بازدهی سرمایه را بالا می‌برد


در صندوق های درآمد ثابت 70 تا 90 درصد کل سرمایه صندوق در اوراق با درآمد ثابت که ریسک کمی دارند سرمایه‌گذاری می‌شود. 10 تا 30 درصد باقی مانده سرمایه، برحسب نظر مدیر صندوق، صرف سرمایه‌گذاری در سهام می‌شود.

بازدۀ حقوق صاحبان سهام ROE چیست؟

بازدۀ حقوق صاحبان سهام- ROE معیاری از عملکرد مالی است که با تقسیم درآمد خالص بر سهم سهامداران بدست می آید. از آنجاییکه سهم سهامداران برابر با دارایی های شرکت منهای قرض آن است، ROE می تواند بعنوان بازدۀ دارایی خالص نیز در نظر گرفته شود.

ROE بعنوان معیار ارزیابی کارآیی مدیریت شرکت در رابطه با استفاده از دارایی های شرکت برای بدست آوردن سود محسوب می شود. ROE بصورت درصد مشخص می گردد و در صورتیکه درآمد خالص و دارایی هر دو اعدادی مثبت باشند، می تواند برای هر شرکتی محاسبه گردد. درآمد خالص قبل از پرداخت سود سهام به سهامداران عادی و بعد از اینکه سود سهام به صاحبان سهام ممتاز و بهره ها به وام دهندگان پرداخت شد، محاسبه می شود.
فرمول بازدۀ حقوق صاحبان سهام (ROE) به اینصورت است:

بازدۀ حقوق صاحبان سهام - ROE = سود خالص تقسیم بر سهم سهامداران

درآمد خالص = میزان درآمد، هزینه های خالص، و مالیات که یک شرکت در یا بازه تولید می کند.

متوسط سهم سهامداران = با افزودن سهم در ابتدای دوره محاسبه می شود.

ابتدا و انتهای دوره ای که درآمد خالص بدست می آید، باید با هم مطابقت داشته باشند.


چگونگی محاسبۀ بازدۀ حقوق صاحبان سهام- ROE

درآمد خالص آخرین سال مالی و یا 12 ماه پیگیری اسناد در صورتحساب سود و زیان بدست می آید- مجموع فعالیت های مالی در یک دوره. سهم سهامداران از ترازنامه بدست می آید- تراز جاری از کل تاریخچۀ تغییرات در دارایی ها و بدهی های یک شرکت. بنظر می رسد بدلیل ناهماهنگی بین دو صورت مالی، بهترین شیوۀ محاسبۀ ROE بر اساس سهم متوسط در یک بازۀ زمانی باشد. می توانید اطلاعات بیشتری در رابطه با محاسبۀ ROE کسب کنید.
بازدۀ حقوق صاحبان سهام چه اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد؟

بازدۀ حقوق صاحبان سهام (ROE) خوب یا بد، بستگی به آنچه دارد که برای سهامداران دیگر طبیعی محسوب می شود. بعنوان مثال، تسهیلات در مقایسه با میزان ناچیز درآمد خالص، دارایی ها و بدهی های زیادی در ترازنامۀ مالی خود دارند. یک ROE عادی در بخش تسهیلات می تواند 10 درصد یا کمتر باشد. یک شرکت فناوری یا خرده فروش با ترازنامۀ مالی کمتر احتمالا سطحی حدود 18 درصد یا بیشتر دارد.

یک قانون نانوشته این است که ROE ای برابر و یا کم ی بالاتر از سطح متوسط دیگر اعضای گروه سهامداران را هدف قرار دهید. بعنوان مثال تصور کنید که یک شرکت، TechCo، ROE ثابت 18 درصدی یا بیشتر را در مقایسه با دیگر شرکت ها که ROE 15 درصدی داشته اند، در چند سال اخیر بدست آورده است. در اینصورت، سرمایه گذار نتیجه می گیرد که مدیریت TechCo ، با استفاده از دارایی های شرکت سود بالای حد متوسطی را بدست آورده است.

نرخ های نسبتا بالا و پایینِ ROE به طور قابل توجهی در یک گروه صنعتی یا بخش با بخش و گروه دیگر متفاوت خواهد بود. وقتی برای ارزیابی یک شرکت در مقابل شرکت مشابه دیگر بکار رود، معنادار خواهد شد. روش میانبر برای سرمایه گذاران این است که بازدۀ حقوق صاحبان سهام را نزدیک به میانگین دراز مدت S&P 500 (14%) بعنوان نرخ قابل قبول در نظر بگیرند و هر مقدار پایین تر از 10 درصد ضعیف محسوب شود.
نکات اصلی

• بازدۀ حقوق صاحبان سهام میزان کارآیی مدیریت در استفاده از دارایی های شرکت برای تولید سود را ارزیابی می کند.

• ROE بد یا خوب بستگی به آنچه برای صنعت یا شرکت های دیگر طبیعی است دارد.

• بعنوان یک میانبر، سرمایه گذاران می توانند بازدۀ حقوق صاحبان سهام را نزدیک به میانگین دراز مدت S&P 500) 14%) بعنوان نرخ قابل قبول در نظر بگیرند و هر مقدار پایین تر از 10 درصد ضعیف محسوب شود.
مثالی از چگونگی استفاده از بازدۀ حقوق صاحبان سهام- ROE
بعنوان مثال، تصور کنید که یک شرکت درآمد سالانۀ 180000 دلار و بازدۀ حقوق صاحبان سهام سهامداران 12000000 دلار دارد. ROE این شرکت بصورت زیر محاسبه می شود:

• 15 درصد، یا 1800000 دلار/ 12000000 دلار = 15 درصد
شرکت اپل (NASDAQ: AAPL) را در نظر بگیرید- برای سال مالی که در 29 سپتامبر 2018 به پایان رسیده است این شرکت 59.5 بیلیون دلار درآمد خالص داشته است. در پایان سال مالی، سهم سهامداران در مقایسه با ابتدای سال که 134 بیلیون دلار بود، 107.1 بیلیون دلار شده است. بنابراین، بازدۀ حقوق صاحبان سهام شرکت اپل 49.4 درصد یا 59.5 بیلیون دلار (107.1 بیلیون دلار بعلاوۀ 134 بیلیون دلار/ 2) می باشد.
در مقایسه با سایر رقبا، شرکت اپل ROE بالایی کسب کرده است. آمازون (NASDAQ: AMZN) بازدۀ حقوق صاحبان سهام 27 درصدی، مایکروسافت (NASDAQ: MSFT) 23 درصد، و گوگل (NASDAQ: GOOGL) 12 درصد داشتند.

استفاده از ROE برای تخمین نرخ رشد

نرخ رشد پایدار و نرخ رشد سود سهام را می توان با استفاده از ROE و با فرض اینکه این نسبت تقریبا برابر است یا به طور متوسط بالاتر از میانگین گروه های دیگر است، محاسبه کرد. اگرچه این امر ممکن است چالش برانگیز باشد، اما می تواند مکان مناسبی برای توسعۀ تخمین های آینده در مورد نرخ رشد سهام و نرخ رشد سود سهام آن باشد. این دو محاسبات توابع یکدیگر هستند و می تواند برای مقایسه آسان تر بین شرکت های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور برآورد نرخ رشد آیندۀ شرکت، ROE را ضرب در نسبت نگهداری شرکت کنید. نسبت نگهداری، درصد درآمد خالص است که بمنظور رشد آینده توسط یک شرکت "حفظ" می شود. دو شرکت با ROE و درآمد خالص مشابه ولی نسبت نگهداری متفاوت را در نظر بگیرید. شرکت اول، DivCo، ROE 15 درصدی دارد و 30 درصد از درآمد خالص خود را به سهامداران در سود سهام می پردازد، یعنی DivCo 70 درصد از درآمد خالص خود را حفظ می کند. شرکت دوم، GrowthCo، نیز ROE 15 درصدی دارد ولی تنها 10 درصد از درآمد خالص خود را به سهامداران ارائه می کند و 90 درصد را حفظ می کند.

نرخ رشد برای DivCo، 10.5 درصد یا ROE برابر نسبت نگهداری است که می شود 15 درصد برابر 70 درصد. نرخ رشد GrowthCo 13.5 درصد یا 15 درصد برابر 90 درصد است. این تجزیه و تحلیل به عنوان مدل رشد پایدار معرفی می گردد. سرمایه گذاران می توانند از این مدل برای برای تخمین آینده و شناسایی سهام هایی که ممکن است به دلیل پیشروی از توانایی رشد پایدار خود خطرناک باشند، استفاده کنند. سهامی که کندتر از نرخ پایدار خود حرکت کند ممکن است کم ارزش محسوب گردد و یا بازار آنها را بعنوان نشانه های خطرناکی از شرکت در نظر بگیرد. در هر صورت، نرخ رشدی که بسیار بالاتر و پایین تر از نرخ پایدار باشد، باید مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.

این مقایسه نشان می دهد GrowthCo گزینۀ بهتری به نسبت DivCo است ولی مزایای نرخ سود بالاتر که ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران جذاب باشد را نادیده می گیرد. می توانیم محاسبات را تغییر دهیم تا نرخ رشد سود سهام که برای سرمایه گذاران بسیار مهم است را تخمین بزنیم. نرخ رشد سود سهام می تواند به ضرب ROE در نرخ پرداخت سود بدست آید. نرخ پرداخت سود درصد درآمد خالصی است که از طریق سود سهام به سهامداران عادی بازگردانده می شود. این فرمول نرخ رشد سود سهام را در اختیار ما قرار می دهد که به نفع DivCo است.

نرخ رشد سود سهام DivCo 4.5 درصد یا ROE برابر نرخ پرداخت سود است که می شود 15 برابر 30 درصد. نرخ رشد GrowthCo 1.5 درصد یا 15 درصد برابر 10 درصد است. در هر صورت، نرخ رشدی که بسیار بالاتر و پایین تر از نرخ پایدار باشد، باید مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.


استفاده از ROE برای شناسایی مشکلات

منطقی است که تعجب کنید که آیا ROE متوسط یا کمی بالاتر از حد متوسط، بهتر از ی دو یا سه برابر و یا حتی بالاتر از حد متوسط دیگر گروه ها است یا خیر. آیا سهام با ROE بالاتر با ارزش تر نیست؟ گاهی اوقات ROE بسیار بالا در صورتیکه درآمد خالص در مقایسه با سهم بسیار بالا باشد، امری مثبت تلقی می شود. اگرچه در بیشتر موارد، ی بالا به دلیل سهم کمتر در مقایسه با درآمد خالص است که نشان دهندۀ خطر می باشد.

اولین مشکل دربارۀ ROE بالا می تواند مربوط به سود ناپایدار باشد. تصور کنید یک شرکت، LossCo، برای سالها هیچ سودی نداشته است. خسارت های هر سال در ترازنامه و در بخش سهم بعنوان خسارت حفظ شده ثبت شده اند. خسارت ها ارزش منفی دارند و سهم سهامداران را کاهش می دهند. تصور کنید LossCo در سالهای اخیر به سرمایه ای دست یافته و سودمند شده است. مخرج فرمول محاسبۀ ROE در حال حاضر بسیار پس از سالها خسارت، بسیار کوچک است که سبب می شود ROE بصورت گمراه کننده ای بالا باشد.

دومین مورد، بدهی های بیش از حد است. اگر یک شرکت قرض های زیادی داشته باشد، ROE را افزایش می دهد زیرا سهم برابر است بامیزان دارایی ها منهای بدهی ها. هر چه بدهی ها بیشتر شود، سهم کمتر می شود. یکی از اتفاقاتی که ممکن است منجر به وقوع این مورد شود زمانی است که شرکت میزان بالایی قرض می کند تا بدهی خود را پرداخت کند و صاحب سهم شود. این امر سود هر سهم (EPS) را افزایش می دهد اما تاثیری بر نرخ رشد واقعی یا عملکرد ندارد.

در نهایت، درآمد خالص منفی و سهم منفی سهامداران می تواند منجر به ROE بالای غیر طبیعی شود. اگرچه اگر یک شرکت زیان خالص و یا سهم منفی صاحبان سهام داشته باشد، ROE نباید محاسبه گردد. اگر سهم سهامداران منفی باشد، رایج ترین مشکلی که رخ می دهد بدهی بیش از حد و یا سود ناپایدار خواهد بود. اگرچه استثناهایی برای این قانون وجود دارد که برای شرکت هایی است که از پول نقد برای خرید سهام خود استفاده می کنند، صدق می کند. برای بسیاری از شرکت ها، این امر گزینۀ دیگر برای پرداخت بازدهی سرمایه را بالا می‌برد سود سهام بشمار می رود و در نهایت منجر به کاهش سود سهام می شود که سبب منفی شدن محاسبات می گردد.

در تمامی موارد، سطوح خیلی بالا یا منفی ROE می تواند بعنوان هشداری برای نرخ رشد سود در نظر گرفته شود. در موارد نادری، نرخ ROE منفی می تواند بعلت پول نقد باشد که برنامه های رها کردن سهام و یا مدیریت عالی باشد اما این امر نتیجه ای نادر است. در هر صورت، ROE منفی نمی تواند با مقادیر مثبت ROE مقایسه شود.

تفاوت بین ROE و بازدۀ سرمایۀ سرمایه گذاری شده

در حالیکه بازدۀ حقوق صاحبان سهام بستگی به سود یک شرکت دارد، می تواند مربوط به سهم صاحبان سهام، بازدۀ سرمایۀ سرمایه گذاری شده (ROIC) شود که محاسبات را چند مرحله جلوتر می برد. هدف ROIC محاسبۀ میزان سرمایه بعد از سود سهام است که یک شرکت بر اساس منابع موجود سرمایه، شامل سهم سهامداران، و بدهی ها بدست می آورد. ROE بستگی به این امر دارد که یک شرکت تا چه اندازه از سهم سهامداران استفاده می کند، در حالیکه ROIC برای تعیین این موضوع است که یک شرکت چگونه از تمامی سرمایۀ موجود برای کسب درآمد استفاده می کند.


محدودیت های استفاده از بازدۀ حقوق صاحبان سهام- ROE

بازدۀ حقوق صاحبان سهام بالا ممکن است همیشه مثبت نباشد. ی بسیار بزرگ نشان دهندۀ موارد مختلفی مانند سودهای ناپایدار، و یا بدهی های بیش از حد می باشد. به همین صورت، ی منفی می تواند بعلت این باشد که یک شرکت دارای زیان خالص و یا سهم منفی سهامداران است که نمی تواند برای ارزیابی شرکت بکار رود و یا برای مقایسه با دیگر شرکت ها با ROE مثبت استفاده شود.

ترجمه شده در موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

صندوق درآمد ثابت چیست؟ چطور در صندوق های درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنیم؟

سرمایه‌گذاری از طریق صندوق ها یکی از راه های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاری در صندوق ها رایج ترین راه برای آن دسته از افرادی است که به سرمایه‌گذاری در بورس مشتاق‌اند اما دانش و یا زمان کافی برای تحلیل بازار و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود را ندارند. صندوق های سرمایه‌گذاری شامل ترکیب متنوعی از دارایی ها هستند که توسط تیم تحلیلگران صندوق انتخاب و مدیریت می‌شوند. سرمایه‌گذاران در ازای پرداخت وجه صاحب واحدهای صندوق می‌شوند. هر یک از این واحد ها چکیده ای از کل دارایی های صندوق است. بنابراین حتی افراد با مبالغ سرمایه‌گذاری اندک میتوانند با خرید واحد های صندوق، در ترکیبی از دارایی های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق ها انواع مختلفی دارند. در مقاله انواع صندوق های سرمایه‌گذاری به توضیح کامل درباره انواع صندوق ها پرداخته‌ایم. همچنین سه نوع صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های درآمد ثابت را معرفی کردیم. در این مقاله میخواهیم به طور اختصاصی به موضوع صندوق های درآمد ثابت بپردازیم. در ادامه ضمن تعریف صندوق درآمد ثابت، از ویژگی های آن برای شما میگوییم و شما را برای انتخاب صندوق و سرمایه‌گذاری در آن راهنمایی میکنیم.

صندوق درآمد ثابت چیست؟

صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک، ضمن هدف سرمایه‌گذاری جمعی، مجموع مبالغ دریافتی از سرمایه‌گذاران را در خرید دارایی های متنوع سرمایه‌گذار میکنند. هر سرمایه‌گذار به میزان سرمایه خود از پرتفویی (سبد سهامی) که صندوق تشکیل داده، سود میبرد. صندوق های درآمد ثابت نوعی از صندوق های مشترک هستند که عمده سرمایه خود را در اوراق کم ریسک یا بدون ریسک سرمایه‌گذاری میکنند.

ابزارهای مالی با ریسک های متفاوتی طراحی شده‌اند. برخی از این ابزارها با ریسک کم و برخی بدون ریسک هستند. مثل: گواهی سپرده بانکی، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. صندوق های درآمد ثابت عمده دارایی خود را صرف سرمایه‌گذاری در این نوع دارایی ها می‌کنند.

این صندوق ها با هدف به حداقل رساندن ریسک به وجود آمده‌‌اند و باب میل افراد ریسک گریز هستند. به خصوص طرفداران سپرده‌گذاری در بانک ها، که با انتخاب این صندوق ها میتوانند ترکیب ایده آلی از دارایی ها را در یک سبد سرمایه‌گذاری داشته باشند.

در صندوق های درآمد ثابت 70 تا 90 درصد کل سرمایه صندوق در اوراق با درآمد ثابت که ریسک کمی دارند سرمایه‌گذاری می‌شود. 10 تا 30 درصد باقی مانده سرمایه، برحسب نظر مدیر صندوق، صرف سرمایه‌گذاری در سهام می‌شود.

طبق گزارش سایت فیپ ایران، میانگین بازدهی سالانه 70 صندوق درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه ایران، طی سال گذشته (1399) 23 درصد بوده است.

صندوق های درآمد ثابت چه ویژگی هایی دارند؟

  • از آنجایی که سهام عادی بازار بورس نرخ سود مشخصی نداشته و ریسک بالایی دارد، درصد کمتری از سبد صندوق درآمد ثابت به سهام این بازار اختصاص داده شده است.
  • چون که درصد بالایی از مبلغ سرمایه در دارایی های بدون ریسک یا با ریسک کم سرمایه گذاری شده؛ پرتفوی صندوق پرتفوی کم ریسکی به حساب می‌آید.
  • باتوجه به قاعده ریسک کمتر بازدهی کمتر، ریسک کم این صندوق ها سود کمتری برای سرمایه‌گذار به همراه می‌آورد. البته این سود قابل پیش‌بینی، ثابت و ضمانت شده است.
  • در این صندوق ها نرخ سود مشخصی به عنوان سود سرمایه‌گذار در نظر گرفته و به او پرداخت می‌شود. سرمایه‌گذار این سود را به صورت دوره ای (ماهانه، سه‌ ماهه، شش‌ ماهه و یا سالانه) دریافت میکند. هرچه تعداد دفعات پرداخت سود در سال کمتر باشد، سوددهی بیشتر است. یعنی به طور مثال نرخ سودی که سالانه پرداخت می‌شودٍ، از نرخ سودی که سه ماهه پرداخت می‌شود بیشتر است.
  • میانگین بازدهی صندوق ها در سال های مختلف متفاوت است.
  • برای جلب رضایت مشتریان بازده صندوق های سرمایه‌گذاری از بازده بانک بیشتر در نظر گرفته شده است.

صندوق با درامد ثابت

صندوق ها با درآمد ثابت چه مزایایی دارند؟

گفتیم که سرمایه‌گذاری درصندوق درامد ثابت ریسک کمی دارد. این ویژگی به تنهایی می‌تواند صندوق درآمد ثابت را به صندوق ایده‌آل برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز بدل کند. اما این صندوق ها مزایای دیگری هم دارند که در اینجا به مهم ترین آن ها اشاره می‌کنیم.

امکان سرمایه‌گذاری با حداقل سرمایه

فکر میکنید اگر بخواهید به صورت جداگانه روی هر یک از اوراق با درامد ثابت، اوراق مشارکت، گواهی های سپرده و در عین حال سهام سرمایه‌گذاری کنید چقدر سرمایه نیاز است؟ حتی اگر در هریک از این اوراق با حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری کنید، قطعا مجموع مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این مجموعه مبلغ کمی نخواهد بود. اما صندوق ها با درامد ثابت این امکان را برای شما فراهم میکنند که حتی با مبالغ اندک بتوانید به میزان سرمایه خود واحدهایی از صندوق را بخرید. هر واحد خود متشکل از تمامی دارایی هایی است که صندوق در آن ها سرمایه‌گذاری کرده است.

حداقل ریسک

علاوه بر این که صندوق ها با ساختار متنوع خود ریسک را کاهش می‌دهند؛ صندوق های درامد ثابت به مراتب ریسک کمتری دارند. گفتیم که عمده دارایی های این صندوق در ابزارهای فاقد ریسک یا با ریسک کم سرمایه‌گذاری شده. همین مساله باعث می‌شود تا ریسک سبد سرمایه‌گذاری صندوق پایین باشد.

قابلیت نقدشوندگی بالا

منظور از نقدشوندگی این است که یک دارایی قابلیت تبدیل سریع به وجه نقد را داشته باشد. واحد های صندوق به راحتی نقد می‌شوند و این مزیت کلیه صندوق هاست. باتوجه به ریسک کم صندوق های درامد ثابت و داشتن ضمانت نقد شوندگی، این صندوق ها نقدشوندگی خوبی دارند.

پرداخت سود ثابت

طبق امیدنامه و اساسنامه صندوق، به سرمایه‌گذاران این صندوق ها سود نقدی با نرخ ثابت تعلق میگیرد. معمولا محل تأمین این سود، سود بانکی است که از سوی بانک در ازای سرمایه‌گذاری دارایی های صندوق به مجموع دارایی ها تعلق میگیرد. این سود به صورت دوره ای به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

ضمانت نقدشوندگی

باتوجه به اینکه عمده دارایی های صندوق ها با درامد ثابت در اوراقی مثل گواهی های سپرده بانکی و دیگر اوراق دولتی سرمایه‌گذاری شده است؛ این صندوق ها ضمانت نهادهای دولتی مثل بانک ها را پشتوانه خود دارند.

صندوق های درآمد ثابت چه معایبی دارند؟

حالا که صندوق درآمد ثابت را معرفی کردیم و از ویژگی ها و مزایای آن گفتیم، لازم است که شما را با معایب این صندوق ها هم آشنا کنیم.

سود کم به نسبت سایر صندوق ها

با توجه به اینکه بخش بدون ریسک و کم سود این صندوق ها 3 تا 7 برابر بخش ریسکی و سهامی آن هاست، مجموع سود پرتفوی کم است. البته این سود وابسته به عملکرد صندوق است، اما همچنان نرخ چشمگیری نیست.

صندوق با درامد ثابت ویژگی های صندوق با درامد ثابت

چطور صندوق با درآمد ثابت ایده آل را شناسایی کنیم ؟

اصلی ترین راهکار برای شناخت بهترین صندوق سرمایه‌گذاری بررسی عملکرد گذشته صندوق هاست. با مراجعه به صفحه صندوق های درآمد ثابت چشم بورس ، شما میتوانید اطلاعات مهم تمامی صندوق ها، گزارشات و درجه بندی عملکرد آن ها را مطالعه کنید. هم‌چنین در بخش مقایسه صندوق های درامد ثابت میتوانید کلیه اطلاعات مقایسه ای درباره این صندوق ها از قبیل: عمر، نرخ بازده ای در ادوار مختلف و ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV) صندوق ها را با هم مقایسه کنید.

بررسی سابقه و خوشنامی صندوق، نرخ بازدهی در ادوار مختلف، اساسنامه و امیدنامه صندوق (که قواعد و الزامات صندوق را نشان میدهد) به شما در شناسایی صندوق ایده آل کمک میکند.

در نظر بگیرید که سود هر صندوق وابسته به ترکیب دارایی‌های موجود در آن صندوق بوده و در نتیجه بین صندوق ها متفاوت است. مسلما صندوقی که سود ثابت بیشتری پرداخت میکند ایده‌آل تر است. نرخ سود پیش بینی شده در صندوق های مختلف بین 15 تا 20 درصد است. معمولا نرخ سود تحقق یافته بیشتر از این مقدار است. بطوریکه حداقل سود از نرخ سود بانکی کمتر نیست. لازم است بدانید که طی دوره های مختلف و تغییر تقاضا برای این صندوق ها، نرخ سود صندوق ها با درامد ثابت از نرخ سود بانکی جلو میزند. به طور مثال زمانی که بازار سهام روند نزولی پیش میگیرد عده ی زیادی به سوی صندوق ها با ریسک کم رو می‌آورند و در نتیجه تقاضا برای این صندوق ها زیاد می‌شود. به طبع ، با افزایش تقاضا سوددهی این صندوق ها هم زیاد می‍‌‌‌شود.

چطور در صندوق ها با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنیم؟

صندوق های درامد ثابت به دو روش معامله میشوند:

صدور و ابطال واحد های صندوق

طبق این روش پس از انتخاب صندوق ایده آل باید به صورت آنلاین و از طریق سایت عضو صندوق شوید. یا اینکه ضمن همراه داشتن مدارک (از قبیل: شناسنامه، کارت ملی، اطلاعات حساب) به شعب منتخب صندوق مراجعه کنید. برای عضویت در صندوق های سرمایه‌گذاری باید حداقل 18 سال سن داشته باشید.

پس از واریز وجه و دریافت رسید، شما باید درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری بدهید تا واحد ها به نام شما شوند.

سرمایه‌گذاران برای خرید واحدهای صندوق باید درخواست صدور بدهند. هم‌چنین با درخواست ابطال میتوانند واحد ها را به فروش برسانند.

خرید و فروش واحد های صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) از نوع صندوق های درامد ثابت

واحد های صندوق های قابل معامله (ETF) مانند سهام در بورس معامله می‍‌‌‌‌‌‌‌شوند. ETF از نوع درامد ثابت مثل تک سهمی که خود از دو بخش ریسکی و بدون ریسک تشکیل شده، در بورس معامله میشود. بخش بدون ریسک این تک سهم بر بخش ریسکی آن غلبه میکند. در مقاله صندوق های قابل معامله (ETF) میتوانید بیشتر درباره این صندوق ها بخوانید.

شرط خرید و فروش واحد های ETF احراز هویت در سجام، داشتن کد بورسی و عضویت در کارگزاری است.

پیش بینی وضعیت بورس تا پایان سال؛ سهام خود را بفروشیم یا نه؟/ توصیه‌هایی به افرادی زیان‌دیده و رئیس جدید سازمان بورس

بانک اول - تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه بورس این روزها وضعیت نوسانی دارد، گفت: سرمایه گذاران در این وضعیت بهتر است کاری انجام ندهند و رئیس جدید سازمان بورس هم باید مانع دخالت‌ها در این بازار شود.

به اشتراک بگذارید:

به گزارش بانک اول عظیم ثابت، مدیرعامل کارگزاری بانک سپه و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در مورد وضعیت کنونی بازار سهام؛ اظهار کرد: فضای فعلی بازار نوسانی است، زیرا هنوز روند صعودی و تعادلی شکل نگرفته است.

وی افزود: بورس احتمالاً در این وضعیت مدتی نوسان دارد و به اصطلاح فعالان، بازار گیج می‌زند؛ البته ارزیابی کلی از وضعیت بازار این است که در حالت انتظار به سر می‌برد، زیرا بحث‌های سیاسی و اقتصاد مثل مسئله هسته‌ای مطرح است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسائل هسته‌ای باز هم برجسته شده است، گفت: یکی از دغدغه‌های بازار و فعالان شاید این باشد در روز شنبه و یکشنبه آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد.

بورس در دو سوم روزهای اسفند ماه منفی است/ بازار سرمایه هیجانی بازدهی سرمایه را بالا می‌برد نیست

ثابت بیان کرد: براساس سوابق، هر ساله اسنفد ماه به صورت کلی فضای فروش حاکم است؛ زیرا اکثر شرکت‌ها و افراد به منابع نیاز دارند و بیشتر فروشنده هستند؛ معمولا دو سوم بازار در این ماه ریزشی و منفی خواهد بود، مگر اینکه روزهای آخر اسفند ماه بازار وضعیت بهتری پیدا کند.

وی تاکید کرد: بازار این روزها خیلی هیجانی نیست؛ زیرا مقداری ترمز آن کشیده شده و در نمادها خیلی صف فروش را شاهد نخواهیم بود و اگر رخ دهد سریع جمع خواهد شد مانند چند روز گذشته که رخ داد.

تصمیمات جدید موقتی و برای معطل کردن است

مدیرعامل کارگزاری بانک سپه در مورد تصمیمات جدید سازمان بورس، گفت: تغییر و تعیین دامنه نوسان نامتقارن که تصویب و اجرایی شده، برای کوتاه مدت است؛ این تصمیم را گرفتند تا با این روش به نوعی بازار را معطل نگه دارند و این اقدام موقتی است.

ثابت بیان کرد: یکی از دلایل تغییر دامنه نامتقارن این است که اگر دامنه نوسان به سمت بالا افزایش یابد، آیا انگیزه خرید بیشتر می‌شود و اینکه این تصمیم می‌تواند بر بازار تاثیر گذار باشد یانه؛ البته روز نخست اجرا (شنبه هفته جاری) خوب بود و اما در دو روز گذشته با توجه به دامن نوسان بالا، سهم‌ها پس از رشد، وارد اصلاح شدند.

شاخص فعلا در همین دامنه فعلی ماندگار است/ توصیه به سهامداران

وی در مورد پیش بینی از روند شاخص، گفت: احتمالا شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و در همین دامنه نوسان می‌کند؛ مگر اتفاقات دیگری رخ دهد؛ زیرا نمی‌توان فضای واقعی اقتصادی و سیاسی را به صورت کامل پیش بینی کرد و باید ببنیم چه اتفاقی در آینده رخ می‌دهد.

این کارشناس بورس به افراد و سهامداران توصیه کرد: بهتر است در این وضعیت فعلی کاری انجام ندهند زیرا اتفاقات خاصی رخ نخواهد داد و هر کسی که سبدی دارد، بهتر است از سبد خود مراقبت کند و یا با سرمایه گذاری در سهمی که پتانسیل رشد و وضعیت بهتری دارد، تغییر در سبد سهام خود ایجاد کند.

سه عامل تاثیر گذار بر این روزهای بورس/ نرخ دلار بالا نمی‌رود

ثابت تصریح کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰، بازدهی سرمایه را بالا می‌برد تحولات سیاسی و نرخ ارز سه عامل (ابهامات) تاثیر گذار در این روزهای بازار سرمایه است که احتمالا بودجه با ارسال اصلاحیه نهایی خواهد شد؛ برای نرخ ارز هم باید ببنیم چه رخ خواهد داد زیرا برای فعالان بازار مهم است؛ البته بعیدی می‌دانم روند صعودی و رشد بالایی مانند قبل در نرخ دلار رخ دهد.

وی با بیان اینکه بازار سهام ثبات قابل قبولی را تجربه خواهد کرد، در مورد تغییر رئیس سازمان بورس، و حضور دهقان دهنوی گفت: فعلا بجز سه تصمیم که گرفته شد، اتفاق خاصی رخ نداده که این تصمیمات هم در بحث تغییر و تعیین دامنه نامتقارن، تغییر حجم مبنا و افزایش اعتبارات کارگزاری‌ها به مشتریان است که مقداری کفه تقاضای بازار را بالا برد.

مدیرعامل کارگزاری بانک سپه ادامه داد: البته هنوز زود است در مورد عملکرد دکتر دهقان دهنوی قضاوت داشته باشیم و باید ببینم که تصمیماتی ایشان می‌تواند کمک کننده باشد یا نه.

دخالت‌ها مهم‌ترین‌ها مسئله‌ای که بورس از آن رنج می‌برد

ثابت به رئیس سازمان بورس توصیه کرد: ایشان باید بتوانند حجمه‌هایی که خارج از بازار به بورس وارد می‌شود را کنترل و مدیریت کند؛ یکی از مهم‌ترین‌ها مسائلی که بازار سرمایه از آن رنج می‌برد، دخالت‌ها مانند قیمت گذاری دستوری است؛ اگر رئیس سازمان بورس بتواند این وضعیت را کنترل و مدیریت کند، می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

وی در مورد اینکه آیا موافق استقلال سازمان بورس هستید؟؛ پاسخ داد: کاملا؛ زیرا امروز بازار سرمایه نسبت به سال گذشته تفاوت کرده و ضریب نفوذ آن افزایش یافته است؛ کاربران زیاد وارد بورس شدند و مردم با توجه به فضای تورمی کشور، تلاش می‌کنند از منابع خود بازدهی بهتری بگیرند و بورس را انتخاب می‌کنند.

دو موضوعی که باید افراد مدنظر بازدهی سرمایه را بالا می‌برد قرار دهند

این کارشناس بورس گفت: بازار سرمایه یکی از بخش‌هایی که مردم احساس می‌کنند برای حفظ دارایی و ارزش پول‌شان خوب است؛ البته باید دو نکته را مدنظر قرار دهند، نخست اینکه بازار سرمایه هم سود دارد هم زیان و دوم اینکه هیچ وقت دیدگاه کوتاه مدت نداشته باشند و این ورود با این نگاه جواب نمی‌دهد.

توصیه یک خبره بازار سرمایه به رئیس جدید/ دخالت‌ها در بازار سرمایه عامل ترس سهامداران است

ثابت بیان داشت: اگر آقای دهقان دهنوی زیر ساخت‌های بازار سرمایه را اصلاح و درست کند و از سوی دیگر بتواند دخالت‌های خارج از بازار را مدیریت کند، قطعا تا حدود زیادی موفق خواهد بود.

وی در مورد اینکه سوال که نقش دخالت‌های خارج از بورس در ایجاد ترس بین سرمایه گذاران و روند ریزشی آن چقدر بوده است؟؛ پاسخ داد: نقش این موضوع زیاد بوده؛ زیرا سرمایه ترسو است. سرمایه در بازاری می‌ماند که امنیت سرمایه گذاری و چشم انداز آن مثبت باشد.

این کارشناس توضیح داد: زمانی که دخالت‌ها و قیمت گذاری دستوری رخ می‌دهد و نهادها، زیاد از حد در بازار دخالت و به نوعی آن را متشنج می‌کنند، می‌تواند در تصمیم گیری افراد و سرمایه گذاران تاثیر منفی داشته باشد.

بازدهی بورس بیشتر از سایر بازارهای دیگر است

ثابت در مورد تفاوت بازارهای سرمایه نسبت به سایر بازارها، گفت: مهم‌ترین تفاوت، قدرت نقدشوندگی بالا است که راحت‌تر می‌توان به منابع رسید؛ دوم بازدهی خوبی این بازار نسبت به سایر بازارهاست که در بلند مدت برخلاف سایر بازارها که چشم انداز مشخصی ندارد، بازدهی بالاتر به افراد می‌دهد.

بازار سرمایه برای منابع مازاد است/ هر لحظه قیمت را رصد نکنید

وی سومین تفاوت را بهره‌مندی از سود نقدی و تصمیمات مجامع علاوه بر رشد قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: امنیت سرمایه گذاری و فضای نظارتی در بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها بالا است و مزیت‌های بورس می‌تواند برای افرادی که منابع مازاد دارند، جای خوبی برای سرمایه گذاری باشد؛ همیشه تاکید شده بازار سرمایه برای منابع مازاد است تا افراد اسیر نوسانات و جوزدگی‌ها نشوند.

این کارشناس خبره بازار سرمایه در خصوص افرادی که این روزها در بورس در زیان قرار دارند، بیان کرد: این افراد قطعا برای یک یا دو هفته وارد بازار نشدند؛ همین‌طور که فرد زمینی می‌خرد و سال‌ها خبری از قیمت آن نمی‌گیرد، الان هم نباید هر لحظه و هر روز قیمت را رصد و ارزیابی کند.

ثابت افزود: بالا و پایین رفتن قیمت‌ها می‌تواند روی افزایش و یا کاهاش دارایی‌ها اثر گذار باشد، ولی این‌ها موقتی است؛ مثلا قیمت سهامی که روزی خیلی پایین بود، الان چند برابر آن معامله می‌شود و یا برعکس.

اگر نگاه کوتاه مدت نداشته باشید، سود خوبی به دست می‌آورید/ فریب سیگنال ده‌ها را نخورید

وی تصریح کرد: افراد باید روی خرید سهامی که انجام می‌دهند دقت و بررسی داشته باشند و بعد هم با نگاه بلند مدت اقدام به سرمایه گذاری کنند؛ اگر افراد منابع مازاد را وارد بورس کرده باشند و نگاه بلند مدت داشته باشند، هیچ مشکلی نخواهند داشت؛ افرادی که لحظه‌ای و کوتاه مدت فکر نمی‌کنند می‌توانند در بازار سرمایه به سودهای خیلی خوبی برسند.

این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در مورد کانال‌ها و افرادی که سیگنال خرید می‌دهند و یا می‌فروشند، گفت: اینها غیرمجاز هستند و مردم نباید وارد این کانال شوند؛ زیرا این افراد بیشتر برای منافع خودشان سهمی که قبلا را خرید را با پول مردم بالا می‌برند و از پول مردم به نفع خود استفاده می‌کنند. مردم باید دقت کنند که اسیر این سیگنال فروش‌ها نشوند.

بازدهی سرمایه را بالا می‌برد

این روزها احداث نیروگاه خورشیدی به یک فرصت عالی برای سرمایه گذاری تبدیل شده و اکثر افراد به دنبال سرمایه گذاری در این زمینه هستند، در ادامه نکاتی که در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی و سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی نیاز دارید را در این قسمت می توانید مشاهده کنید تا بتوانید بهترین انتخاب را در هنگام سرمایه گذاری داشته باشید. این فرصت سرمایه گذاری تنها یک نمونه از انبوه راه های کسب درآمد از احداث نیروگاه خورشیدی می باشد، در ادامه با ما همراه باشید.

از نمونه فرصت های سرمایه گذاری در زمینه انرزی تجدیدپذیر می توان به احداث نیروگاه های خورشیدی با راندمان بالا اشاره کرد،

یک سیستم فوتوولتائیک منفصل از شبکه به یک سیستم اشاره دارد که به شبکه برق متصل نیست و برای مناطق دور از شبکه برق قابل استفاده می باشد.

با استفاده از این فرصت سرمایه گذاری و احداث نیروگاه خورشیدی، الکتریسیته تولید شده در این سیستم صرفا از طریق آرایه های فوتوولتائیک تامین می‌شود. در سیستم های منفصل، از آنجایی که الزاما در همان زمان تولید،انرژی الکتریکی مصرف نمی شود بایستی از باتری جهت ذخیره ی انرژی تولیدی و مصرف در زمان مورد نیاز، استفاده نمود.

ازطرفی برای بهینه کردن شارژ و دشارژ در هنگام احداث نیروگاه خورشیدی و همچنین حفاظت از کل سیستم به دستگاهی به نام شارژ کنترلر نیاز است.
ازآنجایی که انرژی تولیدی توسط پنل های خورشیدی DC می باشد، جهت تبدیل برق DC به AC به یک اینورتر نیز نیاز می باشد. بنابراین برای احداث نیروگاه خورشیدی چنین سیستمی، ادوات ذیل الزامی می باشند: ۱) ماژول PV که معمولا به صورت سری و یا موازی متصل بازدهی سرمایه را بالا می‌برد می شوند. ۲) شارژ کنترلر ۳) باتری یا بانک باتری ۴) اینورتر

اینورتر شارژرهای opti-solar ترکیب شارژ کنترلر خورشیدی و اینورتر به صورت یک پارچه میباشد. این اینورتر شارژرها علاوه بر شارژ باتری توسط پنلهای خورشیدی، امکان شارژ باتری توسط ورودی برق ۲۲۰ ولت AC را نیز دارد. بنابراین میتوان باتریها را توسط موتور برق یا برق شهر شارژ نمود تا در زمان نیاز از انرژی آن استفاده کرد.

شرکت نورسان انرژی آریا نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش SHARP, OPTI-Solar, Newmax در ایران، این فرصت سرمایه گذاری را در اختیار شما عزیزان قرار داده و به لطف خداوند منان تاکنون ۷۲ پروژه را در زمینه برق خورشیدی منفصل از شبکه خانگی-ویلایی به اتمام رسانده ایم. فراموش نکنید که سود سرمایه گذاری در پروژه های احداث نیروگاه خورشیدی همواره مقدار قابل توجهی خواهد بود و هر سال رم خرید تضمینی توسط دولت افزایش می یابد.

به برق شبکه متصل هستید؟

در هنگام احداث نیروگاه خورشیدی سیستم متصل به شبکه، برق تولید شده پس از تبدیل شدن بوسیله اینورتر متصل به شبکه و با استفاده از کنتورهای مخصوص دوطرفه، به شبکه برق سراسری تزریق خواهد شد. در این حالت کاربر در حقیقت یک نیروگاه کوچک خورشیدی در خانه خود احداث نموده است که با توجه به سرمایه و فضا می تواند از یک تا ۲۰ کیلووات در خانه نیروگاه احداث نماید.

شرکت نورسان انرژی آریا، نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش پنل‌های خورشیدی SHARP و نماینده رسمی فروش اینورترهای Fronius در ایران تاکنون پروژه‌های متصل به شبکه خانگی-تجاری متعددی را با استفاده از پنل‌های خورشیدی شرکت SHARP و اینورتر‌های متصل به شبکه Fronius به انجام رسانده است.

پاره وقت به برق شبکه متصل هستید؟

این نوع سیستم فوتوولتائیک از لحاظ طرح و اجزا بسیار شبیه به سیستم جدا از شبکه می باشد، اما اتصال به شبکه ی برق نیاز به فراهم کردن تمامی انرژی در تمامی اوقات توسط سیستم فوتوولتائیک را می کاهد.

این نوع سیستم با شبکه برق در تعامل کامل است و در مواقعی که بار مصرفی بیش از توان تولیدی سیستم فوتوولتائیک باشد کمبود خود را از شبکه تامین می‌کند.

همچنین بانک باتری این مجموعه می‌تواند از توان تولید شده توسط آرایه های فوتوولتائیک یا برق شبکه شارژ شود. در صورتی که توان تولیدی بیش از بار مصرفی باشد انرژی اضافی تولید شده توسط آرایه های فوتوولتائیک به شبکه برق تزریق می شود.

شرکت نورسان انرژی آریا نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش SHARP, OPTI-Solar, Newmax در ایران، تاکنون چندین پروژه را در زمینه اجرای سیستم های ترکیبی به اتمام رسانده است.

تامین سرمایه کسب و کار

طبق مطالعات اخیر، بیش از 94٪ کسب و کارهای جدید، اکثراً به دلیل عدم موفقیت در تامین سرمایه در اولین سال‌های فعالیت خود، شکست می‌خورند. پول، خون هر کسب و کاری است. این سفر طولانی و پر زحمت و در عین حال هیجان‌انگیز، از ایده‌های پردرآمد کسب و کار، به سوختی به نام سرمایه نیاز دارد که تامین آن با سختی‌های مختلفی همراه است.

زمان نیازمندی شما به بازدهی سرمایه را بالا می‌برد بودجه، به ماهیت و نوع کسب و کار شما مربوط است.

می‌توانید روی لینک سرمایه گذاری چیست؟ ب رای اطلاعات بیشتر کلیک کنید!

تامین سرمایه برای کسب و کار شخصی

بودجه شخصی که به آن بوت استرپینگ ( bootstrapping ) نیز گفته می‌شود روشی موثر در تامین سرمایه کسب و کار، به ویژه هنگامی که کسب و کار تازه است، می‌باشد. کارآفرینان در گرفتن بودجه برای اولین بار مشکل دارند.

یک از گزینه‌های تامین سرمایه کسب و کار از طریق پس‌انداز خود و یا شریک قرار دادن خانواده و دوستان خود است. این امر به دلیل تشریفات کمتر و هزینه‌های کمتر، آسان خواهد بود. همچنین در اکثر مواقع، خانواده و دوستان با نرخ بهره انعطاف‌پذیر خواهند بود.

بودجه شخصی یا بوت استرپینگ به دلیل مزایای آن باید به عنوان اولین گزینه تامین سرمایه در نظر گرفته شود.

در مراحل بعدی، سرمایه‌گذاران این موضوع را به عنوان یک نکته مثبت در نظر می‌گیرند. اما این گزینه تنها در صورتی مناسب است که نیاز اولیه شما به تامین سرمایه، اندک باشد. برخی از مشاغل که از همان روز اول به پول احتیاج دارند، برای بوت استراپینگ گزینه خوبی نیستند.

جذب سرمایه برای استارتاپ؛ راهنمای کامل چگونگی جذب سرمایه در استارتاپ ها

تامین سرمایه گسترده یا بودجه‌گیری

تامین سرمایه گسترده یا بودجه‌گیری

Crowdfunding ” یا سرمایه‌گذاری جمعی یکی از روش‌های جدید تامین سرمایه کسب و کارها است که اخیراً محبوبیت زیادی پیدا کرده است. این کار در واقع گرفتن وام، پیش خرید، کمک و یا سرمایه‌گذاری منتهی از بیش از یک نفر می‌باشد.

سرمایه‌گذاری گسترده به این ترتیب است که یک کارآفرین با شرح مفصلی از کسب و کار خود، برای آن از سرمایه‌گذاران جمعی تامین سرمایه می‌کند.

وی اهداف کسب و کار خود، برنامه‌های کسب درآمد، میزان بودجه مورد نیاز و دلایل آن‌ها و… را ذکر کرده و سپس سرمایه‌گذاران می‌توانند در مورد کسب و کار مطالعه کرده و اگر ایده کسب و کار برایشان جذاب بود، تامین سرمایه آن را بپذیرند.

تامین کنندگان با وعده پیش خرید محصول یا کمک مالی تعهدات خود را به جا می‌آورند. هرکسی می‌تواند برای کمک به کسب و کاری که واقعاً به آن ایمان دارد کمک مالی کند.

چرا شما باید تامین مالی جمعی را در نظر بگیرید:

بهترین نکته در مورد تامین سرمایه جمعی این است که مردم را با کسب و کار آشنا کرده و در آن‌ها علاقه ایجاد می‌کند و از این رو به بازاریابی محصول کمک می‌کند. همچنین اگر کسب و کار کمپین تبلیغاتی موفقی داشته باشد، امکان جذب سرمایه‌گذاران خطرپذیر را بالا می‌برد.

از این رو به خاطر داشته باشید که تامین سرمایه جمعی یک مکان رقابتی برای کسب بودجه است. بنابراین اگر کسب و کار شما پایدار و مطمئن نیست و توضیحات مناسب مورد توجه تامین کنندگان متوسط ​​را دارا نمی‌باشد، سرمایه‌گذاری گسترده برای شما مناسب نیست.

تامین سرمایه از طریق سرمایه گذار فرشته

سرمایه‌گذاران فرشته افرادی با مازاد وجه نقد و علاقه شدید به سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای آینده‌دار هستند. آن‌ها همچنین در شبکه‌هایی کار می‌کنند که پیشنهادها را قبل از سرمایه‌گذاری بصورت جمعی بررسی می‌کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند در کنار سرمایه، راهنمایی یا مشاوره نیز ارائه دهند.

سرمایه‌گذاران فرشته به راه‌اندازی بسیاری از شرکت‌های برجسته از جمله گوگل، یاهو و علی بابا کمک کرده‌اند.

این شکل تامین سرمایه‌گذاری به طور کلی در مراحل اولیه رشد کسب و کار اتفاق می‌افتد. آن‌ها ترجیح می‌دهند برای بازده بالاتر ریسک بیشتری در سرمایه‌گذاری متحمل شوند.

“ Angel Investment ” به عنوان گزینه تأمین سرمایه نیز دارای کاستی‌هایی است. سرمایه‌گذاران فرشته معمولا مقادیر کمتری را نسبت به سرمایه‌گذاران خطرپذیر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

تامین سرمایه از طریق سرمایه گذار خطرپذیر

سرمایه‌گذاران‌ خطرپذیر صندوق‌هایی با مدیریت حرفه‌ای هستند که در کسب و کار‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای پتانسیلی عظیم هستند. آن‌ها معمولاً در کسب و کارهای خلاف جهت سرمایه‌گذاری غالب، تامین مالی می‌کنند و در صورت وجود “ IPO ” یا خرید از آن خارج می‌شوند.

سرمایه‌گذاران خطرپذیر مهارت و مشاوره را ارائه داده و همچنین مسیر کسب و کار را آزمایش کرده و از نظر پایداری و مقیاس‌پذیری کسب و کار را ارزیابی می‌کنند. یک سرمایه‌گذار خطرپذیر ممکن است برای کسب و کارهای کوچکی مناسب باشد که فراتر از مرحله راه‌اندازی هستند و درآمد کسب می‌کنند.

با این حال، چند نکته منفی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به عنوان گزینه تأمین سرمایه وجود دارد. سرمایه گذاران خطرپذیر در وفاداری به کسب و کار کوتاهی می‌کنند و غالباً به دنبال بازیابی سرمایه خود در بازه زمانی سه تا پنج ساله هستند.

اگر محصولی دارید که رسیدن آن به بازار بیشتر از این بازه زمان می‌برد، در این صورت ممکن است این سرمایه‌گذاران زیاد به شما علاقه‌مند نشوند. آن‌ها معمولاً به دنبال فرصت‌های بزرگتری‌اند که کمی پایدارتر بوده و تیمی قوی از افراد دارند.

شما همچنین باید انعطاف‌پذیر بوده و در کسب و کار خود کنترل لازم را برای راضی کردن سرمایه‌گذار داشته باشید. بنابراین اگر علاقه زیادی به مشاوره یا سازش ندارید، این گزینه بهترین راه برای شما نیست.

تامین سرمایه از طریق شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد

کسب و کارهای اولیه می‌توانند شتاب دهنده‌ها و مراکز رشد را به عنوان گزینه تأمین سرمایه در نظر بگیرند. این برنامه‌ها تقریباً در هر شهر بزرگی یافت می‌شود و سالانه به صدها کسب و کار نوپا کمک می‌کنند.

این بازدهی سرمایه را بالا می‌برد برنامه‌ها معمولاً به مدت 4-8 ماه اجرا شده و از طرف صاحبان کسب و کار نیاز به تعهد زمانی دارند. همچنین می‌توانند با مربیان، سرمایه‌گذاران و سایر استارت آپ‌های همکار با استفاده از این بستر همکاری خوبی برقرار کنند.

برای اطلاعات جامع تر در این باره، روی مقاله تفاوت شتاب دهنده و مراکز رشد چیست؟ کلیک کنید!

تامین پول از طریق وام‌های بانکی

به طور معمول بانک‌ها اولین جایی هستند بازدهی سرمایه را بالا می‌برد که کارآفرینان در مورد بودجه به آن فکر می‌کنند.

بانک‌ها دو نوع تامین سرمایه برای کسب و کارها در نظر گرفته‌اند. یکی وام سرمایه در گردش و دیگری بودجه. وام سرمایه در گردش، وام مورد نیاز برای اجرای یک چرخه کامل از عملیات درآمدزایی است و محدودیت در آن معمولاً توسط سهام فرضیه و بدهکاران تعیین می‌شود.

بودجه از بانک شامل روند معمول به اشتراک گذاری برنامه کسب و کار و جزئیات ارزیابی، همراه با گزارش پروژه است که براساس آن وام ارائه می‌شود.

برنامه کسب و کار چیست؟ برای اطلاعات جامع در این باره، روی طرح کسب و کار کلیک کنید!

راه‌های سریعتر تامین سرمایه برای کسب و کار خود

راه‌های سریع‌تر تامین سرمایه برای کسب و کار خود

چند روش دیگر برای تامین سرمایه برای کسب و کار شما وجود دارد. با این حال، این روش ها ممکن است برای همه مفید نباشد. اگر به بودجه سریع نیاز دارید، آن‌ها را بررسی کنید.

پیش فروش محصول:

فروش محصولات کسب و کار قبل از عرضه، روشی است که معمولاً نادیده گرفته می‌شود و به هدف جمع‌آوری پول مورد نیاز برای تأمین مالی کسب و کار است.

اپل و سامسونگ همیشه پیش از ارائه محصولات خود، آن‌ها را پیش‌فروش می‌کنند که این راه یک روش عالی برای بهبود گردش پول و آماده‌سازی خود برای تقاضای مصرف‌کننده می‌باشد.

فروش دارایی‌ها:

ممکن است برداشتن این گام مرحله سختی باشد اما به شما کمک می‌کند که نیازهای صندوق کوتاه مدت خود را برآورده کنید. پس از عبور از وضعیت بحرانی، دوباره می‌توانید دارایی‌های از دست رفته خود را پس بگیرید.

کارت‌های اعتباری:

کارت‌های اعتباری کسب و کار از جمله آسان‌ترین روش‌های تأمین سرمایه یک شرکت تازه تأسیس هستند و می‌توانند راهی سریع برای دریافت پول باشند.

اگر کسب و کار جدیدی دارید و هزینه هنگفتی ندارید، می‌توانید از کارت اعتباری استفاده کرده و حداقل‌های مورد نیاز خود را تامین کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که نرخ بهره و هزینه کارت‌ها می‌تواند خیلی سریع انباشته شود و حمل این بدهی می‌تواند برای اعتبار صاحب کسب و کارها مضر باشد.

نتیجه گیری و مراحل بعدی:

اگر می‌خواهید واقعاً سریع رشد کنید، احتمالاً به منابع سرمایه خارجی نیاز دارید. اگر بوت استرپ کنید و برای مدت طولانی بدون بودجه خارجی باقی بمانید، ممکن است نتوانید از فرصت‌های بازار استفاده کنید.

اگرچه وجود گزینه‌های گسترده وام ممکن است شروع کار را از هر زمان دیگری آسان کند، صاحبان کسب و کار باید از خود بپرسند که واقعاً چه مقدار کمک مالی لازم دارند.

یکی از راه‌های جذب سرمایه، ایونت‌های استارتاپی‌اند. برای اطلاعات بیشتر روی استارتاپ ویکند یا آخر هفته استارتاپ چیست؟کلیک کنید!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.