عوامل موثر بر معاملات بازار سهام


عوامل موثر بر معاملات بازار سهام

پیشینه تحقیق قیمت سهام و عوامل موثر و محتوای اطلاعاتی آن و مبانی تئوریک رابطه حجم معاملات، قیمت و بازده سهام دارای ۶۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲- مقدمه ۴
۲-۲-مبانی نظری ۵
۱-۲-۲ قیمت سهام ۵
۲-۲-۲-تعیین قیمت سهام ۶
۳-۲-۲-عوامل موثر بر قیمت سهام ۹
۴-۲-۲- محتوای اطلاعاتی قیمت سهام ۱۵
۵-۲-۲- دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده ۱۸
۶-۲-۲- نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات ۱۹
۷-۲-۲- حجم مبادلات ۲۳
۸-۲-۲- ادبیات موضوعی حجم معاملات ۲۵
۹-۲-۲- حجم معاملات و نقدینگی ۳۰
۱۰-۲-۲- رابطه ی حجم مبادلات و قیمت با اعلان سود ۳۲
۱۱-۲-۲- اهمیت رابطه حجم معاملات و قیمت سهام ۳۳
۱۲-۲-۲- مبانی تئوریک موضوع از دیدگاه کروچ ۳۵
۱۳-۲-۲- دلایل تئوریک ارتباط مثبت حجم معاملات، بازده و تغییر قیمت سهام ۳۸
۱۴-۲-۲- بسط مدلهای تئوریک رابطه حجم معاملات، قیمت و بازده سهام ۴۴
۱۵-۲-۲- بسط فرضیه ورود متوالی اطلاعات ۴۴
۱۶-۲-۲- بسط مدل ترکیب توزیع ها ۴۹
۱۷-۲-۲- خلاصه بخش اول ۵۰
۳-۲ مبانی تجربی ۵۱
۱-۳-۲-مقدمه ۵۱
۲-۳-۲- سابقه تحقیقات مشابه ۵۳
۳-۳-۲- خلاصه ی بخش دوم ۶۱
منابع و ماخذ ۶۶
منابع فارسی: ۶۶
منابع لاتین: ۶۷

منابع :

خاکپور، ح، ۱۳۸۷، “بررسی رابطه بین قیمت سهام و سهام شناور در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه مازندران.

زیوداری، م، ۱۳۸۴، “بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات، بازده سهام و نوسانات بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه تربیت مدرس.

امیدقائمی، م، ۱۳۷۹، “بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه تحصیلی، دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی.

امیرخانی، م.، ۱۳۷۶، “بررسی و ارزیابی علل تغییرات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه تحصیلی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

حسنی، ا، ۱۳۷۸، “بررسی تحلیلی محتوای اطلاعاتی قیمت سهام به عنوان عامل پیش بینی کننده ی سود”، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی.

خادم المله، س، ۱۳۸۷، “بررسی اثر تعطیلات مناسبتی بر روی بازدهی و حجم معاملات در بورس تهران”، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی.

Darrat AF, Rahman S, Zhong M ,2003, “Intraday trading volume and return volatility of the DJIA stocks: A note”. Journal of Banking and Finance 27 ,2035-2043.

Epps, W., and M. Epps, 1976, “The stochastic dependence of security price changes and transaction volumes: implications for the mixture of distributions hypothesis”, Econometrica, 44, 305_321.

مقدمه

بورس اوراق بهادار یکی از اجزای بازارهای مالی است که حرکت چرخ های اقتصاد بدون وجود آن تقریباً غیر ممکن می باشد. امروزه تحولات اقتصادهای صنعتی، بازار سرمایه را به ماشینی تبدیل کرده است که نمی‌توان بدون تغییر اساسی در شیوه زندگی ملی، آن را از اقتصاد حذف کرد. به عقیده‌ی کینز اصلی ترین وظیفه‌ی یک بورس اوراق بهادار، جذب سرمایه‌گذاری ها با بالاترین بازده می‌باشد (زارعی،۱۳۷۱،ص۷۹) ۱ . بنابراین می توان گفت که بورس مکانی برای رقابت طالبان سرمایه در جهت سوق دادن منابع مالی دارندگان سرمایه به جانب فعالیت های خود است.

در مورد تغییرات قیمت سهام در بازار اوراق بهادار می توان گفت که رویدادهای عادی و غیرعادی متعددی از جمله عوامل سیاسی و اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر می توانند بر قیمت سهام اثر بگذارند و باعث ایجاد تغییرات فزآینده و یا کاهنده در قیمت‌ها گردند (خاکپور،۱۳۸۷،ص۸۹) ۲ .

دو ضرب المثل مهم در بازار بورس وال استریت وجود دارد: ۱- حجم معاملات است که تغییرات قیمت ها را به وجود می آورد. ۲- حجم معاملات در بازارهای پر رونق نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد نسبتاً سبک است(زیوداری،۱۳۸۴،ص۸۷) ۳ . مطالعات انجام شده در این حوزه به خوبی توانسته اند این دو ضرب المثل را مورد آزمون قرار دهند که تعداد زیادی از مطالعات تجربی تأییدهای زیادی را بر رابطه حجم معاملات و قدر مطلق تغییر قیمت بدست آورده (ضرب المثل اول) و ارتباط مثبت بین حجم معاملات و تغییر قیمت نیز تأیید شده است .

در بخش اول مقاله به ارائه‌ی مطالبی درباره ی عوامل موثر بر قیمت سهام، محتوای اطلاعاتی قیمت سهام، واکنش قیمت سهام به انتشار اطلاعات، حجم مبادلات، دلایل اهمیت رابطه حجم معاملات و قیمت سهام و مبانی تئوریک این رابطه می‌پردازیم. در نهایت نیز این بخش با ارائه‌ی خلاصه‌ای از موارد مذکور خاتمه می‌یابد.

۲-۲-مبانی نظری

۱-۲-۲ قیمت سهام

منظور از قیمت سهام، قیمت بازار یا قیمت معاملاتی است که در برگیرنده ارزشی است که برحسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می گردد. قیمت هر سهم که بطور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می شود قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است.

و منظور از تغییر قیمت سهام نیز، تغییرات مختلف در ارزش مبادله ای سهامی است که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد (قائمی،۱۳۷۹،ص۷۶) ۱ .

-۲-۲-تعیین قیمت سهام

قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است. اگر تعداد خریداران یک سهم از تعداد فروشندگان آن بیشتر باشد، یعنی تقاضای خرید یک سهم بیشتر از میزان عرضه آن برای فروش باشد، قیمت آن سهم افزایش می‌یابد و برعکس. درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار آسان است، اما آنچه دشوار است، فهم آن چیزی است که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می‌انجامد و سبب می‌شود برخی خواهان یا خریدار سهم خاصی شوند و برخی دیگر، رویگردان یا فروشنده آن باشند (خاکپور،۱۳۸۷،ص۵۸) ۲ .

مطابق تئوری اقتصادی الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای۳، قیمت یک دارایی تابعی از ریسک و نوسانات شرطی۴ آن است. لذا، پیش بینی نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی ها و حتی قیمت گذاری سهام شرکت هایی که تازه وارد بورس می شوند دارد (مهرآرا و عبدلی،۱۳۸۷،ص۱۲۶) ۵ .

توسعه همه جانبه و تعمق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عموم مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. یک سهم جدید در بازار هیچ قیمتی ندارد، زیرا هنوز در بازار آزاد معامله نشده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که قیمت مناسب برای این سهم چگونه تعیین می شود؟

تعیین قیمت سهام کار بسیار مشکلی است، بدیهی است شرکتی که این اوراق بهادار را منتشر کرده است می خواهد آنها را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و خریداران یا کسانی که می­خواهند در این سهام سرمایه‌گذاری نمایند مایلند آن را به پایین ترین قیمت ممکن بخرند (عربی،۱۳۷۸،ص۸۹) ۱ . قیمت سهام شرکت ها بیشتر از طریق عرضه و تقاضا و یا توسط کارگزاران، موسسات تأمین سرمایه و … تعیین می شود. جهت قیمت گذاری بایستی قیمتی تعیین شود که برای شرکت انتشار دهنده سهام معقول، مناسب و عادلانه باشد و از سوی دیگر نظر خریداران و سرمایه‌گذاران را هم جلب کند و رغبت و میل به سرمایه‌گذاری را در آنان برانگیزاند. تجربه نشان داده است که اگر قیمت سهامی‌ به صورتی «معقول و مناسب» تعیین شود قیمت آن سهام کم کم، در بازار روند صعودی به خود می­گیرد (خاکپور،۱۳۸۷،ص۱۲۵) ۲ .

یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار از جمله سهام و عوامل موثر بر قیمت و حجم معاملات سهام و تفسیر رویدادهای مهم از قبیل اعلان افزایش سرمایه از طریق عرضه سهام جدید می باشد. عرضه سهام باعث می شود که سهام بیشتری در دست سهامداران باشد و حجم مبادلات افزایش یابد. حجم مبادلات نیز می تواند به عنوان اطلاعاتی مهم و با ارزش در تصمیم گیری های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و اطلاعات مفیدی در ارتباط با وضعیت فعلی و چشم انداز آینده قیمت به تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران ارائه نماید. شرکت هایی که حجم معاملاتشان نسبت به دیگر شرکت ها بالاتر است، به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالاتر، ریسک کمتری در ارتباط با عدم امکان فروش سهام در بازار خواهند داشت.

قیمت سهام، اغلب بیانگر انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکتهاست. از این رو شاخص های بازار نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی کل اقتصاد می باشند. تحلیلگران اوراق بهادار، مدیران پرتفوی و سایر متصدیان اقتصادی، از شاخص های بازار، برای بررسی متغیرهایی که حرکت کل قیمت های سهام را تحت تأثیر قرار می دهند، استفاده می کنند و با بررسی روند حرکتی بازار بورس، بازده سرمایه گذاری این بازار را می توان با سایر فرصت های سرمایه گذاری، مانند سرمایه گذاری در اوراق قرضه، طلا و ارز مقایسه نمود.

قیمت سهام هر روزه متأثر از شرایط بازار است. در حقیقت قیمت سهام را عرضه و تقاضای بازار مشخص می کند. اگر سهامداران تمایل به خرید سهامی خاص داشته باشند، در این حالت تقاضا بیشتر از عرضه است و قیمت ها افزایش می یابد و اگر سهامداران تمایل داشته باشند سهام خاصی را بفروشند، عرضه بیشتر از تقاضا می شود و ما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. تجزیه و تحلیل و فهم عرضه و تقاضا آسان است ولی نکته مهم آن است که تشخیص دهیم چه عواملی باعث شده سهامداران نسبت به یک سهم تمایل نشان دهند، در حالیکه قبلاً این سهام مورد توجه آن ها نبوده است.

جهت پاسخ به این سئوال عوامل زیادی را می توان بیان کرد که این عوامل همان اطلاعیه ها و اخبار مثبت و منفی در مورد سهام شرکت هستند که می توانند در مورد مدیریت شرکت، نسبت های مالی و سایر موارد باشند. البته بایستی توجه داشت هر سهامداری، ایده ها و استراتژی های خاص خود را دارد. از نظر تئوری، نوسانات قیمت سهام نشانگر احساس سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت است. البته نمی توان گفت شرکتی که دارای سهام گران تری است، با ارزش تر می باشد و یا بالعکس، بایستی کل ارزش سهام شرکت[۱] را در نظر بگیریم (خاکپور،۱۳۸۷،ص۱۴۷) ۲ .

۳.Capital Asset Pricing Model

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.

کامودیتی‌ها و دلار؛ مهم‌ترین عوامل موثر در وضعیت کنونی بورس

کامودیتی‌ها و دلار؛ مهم‌ترین عوامل موثر در وضعیت کنونی بورس

به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کل بورس در هفته‌های اخیر روند منفی داشته و به جز روزهای انگشت‌شماری که شاخص رشد داشته است، شاهد افت شاخص و از دست دادن مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بودیم. در روز گذشته شاخص کل بورس بیش از ۱۰ هزار واحد و شاخص هم‌وزن نیز ۱,۴۳۵ واحد افت کرد. همچنین ارزش معاملات خرد با وجود افزایش ۲۰ درصدی نسبت به روز چهارشنبه، همچنان اعدادی کمتر از میانگین سال را ثبت کرد. درصورتی‌که بازار امروز حمایت یک میلیون ۴۸۰ هزار واحد را از دست بدهد، احتمال افت تا سطح یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد وجود خواهد داشت.

برخی از سهام بازار سرمایه ایران همچون خودرویی‌ها و بانک‌ها، به شرایط مذاکرات برجامی وابستگی بیشتری دارد و از آن تأثیر می‌گیرد. ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد و مدت‌هاست سهامداران منتظر نتیجه قطعی هستند. همین موضوع، خستگی و دل‌زدگی سرمایه‌گذاران را به همراه داشته به نحوی که بسیاری از آنان اکنون در صف فروش نشسته‌اند و شاهد خروج سرمایه و پول حقیقی از بازار هستند.

در هفته گذشته و اولین روز هفته جاری، شاهد فشار فروش در برخی از نمادهای بانکی و خودرویی بودیم که به نظر می‌رسد ناشی از وضعیت حساس نمادهای این دو گروه باشد. با توجه به رسیدن این نمادها به کف پیشین خود، در بین سهامداران ترس‌هایی ایجاد شده که منجر به تشویق آنان به فروش سهام خود شده است.

با ارائه گزارشات سه ماهه، سودآوری برخی از شرکت‌ها نیز در ابهام فرو رفته است، زیرا در فصل بهار حاشیه سود برخی از این شرکت‌ها منفی بوده و به رغم گزارشات فروش مناسب، سود و زیان جذابی را شاهد نیستیم. این عوامل جذابیت سهام شرکت‌ها را کاهش داده است. همچنین با افت قیمت کامودیتی‌ها، چشم‌انداز سهام مبتنی بر کامودیتی ، چندان مثبت نبوده و این موضوع به‌طورمستقیم بر بخش قابل توجهی از بازار تأثیر گذاشته است.

همچنین اختلاف بین دلار نیمایی و آزاد نیز بر روند بازار سرمایه بی‌تأثیر نبوده است. وجود اختلاف ۲۵ درصدی بین دلار نیما و آزاد، جذابیت سرمایه‌گذاری در بسیاری از سهم‌های صادرات‌محور را کاهش می‌دهد. افت ارزش معاملات بازار نشان دهنده کاهش نقدشوندگی بازار است. بنابراین سهامداران به راحتی نمی‌توانند خرید و فروش کنند و در چنین شرایطی انگیزه سرمایه‌گذاری در بورس کاهش می‌یابد.

یکی دیگر از مولفه‌هایی که تأثیر زیادی در بازار سرمایه دارد، نرخ بهره بانکی است؛ روند این نرخ معمولاً رابطه معکوس با سرمایه‌گذاری در بورس دارد، به طوری که با کاهش این نرخ سرمایه‌گذاری در بورس به صرفه خواهد شد و با افزایش آن سرمایه‌گذاری در بورس ارزشی ندارد. بنابراین تصمیم‌گیران و مسئولان بازار سرمایه و بانک مرکزی برای تعادل‌بخشی به بورس می‌توانند از نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از مؤلفه مؤثر در بازار سرمایه استفاده کنند.

به منظور مشخص شدن ابعاد روند فعلی بازار و عوامل مؤثر بر آن، گفت‌وگویی با شهرام معینی اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

روند بورس را در چند ماه گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟

از اسفندماه گذشته که قیمت کامودیتی‌ها رشد کرد، روند صعودی شاخص بورس آغاز شد و تا انتهای اردیبهشت ادامه داشت. با توجه به اینکه بسیاری از سهام بورس ایران کامودیتی‌محور است، رشد کامودیتی‌ها بر سود این شرکت‌ها تأثیر گذاشت و با توجه به کاهش احتمال توافق، تقاضا برای ارز افزایش یافت که منجر به افزایش نرخ ارز آزاد و نیما شد که با توجه به صادرات‌محور بودن بسیاری از شرکت‌های بورس، به افزایش قیمت محصولات و سود این شرکت‌ها انجامید.

اما از ابتدای خردادماه تاکنون علاوه بر کاهش قیمت کامودیتی‌ها، شاهد روند ثابت نرخ ارز در بازار آزاد و دلار نیمایی بوده‌ایم. همچنین قیمت‌گذاری و محدودیت‌هایی که برای سود شرکت‌ها به وجود آمد، مانع سودآوری برخی از شرکت‌ها شد. بنابراین طبیعی است که شاهد نوسان محدود شاخص بورس باشیم.

ارائه گزارشات سه ماهه چه تأثیری در روند بورس دارد؟

آنچه در گزارشات سه ماهه ارائه می‌شود، تقریباً از پیش توسط کارشناسان قابل پیش‌بینی بوده است. شرکت‌هایی که گزارشات آن‌ها منتشر شده است نیز این ادعا را ثابت کردند که گزارشات چیزی فراتر از پیش‌بینی‌ها نبوده و در برخی موارد، عملکرد شرکت‌ها ضعیف‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد نیز بوده است. افزایش قیمت کامودیتی‌ها و افزایش قیمت ارز نیما در این گزارشات منعکس شده که از پیش نیز انتظار آن وجود داشت؛ بنابراین این گزارشات چندان در روند بازار تأثیر نخواهد داشت.

تغییر نرخ گاز چه تأثیری در روند بازار داشته است؟

شرکت‌هایی همچون پتروشیمی‌ها از افزایش نرخ ارز تأثیر منفی گرفته‌اند، اما این موضوع نیز از گذشته پیش‌بینی می‌شد. فعالان بازار تأثیرات افزایش نرخ گاز را در محاسبات خود در نظر گرفته بودند؛ سود پیش‌بینی شده و قیمت سهام شرکت‌ها با توجه به این موضوع پیش‌بینی و درنظر گرفته شده بود، بنابراین افزایش این نرخ تأثیر چندانی در تصمیم‌گیری فعالان بازار ندارد.

موضوعی که اکنون می‌تواند به طور خاص بر بورس تأثیر جدی بگذارد، تغییر یکی از متغیرهای اصلی همچون کامودیتی‌ها است. اگر قیمت کامودیتی‌ها کاهشی شود بر بورس تأثیر منفی خواهد داشت.

همچنین اگر توافق انجام شود، انتظارات رشد دلار از بین می‌رود و نرخ کنونی ارز نیمایی تثبیت خواهد شد. این موضوع ابتدا ممکن است بر سودآوری برخی از شرکت‌ها تأثیر منفی داشته باشد اما در ادامه با توجه به افزایش مسیرهای صادراتی و رفع احتمالی تحریم‌ها به نفع شرکت‌هایی همچون خودرویی‌ها و بانک‌ها خواهد شد.

همچنین اگر احتمال توافق کاهش یابد، فشار بر درآمد ارزی و محدودیت صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش خواهد یافت که رشد نرخ ارز و نرخ نیما را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تأثیر افزایش بر قیمت شرکت‌های بورسی داشته باشد.

عملکرد صندوق تثبیت بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شفاف شدن عملکرد این صندوق ضروری است اما درمجموع، وجود این صندوق و عملکرد آن تأثیر چندانی بر روند بازار نخواهد داشت. آنچه برای شرکت‌ها و قیمت‌های آن اهمیت دارد، سودسازی شرکت‌ها است. این موضوع به لغو تحریم‌ها و یا تشدید آن بستگی دارد.

افزایش نرخ سود بانکی چه تأثیری بر بورس می‌تواند داشته باشد؟

نرخ سود بانکی تأثیر ویژه‌ای بر بورس دارد. درواقع این نرخ ابزاری است که می‌توان نسبت p بر e شرکت‌ها را به کمک آن سنجید. با کاهش نرخ سود بانکی سود سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر می‌شود و در مقابل، با افزایش نرخ سود بانکی، سرمایه گذاری در بورس توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز نیز سومین عاملی است که بر سهام شرکت‌ها مؤثر است. سایر عوامل تأثیر جدی بر شرکت‌ها ندارد اما می‌تواند بر کارایی بازار اثرگذار باشد.

عوامل موثر بر معاملات بازار سهام

بورس تهران دیروز شاهد هر دو رنگ قرمز و سبز بود. در پایان، اما شاخص کل امروز موفق شد با رشد 6 هزار و 613 واحد افزایش یابد. شاخص کل هم وزن نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد و پایانی سبز رنگ داشت. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دلایل رشد بازار سرمایه در هفته گذشته/ پیش بینی بورس در هفته پایانی آبان ماه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بازار سرمایه در یک هفته گذشته بعد از اینکه قیمت ارز به محدوده ای بالای 36 هزار تومان رسید روندی صعودی آغاز کرد و در چند روز توانست نزدیک به 180 هزار واحد رشد کند و حتی از نخستین محدوده مقاومتی خود یعنی یک میلیون و 400 هزار واحد عبور کند و هم اکنون در بالای این سطح در حال کف سازی است. یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به .

هفته استثنایی برای سهامداران مغموم؛ بورس هفته آینده چه می شود؟

توانست رشدی برابر با 131 هزار واحد را به ثبت برساند. شاخص کل در پایان معاملات شنبه با رشد 44 هزار واحدی به یک میلیون و 328 هزار واحد رسید، در معاملات این رپز، بازار سرمایه ارزش معاملات خرد به 4,048 میلیارد تومان رسید، این آغاز هفته ای استثنایی در بازار سرمایه بود. رشدهای چند ده هزار واحدی در روزهای آغازین هفته به رشد محدود 6600 واحدی در آخرین روز هفته رسید .با این .

سهام هرگز به اندازه این روزها، ارزنده نبوده!

مناسب نبوده و این صنایع نیز برای سرمایه گذاری جذاب هستند. در گروه خودروسازی هم شاهد کاهش زیان شرکت ها هستیم و در صورت حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، این صنعت ما هم می تواند نفسی تازه بکشد و تمامی این شرایط، بازار سرمایه را برای سرمایه گذاری جذاب تر میکند. انتظار می رود که در ماه های آینده شاهد رشد قیمت سهام باشیم. البته امیدواریم دولت ریسک جدیدی به بازار سرمایه تحمیل نکند و حقوقی های بزرگ هم به جای نوسان گیری کوتاه مدت عوامل موثر بر معاملات بازار سهام از سهم ها، به حمایت از سهام بپردازند تا بازار سرمایه بتواند هرچه سریعتر عقب ماندگی خود نسبت به سایر بازارها را جبران کند. .

جهش باورنکردنی بورس /قدرت خریداران بازار بیشتر شد

چرخش بورس به سمت بالا بسیار ناگهانی و شدید بود. طی هفته گذشته بازار سهام وضعیت بسیار خوبی داشت و چنین رشدی طی دو سال گذشته کم سابقه بوده است. در 5 روز معاملاتی این هفته شاخص کل بورس بیش از 130 هزار واحد معادل 10.19 درصد رشد داشت. این یک رشد خیره کننده است. نه تنها در وضعیت اخیر بورس که روند نزولی همه را خسته کرده بود، حتی در دوره رشد بازار هم رشد 10 درصدی شاخص کل طی یک هفته بسیار مطلوب .

بورس در هفته سوم آبان 1401 / بورس به رنگ سبز طلایی

را پس گرفت. شاخص هم وزن نیز هزار و 365 واحد رشد را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد حدود 4هزار و 620 میلیارد تومان بود که هر چند نسبت به روز سه شنبه کاهش بیش از 22 درصدی را نشان می دهد اما همچنان در مقایسه با هفته های گذشته ارقام امیدوارکننده ای محسوب می شود. حقیقی ها هم در جریان معاملات حدود 300 میلیارد عوامل موثر بر معاملات بازار سهام تومان از بازار سهام خارج کردند. .

رشد 131 هزار واحدی و بی نظیر بورس مقاومت ها را پودر کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، بورس در هفته ای که گذشت توانست یک بازدهی فوق العاده را در شاخص کل داشته و بیشتر مقاومت ها را از بین بردارد، بورس در هفته گذشته جهش 131 هزار واحدی را تجربه کرد. معاملات روز شنبه؛ جهش 44 هزار واحدی مقاومت ها را پودر کرد شاخص کل در پایان معاملات شنبه با رشد خیره کننده 44 هزار واحدی به یک میلیون و 328 هزار واحدی رسید، در معاملات امروز بازار سرمایه ارزش .

افزایش 25 درصدی ارزش معاملات بازار سهام

به گزارش صدای بورس ، امیر ندیری مدیر صندوق کارگزاری اقتصاد بیدار با تحلیل بازار سهام ، اظهار کرد: طی یک هفته اخیر شاهد رشد بیش از 10 درصدی شاخص کل بودیم و به همین واسطه بخشی از ریزش بازار که طی یک الی دو ماه اخیر با آن مواجه بودیم، جبران شد. البته حجم عرضه ها در دو روز پایانی معاملات این هفته، افزایش پیدا کرد اما با این حال انتظار تداوم روند رو به رشد بازار سهام وجود دارد. ندیری تشریح .

پیش بینی هفتگی بورس / روزهای طلایی تالار شیشه ای شروع شد؟

محدوده یک میلیون و 420 هزار واحد رسید. وی ادامه داد: در دو هفته گذشته بورس رشد بسیار سریعی داشت به طوری که افتی را که در 30 کندل تجربه کرده بود طی 10 کندل جبران کرد. این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: ارزش معاملات خرد سهام هم این هفته رشد خوبی داشت. یعنی رشد شاخص همراه با رشد ارزش معاملات خرد سهام بود که به بالای 5 همت رسید که چراغ سبز و سیگنال بسیار مثبتی برای بازار است. .

خانه گرانتر می شود؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بررسی آمار تحولات بازار مسکن نشان می دهد در مهرماه سال جاری تعداد معاملات مسکن به 5 هزار و 400 عدد رسیده است. این میزان دقیقا مطابق تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه سال 96 است. اما نکته حائز اهمیت در این باره، رشد 900 درصدی متوسط قیمت مسکن در مهرماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال 96 است! در این ماه، متوسط قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران چهار میلیون و 370 هزار .

جهش 25 درصدی ارزش معاملات سهام در پنج روز

به گزارش ایبنا؛ امیر ندیری مدیر صندوق کارگزاری اقتصاد بیدار با تحلیل بازار سهام، اظهار کرد: طی یک هفته اخیر شاهد رشد بیش از 10 درصدی شاخص کل بودیم و به همین واسطه بخشی از ریزش بازار که طی یک الی دو ماه اخیر با آن مواجه بودیم، جبران شد. البته حجم عرضه ها در دو روز پایانی معاملات این هفته، افزایش پیدا کرد اما با این حال انتظار تداوم روند رو به رشد بازار سهام وجود دارد. ندیری تشریح کرد .

بسیاری از رکورد های بورسی جا به جا شد!

با اتمام هفته کاری شاخص کل هم وزن با رشد 8.70 درصدی در ارتفاع 397 هزار و 568 واحدی قرار گرفت و شاخص کل فرابورس نیز با رشد 5.96 درصدی به 18 هزار و 421 واحدی رسید. کارشناس بازار سرمایه آقای کوروش آسایش گفت: در این هفته بسیاری از رکورد های بازار سرمایه مانند ورود پول افراد حقیقی به بازار شکسته شد. او می گوید: جزییات ارزش معاملات در این هفته کاری به این صورت بود که شنبه 3 هزار و .

پیش بینی بورس شنبه 21 آبان 1401 / آیا روند صعودی هفته گذشته ادامه دارد؟

به گزارش نبض بازار ، بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند نوسانی قرار گرفت، به گونه ای که در ابتدای معاملات رو به کاهش نهاد و از میانه بازار روند صعودی را شروع کرد و شاخص کل در پایان معاملات امروز 18 آبان با افزایش 5851 واحد به رقم یک میلیون 413 هزار و 585 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش 1247 و احد به رقم 397 هزار و 447 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش .

بورس درگیر معضل جدید

. بنابراین تا زمانی که عوامل بنیادی بازار تصحیح و ترمیم نشود، نمی توانیم با اقداماتی نظیر کاهش نرخ خوراک و غیره انتظار رشد پایداری را در بازار سهام داشته باشیم. بازار از دریچه معاملات شاخص کل بورس تهران در ادامه روند صعودی یک هفته اخیر، روز چهارشنبه نیز با 6 هزار و 605 واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و 414 هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم عوامل موثر بر معاملات بازار سهام وزن با یک هزار و 365 واحد افزایش به 397 هزار .

پایان متعادل بورس /جدال برابر عرضه و تقاضا

شاخص کل بورس تهران در آخرین روز هفته پایانی متعادل داشت و 0.47 درصد افزایش به کار خود در ارتفاع یک میلیون 414 هزار و 338 واحد پایان داد. به گزارش تجارت نیوز، شاخص کل بورس تهران امروز چهارشنبه 18 آبان ماه پس از 9 روز پیاپی صعود یکپارچه، امروز به طور کلی روز نسبتا را سپری کرد. نماگر اصلی تالار شیشه ای شروع روز را با گام در جهت منفی آغاز کرد اما در ادامه و از حوالی ساعت 10 طرف .

ماندگاری شاخص بورس در کانال 1.4 میلیون واحد با 6 هزار واحد رشد

به گزارش تبریزمن به نقل از ایرنا، شاخص هم وزن با یک هزار و 365 واحد افزایش به 397 هزار و 566 واحد و شاخص قیمت با 814 واحد رشد به 237 هزار و 148 واحد رسید. شاخص بازار اول، 6 هزار و 237 واحد و شاخص بازار دوم، هشت هزار و 961 واحد افزایش را ثبت کردند. امروز در معاملات بورس تهران، بیش از 10 میلیارد و 627 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 56 هزار و 267 میلیارد ریال معامله .

تورم جهانی سبب رشد قیمت سهام داخلی می شود/ پیشروی شاخص کل تا کانال یک میلیون و 800 هزار واحدی

بورس نیوز: مثبت های بازار سهام جلوی رشد نرخ ارز را می گیرد رضا حسینی، کارشناس بازار سهام در گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: معاملات روز شنبه برای بازار سهام اهمیت دارد چراکه تعیین کننده ابقا یا شکسته شدن مقاومت فعلی در شاخص است. دولت ناگزیر است بازار سرمایه را مثبت نگه دارد تا دیگر بازار ها را کنترل کند، به عنوان مثال در بازار ارز دلار باید به 40 تا 41 هزار تومان برسد، اما با .

روز نوسانی بورس

به گزارش خبرنگار ایمنا ، بازار امروز در ابتدا با روند منفی کار خود را آغاز کرد و سپس با رشد 6 هزار واحدی کار خود را پایان داد، در نیمه ابتدایی پس از افزایش عرضه ها در بازار شاهد بهبود شدید تقاضا در تمامی بازار شدیم که در نهایت روند بازار را از منفی به مثبت تغییر داد، ارزش معاملات بورس همچنان وضعیت خوبی را نمایش می دهد و در محدوده پنج هزار میلیارد تومان است. این موضوع نشان می دهد نسبت .

واکاوی صعود بورس تهران

شرایط حاکم در بورس می توان بر این مهم تاکید داشت که اکنون نقدینگی به کلیت بازار سرایت کرده است، اما با توجه به رفتار معاملاتی متنوع معامله گران، ورود پول به سهام مختلف به یک میزان نبوده، بلکه سرمایه گذاران با درنظرگرفتن وضعیت بنیادی شرکت ها و میزان اثرگذاری بعضا نرخ دلار در چشم انداز صنایع اقدام به حمایت برخی سهام کرده اند. ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق تقدم) در روز سه شنبه به رقم 4 هزار و 503 .

نقشه بازار سهام در روز چهارشنبه/ کوچ حقیقی های بورس از نمادهای ریالی

در آخرین روز معاملاتی هفته معامله گران حقیقی از نمادهای ریالی خارج شدند شستا، خودرو و خساپا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در معاملات روز چهارشنبه هجدهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 6 هزار و 605 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 414 هزار و 339 واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و 365 واحدی در سطح 397 هزار و 566 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل .

رشد بازار سهام با پیش بینی پذیرشدن اقتصاد

این چالش ها موفق باشد، نوعی اطمینان بخشی در بازار شکل می گیرد. * افت سرعت رشد شاخص های بورس بنابراین گزارش در پایان معاملات روز چهارشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل 6 هزار و 613 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 414 هزار و 347 واحد رسید. بازدهی این شاخص 47 صدم درصد بوده است. شاخص کل هموزن نیز با رشد هزار و 367 واحدی در سطح 397 هزار و 567 واحدی ایستاد .

رشد 6 هزار واحدی شاخص بورس

نزدیک می شدیم بازار حرکت به سمت مثبت می کرد. او می گوید: طبیعی بود که بعد از رشد های سنگین ،شاخص کل برای حرکت بعدی کمی عقب نشینی کند. امروز حجم و ارزش معاملات نسبت به روز قبل کاهشی بود امروز باید به نحوه فعالیت حقوقی ها نیز اشاره کرد. ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم 3 هزار و 385 میلیارد تومان رسید. شتران ، کچاد و پارسان سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص .

گزارش بورس امروز چهارشنبه 18 آبان 1401 | کدام نماد بیشترین سوددهی را داشت؟

بورس امروز چهارشنبه 18 آبان 1401 در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که شاخص کل بورس سه شنبه 17 آبان 1401 در نهایت با افزایش 17982 واحدی بر روی کانال یک میلیون و 407 هزار و 734 واحد آرام گرفت. به گزارش نبض بورس ، بورس امروز چهارشنبه 18 آبان 1401: 1- در هفته منتهی به 17 آبان، بانک مرکزی به درخواست 86 درصد از ارزش تقاضای 20 بانک و مؤسسه اعتباری برای توافق بازخرید و عرضه ذخایر .

بورس هفته را صعودی به پایان رساند/ رشد 6605 واحدی شاخص کل

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز ، چهارشنبه (18آبان) شاخص کل بورس با اُفت هزار و 16 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 406 هزار و 718 واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با اُفت 95 واحدی در پله 396 هزار و 104 ایستاد. بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند نوسانی قرار گرفت، به گونه ای که در ابتدای معاملات رو به کاهش نهاد و از میانه بازار روند صعودی را شروع کرد و در پایان معاملات با .

اثرگذاری افزایش قیمت دلار بر روی مثبت شدن بازار سرمایه

ای کرمانشاه با بیان اینکه امروز ارزش کل معاملات بورس به پنج هزار و 330 میلیارد تومان رسید، خاطرنشان کرد: بازار بورس در هفته جاری روندی صعودی داشت به طوری که شاخص کل بورس اوراق بهادار استان تهران طی هفته گذشته ده درصد افزایش و ارزش معاملات هم افزایش 100 درصدی نسبت به هفته گذشته داشته است. این مسئول افزایش قیمت دلار و بسته 10 بندی بازار سرمایه که برای حمایت از بازار بورس تصویب و اجرایی شد .

فروکش هیجان در بورس و ارز

نگاهی به شاخص کل هم وزن (از تمام نماد های معاملاتی به یک میزان تاثیر می پذیرد) نیز نشان می دهد که این نماگر در جریان دادوستد های دیروز بورس تهران دقیقا رفتاری مشابه شاخص کل داشته است، به طوری که در ابتدای شروع بازار با اینکه وزن فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر بود اما در ادامه ورود پول به شرکت ها باعث افزایش 34/ 0درصدی این نماگر بورسی شد. با توجه به آمار و ارقام ارائه شده مشاهده می شود که بخشی از تب تند افزایش قیمت سهام در تالار شیشه ای فروکش کرده و اندکی از هیجان خرید معامله گران کاسته شده است. آن طور که به نظر می .

بورس دوباره جذاب شد

روند صعودی بورس که از هفتم آبان ماه شروع شد، در هفته جاری هم ادامه یافت. شاخص کل بورس تهران در طول این هفته بیش از 10درصد و ارزش کل بازار سهام بیش از 8.5میلیارد دلار رشد کرد. به گزارش همشهری، از هفتم آبان ماه ورق در بورس تهران برگشت و روند نزولی، جای خودرا به روندی صعودی داد. این اتفاق بعد از آن رخ داد که سازمان بورس پنجم آبان ماه با برگزاری یک نشست اضطراری یک بسته 10بندی را برای حمایت از .

رقص بورس به ساز تورم

به گزارش می متالز، به گفته کارشناسان بازار سهام درحالی که دلار مرز های جدیدی را درنوردیده و وضعیت باثباتی در ابرکانال 36 هزار تومان از خود به نمایش گذاشته است، سایر بازار های دارایی نیز برای دور نماندن از این مسیر افزایشی با تحرکات مثبت از سوی سرمایه گذاران روبه رو شده اند. بررسی های دنیای اقتصاد نیز حاکی از آن است که دو عامل افزایش نرخ دلار و بن بست کنونی مذاکرات هسته ای که عدم اطمینان را افزایش می دهد، به عوامل موثر بر معاملات بازار سهام عنوان دو شوک ا .

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومان امروز 18 آبان 1401

به گزارش نبض بازار ، شاخص امروز چهارشنبه 18 آبان گرچه تا نیمه معاملات با افت همراه بود؛ توانست نهایتا 6هزار و 605 واحد رشد را ثبت کند و سطح یک میلیون و 414 هزار واحدی را پس بگیرد. شتران، کچاد، پارسان و رمپنا بیشترین نقش را در صعود امروز شاخص ایفا کردند. شاخص هم وزن نیز هزار و 365 واحد رشد را به ثبت رساند. امروز ارزش معاملات حدود 4هزار و 620 میلیارد تومان بود که هر .

رشد 6605 واحدی شاخص بورس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند نوسانی قرار گرفت، به گونه ای که در ابتدای معاملات رو به کاهش نهاد و از میانه بازار روند صعودی را شروع کرد و در پایان معاملات با افزایش 5851 واحد به رقم یک میلیون 413 هزار و 585 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش 1247 و احد به رقم 397 هزار و 447 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 .

عوامل موثر در کاراتر شدن طرح افزایش دامنه نوسان

از روز ۲۹ فروردین ماه سال جاری دامنه نوسان نمادهای معاملاتی در بازار اول ( تابلو اصلی و فرعی) بورس تهران و فرابورس مثبت و منفی ۶ درصد شد. این اقدام با اعلام شرکت بورس تهران و با صدور اطلاعیه‌ای بر اساس بند یک هفتصد و نود و دومین صورت جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۲۴ همین ماه رقم خورد؛ به زعم کارشناسان بازارسرمایه برآیند این اتفاق و حذف تدریجی دامنه نوسان به نفع کل بازار است.

امین دامچه

امین دامچه مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری "کاریزما" گفت: افزایش دامنه نوسان از سویی اثر مثبت و از سوی دیگر، در صورت انجام نشدن کامل آن می‌تواند اثر منفی به همراه داشته باشد. افزایش حجم معاملات، افزایش کارایی و همچنین به تعادل رسیدن سریعتر، از اثرات مثبت طرح است، اما این طرح زمانی کامل است که حجم مبنا هم کاهش یابد و به طور کامل صفر شود.

دامچه با مثبت دانستن افزایش دامنه نوسان گفت: این اتفاق سبب افزایش حجم معاملات و رونق در بازار می‌شود. طبق وعده‌ای که در جهت رونق بازار در سال ۱۴۰۰ عنوان شد، مقرر شد دامنه نوسان در تابلوی اول بورس و فرابورس و نمادهای دارای بازارگردان حداکثر تا دو برابر دامنه نوسان فعلی افزایش یابد البته این افزایش به طور تدریجی انجام خواهد شد، به نحوی که در هر فصل از سال با صلاحدید هیئت مدیره سازمان و پس از انجام بررسی‌های لازم، به طور یک درصد یک درصد افزایش انجام خواهد شد.

انجام نشدن کامل طرح، اثر منفی دارد

او اظهار کرد: در نظر داشته باشید که افزایش دامنه نوسان از سویی اثر مثبت و از سوی دیگر، در صورت انجام نشدن کامل آن، می‌تواند اثر منفی به همراه داشته باشد. افزایش حجم معاملات، افزایش کارایی و همچنین به تعادل رسیدن سریعتر، از اثرات مثبت طرح است، اما این طرح زمانی کامل است که حجم مبنا هم کاهش یابد و به طور کامل صفر شود.در غیر این شرایط شاید این طرح به طور کامل عمل نکند؛ به طور مثال در دامنه نوسان ۱۰ درصدی اگر حجم مبنا کاهش نیابد، ممکن است تغییرات برای اثرگذاری روی قیمت پایانی کافی نباشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به نظر می‌رسد هدف از این طرح علاوه بر افزایش نقدشوندگی و رونق در بازار، عدم تشکیل صف‌های خرید و فروش باشد، زیرا تشکیل صف با خود تقاضای سفته بازی به همراه می آورد.به طور مثال در بورس لندن دامنه نوسان ایستا وجود ندارد و دامنه نوسان پویا به میزان ۳ درصد است، همچنین دامنه نوسان پویا در بورس نیویورک ۵ درصد است. در نظر داشته باشید در بورس امریکا، اگر ۵ دقیقه سفارشات عجیب که تبدیل به صف خرید و فروش شود، به وجود آید و به مدت ۱۵ ثانیه صف تشکیل بدهد، نماد متوقف شده و با دامنه نوسان ۴۰ تا ۵۰ درصد با توجه به قیمت معین بازگشایی می‌شود، بنابراین این روش در بازار سرمایه ایران نیز می‌تواند انجام شود.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری "کاریزما" بیان کرد: باید این اقدام سازمان را به فال نیک گرفت، زیرا به سمت الگو گرفتن از بازارهای جهانی پیش می‌رود. امیدوارم محدودیت‌هایی چون دامنه نوسان و حجم مبنا در جهت افزایش رونق و کارایی، به سرعت از پیش روی بازار برداشته شود.

بورس وارد یک دوره رکود طولانی مدت می شود؟/پیش بینی بازار سهام 6 مهر 1401

بورس وارد یک دوره رکود طولانی مدت می شود؟/پیش بینی بازار سهام 6 مهر 1401

به گزارش اقتصادنیوز ، فعلا بورس تهران در یک منطقه حساس قرار دارد که هر رشد یا افت آن می تواند عده ای را از ادامه حضور در بازار سهام منصرف یا به آینده این بازار امیدوار کند.

شاخص کل بورس که اخیرا یک محدوده حمایتی را به سمت پایین شکسته است، درصورتی که در این محدوده تثبیت شود، احتمالا وارد یک دوره رکود جدید خواهد شد که نتیجه آن دلسردی معامله گران از ادامه فعالیت در این بازار است.

اما یک روز پس از شکسته شدن حمایت شاخص کل، این شاخص واکنشی مثبت نشان داد و رشدی 6 هزار واحدی داشت. رشد کوچک شاخص کل گرچه افت معاملات روز شنبه را جبران نکرد، اما یک دلگرمی کوچک در بازار ایجاد کرده که ممکن است عوامل موثر بر معاملات بازار سهام شاخص بازگشتی به سمت بالا داشته باشد.

با این حال هنوز مشخص نیست که مثبت شدن شاخص در روز دوشنبه را باید پولبک به محدوده حمایتی شکسته شده در نظر گرفت، یا رشدی ادامه دار خواهد بود که شکست محدوده حمایتی را غیر معتبر می کند.

ارزش معاملات امیدوارکننده نیست

البته با اینکه شاخص کل در روز دوشنبه رشد کرد، اما سایر عوامل موثر در معاملات، بهبود ضعیفی داشتند و وضعیت آن ها به شکلی بهبود نیافته که بتوان به آینده امیدوار شد.

به عنوان مثال، شاخص قدرت خریداران حقیقی که شنبه تا رقم 0.66 افت کرده بود، در روز دوشنبه به عدد 0.75 رسید که گرچه عدد بزرگ تری نسبت به روز شنبه است، اما خیلی هم امیدوارکننده نیست.

ارزش معاملات خرد هم در روز دوشنبه به کمتر از 2100 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که روز شنبه بیش از 2500 میلیارد تومان معامله انجام شده بود. گرچه همان رقم 2500 میلیارد تومان هم عددی نیست که بتوان آن را امیدوارکننده دانست، اما در روز دوشنبه وضعیت از همان 2500 میلیارد تومان هم بدتر شد و افتی حدود 15 درصدی در ارزش معاملات خرد به ثبت رسید.

افزایش ترس در بازار

در بخش ورود و خروج پول حقیقی ها به بازار هم دوباره در روز دوشنبه شاهد خروج پول حقیقی ها از بازار بودیم. سرمایه گذاران حقیقی در این روز حدود 120 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند. البته در روز شنبه حدودا 5 برابر این رقم از بازار خارج شده بود و دوشنبه وضعیت بهبود نسبی داشت. اما از آنجا که همچنان خروج پول حقیقی ها از بازار ادامه دارد، نمی توان وضعیت فعلی را مثبت در نظر گرفت.

در این شرایط برای بازار امروز بازگشایی مثبت شاخص ها را می توان در نظر گرفت اما بعید است که این رشد شاخص ها ادامه دار باشد چراکه با هر افزایشی در سمت عرضه، ترس بازار را فرا می گیرد و عرضه ها به صورت دومینو وار به سایر نمادها سرایت خواهند کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.