خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟


ثبت شرکت

انواع کد به کد در تابلوخوانی همراه با مثال کاربردی

در این مقاله ابتدا به تعریف انواع کد به کد در تابلوخوانی پرداخته می شود و سپس به تفصیل به توضیح کد به کد حقوقی به حقیقی که بیشترین کاربرد را دارد، می پردازیم.

انواع کد به کد در تابلوخوانی

1- کد به کد حقیقی به حقیقی

در این نوع کد به کد، دو گروه یا 2 شخص حقیقی از قبل با هم هماهنگ می کنند تا حجم قابل توجهی از سهام را بین خودشان منتقل کنند. اینکه افراد حقیقی دقیقا چه هدفی دنبال می کنند، مشخص نیست اما بعضی از دلایل رایج آن به شرح زیر می باشند:

1- ممکن است یک شخص حقیقی نیاز به نقدینگی داشته باشد و برای تامین نقدینگی، بخش قابل توجهی از سهام تحت مالکیت خود را به شخص و یا اشخاص حقیقی دیگری واگذار کند. این موضوع در حالی است که فروشنده اطمینان دارد که نمادهایی که تحت مالکیت دارد، در کوتاه مدت مستعد رشد می باشند چرا که اخیرا هر روز صف خرید بوده اند و فرصت ورود نمی دادند اما به ناچار، به منظور تامین نقدینگی، سهام تحت مالکیت خود را با هماهنگی قبلی به شخص و یا اشخاص حقیقی دیگری منتقل می کند و البته اینطور توافق می کنند تا بخشی از سودی که برای خریداران حاصل می شود، به فروشنده اختصاص داده شود.

2- ممکن است یک شخص حقیقی از شخص حقیقی دیگری طلب داشته باشد و اینطور با هم توافق کنند که شخص طلب کار به جای اینکه از شخص بدهکار پول بگیرد، سهام دریافت کند. در این حالت نیز کد به کد حقیقی به حقیقی انجام می شود اما این نوع کد به کد نمی تواند دلیلی برای رشد و یا افت قیمت باشد.

3- گاهی اوقات بازیگران حقیقی، برای جلب توجه، حجم قابل توجهی از سهام را بین خودشان کد به کد می کنند تا اینطور جلب توجه کنند و سهامداران خرد را هم به خرید نماد مد نظر آن ها سوق دهند.

در تابلوخوانی، کد به کد حقیقی به حقیقی برای ما اهمیت کمی دارد، چرا که هدف از انجام آن به طور دقیق مشخص نیست و نمی توان با اطمینان گفت که موجب رشد قیمت یا افت قیمت می شود.

2- کد به کد حقیقی به حقوقی

این نوع کد به کد اگر روی مقاومت های معتبر تکنیکال انجام شود، هشدار فروش صادر می کند. دلیل این موضوع این است که افراد حقیقی که حجم قابل توجهی از سهام را دارند، قصد فروش و شناسایی سود دارند اما اگر بخواهند سهام تحت مالکیت خود را به سهامداران خرد بفروشند، ممکن است با صف فروش روبرو شوند و موفق به فروش حجم قابل توجهی از سهام نشوند. در این مواقع، افراد حقیقی با افراد حقوقی هماهنگ می کنند تا افراد حقوقی سهام تحت مالکیت آن ها را خریداری کنند. با توجه به اینکه منابع مالی افراد حقوقی متعلق به خودشان نمی باشد، حتی اگر روی مقاومت های معتبر تکنیکال هم حجم قابل توجهی از سهام را از افراد حقیقی خریداری کنند و قیمت به تبع آن افت کند، برای آن ها اهمیتی نخواهند داشت.

به این نکته توجه داشته باشید که اگر روی مقاومت های معتبر تکنیکال، با خرید حجم قابل توجهی از سهام توسط افراد حقوقی مواجه شدید، الزاما به این معنا نیست که کد به کد حقیقی به حقوقی انجام شده است و باید سهام تان را بفروشید، چرا که ممکن است هدف حقوقی، حمایت از سهم و شکست مقاومت تکنیکال باشد. گاهی اوقات، به عنوان مثال 1000 شخص حقیقی، سهام می فروشند و افراد حقوقی هم مقداری سهم از این افراد حقیقی خریداری می کنند. این نوع خرید افراد حقوقی از افراد حقیقی، کد به کد نمی باشد اما ممکن است 1000 شخص خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ حقیقی سهام شرکت مشخصی را بفروشند و افراد حقوقی با هماهنگی قبلی، حجم قابل توجهی از سهام را از 5 نفر از این افراد حقیقی خریداری کنند. به این نوع معامله، کد به کد حقوقی به حقیقی گفته می شود.

این نوع کد به کد در تابلوخوانی اهمیت کمی دارد چرا که نمی توان با دقت بالایی مشخص کرد که هدف از این نوع کد به کد، افزایش قیمت یا کاهش قیمت می باشد، بنابراین، این نوع کد به کد را رصد نمی کنیم.

3- کد به کد حقوقی به حقوقی

این نوع کد به کد، در تابلوخوانی کاربردی ندارد چرا که به احتمال زیاد سود و یا زیان خاصی را متوجه سهامداران خرد نمی کند. به عنوان مثال، گاهی اوقات بازارساز قصد دارد به صورت دستوری شاخص کل را مثبت نگه دارد. برای این منظور، از افراد حقوقی تحت نفوذ خود می خواهد تا با یکدیگر در چندین نماد شاخص ساز کد به کد کنند. به عنوان مثال، حقوقی اول در صف خرید نماد مشخصی، از حقوقی دوم حجم قابل توجهی از سهام را خریداری می کند و حقوقی دوم نیز در نماد دیگری، حجم قابل توجهی از سهام را از حقوقی اول خریداری می کند. این نوع کد به کد موجب می شود تا شاخص کل با افت محسوسی روبرو نشود، در صورتی که کلیت بازار فشار فروش دارد و اکثر نمادهای معاملاتی نیز در دامنه نوسان منفی معامله می شوند.

4- کد به کد حقوقی به حقیقی

گاهی اوقات سهامداران عمده از خبرهای جذاب و بنیادی شرکتی اطلاع دارند و می خواهند قبل از اینکه این خبرهای بنیادی به صورت رسمی منتشر شوند، با کدهای حقیقی خودشان، حجم قابل توجهی از سهام را خریداری کنند تا زمانی که اخبار شرکت منتشر شد و نماد معاملاتی آن شرکت مورد استقبال اهالی بازار قرار گرفت، بتوانند سود قابل توجهی به دست آورند. اگر در این مواقع، بازیگران بخواهند حجم قابل توجهی از سهام را روی تابلو معاملاتی از سهامداران خرد خریداری کنند، به احتمال زیاد با صف خرید روبرو می شوند و موفق به تکمیل خریدشان نمی شوند. در این مواقع، بازیگران با هماهنگی قبلی، حجم قابل توجهی از سهام را با کدهای حقوقی می فروشند تا با کدهای حقیقی خود خریداری کنند. گاهی اوقات نیز ممکن است کدهای حقوقی متعلق به خودشان نباشد و صرفا به خاطر ارتباطاتی که با افراد حقوقی دارند، افراد حقوقی را در جریان اخبار شرکت بگذارند و از آن ها درخواست کد به کد کنند.

نحوه تشخیص

در صورتی که 4 شرط زیر به صورت همزمان ارضاء شوند، می توان با اطمینان بالایی گفت که کد به کد حقوقی به حقیقی انجام شده است:

 • بیشتر از 70 درصد از حجم معاملات به واسطه فروش افراد حقوقی انجام شده باشد.
 • نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه بیشتر از 3 باشد.
 • نسبت قدرت خریدار حقیقی بیشتر از 3 باشد (این نسبت از تقسیم سرانه خرید افراد حقیقی به سرانه فروش افراد حقیقی به دست می آید).
 • از لحاظ تکنیکال، قیمت روی حمایت معتبر باشد.

مثال کاربردی

به عنوان مثال، به بررسی نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99 می پردازیم. طبق شکل 1، در این تاریخ میزان فروش حقوقی 99 درصد بوده است، بنابراین با توجه به اینکه میزان فروش حقوقی بیشتر از 70 درصد می باشد، شرط اول ارضاء شده است.

کد به کد حقوقی به حقیقی

شکل 1- جزئیات معاملات افراد حقوقی و حقیقی در نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

به عنوان شرط دوم باید نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه را محاسبه کنیم. حجم معاملات برابر مجموع حجم خرید افراد حقیقی و حقوقی می باشد. طبق شکل 2، نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه برابر 13 می باشد که با توجه به اینکه بیشتر از 3 است، می توان گفت که شرط خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ دوم نیز ارضاء شده است.

حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه

شکل 2- محاسبه نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه برای نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

به عنوان پارامتر سوم باید نسبت قدرت خریدار حقیقی را محاسبه کنیم. طبق شکل 3، در صورت این نسبت، حجم خرید افراد حقیقی تقسیم بر تعداد خریدار حقیقی و در مخرج نیز حجم فروش افراد حقیقی تقسیم بر تعداد فروشنده حقیقی را داریم.

نسبت قدرت خریدار حقیقی

شکل 3- فرمول محاسبه نسبت قدرت خریدار حقیقی

برای نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99، حجم خرید افراد حقیقی 3 میلیون و 816 هزار سهم و تعداد خریدار حقیقی نیز 28 نفر بوده است. از طرفی دیگر، حجم فروش افراد حقیقی 15902 سهم و تعداد فروشنده حقیقی 29 نفر بوده است. طبق شکل 4، نسبت قدرت خریدار حقیقی برابر 248 می شود که بیشتر از 3 می باشد. پس شرط سوم نیز ارضا شده است.

محاسبه نسبت قدرت خریدار حقیقی

شکل 4- محاسبه نسبت قدرت خریدار حقیقی برای نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

به عنوان پارامتر چهارم و آخر، باید در تاریخ 17 آذر ماه 99، به بررسی نماد شکبیر از لحاظ تکنیکال بپردازیم. طبق شکل 5، دو روز قبل از تاریخ 17 آذر ماه 99، قیمت سقف محدوده تراکمی 4 ماهه را به سمت بالا شکسته است. هر چند در این تاریخ، قیمت دقیقا روی حمایت نبوده است اما با حمایت ناشی از سقف محدوده تراکمی 4 ماهه، فقط 5 درصد از لحاظ قیمتی فاصله داشته است. بنابراین می توان حد ضرر را زیر سقف محدوده تراکمی 4 ماهه و حد سود را هم در محدوده سقف تاریخی قیمت در نظر گرفت. اینطور ریسک به ریوارد منطقی می باشد و از لحاظ تکنیکال توجیه برای خرید دارد. پس شرط چهارم نیز ارضاء شده است و می توان گفت که در تاریخ 17 آذر ماه 99، در نماد شکبیر کد به کد انجام شده است و همانطور که ملاحظه می کنید، در مدت زمان 3 هفته قیمت با رشد 40 درصدی همراه شده است. برای تشخیص کد به کد می توانید از فیلترنویسی در دیده بان بازار سایت tsetmc نیز استفاده کنید.

کد به کد در نماد شکبیر

شکل 5- تحلیل تکنیکال کلاسیک نماد شکبیر در تاریخ 17 آذر ماه 99

در صورتی که تمایل دارید استاد تابلوخوانی شوید، توصیه می کنیم دوره جامع استادی تابلوخوانی را تهیه کنید. این دوره شامل 9 ساعت آموزش می باشد که از سطح مقدماتی تا پیشرفته تهیه شده است. با گذراندن این دوره می توانید رفتار بازیگران و سهامداران عمده را تحلیل کنید و با همراه کردن معاملات تان با معاملات بازیگران، سود قابل توجهی را به دست آورید.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

ثبت شرکت حقیقی

ثبت شرکت اشخاص حقیقی چه مراحلی دارد

ثبت شرکت

در تعریف حقوق را از ضرورت های ناظر بر روابط اشخاص حقیقی می نامند. در صحبت از شخص این به ذهن می رسد که یک فرد عملی را مرتکب شده و یا آن را ترک کرده باشد. موضوع صحبت فردی از افراد جامعه است. شخص و یا شخصیت به شایستگی و توانایی دارا بودن حقوق و تکالیف معین خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ و اجرا و اعمال آن گفته می شود.

این شایستگی ها به دو بخش تقسیم می شود:

 • اشخاص یا شخصیت های حقیقی یا طبیعی؛ همانطور که دولت ها و دیگر مردم بر اساس قوانین و مقررات مذکور مکلف هستند که حداقل حقوقی را برای افراد انسانی بدهند خود افراد نیز حق ندارند خود را از آزادی های مصرح در قوانین محروم سازند. شناخت اشخاص حقیقی به شناخت بهتر شخصیت های حقوقی کمک می کند. این اشخاص شامل دولت، موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشند.
 • اشخاص یا شخصیت های غیرطبیعی و حقوقی؛ در قرون معاصر گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی یعنی تشکیل احزاب و گروه های سیاسی و ایجاد موسسات و بنگاه های بزرگ اقتصادی در قالب مشارکت سرمایه های کوچک شخصیت های حقوقی جدید را به وجود آورده است. این اشخاص در اکثر موارد از تجمع شخصیت های حقیقی ایجاد شده اند. شرکت های تجاری و موسسات و شرکت های غیر تجاری را شامل می شوند. اشخاص حقیقی از مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقیقی و یا مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقوقی و یا مشارکت افراد حقیقی و حقوقی بر اساس قوانین و قواعد حقوقی و با اختیاران تکالیف و تعهدات خاص به وجود خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ می آیند و پس از تشکیل و تا زمان انحلال دارای شخصیت مستقل از شخصیت اشخاصی هستند که آنها را تشکیل می دهند.

ثبت شرکت

شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها، اولین گام برای تاسیس و ثبت یک شرکت تلقی می شود.زمانی که قصد تاسیس یک شرکت را دارید، می بایست علاوه بر انتخاب شرکای شرکت، با توجه به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد و میزان مسئولیت هر یک از شرکا ،قالب شرکت را نیز مشخص کنید. در ذیل به بارزترین مشخصات عمومی شرکت های تجاری می پردازیم.

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است. حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 3 نفر است. حداقل سرمایه صد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

 1. شرکت با مسئولیت محدود

حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 2 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.

در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.

 1. شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر است، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

 1. شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.

شرکت هایی حقیقی

بر اساس تعریف ارائه شده، شرکت هایی حقیقی محسوب می‎شوند که توسط افراد بدون وابستگی به هیچ ارگانی یا نهاد عمومی و دولتی، اداره می‎شوند. این شرکتها ممکن است با هدف تجاری یا غیر تجاری تاسیس گردند. از جمله آنها می‎توان به شرکتهای سهامی خاص، شرکتهای تعاونی، شرکت با مسئولیت محدود، اشاره کرد.

نحوه ثبت شرکت های حقیقی

برای ثبت شرکتهای حقیقی ارائه مدارک زیر الزامی می‎باشد:

 • 2 نسخه اساسنامه‌ شرکت حقیقی و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط تمامی صاحبان سهم
 • کپی برابر اصل شناسنامه‌ و کارت ملی کلیه‌ سهام‌داران و بازرسین به همراه عکس پرسنلی
 • 2 نسخه صورت جلسه‌ مجمع عمومی موسسین شرکت حقیقی و امضای صاحبان سهم و بازرسین
 • 2 نسخه صورت جلسه‌ هیات مدیره شرکت حقیقی که توسط مدیران منتخب مجمع امضا شده باشد
 • گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ شرکت حقیقی از بانکی که حساب شرکت در آنجا قرار دارد.
 • 2 نسخه اظهارنامه‌ تکمیل شده‌ شرکت حقیقی و امضا ذیل اظهارنامه توسط تمامی صاحبان سهم

نکته: اگر مقداری از سرمایه‌ شرکت حقیقی، به شکل غیر نقدی باشد، ارائه‌ تقویم نامه‌ کارشناس رسمی دادگستری و چنانچه اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ شرکت قرار گیرد؛ ارائه‌ اصل سند مالکیت، الزامی خواهد بود.

مزایای ثبت شرکت حقیقی

 1. فعالیت قانونی و رسمی شرکت حقیقی

با ثبت شرکت حقیقی، تمامی وقایع و امور تجاری و غیرتجاری شرکت بشکل رسمی و قانونی انجام شده و اعتبار آن نیز افزایش می‎یابد. با توجه به اینکه تمامی فعالیتهای شرکتها تحت حمایت و کنترل قانون قرار می‎گیرد، مدیران به دلیل اعتباری که شرکت به خودی خود نسبت به فرد حقیقی دارد، برای ثبت شرکت، رغبت بیشتری نشان می‎دهند. همچنین فعالیت های شرکت حقیقی به علت امتیازاتی از قبیل اعطای وام، حمایتهای حقوقی و قانونی گوناگون و … در نظر گرفته است، موجب اطمینان خاطر شرکتها برای فعالیت با امنیت شغلی بیشتر می‎شود.

 1. مسئولیت مشترک شرکا و جلب اعتماد اشخاص طرف همکاری

با توجه به اینکه اشخاص حقیقی مسئول مالی و حقوقی تمامی فعالیتهای انجام شده می‎باشند، لذا اگر در شرکت ثبت شده کلیه اعضای هیات مدیره و شرکا درباره همه اعمال شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و ملزم به پاسخگویی از طریق قانون باشند، همه مسئولیت ها به عهده یک نفر نخواهد بود که این امر به سود مدیران شرکت حقیقی خواهد بود و از سوی دیگر، اشخاص طرف معامله شرکت نیز با اطمینان خاطر بیشتری با شرکت معامله می‎کنند.

 1. حمایت قانون از حقوق کلیه طرفین همکاری شرکت، اشخاص شرکت و طرفین شرکت شرکا

در رابطه با شراکت شرکا به صورت شخصی، به نفع همه شرکا می‎باشد زیرا تمامی جزئیات، میزان درصدهای سهام و سایر حقوق شرکاء بشکل قانونی و مکتوب در اساسنامه و سایر اسناد شرکت ذکر گردیده و قابل استناد می‎باشند. از این رو در پیشامدهایی همچون اختلافات احتمالی میان اعضاء و یا در مقابل اشخاص ثالث روند حل اختلافات و مشکلات نسبت به شراکت شخصی آسانتر قابل پیگیری می‎باشد.

 1. اعطا و دریافت نمایندگی رسمی

بسیاری خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ از اشخاص برای اخذ نمایندگی از شرکتهای بزرگ و معتبر خارجی و داخلی و فعالیت تحت عنوان نمایندگی این برندها تمایل زیادی نشان می‎دهند. اغلب شرکتها به منظور جلوگیری از بروز مشکلات قانونی و حقوقی احتمالی تمایل به اعطای نمایندگی به اشخاص حقوقی ثبت شده دارند و با اشخاص حقیقی همکاری نمی کنند و یا در صورت همکاری شرایط مشکلتری را نسبت به شرکتها برای اشخاص حقیقی در پیش می‎گیرند. از این رو شرکتهای حقیقی با اخذ نمایندگی به راحتی می‎توانند برای خود کسب وجهه کرده و همچون شرکتهای حقوقی به فعالیت خود ادامه دهند.

شخص حقوقی کیست و چه تفاوتی با شخص حقیقی دارد؟

شخص حقوقی

حتما در گفت‌وگوهای روزمره چیزهایی درباره‌ی شخص حقیقی و حقوقی شنیده‌اید. در این گفتار قرار است کمی با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و تفاوت‌های آنها آشنا شویم.

به لحاظ حقوقی تنها «شخص» است که می‌تواند دارای حق و تکلیف باشد. شخص هم یا حقیقی است یا حقوقی. حتما بخوانید: حقوق عمومی چیست و چه تفاوتی با حقوق خصوصی دارد؟

ویژگی‌های اشخاص حقیقی

شخص حقوقی

منظور از شخص حقیقی که به آن شخص طبیعی هم اطلاق می‌شود، هر فردِ انسان است. در واقع انسان است که طرفِ حق و تکلیف واقع می‌شود و می‌تواند حقوقی داشته باشد و تکالیفی بر عهده او قرار می‌گیرد.خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟

شخص به عنوان طرفِ حق و تکالیف در حقوق، دارای ویژگی‌ها و مشخصات خاصی است که در واقع او را از دیگر اشخاص و موجودات متمایز می‌کنند. در اینجا به طور مختصر به بررسی این ویژگی‌ها می‌پردازیم.

۱. آغاز و پایان شخص حقیقی

اصولا وجود شخص حقیقی با تولد شروع می‌شود و از زمان تولد است که فرد طرف حق قرار می‌گیرد و می‌تواند از حقوق متعدد برخوردار شود. وجود شخص حقیقی با مرگ خاتمه می‌پذیرد. در واقع انسان با مرگ، شخصیتِ حقوقی خود را از دست می‌دهد و بدیهی است که دیگر نمی‌تواند صاحب حق یا تکلیف شود. به این ترتیب هر فرد انسانی در فاصله‌ی تولد تا مرگ دارای شخصیت حقوقی است و ظرفیت و اهلیت این را دارد که از حقوقی برخوردار شود.

۲. نام و نام خانوادگی

مطابق قانون هر فرد باید دارای یک نام و نام خانوادگی باشد. انتخاب نام کوچک با اعلام کنندگانِ ولادت است و نام خانوادگی نیز همان نام خانوادگی پدر خواهد بود. داشتن و به کار بردن نام و نام خانوادگی هم حق هر فرد است و هم تکلیفی برای او محسوب می‌شود. امضای هرکس و نوشتن نام او در واقع نشانه‌ای از شخصیت و اراده‌ی حقوقی هر فرد است.

۳. اقامتگاه

اقامتگاه هم مثل نام و نام خانوادگی یکی از ویژگی‌های شخصیت است و او را به لحاظ حقوقی به محل معینی وابسته می‌کند. درست همان طور که هر شخص باید نامی داشته باشد، هر فردی باید اقامتگاهی هم داشته باشد تا از طریق آن از دیگران متمایز شود.

منظور از اقامتگاه محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آنجاست. اگر محل سکونت شخصی با مرکز مهم امور او فرق داشته باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود. منظور از مرکز مهم امور جایی است که منافع و فعالیت شخص در آن جا متمرکز است. به عنوان مثال اگر شخصی در ورامین زندگی کند اما محل کار و سرمایه او در تهران باشد، اقامتگاه او تهران است. دلیل این امر هم این است که محل سکونت فرد ممکن است چندین بار عوض شود اما مرکز امور مهم او معمولا ثابت است و کمتر دستخوش تغییر می‌شود.

مطابق قانون هر شخص باید یک اقامتگاه داشته باشد. توجه داشته باشید که در جهان امروز اقامتگاه نقش بسیار مهم و فواید زیادی دارد. به عنوان مثال برای رسیدگی به دعاوی، دادگاهی صالح است که در محل اقامتگاه خوانده واقع شده باشد و اگر می‌خواهید علیه کسی طرح دعوی کنید، دانستن اقامتگاه او ضروری است.

معمولا اقامتگاه با اراده و اختیار خود فرد تعیین می‌شود. با این وجود در برخی موارد افراد دارای اقامتگاه‌های اجباری هستند؛ یعنی قانون به طور پیش فرض و با توجه به ارتباط و وابستگی آنها به دیگران یا به دلیل شغل و مقام آنان، برای آنها اقامتگاه در نظر می‌گیرد. این اشخاص دارای اقامتگاه اجباری هستند:

 • زن شوهردار: مطابق قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. طبیعی است که این امر در فرضی صادق است که زن در اقامتگاه شوهر سکونت داشته باشد و مرکز مهم امور او خانه‌ی شوهر محسوب شود؛ در غیر این صورت برای زن اقامتگاه مستقلی در نظر گرفته می‌شود.
 • محجورین: محجور کسی است که به دلیل صغر سن یا اختلال در قوای عقلانی، از انجام اعمال حقوقی خود ممنوع است. در خصوص انواع محجورین پیش از این در مطلب محجورین در حقوق ایران صحبت کرده‌ایم. در اینجا باید گفت که اقامتگاه محجورین همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست.
 • مأمورین دولت: اقامتگاه مأمورین دولت، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.
 • افراد نظامی: اقامتگاه افراد نظامی که در پادگان هستند، همان پادگان است چرا که مرکز امور مهم نظامیان پادگان آنهاست.

۴. تابعیت

یکی دیگر از وجوه تمایز اشخاص تابعیت آنهاست. تابعیت در اصل یک نوع تقسیم‌بندی سیاسی- حقوقی است که با محل جغرافیایی زندگی فرد و اقامتگاه او ارتباط دارد. (تابعیت یکی از مسائل مهم و گاهی چالش برانگیز در حقوق بین الملل خصوصی است اما در اینجا صرفا به جهت ضرورت موضوع اشاره‌ی کوتاهی به آن خواهیم داشت.) تابعیت یک رابطه‌ی سیاسی، حقوقی و معنوی میان یک شخص و یک دولت معین است که اساسا منشأ و منبع حقوق و تکالیف هر فرد هم است. در غالب کشورها داشتن تابعیت ضروری است و هر فردی باید تابعیتی داشته باشد. معمولاً در هر کشوری روش‌ها و منابع خاصی برای کسب و تحصیل تابعیت وجود دارد. در اینجا ما صرفا در خصوص تابعیت اصلی صحبت می‌کنیم: تابعیت اصلی تابعیتی است که از زمان تولد به طریقی به فرد تحمیل می‌شود. در ایران تابعیت اصلی و مبدأ از طریق نسب و خانواده به فرد منتقل می‌شود. به این ترتیب کسانی که پدر آن‌ها ایرانی باشد، چه در ایران متولد شده باشند و چه در خارج از ایران، دارای تابعیت ایرانی خواهند بود. هم چنین باید توجه داشت که کلیه‌ی سکنه‌ی ایران، به جز افرادی که تابعیت خارجی آنها بارز و مسلم است، ایرانی محسوب می‌شوند.

ویژگی‌های اشخاص حقوقی

شخص حقوقی

انسان به تنهایی زندگی نمی‌کند؛ انسان‌ها برای زندگی اجتماعی خود به کمک و همکاری یکدیگر نیاز دارند و بنابراین برای اهداف مالی یا غیرمالی خود گروه‌ها و انجمن‌هایی تشکیل می‌دهند و از طریق این گروه‌ها به انجام فعالیت‌های مورد نظر خود می‌پردازند. به دلیل پیچیدگی هر چه بیشتر اجتماع‌های انسانی و برای تسهیل امور، قانون برای این گروه‌ها شخصیت مستقلی فرض کرده است تا به این ترتیب این افراد هم بتوانند دارای حق و تکلیف شوند.

زمانی که گروهی از افراد که دارای منافع، اهداف و فعالیت‌های مشترکی هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل شود شخصیت حقوقی ایجاد شده است. شخصیت حقوقی می‌تواند در عرصه‌ها و موضوعات گوناگون و برای نیل به اهداف مختلفی پدید آید. به عنوان مثال برخی اشخاص حقوقی برای رسیدن به اهداف مالی و انتفاعی تأسیس می‌شوند مانند انواع خرید و فروش حقیقی و حقوقی چیست؟ شرکت‌های تجاری اما برخی دیگر از اشخاص حقوقی برای ارائه‌ی خدمات عمومی و اداری ایجاد می‌شوند به عنوان مثال شهرداری‌ها یا دانشگاه‌ها.

شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر اشخاص حقوقی متمایز می‌کند.

۱. آغاز و پایان شخص حقوقی

مانند شخص حقیقی، شخص حقوقی هم آغاز و پایانی دارد. برای اینکه یک شخص حقوقی ایجاد شود چند شرط مهم وجود دارد:

۱. قصد و اراده‌ی تشکیل شخص حقوقی. باید اراده‌ی تشکیل شخص حقوقی وجود داشته باشد و صرف اینکه افراد کنار هم قرار بگیرند و گروهی را تشکیل بدهند به این معنی نیست که شخصیت حقوقی ایجاد شده است.

۲. هدف‌دار بودن گروه. شخص حقوقی باید برای رسیدن به هدف/اهداف مشخصی ایجاد شود. باید بدانید که به محض اینکه این اهداف به نحوی زائل شوند، شخص حقوقی حیات خود را از دست می‌دهد.

۳. ثبت. اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دولت و شهرداری‌ها به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی هستند. اما اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت‌های تجاری، باید در مراجع ذی‌ربط ثبت شوند و روند اداری را طی کنند تا واجد شخصیت حقوقی شناخته شوند.

هم چنین باید توجه داشت که اشخاص حقوقی هم می‌توانند پایان یابند. اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی با انحلال و پایان عمل تصفیه، شخصیت خود را از دست می‌دهند. انحلال اشخاص حقوقی نیز ضوابط و مقررات خاصی دارد و باید در مراجع ذی‌ربط به ثبت برسد؛ در غیر این صورت معتبر نیست.

۲. نام

داشتن نام برای اشخاص حقوقی هم الزامی است و هم باید به ثبت برسد. چرا که بدون داشتن نام برقرار کردن روابط میان و با اشخاص حقیقی و حقوقیِ دیگر بسیار دشوار می‌شود.

۳. اقامتگاه

شخص حقوقی هم دارای اقامتگاه است. مطابق قوانین ایران، اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز عملیات آن است. منظور از مرکز عملیات هر جایی است که اداره‌ی شخص حقوقی و ارکان مهم آن مانند هیئت مدیره و مدیرعامل در آنجا هستند و تصمیمات اصلی شخص در آنجا گرفته می‌شود.

۴. تابعیت

هر شخص حقوقی هم باید دارای تابعیتی باشد. مطابق قوانین ایران، تابعیت هر شخص حقوقی، تابعیت همان کشوری است که اقامتگاه آنان در آنجا واقع است. هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اداره‌ی اصلی آن در ایران واقع باشد، ایرانی است.

۵. حقوق و تکالیف

شخص حقوقی می‌تواند از کلیه‌ی حقوقی که شخص حقیقی از آنها برخوردار است برخوردار باشد مگر مواردی که به طور طبیعی خاص انسان است؛ فراموش نکنید که شخص حقوقی فرض و اعتبار قانونگذار است و بر خلاف شخص حقیقی، در عمل وجود خارجی ندارد. بنابراین مواردی مانند روابط پدر-فرزندی یا رابطه‌ی زناشویی برای آن متصور نیست. علاوه بر این باید توجه داشت که شخص حقوقی نمی‌تواند خارج از حدود قانون یا اساس‌نامه‌ی خود حقوق و تکالیفی داشته باشد و حقوق هر شخص حقوقی متناسب و در محدوده‌ی اهدافی است که برای آن شخص در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال وقتی یک شخص حقوقی به منظور انجام امور خیریه و غیرانتفاعی تشکیل شده است، نمی‌تواند مانند یک شرکت تجاری به فعالیت‌های تجارتی و بازرگانی بپردازد.

از طرف دیگر چون شخص حقوقی یک شخص انسانی نیست که بتواند مستقیما برای خود تصمیم گیری کند و آن تصمیمات را اجرا نماید، تصمیمات شخص حقوقی باید به وسیله‌ی مقاماتی اتخاذ شوند که یا به موجب قانون یا به موجب اساس‌نامه صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارند. مثلا در یک شرکت تجاری، مجمع صاحبان سرمایه، هیئت مدیره و مدیرعامل حق دارند برای شرکت تصمیم بگیرند و برای شرکت حق و تکلیف ایجاد کنند. در واقع اشخاص حقوقی چون فاقد اراده هستند، از طریق نمایندگان خود که اشخاص حقیقی هستند، حقوق و تکالیف خود را اعمال و اجرا می‌کنند.

موتور محرک بازار سهام چیست؟

دنیای‌اقتصاد : شاخص‌کل بورس در طول هفته گذشته رشدی ۴۲/ ۳‌درصدی را به‌ثبت رساند و به محدوده یک‌میلیون و ۲۸۳‌هزار‌واحدی رسید. در طول این هفته اگرچه حمایت حقوقی‌ها مانع از ریزش بیشتر نماگرهای بورسی شد با این حال خروج پول حقیقی به مبلغ ۱۴۸۴‌میلیارد‌تومان از این بازار تداوم داشت. اینطور که به‌نظر می‌رسد در شرایط تداوم افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای مطرح جهان و آینده تار کامودیتی‌ها در بازارهای بین‌المللی تنها شانس بورس برای تداوم صعود همین حمایت‌ها است که فعلا از سوی حقیقی‌ها با ورود پول حمایت نمی‌شود.

موتور محرک بازار سهام چیست؟

رشد با حمایت

بازار سهام تقریبا از همان روزهای ابتدایی هفته با رشد قیمت‌ها مواجه بود. در طول این هفته برخلاف هفته‌های قبل که هجوم فروش حقیقی‌ها، بازار را به تکاپو برای ریزش بیشتر در شاخص‌کل آماده کرده بود، بسته حمایتی بازار سهام توانست موجی نسبتا خوب از خوش‌بینی را به سرمایه‌گذاران ارزانی کند، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار سهام به‌رغم خبرهایی که دریافت کرده به‌خصوص اگر از زاویه دید مردم عادی به قضیه نگاه کنیم، همچنان به‌سوی خوش‌بینی گام برنداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورسی‌ها در طول یک هفته اخیر همچنان به مانند روزهای پر ریزش بازار به حقوقی‌ها سهام فروخته‌اند. همین امر موید این نکته است که اگرچه بسته حمایتی مطرح‌شده زوایای مثبتی برای فعالان بازار سهام داشته اما همچنان نتوانسته است اعتماد آنها را به‌سوی این بازار جلب کند. برای مثال وعده حضور مستقیم صندوق توسعه‌ملی به‌عنوان تنها قلک ارزی کشور، در بازار سهام که خیلی به‌سرعت و بدون اطلاع‌رسانی درخصوص زوایای مختلف فعالیت آن در این بازار ابلاغ شد و به شکلی کاملا شتاب‌زده‌تر و چراغ خاموش‌تر از روند بررسی با کد معاملات خود به خرید سهام پرداخت، آنچنان غیر‌منتظره بود که اگر نگوییم به این کار انتقاداتی وارد است، حتما باید کل این مسیر طی‌شده را از شروع تا خرید سهام از سوی صندوق مذکور به‌عنوان یکی از موفق‌ترین و چابک‌ترین کارهای انجام‌شده برای بازار سرمایه به‌حساب آورد. با این حال آنچنان‌که پیشتر گفته شد فعلا فارغ از اینکه این رویه چقدر برای بهبود اوضاع بازار سهام مهم است، نتوانسته اذهان سرمایه‌گذاران خرد را به چرخشی مثبت وا دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول ۲۸‌هفته گذشته هیچ‌گاه در بازه هفتگی خروج پول متوقف نشده‌است. این در حالی است که در صورت کارآبودن طرح حمایت از بازار سهام به شکلی واقعی حداقل در طول هفته اخیر باید شاهد ورود پول حقیقی‌ها به بازار سهام می‌بودیم. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که از ابتدای پاییز تاکنون به‌طور میانگین خروج هفتگی پول در طول ۶ هفته اخیر نزدیک به ۹۶۷‌میلیارد‌تومان بوده‌است. این به آن معنی است که سرمایه‌های حقیقی از بازار سهام به شکلی پیوسته و با شدت خارج شده‌است؛ این در حالی است که در طول این هفته ۱۴۸۴‌میلیارد‌تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران مذکور مسیر خروج از بازار سهام را درپیش گرفته که به‌طور فاحش با میانگین هفتگی تفاوت دارد. رقم به‌ثبت رسیده در هفته اخیر به‌عنوان ارزش معاملات خرد افزایشی بیش از۵۳‌درصدی را نشان می‌دهد.

به کدام‌سو می‌رویم؟

با چنین اوصافی این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان به آینده بازار سهام خوشبین بود؟ بر اساس آنچه که در اقتصاد جهان رخ می‌دهد و بی‌اعتمادی که سرمایه‌گذاران بازار در داخل ایران به تصویر کشیده‌اند می‌توان این‌طور قلمداد کرد که بازار سهام در حال‌حاضر اگرچه شانس بالایی برای افزایش قیمت دارد با این حال این افزایش قیمت احتمالا ناشی از حمایت از بازار خواهد بود. رشد بهای سهام در دوره کنونی نمی‌تواند اثر چندانی از فعالان خرد بازار بپذیرد. در نگاهی دقیق‌تر نیز می‌توان فهمید فعالان خرد که؛ درواقع به‌جای کارشناسان تحت فرمان حقوقی‌ها و روسای آنها که ضرری از جیب خود نمی‌پردازند، آسیب و زیان بر دارایی خود را بهتر درک کرده‌اند و از همین‌روی در نظر ندارند تا دست‌کم فعلا اندوخته خود را به‌خطر بیندازند. دقیقا به همین دلیل است که حتی با شارژ‌شدن بازار با ورود نقدینگی جدید همچنان میل چندانی به سرمایه‌گذاری از سوی مردم عادی دیده نمی‌شود. به‌عبارت ساده‌تر بدبینی و بی‌اعتمادی به آینده بازار سهام همچنان در این بازار قربانی می‌گیرد. اما ریشه تام این بی‌اعتمادی‌ها صرفا ناموفق‌بودن حمایت‌های قبلی متولیان بازار سهام و وزرای پیشین اقتصاد است؛ یا بازار سهام همچنان برای آبیاری شدن با جریان بدبینی دلایل محکمه‌پسند‌تر دیگری نیز دارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورس به‌عنوان یک بازار به‌شدت متاثر از بازارجهانی کالاهای اساسی یا همان کامودیتی در شرایط کنونی عجیب عمل کرده است، درحالی‌که گفته می‌شود ریزش قیمت‌ها نسبت به میانگین p/ e یا p/ s بسیار بیشتر بوده، بررسی‌های عمیق‌تر حاکی از این واقعیت است که بورس در شرایط کنونی اگرچه افتی محسوس را تجربه کرده اما از لحاظ مواجهه با متغیرهای بنیادی نظیر رکود قریب‌الوقوع اقتصاد جهان و همچنین افزایش شدید نرخ‌های بهره تا این حد تحت‌فشار نبوده است. در همین روزهای گذشته بود که نرخ بهره در ایالات‌متحده بازهم افزایش یافت و به محدوده ۴‌درصد رسید. به گفته کارشناسان از آنجایی‌که افزایش نرخ بهره به فرض ثبات در سایر شرایط رابطه‌ای معکوس با قیمت دارایی دارد، احتمالا پافشاری بر هدف‌گذاری تورمی فدرال‌رزرو که نرخ بهره ۲‌درصد را نشانه گرفته، منجر به افت بیشتر قیمت کامودیتی‌ها می‌شود. از سویی دیگر باید این را در نظر داشت که در سایر اقتصادهای مطرح جهان نیز افزایش نرخ بهره همچنان ادامه دارد. مطابق با گفته‌های کریستین لاگارد بانک‌مرکزی اروپا نیز از هدف تورمی ۲‌درصد کوتاه نخواهد آمد، از این‌رو انتظار نمی‌رود که فضا برای بازارهای دارایی و شرکت‌های تابع آنها در آینده خوب باشد. با توجه به این گفته‌ها انتظار می‌رود تا در آینده نزدیک تداوم صعود بازار سهام اگر محقق شود بیشتر ناشی از حمایت حقوقی‌ها خواهد بود و درصورتی‌که این حمایت به درست یا غلط تداوم یابد، شاید پای حقیقی‌ها را هم به بورس دوباره باز کند.

مروری بر آمار

بازار سهام طی هفته گذشته توانست یکی از کم‌نظیر‌ترین صعود‌های هفتگی در سال‌۱۴۰۱ را به‌ثبت برساند. با آمدن اخبار‌های حمایتی از بورس در هفته گذشته شاهد رشد نماگر اصلی بازار بودیم و همین موضوع باعث شد شاخص‌کل پس از دو هفته متوالی با عملکرد منفی، بتواند بازدهی مثبتی را داشته باشد. شاخص‌کل بورس از ابتدای آبان‌ماه تا هفته منتهی به ۱۱‌آبان در کانال یک‌میلیون ۲۰۰‌هزار واحد در حال نوسان بوده و نسبت به روزهای ابتدایی سال‌۱۴۰۱ بازدهی این نماگر بیش از منفی ۶‌درصد بوده‌است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌کل طی هفته گذشته رشد بیش از ۴۱‌هزار‌واحدی معادل ۴/ ۳درصد را تجربه کرده است. این در حالی بوده که شاخص هم‌وزن به‌عنوان معیار دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر نمای بازار تنها توانسته ۳۸۹۵ واحد معادل یک‌درصد را به‌ثبت برساند. گفتنی است که سازوکار‌های حمایتی تنها به سود سهم‌های بزرگ بازار بوده و سهم‌های کوچک‌تر از این حمایت جا مانده‌اند. حال باید مشاهده کرد که تا چه زمانی این حمایت‌ها ادامه پیدا خواهند داشت و آیا این کمک‌ها می‌توانند اثر مثبتی برای بازار سهام داشته باشند یا خیر. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) در هفته دوم آبان ‌برابر با ۱۵۳۳‌میلیارد‌تومان بوده‌است. مقایسه این آمار با میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در مهر‌ماه نشان از رشد ۲۱‌درصدی دارد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده افزایش رونق در معاملات سرمایه‌گذاران خرد باشد، اما همین یک آمار را نمی‌توان در نظر گرفت.

از دیگر آمار‌هایی که به میزان استقبال فعالان از بازار می‌توان اشاره کرد، میزان ورود یا خروج پول حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. آنطور که آمار‌ها حکایت می‌کنند، در هفته گذشته خالص تغییر مالکیت سهامداران حقیقی به حقوقی ‌برابر با ۱۴۸۴‌میلیارد‌تومان بوده‌است. این موضوع به این معنا است که بازار سهام ۲۸ هفته متوالی خالص خروج پول حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تجربه کرده است. دلیل آن ناشی از کاهش اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در بورس بوده و فعالان بازار سهام را به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بورس همچون دلار و سکه ترغیب کرده است. درمیان صنایع مختلف تنها یک صنعت شاهد خالص ورود پول حقیقی‌ها بوده که آن‌هم مقداری ناچیز تلقی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت ماشین‌آلات ورود پول ۶/ ۱میلیارد‌تومانی را از طرف حقیقی‌ها طی هفته گذشته به‌ثبت رسانده است، اما در دیگر صنایع، خروج پول سرمایه‌گذاران خرد به‌چشم می‌خورد که در این میان می‌توان به صنایعی مانند محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، بانک‌ها، فرآورده‌های نفتی و «خودرو و ساخت قطعات» اشاره کرد. این ۵ صنعت هرکدام به ترتیب خروج پولی ‌برابر با ۲۲۰‌میلیارد ‌تومان، ۱۷۸‌میلیارد ‌تومان، ۱۷۶‌میلیارد ‌تومان، ۱۶۹‌میلیارد‌ تومان و ۱۴۲‌میلیارد‌تومان را تجربه کرده‌اند.

بیمه سبدهای سهام برای یک‌سال | بیمه سهام چیست؟

بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی شده بود، از روز گذشته اجرایی شد. بیمه سبد سهام تا سقف ۱۰۰میلیون تومان تا یک سال آینده و تزریق ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، از جمله مهم‌ترین مفاد این بسته ۱۰ بندی است.

بورس -خصوصی سازی

به گزارش همشهری آنلاین، افزایش شتاب روند نزولی بازار سهام در هفته گذشته که به افت ۳۳۵هزار میلیارد تومانی بازار سهام منجر شد، بالاخره مسئولان سازمان بورس را بر آن داشت تا اقدامات تازه‌ای را برای حمایت از بورس آغاز کنند. بر همین اساس از روز گذشته، مفاد بسته ۱۰بندی حمایت از بورس که چندی پیش مورد تأیید وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، از روز گذشته اجرایی شد.

به‌دنبال اجرای این بسته، روز گذشته شاخص کل بورس با رشد مواجه شد، با این حال آنطور که آمارها نشان می‌دهد، بخش عمده رشد روز گذشته شاخص بورس، ناشی از رشد قیمت سهام شرکت‌های بزرگ بوده و علت این رشد نیز حمایت بازارگردان‌ها از سهام این شرکت‌ها بوده است.

همچنین با وجود رشد شاخص کل، شاخص هم وزن با افت سنگین مواجه شد و حجم صف‌های فروش، ۱۰برابر صف‌های خرید سهام بود. دیروز همچنین سهامداران حقیقی ۹۱۴میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند که در طول ماه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

با این حال مقام‌های سازمان بورس با اجرای بسته حمایتی بورس، امیدوارند شتاب روند نزولی بازار سهام در روزهای آینده کمتر شود و بازار با ثبات بیشتری مواجه شود؛ زیرا روند نزولی بازار سهام در ۲۵ماه گذشته به افت ۲۵۰میلیارد دلاری ارزش بازار سهام منجر شده و این موضوع اعتراض سهامداران را برانگیخته است.

بیمه سهام

بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مفاد بسته حمایتی بورس، طرح بیمه سهام است. طبق مفاد ۱۰بندی بسته حمایتی بورس از روز گذشته، سهام حاضر در سبد سهام (پورتفوی) اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان برای هر نفر از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی بیمه شد.

سر رسید اعمال این اوراق، یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان۱۴۰۱ است. این به‌معنای آن است که سهامداران حقیقی که ارزش سبد سهام شان کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است، می‌توانند با خرید اوراق تبعی سبد سهام شان را در برابر نزول بیشتر بیمه کنند.

به‌طور مثال، اگر سبد سهام یک سهامدار در انتهای روز معاملاتی ۴آبان۱۴۰۱ تا سقف ۱۰۰میلیون تومان باشد و تا یک سال آینده این سهام را نفروشد، دولت تضمین می‌کند که سال آینده اختلاف قیمت این سبد سهام را ۲۰درصد بالاتر از ارزش روز ۴ آبان۱۴۰۱ به‌صورت نقد پرداخت کند؛ حتی اگر ارزش سهام این سهامدار تا یک سال بعد کاهش پیدا کرده باشد.

با این حال این میزان سهام باید مشتمل بر سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس باشد و سهام شرکت‌های بازار پایه که ریسک بالایی دارند، مشمول این طرح نیست.
آمارها نشان می‌دهد که هم‌اکنون سبد سهام، ۹۶درصد سهامداران حقیقی فعال در بازار در محدوده ۱۰۰میلیون تومان است؛ به این ترتیب طرح مزبور مشمول بخش بزرگی از سهامداران بورس می‌شود.

همچنین قرار است تا سقف ۴۰هزار میلیارد تومان اوراق اختیار تبعی فروش روی سهام موجود در صندوق‌های با درآمد ثابت با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره منتشر شود و منابع لازم برای اجرای این طرح، باید از محل بودجه سال۱۴۰۲ تامین شود.

تزریق منابع جدید

یکی دیگر از مفاد بسته حمایتی از بورس، تزریق منابع جدید به بازار سهام است. طبق مصوبات سازمان بورس، این منابع باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود و این صندوق از طریق بازارگردانی از بازار سرمایه حمایت و مانع از نزول بیشتر شاخص شود. طبق مصوبات قانون بودجه سال۱۴۰۱ دولت موظف است که جمعا ۵هزار میلیارد تومان به این صندوق اختصاص دهد.

همچنین قرار است به غیر از این مبلغ، مبالغی نیز از صندوق‌های حاکمیتی به بازار سهام تزریق شود و قرار است این مبالغ به مرور افزایش یابد. در بسته حمایتی بازار سرمایه اما مشخص نشده منظور از صندوق‌های حاکمیتی چیست اما به‌نظر می‌رسد که این منابع مالی شامل مبالغی است که قرار است از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار سرمایه واریز شود.

سازمان بورس همچنین باید حجم سپرده‌گذاری خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه افزایش دهد و بخش فروش بازارگردان‌ها را تا اطلاع ثانوی محدود کند. این سازمان همچنین باید عرضه‌های اولیه سهام و پذیره نویسی اوراق بهادار را تا زمان بازگشت ثبات به بازارسرمایه متوقف کند و زمان جلسات معاملات فرابورس نیز باید به‌روال سابق در ساعت۱۲:۳۰ بازگردد.

مدیریت نرخ سود و پایش اشخاص حقوقی

یکی از گلایه‌های فعالان بازار سرمایه درباره شرایط بورس، افزایش نرخ سود بین بانکی است. به زعم برخی تحلیلگران، افزایش این نرخ یکی از دلایل نزول بورس در ماه‌های گذشته بوده است. بر این اساس، طبق بسته حمایتی بورس، مقرر شده تا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همکاری یکدیگر نرخ سود را مدیریت کنند.

همچنین نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی ازجمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، از دیگر مفاد بسته حمایتی از بورس است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.