چهار عنصر در استراتژی دلتا


مرکز انجمنهای تخصصی

کارگاه : نقدي بر فيلم «سقوط شاهين سياه» يا اسطورۀ مدرن

مدیر انجمن: شوراي نظارت

  • نمایش حالت پرینت

پست توسط Palang mah gerefteh » جمعه ۱۶ آذر ۱۳۸۶, ۱۲:۴۷ ب.ظ

[align=justify]گفتگوی هوت سرباز نیروی دلتا و سرگروهبان رنجر (همان سرگروهبانی که او را فیلسوف انساندوست نامیده بودند) از صحنه های پایان فیلم است. دربارۀ این صحنه که بخشی از مکالماتش را در نقل قول از« بیگ- من» مشاهده می کنیم، در واقع در استراتژی کارگردان برای این فیلم ثبت نام می کند. پیش از این نیز مطالبی در این باره نوشتم. استراتژی کارگردان فیلم بر این اساس است که جبهۀ آمریکاییها را بطور کلی از سیاست دور کند و برعکس مسائل سیاسی و مکر و حیله ها و جنایات را به جبهۀ سومالیاییها نسبت دهد.
بر این اساس گفته های «هوت » سرباز نیروی دلتا مفهوم جنگ را تنها به این نکته خلاصه می داند که ما برای حمایت از یکدیگر می جنگیم، بخاطر دوستانمان و نه چیزی فراتر از این. هیچ علت دیگری وجو ندارد. یعنی اینکه این سربازهای دلتا یا رنجر و یا هر گروه پیشگام دیگری در برقراری قانون و دموکراسی در جهان، یعنی افرادی که قرار است دنیا را عوض کنند و اسکلتهای سومالیایی را از مرگ و بدبختی نجات دهند، فقط زمانی می جنگند که به آنها حمله شده باشد و فقط هم بخاطر یکدیگر و نجات دوستانشان می جنگند، « چیز دیگری وجود ندارد» این حرف سرباز نیروی دلتا ست « چیز دیگری وجود ندارد»
و اتفاقا این گفتگو باز هم یکی دیگر از تناقضات گفتمان این فیلم را آشکار می سازد و آنهم تقابل گفتمان سرگروهبان رنجر و سرباز نیروی دلتا ست. همانطور که می دانیم سرگروهبان رنجر یعنی فردی که دیگران او را فیلسوف می نامند، بر این عقیده است که در طول آموزشهایش پیش از همه به او آموخته اند که چگونه دنیا را دگر گون کند، در حالی که نظریات سرباز نیروی دلتا موضوع را تا حد یک حادثۀ روزمره و عادی تقلیل می بخشد.
در این صحنه اتفاق دیگری می افتد و آنهم این است که، هوت اسلحه اش را بر می دارد که دوباره به شهر باز گردد زیرا افرادی هنوز در آنجا چهار عنصر در استراتژی دلتا باقی مانده اند و به کمک او نیاز دارند. در این لحظه فیلسوف هم تفنگش را برمی دارد که او را همراهی کند، ولی هوت به او می گوید که تنهایی بهتر می تواند از عهدۀ اینکار بر بیاید.
اینجا ما بطور قطع با اسطورۀ مدرن « روبنسون کروزوئه» سروکار پیدا می کنیم، یک رامبو که تنهایی می خواهد با غول موگادیشو در بیافتد همانطور که احتمالا می خواهد به تنهایی تمام زمین را از آن خود سازد و تمام ذخیرۀ بانکی.
فقط همین باقی می ماند که ما او را باور کنیم. البته شاید می توانستیم او را باور کنیم ولی به این شرط که تجربۀ عملی آنرا تأیید می کرد. واقعیت این این است که همینهای نوعی در برابر مرزبانان ایرانی خودشان را خیس کردند. متأسفانه و یا خوشبختانه تجربۀ تاریخی نشان داده است که چنین کماندوهای عجیب الخلقه ای در نهایت انسان هستند با تمام محدودیتهای یک انسان. این هیچ جای شرمندگی نیست که تحت شرایط خاصی افرادی بخودشان بشاشند (با عرض معذرت از همگی) ولی جای شرمندگی ست که ما بخواهیم جنایت علیه بشریت را بجای نجات نوع بشر تبلیغ کنیم .

[External Link Removed for Guests]

پست توسط Palang mah gerefteh » چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۶, ۵:۳۸ ق.ظ

اي بر پدافند فرهنگي و هنري در منازعات نرم
نژاد پرستی فرهنگی در «سقوط شاهین سیاه»


[align=justify]متأسفانه بعلت عدم همکاری داوطلبان برای تداوم این رزمایش در بخش پدافند نامنظم در عرصۀ منازعات نرم، مجبور هستم که به تنهایی به فعالیتهایم ادامه دهم و چونکه من در بخش آفندی نیز فعالیت می کنم، فرصت کافی نداشتم تا آنطور که باید و شاید به بررسی «سقوط شاهین سیاه» بپردازم.
بنابراین تصمیم گرفتم که این کارگاه را با طرح آخرین موضوعی که بنظرم می رسید یعنی نژاد پرستی فرهنگی در این فیلم، کمابیش موقتا کار تحلیل را تمام شده اعلام کنم.
ولی پیش از اینکه به عناصر نژادپرستی فرهنگی در «سقوط شاهین سیاه» بپردازم، ضروری ست تا دربارۀ مفهوم نژادپرستی فرهنگی توضیحات مختصری بنویسم.
البته یک مقالۀ خیلی خوب از یک محقق بسیار خوب بنام اتین بالیبار ترجمه کرده ام که به موضوع رابطۀ نژاد پرستی و ملیت گرایی مربوط می شود. ولی متأسفانه نمی توانم فعلا آنرا در اینجا ضمیمه کنم چرا که باید آنرا با نام واقعی خودم چاپ کنم. بهر صورت یک نکتۀ بسیار بسیار اساسی در این مقاله هست که اینرا می توانم در اینجا بنویسم و آنهم مربوط است به خصوصیت نژاد پرستی در عصر حاضر ( عصر حاضر یعنی تقریبا در این یک دو سه دهۀ اخیر).
اولا باید دانست که نژادپرستی یک مقولۀ تاریخی ست و روابط تنگاتنگی با ملیِت گرایی دارد و تقریبا همیشه از آن برای گسترش خود استفاده می کند. بحث ظاهرا ساده ای بنظر می رسد ولی در واقع پیچشها و چرخشهایی دارد که من وارد این مباحث نمی شوم. تنها به این نکته اشاره می کنم که نژادپرستی که تا پیش از این به شاخصهای طبیعی تکیه می کرد، از این پس خصلت فرهنگی پیدا کرده است. بعنوان مثال می توانیم موضوع برخورد تمدنها یا گفتگوی تمدنها را جزء همین چرخش در موضع نژاد پرستی معاصر بدانیم. البته نشان دادن این رابطه به بررسیهای بیشتری نیاز دارد.
ولی آن مطلبی که من می خواهم در اینجا کاملا روشن باشد، همانطور که در بالا گفتم، خصلت فرهنگی و تمایلات فرهنگی در نژاد پرستی معاصر ا ست. افراد را از این پس بخاطر رنگ پوست و یا ملیت تحقیر و یا سرزنش نمی کنند بلکه وقتی می خواهند از فرد عرب حرف بزنند، می گویند عربها دزد هستند، یا این و یا آن عرب معتاد است. یکی از اساتید دانشگاهی زمان پهلوی که الان در آمریکا برای ایرانیها برنامۀ تلویزیونی اجرا می کند در مورد ریشۀ نام «فلسطین» می گفت که این نام در اصل ایرانی ست و ایرانیان آنرا «پلشتیان» می خواندند و مردمان این منطقه را پلشت و پست می شمردند. خود مردم منطقه نیز همین نامی را که ایرانیها به آنها اتلاق می کرده اند پذیرفته و اندک اندک پلشتیان را به پالستین و سپس به فلسطین تبدیل کرده اند. مشاهده می کنیم که گفتمان ناسیونالیسم ایرانی تا چه اندازه با گفتمان نژاد پرستانه پیوند می خورد.
نگرانی روشنفکران مبارز و مخالف نژاد پرستی این است که همواره مشاهده می کنند که این نوع نژاد پرستی در ساحت نهادینه تحقق یافته و در اشکال بسیار ظریف و باریک قانونیت پیدا می چهار عنصر در استراتژی دلتا کند. به عبارت دیگر یعنی روزمره شدن خشونت. البته برخی محققین نژاد پرستی از هر نوع و تبعیض از هر نوع را در پیوند با یکدیگر دانسته و در نهایت نژادپرستی و تبعیض (تبعیض جنسی ، تبعیض نژادی و ملی و مذهبی و به همنوال تبعیض طبقاتی) از هر نوع را از ارتعاشات و نتایج سیستم طبقاتی و حاکمیت یک طبقه بر طبقات دیگر ارزیابی می کنند.

با این مقدمۀ بسیار مختصر می پردازیم به مفاهیم نژاد پرستانه در فیلم «سقوط شاهین سیاه». کاری که باید در این زمینه انجام گیرد، مشخص ساختن صحنه هایی ست که (بعنوان زیر مجموعه) در این رابطه می توانند مطرح شوند. من به یکی دو صحنه اشاره خواهم داشت.
یکی از صحنه ها زمانی ست که کامیون آذوقه جلوی پست صلیب سرخ توقف می کند و شهروندان گرسنۀ موگادیشو به دور آن تجمع می کنند و در حالی که بالگرداهای آمریکایی از بالا صحنه را تحت نظر دارند، سربازان ژنرال عیدید با مسلسل سنگین مردم را به گلوله می بندند.

در اینجا می توانیم مشاهده کنیم که کارگردان فیلم برای بی اعتبار ساختن ژنرال عیدید و سربازان او به رنگ پوست آنها نمی پردازد بلکه مشخصا به عمل وحشیانه ای که از آنها سر زده است اشاره دارد. بنابراین ژنرال عیدید سومالیایی آدم کش است و سربازان او نیز آدم کش و جنایتکار هستند و مردم گرسنه و بی دفاع را به گلوله می بندند. و از گفتگوی رادیو یی خلبان بالگرد آمریکایی و مرکز فرماندهی اینطور بر می آید که از نظر قوانین بین المللی دست و پایشان برای هرگونه دخالتی در این زمینه بسته است و تنها می توانند شاهد کشتار مردم باشند.
البته من در بررسی نشریات ماه اکتبر سال 1993 تا جایی که آرشیوهای انترنتی بمن اجازه می دادند، هنوز خبری در رابطه با کشتار مردم موگادیشو توسط سربازان ژنرال عیدید پیدا نکرده ام. ولی برعکس یکی از خبرها مربوط است به کشتار مردم موگادیشو توسط ارتش آمریکا بتاریخ 12 ژوئیه که پیش از این شرح ماجرا را به تفصیل آوردیم.

دومین صحنه که از نقطه نظر نژاد پرستی فرهنگی باید مورد توجه ما باشد، صحنه ای ست که پس از صرف غذا سربازان آمریکایی دورهم جمع شده اند، یکی از آنها در حال خواندن کتابی دربارۀ سومالی ست و می گوید : « اینجا نوشته شده است که اگر یک اسکلت یک اسکلت دیگر را بکشد( اسکلت یعنی فرد سومالیایی به این علت که از فرط گرسنگی به اسکلت تبدیل شده است. روشن است که نامیدن شهروندان یک کشور به این شکل تحقیر آمیز بنظر می رسد) باید به قبیلۀ مقتول صد شتر جریمه بپردازد.»
در اینجا ما با فرد آمریکایی بعنوان نمایندۀ تمدنی برتر سروکارداریم که از رسوم تمدنی ورشکسته و اسکلت شده شگفت زده شده و با خنده و تمسخر آنرا به اطلاع هم قطارانش می رساند که آنها هم بدانند که حضورشان در اینجا بی دلیل نیست. به این ترتیب است که حضور آمریکا چهار عنصر در استراتژی دلتا در چنین منطقه ای حقانیت پیدا می کند.
این همان چیزی ست که ما نژادی پرستی فرهنگی می نامیم.
و باز هم باید دانست که نژاد پرستی فرهنگی با علم شرق شناسی روابط تنگاتنگی دارد. یکی از عناصر شرق شناسی همانطور که پیش این نیز اشاراتی به آن داشتیم، همواره خلع ید کردن از فرد شرقی است (یعنی حذف سوژه) (در فارسی کلمۀ سوژه را گاهی شناسه گر ترجمه کرده اند) و دیگر اینکه تنها غرب است که وظیفۀ باز سازی جهان را بعهده دارد.
در همین انجمن سینما من یک تاپیک دربارۀ مفهوم سینمای ایران در عرصۀ مابین فرهنگی باز کرده ام و مشاهده می کنیم که سینمای ایران نیز در همین متن شرق شناسی واقع شده است. از طرف دیگر بعلت محدود بودن آن به افراد صاحب امتیاز ماهیتا در خلع ید از شهروندان در فعالیتهای فرهنگی و هنری ثبت نام می کند.
چونکه اثر هنری و نهادهایی که عهده دار عرضۀ آن در سطح اجتماعی هستند، اثر هنری را قاعدتا نمی توانند تنها برای دیدن و شنیدن و خواندن معرفی کنند. زیرا اثر هنری اصیل همواره دعوت به خلق اثر است. از زمانی که شرایط بنیادی خلق اثر در انحصار یک عدۀ معدود باشد، در اینصورت باید کل سیستم اجتماعی را زیر علامت سؤال ببریم.
بنابراین فیلمی نظیر «سقوط شاهین سیاه» و یا هر فیلم یا اثر دیگری می بایستی از این نقطه نظر یعنی از نقطه نظر شرایط عمومی خلق اثر هنری در متن جامعه (هر جامعه ای) مورد بررسی قرار گیرد.
چندی پیش به مناسبت نمایش فیلم انیمیشن خاصی در ایران که الان تیتر آن را بخاطر نمی آورم، در رادیو مصاحبه ای با یک منقد ترتیب داده بودند. فردی که در واقع منقد بود در پاسخ به این پرسش که چنین فیلمهایی با تکنولوژی پیشرفته چه تأثیری بر سینمای ایران دارد، می گفت که تماشاگر ایرانی از دیدن این فیلم همان اندازه لذت می برد که یک تماشاگر اروپایی و آمریکایی. و نقد فیلم را صرفا در محدودۀ مصرف و دریافتی آن در نظر می گرفت. در حالی که حداقل برای من مسئلۀ اساسی امکانات و آزادی برابر برای تمام شهروندان در عرصۀ فرهنگ و هنر است. گاهی برخی رسانه ها وقتی دولت جلوی هنرمند خاص و شناخته شده ای را می گیرد ویا درخواست او را برای اجرای فیلم و یا تآتر رد می کند، داد و فریاد راه می اندازند که دولت آزادی بیان را قصابی می کند. ولی من همیشه در چنین مواردی از گفتمان چنین رسانه هایی نتیجه گرفته ام که اینها خودشان اولین دشمنان آزادی و خلاقیت هنری هستند. زیرا که شاخصهای آنها برای ارزیابی آزادی بیان و آزادی در خلق اثر هنری همیشه محدود بوده است به یک عدۀ خاص و شناخته شده که اتفاقا هیچ حرفی برای گفتن ندارند.

مسابقات مزرعه ناوگان میلز

پروژه های حمل و نقل عمومی با کندی حرکت می کند و شهرداری ها در زمینه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تامین تجهیزات قطار شهری با مشکل مواجه هستند.

برگزاری مسابقات علمی پایا در قزوین + فیلم سیزدهمین دوره

سیزدهمین دوره مسابقات علمی پایا ویژه دانش آموزان بسیجی در استان قزوین برگزار شد. کلید واژه ها: مسابقات برگزا

مطالب برای ماه 11 سال 1393 » شهرداری مزرعه کتول

مسابقات فوتسال دهه مبارک فجر در تاریخ 93/11/20 با قهرمانی تیم شادروان علی اشرفی به پایان رسید. به گزراش روابط عمومی شهرداری مزرعه کتول: مراسم اختتامیه مسابقات با تلاوتی چند

سونی از کنسول پلی استیشن 5 رونمایی کرد / عکس طرفداری

لیست مسابقات گزارشگر شو طرفداری گزارشگر شو؛ شب دوم / گزارشگر برنده را با رای خود انتخاب کنید ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 11 ژوئن 2020 خودنمایی علف هرز به جای تماشاگر در ورزشگاه آلیانز آرنا / عکس سونی از کنسول پلی

بزرگترین مزرعه عمودی جهان در دبی ساخته خواهد شد سخت‌افزارمگ

بزرگترین مزرعه عمودی جهان در فضایی به مساحت 12000 lمتر مربع ساخته خواهد شد و برآوردهای اولیه نشانگر هزینه 40 میلیون دلاری برای تکمیل آن هستند.

بایگانی‌ها بازی اندروید صفحه 3 از 21 دلتا دانلود

بازی مزرعه شگفت انگیز اندروید. Funky Bay 15.820.0. بازی مزرعه شگفت انگیز Funky Bay یک بازی شبیه سازی از استودیوی بازیسازی BELKA GAMES می باشد که در مارکت اندروید بصورت رایگان منتشر شده است. در این بازی کشاورزی اندروید شما باید مزرعه خود

دانلود فیلم خارجی صفحه 69 از 450 تیک فیلم

خلاصه داستان فیلم Pegasus 2019: یک راننده‌ی رالی به نام ژانگ چی که پنج بار قهرمان مسابقات رالی شده است، پس از شرکت در یکی از مسابقات غیرقانونی در یک پارکینگ طبقاتی به مدت پنج سال از شرکت در مسابقات محروم می‌شود.

چهار بنای غیرمجاز در مزرعه لار آمل تخریب و سه هزار متر از

چهار بنای غیرمجاز در مزرعه لار آمل تخریب و سه هزار متر از زمین ملی رفع تصرف شد. کلید واژه ها: غیرمجاز تخریب رف

جدیدترین خبرهای «میلز» خبربان

صفحه مربوط به اخبار میلز. به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان، اوسین بولت قهرمان افسانه‌ای دوومیدانی جهان تمایل دارد که بعد از بازنشستگی از دنیای ورزش به درخواست مربی اش باز هم در رقابت‌های

آزار شیطانی گروهی 4 مرد به یک دختر در مزرعه ! خبر فوری

آزار شیطانی گروهی 4 مرد به یک دختر در مزرعه ! پلیس هند در پی تعقیب و گریز 4 متهم فراری است که دختر 10 ساله ای را به بهانه شکلات به مزرعه ذرت کشانده و گروهی او را مورد تجاوز قرار دادند.

بهترین بازی های استراتژیک 2019 از نظر گیمرهای سخت گیر کدام

پلتفرم: PC, Mac, Linux, Nintendo Switch. این بازی محصول استدیو بازی سازی Subset Games است که به گوش طرفداران بازی‌های استراتژیک بسیار آشناست که نسخه نهایی آن در ۲۷فوریه ۲۰۱۸ منتشر شد.

10 عکس برتر و خیره کننده از مکان های مخفی در سراسر جهان

برای مسابقات عکاسی از جهان مخفی، شبکه مجازی عکاسی Photocrowd از کاربران خود خواست تا به دنبال معماری بناها از یک دیدگاه متفاوت و مکان هایی که تصورات وتخیلات ما در آن آزاد میشوند، باشند.

مرکز دانلود رایگان مرکز دانلود رایگان مرکز دانلود رایگان

دیوانگی در مزرعه 2 دیوانگی در مزرعه 2 را دانلود و تجربه لذت از زندگی کشور! در حالی که بازی شما واقعا ممکن است شروع به فکر کردن و با حرکت به یک روستا در نزدیکی!

بازی شبیه سازی صفحه 18 از 20 یاس دانلود

دانلود بازی Ships 2017 برای کامپیوتر بازی کشتی ها 2017 نسخه PLAZA Ships 2017 بازی جدیدی در سبک شبیه سازی می باشد که در سال 2016 توسط FragOut برای کامپیوتر عرضه شده است. در این بازی شبیه سازی و جذاب ، شما کنترل بیش از 3 کشتی وابسته به

تیک فیلم صفحه 69 از 807 تیک فیلم

خلاصه داستان فیلم Pegasus 2019: یک راننده‌ی رالی به نام ژانگ چی که پنج بار قهرمان مسابقات رالی شده است، پس از شرکت در یکی از مسابقات غیرقانونی در یک پارکینگ طبقاتی به مدت پنج سال از شرکت در مسابقات محروم می‌شود.

کرمانشاه ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گرم‌ترین C° ۱۴ ۲۰ ۲۵ ۲۸ ۳۴ ۴۰ ۴۳ ۴۳ ۳۷ ۳۴ ۲۵ ۲۰ ۴۳ میانگین گرم‌ترین‌ها چهار عنصر در استراتژی دلتا C° ۳ ۷ ۱۳ ۱۹ ۲۵ ۳۲ ۳۶ ۳۶ ۳۱ ۲۴ ۱۶ ۸ ۲۱ میانگین سردترین‌ها C° ۴ ۲ ۳ ۸ ۱۲ ۱۷ ۲۲ ۲۰ ۱۷ ۱۲ ۵ ۱ ۱۰ سردترین C° ۲۱ ۲۷ ۱۴ ۴ ۲ ۷ ۱۱ ۲ ۰ ۲ ۹ ۹

حمله نرمن‌ها به انگلستان ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاستینگ گادوینسون، برادر تبعیدی هارولد، در اوایل ۱۰۶۶ با ناوگانی که از فلاندر گرد آورده بود به جنوب شرقی انگلستان یورش آورد. چندی بعد کشتی‌هایی از اورکنی نیز به او پیوستند. توستیگ که از جانب ناوگان هارولد احساس خطر می

۵۰ بازی برتر تاریخ: بهترین بازی‌های کامپیوتری دنیا را

۵۰+ امروز در نت‌نوشت تصمیم گرفتیم که لیستی از ۵۰ بازی برتر تاریخ را با شما کاربران گرامی به اشتراک بگذاریم. لازم به ذکر است آنچه که در ادامه خواهید خواند، ۵۰ بازی برتر در تمام دوران است که بر اساس میانگین‌های به دست آمده

مهرداد میناوند لنز ورزش سه

سرویس لنز ورزش سه, مجموعه ای از تصاویر ستاره ها

گردشگری کشاورزی راه جدید کسب درآمد گلستانی‌ها ایرنا

گرگان ایرنا جلوگیری از زوال فرهنگی اجتماعی روستاها و درآمدزایی برای ساکنان این مناطق از طریق جذب گردشگر با استفاده از ارایه خدمات ساده مانند مشارکت در زراعت و چوپانی از جمله راهکارهای حمایتی مهم برای رونق اقتصاد

Science Mathematics علمی ریاضیات تیز هوشان

۵ مزرعه داری ۱۷ گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز ۹ تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟ نتیجه‌ی عجیب میلز. 65.12 KB: m n =n m. 57.68 KB: یک اثبات جدید

کاهش 60 درصدی جابجایی مسافران با ناوگان عمومی در لارستان

مسئول اداره حمل‌ونقل و پایانه‌های لارستان بابیان اینکه تعداد سفرهای بین‌شهری با ناوگان عمومی در اسفندماه سال جاری نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته است، گفت: برای ضدعفونی کردن ناوگان مسافربری با استفاده از الکل

دانلود بازی کم حجم کامپیوتر یاس دانلود

دانلود بازی WarPlan برای کامپیوتر بازی استراتژی نبرد برای کامپیوتر نسخه Unleashed WarPlan بازی کم‌حجم جدیدی در سبک استراتژیک می باشد که در سال 2020 توسط .Slitherine Ltd ساخته و برای کامپیوتر عرضه شده است. بازی رایانه‌ای جدیدی که در

بهترین بازی های استراتژیک 2019 از نظر گیمرهای سخت گیر کدام

پلتفرم: PC, Mac, Linux. Stellaris نام یک بازی جدید کامپیوتری و استراتژیک است که توسط شرکت بازیسازی Paradox Development Studio طراحی و سپس توسط بخش دیگر این کمپانی به نام Paradox Interactive در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۸ برای پلتفرم PC عرضه شده است.

کابوی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به گله‌بان‌های سنتی کشورهای آمریکای شمالی کابوی (به انگلیسی: Cowboy) یا گاوچران گفته می‌شود. کابوی‌ها در دامداری‌ها به پرورش دام کمک می‌کنند و بسیاری از امور مربوط به دامداری را نیز انجام می‌دهند.

بهترین فیلم های اکشن [ 60 فیلم سینمایی اکشن برتر جهت تماشا ]

بهترین فیلم های اکشن فیلم های اکشن جدید برای تماشا بهترین فیلم های اکشن 2018 فیلم اکشن جدید 2019 در ادامه‌ی این مطلب تعدادی از بهترین فیلمهای اکشن را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد.

دانلود سرگرمی : بازی های کامپیوتری

دانلود بازی مزرعه داری (برای کامپیوتر) Farm Together PC Game (تست شده توسط سرزمین دانلود) Farm Together یک بازی ویدئویی در سبک مدیریتی با حجم کم است که توسط شرکت Milkstone Studios توسعه یافته و به وسیله همین شرکت در اکتبر 2018 برای سیستم عامل

مهرداد میناوند لنز ورزش سه

هواداران عزيز، مراسم جشن سوپرجام فردابعداز بازي باماشين سازي برگزار ميشه و لازم هست اولا تا فرصت هست همين امشب بليط بخرين، برين حمايت کنين و جشن قهرماني هر چه بهتر و پرشورتر برگزار بشه.

مسابقات تیر اندازی تپانچه بادی

اولین دوره مسابقات تیراندازی تپانچه بادی با حضور ورزشکاران خانم و اقا در ورامین برگزار شد. سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ 7 July 2020

کار میلز میلز برای فروش

آموزش کامل کسب درآمد از سایت دانکی میلز و آموزش بخش ها مختلف و نحوه ی کار با اونها, خیلی ببخشید نتونستم روش صدا بذارم برای همین صدا عربیه شما به کاری در قسمت ها انجام میده توجه کنید تا اصول کار .

مسابقات کشتی جام شهدای مدافع حرم در شاهد شهر شهریار برگزار شد

به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران، مسابقات کشتی جام شهدای مدافع حرم امشب به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی به همت مسئولان شاهدشهر و همراهی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار در سالن ورزشی شهرداری شاهدشهر برگزار شد.

100 عنصر داعش وارد دیرالزور شدند

منابع خبری میگویند که در راستای اجرای توافق با دمشق برای انتقال عناصر داعش از مرزهای سوریه و لبنان به شرق این کشور 100 داعشی وارد دیرالزور شده اند.

به گزارش مشرق، چند روز قبل و پس از حملات متعدد ارتش سوریه، حزب‌الله و ارتش لبنان به مواضع داعش در دو سوی مرز سوریه و لبنان، نیروهای در محاصره این گروه تروریستی با درخواست آتش‌بس، آمادگی خود را برای خروج از این منطقه اعلام کردند.

ارتش لبنان و پس از آن حزب‌الله و دولت سوریه، با پذیرش آتش‌بس مشروط به آزادی اسرا و تحویل پیکر شهدای نبردهای اخیر، با این درخواست موافقت کردند.

اما ائتلاف آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسیر حرکت اعضای داعش که طبق توافق «جرود» در حال انتقال به «منطقه ابوکمال» در دیرالزور سوریه بودند را بمباران کرده است.

پس از این بمباران، شبکه خبری اسکای نیوز امروز شنبه اعلام کرد که 100 عنصر داعش پس از اخراج از مرزهای سوریه و لبنان وارد دیرالزور شده اند.

ائتلاف موسوم به ضد داعش اما اعلام کرد کاروان داعش به همراه خانواده هایشان همچنان در صحرای سوریه حضور دارند.

ائتلاف آمریکا ضد داعش سه روز پیش در بیانیه‌ای با بیان اینکه جزئی از این توافق نبوده از بمباران مسیر انتقال اعضای داعش از مرز لبنان به شرق سوریه خبر داد

ائتلاف آمریکا، از داعش به عنوان «تهدید جهانی» یاد کرد و گفت که جابجایی تروریست‌ها از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر، راه حل پایدار برای مقابله با این گروه نیست.

کمپین دیجیتال

نمونه‌هایی از بهترین کمپین‌های دیجیتال در سال‌های گذشته

یک کمپین بازاریابی دیجیتالی، شامل اجرای یک استراتژی بازاریابی در تمامی کانال‌های دیجیتالی است که مصرف‌کنندگان چهار عنصر در استراتژی دلتا را با نام تجاری و خدمات آن شرکت، درگیر می‌کند. عموما هدف از اجرای کمپین دیجیتال، بهبود نرخ تبدیل یک شرکت است. برای شروع یک کمپین نیاز است که بدانید مشتری‌ها و مخاطبان شما چه افرادی هستند و از طریق چه کانال‌هایی می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید. در این مقاله پس از معرفی برخی از مفاهیم مرتبط با کمپین‌های دیجیتال، شما را با نمونه‌هایی از بهترین کمپین‌های دیجیتال در سال‌های گذشته آشنا خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

بهترین کمپین‌های دیجیتال

چگونه باید یک کمپین دیجیتال راه انداخت؟

همانطور که ذکر شد، اولین قدم، شناخت مخاطب است. بازاریاب‌ها بدانند که چه افرادی از قبل به صورت فعالانه با نام تجاری و خدمات شرکت درگیر شده‌اند؛ برای مثال، چه کسانی ایمیل‌ها را باز می‌کنند و یا بر روی تبلیغ‌ها کلیک می‌کنند و یا از سایت بازدید می‌کنند. گام دوم، استفاده از تحلیل‌های رفتاری است که درمورد مصرف‌کنندگان انجام شده‌است. شما می‌توانید با درک رفتار مصرف‌کنندگان، چیزهایی را که آنان احتمالا در آینده مصرف خواهند کرد را پیش‌بینی کرده و اقدامات کمپین خود را بر اساس آن برنامه‌ریزی کنید. براساس این رفتار، ممکن است چهار عنصر در استراتژی دلتا شما تصمیم بگیرید که از کدهای تخفیف ایمیل استفاده کنید و یا تبلیغات کلیکی خود را افزایش دهید. اگر شرکتی بتواند که مخاطبان هدف خود را شناسایی کند، و همچنین رفتارهای آن‌ها را نیز پیش‌بینی نماید، می‌تواند کمپین خوبی را راه‌اندازی نماید. البته محتوا نیز در این جا، تأثیر به سزایی خواهد داشت.

نحوه‌ی ارزیابی موفقیت یک کمپین دیجیتال

برای آن که یک شرکت بتواند موفقیت کمپین خود را ارزیابی کند نیاز است که دید کاملی از تمامی نقاطی که کمپین بر آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود، داشته باشد؛ با این کار، آن شرکت نه تنها می‌تواند کمپین خود را ارزیابی کند که شیوه‌ی واکنش مخاطب به هر نقطه‌ای که کمپین بر آن تأکید داشت را متوجه شود. از آن جایی که امروزه کانال‌های متفاوتی برای مشتری وجود دارد که او را به سمت خرید محصول سوق می‌دهد، شناسایی این که او از کجا وارد شده، کار پیچیده‌ای شده‌است. شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از انواع ابزارهای تجزیه و تحلیل و ردیابی فعالیت‌های کاربر از زمان کلیک تا زمان خرید، داده‌های متنوعی را جمع‌آوری کنند. این داده‌ها کمک به سزایی در تعیین و ارزیابی موفقیت یک کمپین دیجیتال می‌کنند.

دلیل اهمیت کمپین‌های دیجیتال

ممکن است که برخی از شرکت‌ها، کمپین دیجیتال را تنها متمرکز بر برخی از کانال‌ها راه‌اندازه کنند، چرا که استراتژی آن‌ها از رفتار مخاطب و شیوه‌ی برخورد او، همچین کمپینی را می‌طلبد. با این وجود، موفق‌ترین کمپین‌های دیجیتال، کمپین‌های هستند که کلیه‌ی کانال‌های مختلفی که ممکن است مخاطب با آن درگیر شوند را پوشش دهند چرا که بیشتر مصرف‌کنندگان، از طریق بیش از یک کانال یا نقطه تماس با یک نام تجاری، درگیر شوند. اکثر مشتری‌ها، اطلاعات مربوط به خدمات و محصولی که به دنبالش هستند را از در دسترس‌ترین کانال پیدا می‌کنند؛ از طرف دیگر، منتقل کردن اطلاعات، از طریق کمپین‌های دیجیتال، بسیار ساده‌است و به همین چهار عنصر در استراتژی دلتا دلیل نیز مشتری می‌تواند به راحتی با شرکت و خدمات آن، تعامل داشته باشد.

برخی از معروف‌ترین کمپین‌های دیجیتال

استفاده از کمپین‌های دیجیتال، در ابتدا با استفاده از برخی از ویدیوها انجام می‌شد. با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد مقرارت مختلف، هر کمپین دیجیتالی، به سمت رعایت کردن قوانین سئو و استفاده از محبوب‌ترین کانال‌های ارتباطی، رفته‌است. در این بین، شرکت‌ها و برندهایی بوده‌اند که توانستند بهترین کمپین‌های دیجیتال را نه تنها در کشور خود، بلکه در دنیا اجرا کنند. در ادامه شما را با معروف‌ترین آن‌ها آشنا می‌کنیم.

1. فولکس واگن (Volkswagen)

فولکس واگن، یکی از معروف‌ترین شرکت‌های تولیدکننده‌ی اتوموبیل در سرتاسر جهان است. این شرکت برای آن که بتواند یک کمپین دیجیتالی فوق‌العاده را راه‌اندازی کند، از یکی از مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار بر لذت گری انسانی یعنی هیجان استفاده کرد. فولکس واگن پس از عقد قرار داد با تیم ملی اسکی سوئد، اقدام به مخفی کردن جدیدترین ماشین خود در دل کوه‌های برفی سوئد نمود. سپس وظیفه‌ی اسکی‌بازان تیم ملی سوئد آن بود که این ماشین را پیدا کنند و هر کسی که زودتر آن را می‌یافت، صاحب آن ماشین می‌شد. این رقابت در قالب یک فیلم یک دقیقه‌ای در آمد و در تمامی شبکه‌های تلویزیونی و اجتماعی پخش شد و نرخ تبدیل آن سال فولکس واگن را به شدت افزایش داد.

2. گوپرو (GoPro)

شرکت گوپرو، شرکتی است که به تولید و توسعه‌ی دوربین‌های شخصی و ورزشی و همچنین انواع نرم‌افزارهای ویرایش عکس، مشغول است. این شرکت نیز با استفاده از فیلم، اقدام به راه‌اندازی یک کمپین فوق‌العاده معروف دیجیتالی در سرتاسر دنیا کرده‌است. استراتژی گوپرو در حقیقت یک کار هوشمندانه‌ای بود. آنان بدون آن که هزینه‌ی گزافی را خرج راه‌اندازی و ضبط یک فیلم کنند، طبق یک اعلامیه از تمامی مخاطبان خود خواستند که با استفاده از دوربین‌های شخصی خود، از ماجراجویی‌هایی که تاکنون داشته‌اند فیلم‌برداری نمایند. این فیلم‌ها پس از ارسال و بررسی توسط متخصصان گوپرو، در انواع شبکه‌ها به خصوص یوتیوب قرار گرفتند؛ تعداد بالای افرادی که این فیلم‌ها را دیده و به اشتراک گذاشته‌اند، نشان از موفقیت بسیار زیاد این کمپین است.

3. بنیاد ALS

بنیاد ALS، بنیادی است که اقدام به انجام تحقیقات فراوان در زمینه‌ی بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک یا همان ALS می‌کند. این بنیاد با استفاده از شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام اقدام به راه‌اندازی یک کمین جهانی دیجیتال کرد که علاوه بر درگیر کردن مخاطب، باعث شد که کمک‌هزینه‌های فراوانی را نیز به دست آورد. نام این کمپین را اغلب شما شنیده‌اید و آن، چالش سطل آب یخ است. در این چالش، چهره‌ی سرشناس اقدام به ریختن یک سطل آب یخ بر خود کرده و واکنش خود را توسط یک دوربین ضبط می‌کردند و در صفحه‌ی اینستاگرام خود قرار می‌دادند و همزمان افراد دیگری را به این چالش دعوت می‌کردند؛ طبق این چالش هم فردی که در آن شرکت کرده و هم افراد دعوت شده، اقدام به پرداخت کمک هزینه به مؤسسات وابسته به بنیاد ALS و یا مستتقل از آن می‌کردند.

4. دلتا ایر لاینز (Delta Air Lines)

شرکت دلتا ایرلاینز، یک شرکت هواپیمایی معتبر در سطح جهانی است. در حقیقت شرکت دلتا ایرلاینز با استفاده از کیفیت بالای خود، اعتبار بسیار زیادی را در سطح جهان کسب نموده‌است. یکی از دلایل معروف بودن این شرکت، موفق عمل کردن آن در کمپین‌های دیجیتالی است. اگر سری به اکانت چهار عنصر در استراتژی دلتا توییتر این شرکت بزنید، متوجه خواهید شد که آنان هر روزه، فعالیت بسیار زیادی در این شبکه‌ی اجتماعی دارند؛ از طرفی آنان هر ازگاهی به مناسبت‌های مختلف اقدام به راه‌اندازی کمپین‌های جهانی در این شبکه‌ی اجتماعی می‌کنند. برای مثال آنان در روز جهانی آگاهی از سرطان سینه، از کارمندان و کاربران شبکه‌ی اجتماعی خود خواستند که تجربیات خود را در این زمینه توییت کنند. این توییت‌ها باعث شد که بسیاری از افرادی که با این شرکت آشنایی نداشتند و یا از آخرین تخفیفات آن‌ها مطلع نبودند، از این ویژگی‌ها آگاهی یابند.

5. اوریو (Oreo)

اوریو یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولیدکننده‌ی بیسکوییت در کل جهان است. در حقیقت آن‌ها، فعالیت خود را از سال 1912 آغاز کردند. نام این شرکت به تنهایی یک تبلیغ موفق به حساب می‌آید چرا که در زبان فرانسوی به معنای طلا و در یونانی به معنای زیبا است. در سال 2013 و در زمانی که مسابقات سوپربول در حال پخش بود، برق کل استادیوم می‌رود و برای لحظاتی، کل استادیوم، خاموش می‌ماند. در همین لحظات، شرکت اوریو اقدام به انتشار یک پست اینستاگرام و یک توییت در توییتر کرد، که ناخودآگاه تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین کمپین‌های تاریخی شد. محتوای این پست شامل جمله‌ی "هنوز هم می‌توانید در تاریکی غوطه‌ور شوید" بود. در حقیقت این کمپین با این جمله آغاز شد و کاربران توییتر و اینستاگرام با بازنشر آن، اقدام به کمک برای شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین کمپین‌های دیجیتالی رایگان کردند.

6. چیپوتل (Chipotle)

چیپوتل، یک رستوران زنجیره‌ای است که در بسیاری از نقاط جهان، شعبه دارند و به غذاهای سالم و خوشمزه‌ی خود معروف هستند. این مجموعه که محبوبیت خود را مرهون بوریتوهای خوشمزه و استاندار خود می‌داند، اقدام به راه‌اندازی یک کمپین دیجیتالی جالبی در سطح جهانی نمود. چیپوتل، با استفاده از یک فیلم، نظرات مثبتی را در سطح جهان به دست آورد. فیلم آنان، داستان یک کشاورزی بود که علیه سیستم کشاورزی کارخانه‌ها می‌شود و مزرعه‌ی خود را بر اساس اصول ابتدایی، مدیریت می‌کند؛ شعار آن‌ها "بازگشت به آغاز بود." این فیلم که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، علاوه بر به دست آوردن محبوبیت عمومی در میان مردم، باعث شد تا نهادهای اجتماعی مانند غذای با صداقت نیز، از چیپوتل حمایت کرده و فیلم و کیفیت غذای اورا بازنشر نمایند. پس از موفقیت این کمپین، چیپوتل اقدام به ایجاد یک بازی اجتماعی مخصوص به خود کرد که آن نیز برای مدتی ترند جهانی شده بود.

سخن آخر

همانطور که می‌دانید، تبلیغات و بازاریابی در هر کاری، شرط دوام و ثبات آن کسب و کار است. در حقیقت بدون آگاهی از زیرمجموعه‌ها و روش‌های بازاریابی ممکن است که به هدف خود نرسید. یکی از مؤثرترین روش‌هایی که می‌توانید در این زمینه پیاده کنید، استفاده از انواع کمپین‌های دیجتال است. همانطور که متوجه شدید، اکثر شرکت‌های بزرگ، شبکه‌های اجتماعی را مهم‌ترین وسیله برای راه‌اندازی کمپین دیجیتالی خود می‌دانند و به همین دلیل نیز با ساختن فیلم‌ها و یا نشر محتواهایی با قابلیت ترندشدن جهانی، از ‌آن‌ها استفاده می‌کنند.

چهار عنصر در استراتژی دلتا

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در دوران تحریم، سفارتخانه‌ها به‌موجب مأموریت‌های ویژه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و وزارت امور خارجه موظف به تقویت دیپلماسی اقتصادی است.

همکاری دو جانبه دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشگاه دمشق آغاز شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی، راه های بررسی تفاهم همکاری بین دو دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشگاه دمشق از طریق ویدئو کنفرانس بررسی شد.

کاهش صادرات به افغانستان

مدیرکل گمرکات خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه تبادلات تجاری در پایانه گمرک مرزی یزدان انجام می‌شود، گفت: صادرات ما به افغانستان به واسطه بی ثباتی در این کشور مقداری کاهش داشته است.

دستور استاندار برای شتاب بیشتر ساخت راه ایرانشهر- مهرستان

بانک مرکزی چین مبادلات رمز ارزها را ممنوع اعلام کرد

دولت برنامه های مهمی برای رفع محرومیت و توسعه یافتگی ایلام دارد

رئیس جمهوری گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از این استان و با همفکری مسئولان کشوری و استانی امیدواریم در این سفر بتوانیم گام‌هایی را برای رفع محرومیت و توسعه یافتگی این استان برداریم.

پاسخی به ابهامات سقف جدید کارت به کارت

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال میک کند.

گردهمایی دانشگاه‌های ایران با مرکز پژوهش‌ هسته‌ای اروپا برگزار می‌شود

دومین گردهمایی تبادلات علمی و همکاری‌های دانشگاه‌های ایران با آزمایشگاه "سی ام اس" (cms) مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اروپا(CERN)، ۲۳ شهریور جاری بصورت برخط(آنلاین) به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

بانک مرکزی در حال طراحی رمزارز ملی است | مزایای انتشار ارز دیجیتال داخلی

یک مقام مسئول در نظام بانکی از ورود بانک مرکزی به طراحی رمز ارزداخلی و طراحی آئین‌نامه‌های آن خبر داد.

جلسه مشترک مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با مدیر شعب بانک تجارت استان خوزستان برگزار شد

در جلسه ای که با حضور غلامرضا پرستش مدیر شعب بانک تجارت استان خوزستان به اتفاق هیات همراه و مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان در سالن کنفرانس این شرکت چهار عنصر در استراتژی دلتا چهار عنصر در استراتژی دلتا برگزار شد، موضوعات توسعه تعاملات مالی بیشتر و همکاری های فی مابین مورد بحث قرار گرفت.

کاسبان کرونا در محکمه عدل الهی و وجدان بیدار ملت/جامعه طالبانی به چه معناست؟/مطالباتی که طالبان باید برآورده کند

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره تورم، پنجشیر، آزمون بزرگ طالبان، اولویت‌های دیپلماسی دولت سیزدهم، خط و نشان اژه‌ای برای کاسبان کرونا، خروش بسیج علیه طغیان کرونا در پایتخت، هشدار خزان مرگبار با لامبدای بومی، طالبان و معمای پنجشیر، ضرب الاجل طالبان برای واشنگتن، ۶۱۰ فوتی جدید کرونا در کشور، رونمایی بازار از دلار رئیسی و ماجرای هک دوربین‌های اوین چیست؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

نمایشگاه توانمندیهای ایران در سوریه برگزار می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه از برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های ایران در سوریه در آبان ماه خبر داد.

بازی زیرکانه اسرائیل/ دیپلماسی در کابینه رئیسی/ موازنه در روابط بین‌المللی

مجلس برای کنترل قیمت خودرو چه کرده است؟ دستور ویژه اژه‌ای درباره تعیین تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی، مثلث پاستور، بهشت، بهارستان و یک انتخاب سخت، جهش‌های بومی ویروس‌کرونا در ایران، بررسی دو هفته تعطیلات کرونایی، نامه قالیباف به روحانی و آخرین جلسه هیات دولت در حالی چاپ و منتشر شد.

همدان با شهر بخارا در ازبکستان خواهرخوانده می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان از موافقت خواهرخواندگی ۲ شهر همدان و بخارا در ازبکستان خبر داد و گفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و توافق با مسوولان بخارا، خواهرخواندگی هر ۲ شهر به زودی انجام می‌شود.

توسعه سبز با استفاده از بازار رمز ارزها

اقتصاد و اشتغال یکی از مولفه های مهم در دنیای امروز است. کشورها برای داشتن اقتصاد که بهترین بهروه وری با کمترین آسیب را به همراه داشته باشد به سمت صنایع سبز گام برداشته اند.

کرمانشاه؛ دروازه تجارت به عراق

هرکجا از تجارت و صادرات خصوصا با کشور عراق صحبت در میان است، نام کرمانشاه خودنمایی می‌کند، استانی که بیش از یک سوم بار صادرات ایران به عراق را به دوش می‌کشد.

دیپلماسی در کابینه رئیسی! /کرونای افسارگسیخته در شهر/توهم توطئه در المپیک توکیو؟!

مجلس کنار مردم یا مقابل مردم؟ طرح جنجالی اینترنت، شاید وقتی دیگر، مظلومیت در دمای ۵۱ درجه، منبع اظهارات ذوالنوری کیست؟ بی‌برقی خبرساز در ایستگاه «علاء‌الدین»، اصناف زیر فشار کرونا و حمایت‌های تو خالی، اوجگیری وحشتناک دلتا کرونا در کشور و پرونده دلالان مسکن روی میز رئیسی و قالیباف، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

رعایت ۹۰ درصدی پروتکل های بهداشتی در ماهیرود

مدیرکل گمرکات خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه رعایت پروتکل‌ها در مرز به حدود ۹۰ درصد رسیده است، گفت: درگیری‌های افغانستان تأثیری در تبادلات تجاری از طریق مرز ماهیرود نداشته است.

برگزاری اجتماع بزرگ فعالان فضای مجازی در حمایت از سید ابراهیم رئیسی

اجتماع بزرگ فعالان فضای مجازی در حمایت از سید ابراهیم رئیسی به همت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و ستاد مردمی کرامت استان کرمانشاه برگزار شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.