حجم سفارش ماهانه و … از شما می خواهند، شما هم باید شرکت مواد غذایی ثبت کنید و هم برای محصولی که قصد دارید به بازار ارائه بدهید ثبت برند کنید.

با سلام من میخوام با جمع آوری رب انار طبیعی و با کیفیت در سطح باغات هورامانات و پاوه اقدام به بسته بندی و توزیع و فروش در سطح کشور کنم میشه راهنمای کنید که اول باید چیکار کنم و باید چه مجوز ها و امکاناتی لازم دارم.

ابتدا یک شرکت با موضوع بسته بندی مواد غذایی برای شما ثبت می کنیم ( یا در صورت تخصص خودتان ثبت کنید ) و بعد از آن باید نسبت به ثبت برند مواد غذایی اقدام کنید تا بتوانید با نام تجاری خود بسته بندی کنید، سپس مجوز سیب سلامت.

ثبت میزان

سامانه ثبت شرکت میزان با هدف تسهیل در امور اداری شرکتها و موسسات، حسابداری و مالیاتی و مشاوره کسب و کار فعالیت خود را آغاز نموده است. ثبت میزان همواره کوشیده است خدمات خود را به بهترین شکل ممکن در سریعترین زمان به انجام برساند و مشاوری امین برای مدیران و کارآفرینان عزیز کشورمان باشد. امور اداری و برند سازی شرکت خود را از 0 تا 100 به ما بسپارید تقسیم بندی روندها از نظر زمانی و تمرکز خود را بروی امور تخصصی کارتان بگذارید.

لینک های مهم

تهران، بزرگراه چمران جنوب، خیابان باقرخان، خیابان فرزین جنوبی، خیابان اکبریان آذر، پلاک 12 طبقه چهارم واحد 7 و 8

مراحل رفع سوء اثر چک برگشتی

رفع اثر سوء چک برگشتی

با اعلام شرایط جدید و با ممنوع شدن ارائه دسته چک به مشتری دارای سابقه و اعلام شرایط جدید یکی ار روشهای گرفتن دوباره دسته چک رفع سوء اثر چک برگشتی است که این روزها رونق گرفته است.

رفع تقسیم بندی روندها از نظر زمانی سوء اثر چک برگشتی یعنی چه؟ مثلا زمانی که حساب شخص به اندازه مبلغ درج شده در چک موجودی نداشته باشد و بعد از فرجه ۱۰ روزه هم مبلغ چک تامین نشود در نهایت نام و چک شخص در سیستم بانک مرکزی تحت عنوان چک برگشتی ثبت خواهد شد و محرومیت هایی برای این گونه افراد در نظر گرفته خواهد شد از جمله جلوگیری از افتتاح حساب جدید، صدور کارت بانکی جدید، متوقف کردن گردش مالی و پولی کلیه حسابها و کارت های بانکی به میزان کسری مبلغ چک، پرداخت نشدن هرگونه تسهیلات بانکی، صدور ضمانت های ارزی و مالی ، عدم گشایش اعتبار اسنادی، ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد از جمله محرومیت های سختگیرانه است.

برای رفع سوء اثر چک برگشتی چه کنیم؟

بالا رفتن حجم چک‌های برگشتی باعث شد تا بانک مرکزی شرایط سخت‌گیرانه‌تری را برای کسانی که چکشان برگشت خورده در نظر بگیرد که ممکن است به ممنوع شدن ارائه دسته چک به این افراد منجر شود اما یکی از راه‌های مهم برای فرار از این مشکل رفع به موقع سو اثر از چک‌ است. طبق بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با چک های برگشتی، اگر در پرونده مالی شخصی چک برگشتی وجود داشته باشد می‌بایست هر چه سریع تر برای رفع سوء اثر از آنها اقدام نمایید. رفع سوء اثر از چک در واقع یعنی پاک شدن و از بین رفتن سابقه برگشت خوردن چک به دلایلی متفاوت مثل نقص امضاء ، نقص موجودی در سیستم بانک مرکزی، که اصولاً این رفع سوء اثر در یک بازه زمانی خاص ۳ تا ۷ روزه میباشد و طریقه آگاه شدن از رفع سوء اثر شدن چک ها بر این شکل است که اگر تعداد چک های شخصی کم باشد و یا تعداد چک سوء اثر شده به اندازه ای باشد که در نتیجه استعلام صیاد شخص تغییری ایجاد شود با نصب اپلیکیشن ساد۲۴ به کمک استعلام صیاد رایگان که از طریق بانک مرکزی است میتوان بدون مراجعه کردن به بانک از تعداد چک های برگشتی و رفع سوء اثر شدن آنها آگاه شد.

مدت زمان رفع سوء اثر چک برگشتی

زمانی که یکی از روش های ارائه شده برای رفع سوء اثر چک برگشتی را انجام دادید و بانک اقدام به حذف نام شما از لیست بدی های بانکی نمود ۷ تا ۱۰ روز کاری برای رفع این سوء اثر لازم است با معنای واضح تر یعنی مشتری که چک برگشتی دارد ۱۰ روز فرصت دارد که از چک برگشتی خود رفع سوء اثر کند و در نهایت میتوانید از طریق لینک های استعلام آنلاین چک برگشتی ، حذف و یا وجود چک برگشتی را استعلام نمایید که بعد از ۳ سال این چک برگشتی از سیستم بانک پاک خواهد شد.

مشاوره تلفنی با وکیل

مراحل رفع سوء اثر از چک برگشتی چیست ؟

1) تامین موجودی

مهم‌ترین روش برای رفع سو اثر چک تامین موجودی است و معمولا بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین معنی که اول مشتری مبلغ کسری موجودی رو به حساب جاری خود واریز میکند سپس بانک به شخصی که چک رو برگست زده یعنی ذی‌نفع اعلام می‌کند و با اعلام رضایت کتبی از طرف او، در نهایت بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مشتری اقدام می‌کند.

2) ارائه لاشه چک برگشتی

راه حل دوم برای رفع سو اثر از چک‌های برگشتی ارائه لاشه چک به بانک توسط صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی او است یعنی اول لاشه چک تحویل بانک داده میشود به طوریکه در این مورد آنها پس از اخذ لاشه چک از ذی‌نفع برای رفع سو اثر آن را به شعبه بانک ارائه می‌کنند ودر مرحله دوم در قبال ارائه‌ لاشه چک به بانک رسید دریافت کرده و مشکل برطرف خواهد شد.

3) ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک

یکی از موارد مهم این است که امکان دارد بعضی مواقع صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی‌نفع پرداخت کرده اما ارائه‌ لاشه چک (به دلایلی مانند مفقود شدن،‌ به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل داده نشود، در این صورت ذی‌نفع چک یا همان دارنده چک میتواند به دفتر خانه اسناد رسمی برود و نسبت به چک مورد نظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت نامه ممهور به مهر دفتر خانه و تحویل آن به بانک، بانک نسبت به درخواست رفع سو اثر از چک موردنظر اقدام میکند.

4) واریز مبلغ چک به سپرده قرض‌الحسنه جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه

در این مرحله اگر دسترسی به ذی‌نفع امکان نداشت و صادر کننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذی‌نفع به بانک نبود، مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک‌های برگشتی نزد شعبه محسوب شود.
این مبلغ تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نیست و این امر در صورتی امکان پذیر است که حساب جاری مشتری نزد شعبه هنوز مفتوح و تقسیم بندی روندها از نظر زمانی از سوی مراجع قضایی مسدود نشده باشد.

5) ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی

یعنی در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی، سابقه هر چک برگشتی تهدید
تنه و صرفاً پس از مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌شود.
همچنین بانک موظف است در صورت درخواست مشتری و به منظور آگاه شدن فرد از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، نسبت به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی فرد با درج تاریخ برگشت چک اقدام نماید.

چک برگشتی چیست ؟

مطابق با قانون صدور چک کسی که چک صادر می‌کند می‌بایست در تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغ درج شده در چک در حساب بانکی اش وجه نقد داشته باشد در غیر این صورت دارنده چک میتواند چک را برگشت بزند و علیه صادر کننده آن اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که به این نوع چک ها چک های برگشتی و یا چک بلامحل گفته میشود. از آن‌جایی که چک امروزه یک سند تجاری پرکاربرد و با اهمیت است و مورد استفاده روزمره بسیاری از عموم مردم قرار گرفته است به همین دلیل قانون گذار برای دور شدن برخی از مشکلات مقرراتی را تدوین نموده و شناخت هر چند جزئی از چک برگشتی برای تمامی افراد جامعه ضرورت دارد . در این مقاله سعی بر آن شده تا با برخی از ویژگی های چک برگشتی آشنا شوید.

چک در چه صورتی عنوان چک برگشتی یا بلامحل به خود میگیرد ؟

در قانون در صورت وجود برخی از شرایط میتوان چک را بلامحل یا برگشتی تلقی کرد. ۱- صادر کننده چک در حساب بانکی خود وجه نقد کافی نداشته باشد یا اقدام به برداشت تمام یا قسمتی از وجه چکی که صادر کرده است کند. ۲- صادر کننده با آگاهی نسبت به بسته بودن حساب خود چک صادر کند و یا حتی بعد از اینکه چک صادر کرد اقدام به مسدود کردن حساب خود کند. ۳- زمانی که صادر کننده چک به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را دهد. ۴- در صورتی که چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک بنا بر دلایلی مثل قلم خوردگی و یا تقسیم بندی روندها از نظر زمانی مطابقت نداشتن امضاها و یا اختلافات در مندرجات چک از پرداخت وجه چک خودداری کند.

نحوه وصول چک برگشتی به چه صورت است ؟

برای وصول چک‌ برگشتی از بانک ۳ شیوه وجوددارد. ۱- شکایت کیفری از صادر کننده چک که شامل حبس و جزای نقدی میشود که یکی از کوتاه ترین و مطمئن ترین راه برای وصول چک است زیرا صادرکننده چک برای فرار از مجازات کیفری ناچار به پرداخت وجه چک میشود. ۲- از طریق ارائه دادخواست حقوقی که می‌بایست دادخواست مطالبه وجه چک به دادگاه ارائه گردد. ۳- شیوه دیگر وصول چک برگشتی شیوه ثبتی است که از طریق اداره ثبت است بدین صورت که با معرفی کردن اموالی از صادر کننده چک میتوان از طریق اداره ثبت اقدامات لازمه را انجام داد.

چک برگشتی چه زمانی عنوان حقوقی میگیرد ؟

در چک های حقوقی فقط می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادر کننده چک برگشتی را کرد دراین صورت دادگاه حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد. اما در مواقعی که ثابت شود چک بابت ربا یا به هر دلیل دیگری صادرشده است دارنده چک یعنی خواهان دیگر استحقاق دریافت وجه چک را ندارد، لذا در موارد زیر چک برگشتی در قالب دعوای حقوقی مطرح می‌شود. ۱- زمانی که چک مدت دار باشد. ۲- زمانی که اثبات شود چک بدون تاریخ صادر شده است. ۳- هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است. ۴- در صورتی که اثبات شود چک سفید امضاء صادر شده است. ۵- هرگاه وصول چک وابسته به تحقق شرطی باشد. ۶- هرگاه دارنده چک برگشتی تا مدت ۶ ماه بعد از تاریخ چک برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه نکند و شکایت ننماید. ۷- زمانی که ثابت شود چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است.

مفهوم حقوقی شدن چک و‌نکات آن

در چک‌های حقوقی صادرکننده صرفاً قابل تعقیب و مجازات کیفری نخواهد بود بلکه این امکان وجود دارد ضمن تعقیب و مجازات، همه اموال و دارایی صادرکننده را توقیف کرد. در این صورت دادگاه حکم به پرداخت مبلغ چک می‌دهد مگر آنکه صادرکننده با دفاعیات خود، بتواند اثبات کند که در کل طلبی وجود ندشته است.

چه زمانی چک دارای وصف کیفری میشود ؟

اگر چک در همان روز صدور، برای نقد شدن راهی بانک شود و برگشت بخورد، چک کیفری است.
بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک که در قانون در نظر گرفته شده دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره چیست؟
یعنی ابتدا در دوره شش ماهه اول حداکثر دارنده چک تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که می‌تواند آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. بنابراین این مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه ندهد و شکایت مطرح نکند، این مهلت از بین میرود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

اما شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، به این معنی که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه بعد از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و باخالی بودن حساب مواجه شود، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ ذینفع شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را دارد؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدام نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌های مقرره در قانون وجود نخواهد داشت.
مثلاً تاریخ صدور چکی ۱۵ شهریور ۹۷ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ که اگر در این مدت چک را برگشت زد، این اختیار را دارد که تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) با مراجعه کردن به مَراجع صالح یعنی دادگاه اقامه دعوای کیفری نماید. اما اگر تا ۱۵ اسفند ۹۷ چک را برگشت نزند، دیگر امکان تعقیب کیفری وجود نخواهد داشت و باید از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.