سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار


آشنایی با الزامات قراردادهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

چند سالی بود که بازار سرمایه از رونق و اقبال مطلوبی برخوردار نبود و قشر محدودی از جامعه که بعضاً علم و اطلاع نسبی از این بازار هدف داشتند، گام در این مسیر پر ریسک اما جذاب می گذاشتند. از آبان ماه سال 1398 سیاست های انقباضی پولی دولت در جهت کنترل تورم، حجم زیادی از نقدینگی را از بازارهای موازی از قبیل بازار ارز، مسکن، خودرو و غیره ذلک خارج و با سیاستی هوشمندانه به سمت بازار سرمایه سوق داد که این در وهله اول برای کمتر از شش ماه منجر به رشد بیش از 200 درصدی شاخص کل بورس اوراق بهادار شد و بر جذابیت این بازار افزود. حال در نقطه ای قرار داریم که اگر در گذشته کارگزاری بورسی در هفته بطور میانگین 30 کد بورسی ثبت و صادر می کردند، در ابتدای سال 99 با صف های طویل عموم مردم که خواهان وارد کردن سرمایه های ریز و درشت خود به این بازار علمی و تخصصی هستند، مواجه شدند و با افت قیمت اکثر نمادهای بورسی و رکود دو ساله در آن، تب و تاب این بازار در میان عموم مردم کاهش پیدا کرد. با این مقدمه بایست هوشیار بود که بورس همانند بازارهای موازی سرمایه گذاری، نیازمند دانش، تخصص و تجربه کافی می باشد و لازمه هر سرمایه گذاریی انعقاد قرارداد مشارکت یا سرمایه گذاری است که در چارچوب آن طرفین تعهدات و اختیارات تفویضی را انجام دهند و در واقع چراغ راه مسیر سرمایه گذاری محسوب شود. در نوشتار پیش رو سعی می شود الزامات قراردادی سرمایه گذاری در بورس را به تفکیک مواد تشریح گردد تا علم کافی نسبت به قراردادهای سرمایه گذاری پیدا نمایید.

مواد و الزامات اساسی مندرج در قرارداد سرمایه گذاری در بورس

-) مقدمه

مقدمه قرارداد جزء لاینفک یک قرارداد محسوب می شود پس بایست توجه ویژه ای به آن داشت. در واقع مقدمه قرارداد متشکل از اصل آزادی اراده یا اصل آزادی قراردادی، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم و در چارچوب عقد شرکت موضوع فصل هشتم از قسمت دوم قانون مدنی است، یا با توجه به اینکه عامل انجام قرارداد سرمایه گذاری با اسم خود یعنی کد بورسی خود معاملات بورسی انجام می دهد یا اینکه با کد بورسی سرمایه گذاری سبد گردانی و معاملات انجام می دهد می تواند در چارچوب باب ششم (دلالی) یا هفتم (حق العمل کاری) قانون تجارت تقسیم می شود. پس توجه نمایید که در مقدمه قرارداد مواد قانونی صراحتاً بیان گردد و حتی الامکان اگر طرف قرارداد یک شخص حقوقی است که تخصصاً در این حوزه فعالیت دارد به تخصص ایشان اشاره گردد که با علم به این تخصص موضوع سرمایه گذاری را پیگیری می نماید.

-) تعاریف و اصطلاحات

قراردادهای تخصصی نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار تعریف اصطلاحاتی است که در آن قرارداد بیان می شود تا از هر گونه ایجاد ابهام و اختلاف طرفین قرارداد پیشگیری شود. بدون حد و حصر مورد به مورد اصطلاحات را تعریف کنید و اگر پیش نویس قرارداد سرمایه گذاری در بورس از طرف عامل تدوین شده است به این ماده از قرارداد توجه ویژه داشته باشید و تمامی عبارات بیان شده را با جزئیات خوانده و اگر ابهامی برای شما پیش آمد، حتماً موضوع را طرف دیگر قرارداد در میان گذاشته تا در تعریف آن به اتفاق نظر برسید. برای مثال شاید حد سود و ضرر از نگاه طرفی از قرارداد یک معنا داشته باشد و از نگاه طرف دیگر معنای متفاوت تری داشته باشد، در نتیجه کاملاً مشخص کنید منظور از حد سود و ضرر چیست.

-) مشخصات طرفین قرارداد

این ماده از قرارداد مشکل خاصی را ایجاد نمی کند تا زمانی که کاملاً مشخص شود طرفین قرارداد چه کسانی هستند، برای مثال اگر یکی از طرفین قرارداد شخص حقوقی است، مشخص نمایید که نماینده شرکت که امضاء کننده قرارداد است چه سمتی در شرکت دارد، و حتماً معرفی نامه ایشان و حوزه اختیارات ایشان به تفکیک بررسی شود تا از هر گونه تخطی از اختیارات که ممکن است گریبان گیر سرمایه گذار گردد، پیشگیری بعمل آید.

-) موضوع قرارداد

به این ماده از قرارداد توجه ویژه ای داشته باشید، صراحتاً مشخص کنید که هدف از سرمایه گذاری چیست، برای مثال سرمایه گذاری در جهت خرید و فروش اوراق بهادار یا نه صرفاً سبدگردانی که در واقع عامل با سرمایه سرمایه گذار نسبت به سبدگردانی سهام میان گروه خاصی از نمادها اقدام می کند. اگر قرار بر این است که در چند مرحله تزریق سرمایه داشته باشید، حدود آن را مشخص کنید یعنی به تفکیک بیان کنید چند درصد در چه تاریخی یا در صورت تحقق چند درصد از سود و یا زیان مبلغ آورده پرداخت می گردد. شماره حساب یا شماره شبا عامل را در بند مجزایی در این ماده بیان کنید که در واقع این بند در توافقات آتی نسبت به تزریق سرمایه و پیشگیری از معرفی چندین شماره حساب یا شبا کمک خواهد کرد.

مورد مهم تر اینکه حتماً مقرر گردد که عامل به استخدام شما در نخواهد آمد بلکه طرفی از یک قرارداد سرمایه گذاری می باشد تا به موجب این قرارداد مشمول قانون کار قرار نگیرد.

اگر خواهان این هستید که عامل صرفاً از نماد گروه های بخصوصی خرید و فروش انجام دهد، صراحتاً مشخص نمایید یعنی مقرر نمایید که از نمادهای گروه غذایی یا فلزی سهام خریداری کند یا اینکه این امر را مسکوت گذاشته و اختیار انتخاب نماد را بر عهده عامل قرار دهید.

-) تقسیم سود و زیان

در عموم قراردادهای سرمایه گذاری یا مشارکت تقسیم سود و زیان را با بیان عباراتی همانند برای مثال 30 درصد برای طرف اول و 70 درصد برای طرف دوم تعیین می کنند. اما بهتر است شما سود و زیان خود را گام به گام مشخص کنید؛ در واقع این ماده از قرارداد بایست ارتباط مستقیمی با ماده موضوع قرارداد داشته باشد یعنی اگر ورود آورده را مرحله ای پیش بینی نموده اید، تقسیم سود و زیان را نیز مرحله ای مقرر نمایید.

برای مثال اگر یک سوم از آورده به هنگام انعقاد قرارداد تودیع می گردد، در ماده سود و زیان مقرر نمایید که نسبت به پرداخت گام نخست آورده، در بازه زمانی مشخص شده، در صورت تحقق سود و یا زیان 30 درصد برای عامل و 70 درصد برای سرمایه گذار منظور شود. و حتی پا را فراتر از این گذاشته و بیان کنید که اگر در گام نخست با زیان همراه باشد، استمرار موضوع قرارداد را منوط به توافق مجدد نمایید. چون ذات بازار سرمایه همراه است با تحولات روزمره، هیجان بازار و موارد پیش بینی نشده که خطر سرمایه گذاری را افزایش می دهد، البته تمامی سودهای مفروض یا حتی زیان های مفروض پس از کسر مالیات و کارمزد کارگزاری بایست احتساب گردد.

در خصوص سود عامل نیز صحبت شود در واقع آیا عامل اجازه تجمیع سود خود با آورده سرمایه گذار را دارد یا خیر؟ اگر دارد تقسیم سود و زیان به چه نحو باشد؟ اگر ندارد، چگونگی خارج کردن سود عامل مشخص شود یعنی مقرر گردد که عامل می تواند سود خود را پس از توافق بر خارج کردن آن، در یک روز مثبت بازار خارج کند یا بالعکس.

مشخص کنید که تقسیم سود و زیان مقرر در ماده مزبور، شامل عرضه های اولیه نمی شود و صرفاً نمادهای پیشین بازار را شامل می شود ولیکن در صورت وجود نقدینگی ملزم به خرید عرضه اولیه برای شما باشد.

-) شرط تعدیل قرارداد

در عموم قراردادها با چنین شرطی رو به رو خواهیم بود و وجود آن در قرارداد سرمایه گذاری در بورس شدید احساس می شود چون ذات این سرمایه گذاری ایجاد توافقات متوالی در طول یک دوره زمانی است و مناسب است که پیش بینی گردد که طرفین قرارداد با توافقات مؤخر و بعدی می توانند تمامی بندها و مواد این قرارداد را اصلاح کنند که از هر گونه توافق بسته پیشگیری خواهد شد.

-) قلمروی قرارداد

مزیت وجود ماده مربوط به قلمروی قرارداد این است که در صورت وجود اختلاف میان طرفین قرارداد اگر هر یک از طرفین خواهان ارجاع اختلاف به دادگاه باشد، تعیین گردد که کدامین حوزه قضایی صالح رسیدگی به اختلاف می باشد.

-) مدت قرارداد

حتما برای آینده سرمایه گذاری مدتی تعیین نمایید که پیشنهاد این است که با رعایت شرط تعدیل قرارداد و مواد مرتبط با تقسیم سود و زیان، مدت قرارداد یک سال مقرر گردد. بدین معنا که ممکن است در گام نخست پرداخت آورده، سود محقق نگردد و صرفاً زیان متوجه طرفین قرار گیرد که عمر این سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند در واقع مدت یکساله پیش بینی شده، حداکثر مدت این سرمایه گذاری است مگر اینکه طرفین مجدد نسبت به استمرار مدت سرمایه گذاری توافق حاصل نمایند.

-) اداره امور جاریه سرمایه گذاری

اگر موضوع قرارداد با کد بورسی سرمایه گذار انجام شود نیازمند اعطای اختیاراتی است در قالب عقد وکالت؛ یعنی سرمایه گذار مختار است تا با اعطای وکالت مزبور در جهت امور مرتبط با پیگیری تخصیص سود از شرکت ها، حضور در مجامع، مراجعه به کارگزاری ها و . عامل را نماینده خود معرفی نماید و یا اینکه این حق را برای خود محفوظ دارد. اگر انتخاب سرمایه گذار اعطای وکالت باشد، توجه نمایید در مورد وکالت صراحتاً مشخص شود که عامل چه اختیاراتی دارد یعنی حق حضور در مجامع شرکت ها را دارد یا نه، حق اخذ سود تقسیمی شرکت ها از بانک های معرفی شده را دارد یا نه و به همین ترتیب تمامی اختیارات ایشان را مشخص کنید و یک نسخه از آن وکالتنامه را به پیوست قرارداد سرمایه گذاری نمایید. البته پیشنهاد می گردد تخلفات احتمالی عامل را هم پیش بینی نمایید برای مثال عامل حق خرید سهام جدید از سود تخصیصی مجامع را ندارد و یا موارد دیگر.

البته در انتهای این ماده صراحتاً بیان گردد که تخلفات احتمالی عامل محصور نمی باشد، و در صورت وجود اختلاف موضوع را به داور مرضی الطرفین ارجاع دهید.

-) نظارت بر حسن اجرای سرمایه گذاری

در این مشخص می گردد که نظارت بر اجرای موضوع قرارداد بر عهده کیست؛ خب قاعدتاً چون انجام موضوع قرارداد با آورده سرمایه گذار انجام می شود حق نظارت نیز برای ایشان تعیین می گردد و به تفصیل مشخص نمایید که عامل برای انجام امور خود باید در چه مواردی اذن شما را اخذ نماید یا اینکه صرفاً با اطلاع شما در جهت موضوع قرارداد اقدام کند، برای مثال عامل ملزم است در خرید و فروش هر سهم اذن سرمایه گذار را داشته باشد و در صورت تخطی از این مقرره هیچ مسئولیتی متوجه ایشان نمی باشد و یا اینکه اگر سهمی متوقف شد، سریعاً به سرمایه گذار اطلاع دهد و مورد دیگر اینکه سرمایه گذار با داشتن کد کاربری و رمز عبور مستمراً امور سرمایه گذاری را نظاره گر باشد ولیکن بدون داشتن حق خرید و فروش. اگر سرمایه گذار برای خود نماینده ای تعیین نموده است، بایست با معرفی نامه آن را به عامل معرفی نماید و حوزه اختیارات تفویضی را نیز در معرفی نامه مشخص کند.

-) تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد

این مقرره که در واقع در قالب دو ماده مجزا نگارش می گردد، شامل اختیارات و تعهداتی است که طرفین دارند؛ در تعیین حوزه اختیارات و تعهدات پیشنهاد می گردد از تجربه کارشناس بورس در کنار خود بهره مند شوید و هیچ محدودیتی در بیان تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد بالاخص عامل قرارداد نداشته باشید.

-) فسخ قرارداد

پیش بینی نمایید که که در چه مواردی طرفین قرارداد حق فسخ دارند؛ برای مثال اگر عامل در دادن اطلاعات سهام نمادهای خریداری شده به سرمایه گذار اجتناب نمایید، یا اینکه بدون اطلاع سرمایه گذار نسبت به گرفتن سود تخصیصی اقدام کند و یا حتی از حوزه اختیارات اعطایی تجاوز نمایید و نمادی که نبایست خریداری می نموده را با انگیزه شخصی خود خریداری کرده است، در این صورت سرمایه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت با الزاماتی که می توان مقرر نمود از قبیل اینکه آورده سرمایه گذار حال می گردد بدون احتساب زیان.

در مقابل اگر سرمایه گذار فراتر از تعهدات قراردادی اقدامی انجام دهد از قبیل اینکه بدون اطلاع دادن به عامل سهمی از سبد سهام را بفروش رساند، عامل حق فسخ داشته باشد.

-) تضامین قرارداد

خب طبیعتاً عامل بایست از برای آورده ای که سرمایه گذار در ید عامل تودیع می نمایید، تضمینی دهد که این می تواند در قالب اسناد تجاری یعنی چک یا سفته به مبلغ آورده مقرر گردد و سرمایه گذار نیز نسبت به سودهای تخصیصی نیز اگر با کد بورسی ایشان خرید و فروش انجام می شود، تضمینی با مبلغی احتمالی در ید عامل تودیع نماید.

-) حل و فصل اختلافات

ابتدا مقرر نمایید که طرفین با گفتگو در جهت حل اختلاف ایجاد شده برآیند و اگر این امر تحقق پیدا نکرد، داور مرضی الطرفین تعیین شود تا نسبت به داوری میان طرفین قرارداد اقدام کند. و در نهایت اگر طرفین به نظر داور معترض بود، بتواند موضوع مطروحه را از طریق مراجع قضایی با رعایت شرط قلمروی قراردادی پیگیری نماید.

-) قوه قاهره یا فورس ماژور

جدای از موارد طبیعی فورس ماژور از قبیل جنگ، زلزله، اعتصابات عمومی و . در خصوص سرمایه گذاری در بازار سرمایه، توقف سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار ناگهانی نماد و یا اعلان ورشکستگی شرکت را می توان از موارد فورس ماژور پیش بینی نمود.

امید است متقاضیان سرمایه گذاری یا سبدگردانی در بازار سرمایه با مطالعه این نوشتار و نمونه قراردادهایی که وجود دارد، بتوانند قرارداد سرمایه گذاری مطلوبی تدوین نمایند تا درآینده از بروز هر گونه اختلاف و نگرانی برای طرفین قرارداد اجتناب شود.

  • برچسب ها:

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.

مالی و سرمایه گذاری

کتاب های مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری به معنای تخصیص پول در بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و هر فعالیت اقتصادی دیگر است. فرد یا سازمان سرمایه‌گذار متعهد می‌شود خرید مالی تجهیزات و سایر سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار موارد مورد نیاز بنگاه اقتصادی را بر عهده بگیرد و در مقابل از سود سهام منفعت کسب کند. علم سرمایه‌گذاری را می‌توان علم خرید کالایی دانست که در حال حاضر بازار یا کاربرد ندارد اما آینده‌ی درخشانی پیش روی آن محصول است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بر روی این کالا بسیار سودمند خواهد بود. سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی نظیر بنگاه‌‌های سرمایه‌گذاری، دولت و سایر نهادها انجام گیرد.

هوش مالی چیست؟

مشاهده سیاست‌های پولی و مالی، استراتژی و سرمایه‌گذاری افراد موفق و ثروتمند، یکی از بهترین‌ راه‌های افزایش هوش مالی و درآمد بیشتر است. از نظر بسیاری از افراد ثروتمند نظیر رابرت کیوساکی، هوش مالی یک مهارت اکتسابی است که می‌توان آن را آموخت. هوش مالی یکی از انواع هوش به شمار می‌آید. این هوش شامل توانایی انسان در درک و تحلیل مسائل مالی است که می‌توان آن را از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. هوش مالی را می‌توان به به 5 بخش تقسیم کرد. کسب درآمد بیشتر، حفظ، بودجه‌بندی پول، اهرم‌سازی پول و به‌روز نمودن اطلاعات مالی. برای افزایش هوش مالی باید گام‌ های آن را به ترتیب آموخت.

بورس یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری پرطرفدار در سراسر جهان به شمار می‌آید. نام دیگر بورس در ایران بهابازار است و به بازاری گفته می‌شود که برروی کالا، ارز، قراردادها و اوراق بهادار قیمت و ارزش‌گذاری می‌کند. بورس در ایران به نوعِ بورس اوراق بهادار و بورس کالا دسته‌بندی می‌شود. یکی از معتبرترین بورس‌های جهان، بورس نیویورک است که حجم معاملات و و ارزش شرکت‌های آن بسیار بالا است. اگر به بازار بورش علاقمند هستید بهترین کتاب بورس را می‎توان از فیدیبو خریداری کرد.

نحوه آشنایی با زبان تخصصی مالی

آشنایی با اصطلاحات مالی و مفاهیم مالی کلید موفقیت در این بازار پرخطر و پرریسک است. فیدیبو مرجع کاملی برای عرضه‌ی کتاب‌های مالی و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بهترین کتاب‌های سرمایه‌گذاری نظیر کتاب بازار سرمایه، کتاب اقتصاد مالی، کتاب حسابداری، کتاب ارزیابی مالیات و امور بیمه را می‌توان در فیدیبو مشاهده کرد. بهترین کتاب های مالی نظیر کتاب مدیریت مالی، کتاب حقوق مالی، امور مالی، تامین مالی، حسابداری مالی را نیز بخش دیگر از اثار مربوط به حوزه مالی و سرمایه‌گذاری است. علاوه بر کتاب‌های تحلیلی در این حوزه می‌توان کتابهای آمادگی آزمون و بهترین کتاب بورس را نیز از فیدیبو تهیه کرد.

سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تسهیل در صدور مجوزها پتانسیل مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بالا خواهد برد.

میثم فدایی درباره اصلاح یا لغو برخی مصوبات و ابلاغیه‌ها که مانع توسعه کمی و کیفی صندوق‌ها در بازار سرمایه انجام شده بود، اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای پر مخاطب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستند که بیش از ۱۰ میلیون عضو یا سرمایه‌گذار در این حوزه دارند . لذا برای اینکه پتانسیل خود را بیش از قبل نشان دهند، تغییراتی در قوانین این صندوق‌ها انجام دادیم .

وی افزود: مقام معظم رهبری امسال را سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" نامگذاری کردند و از آنجا که صندوق‌های سرمایه گذاری توانایی رشد و توسعه بسیار بالایی دارند و از پشتیبانان تامین مالی تولید کشور هستند، اصلاحاتی در این حوزه انجام شد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: قبلا مدیران سرمایه‌گذاری فقط می‌توانستند یک صندوق با درآمد ثابت تحت مدیریت خودشان داشته باشند که این موضوع ایجاد محدودیت می‌کرد؛ چرا که ممکن بود کسب و کارها در مدل‌های مختلفی تعریف شده باشد اما آنها امکان تاسیس صندوق‌های جدید درآمد تابت نداشتند که این محدودیت هم اکنون برداشته شده است .

فدایی گفت: دومین تغییر، طرح ادغام مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌ها است؛ قبلا صندوق‌ها برای تاسیس باید دو مجوز از سامان بورس تهیه می‌کردند: یکی مجوز پذیره‌نویسی که از عموم پول می‌گرفتند و دیگری مجوز فعالیت شروع به‌کار عملیاتی صندوق بود؛ زمانی که بین این دو مجوز وقفه ایجاد می‌شد بسیاری از سرمایه‌گذاران، میزانی از بازدهی‌ها را از دست می‌دادند و بنابراین برای تسهیل در فرایند، این دو مجوز را ادغام کردیم .

وی افزود: صدور و ابطال روی پلت فرم‌های آنلاین یکی دیگر از مواردی است که دستخوش تغییرات شده است؛ با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار یکی از رویکردهای اصلی سازمان بورس و وزارت اقتصاد است، باید کانال‌های دسترسی به صندوق‌ها را توسعه می‌دادیم .

فدایی ادامه داد: در این راستا مشابه استارتاپ‌هایی که در حوزه پرداخت یا بیمه شکل گرفته، موضوع سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها ازطریق برنامه‌های سرمایه‌گذاری را مجاز اعلام کردیم که درصدد توسعه بیشتری در این زمینه هستیم .

وی در جمع‌بندی تصمیمات در حوزه صدور مجوزها گفت: در این حوزه چند تغییر اساسی داشتیم، اولین تغییر، رفع محدودیت تعداد صندوق‌ها و دومین تغییر، ادغام مجوز پذیره‌نویسی و فعالیت بود؛ سومین تغییر هم این بود که هر مدیر صندوق متناسب با سرمایه‌اش می‌توانست حجمی از صندوق‌ها را مدیریت کند که در این زمینه به جای سرمایه ثبت شده، حقوق صاحبان سهام را که معمولا عدد بالاتری است برای دارایی تحت مدیریت در نظر گرفتیم، این چند تغییر، پتانسیل بالایی به مدیران صندوق جهت فرایند بیزینس مدل‌های مختلف می‌دهد .

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص امکان سرمایه‌گذاری هیات‌مدیره و کارکنان کارگزاری‌ها در بورس بیان کرد: مطابق با مقررات قبلا اعضای کارگزاری‌ها می‌توانستند تا سقف ۲۵ میلیون تومان در کد بورسی خودشان معامله کنند که این موضوع باعث شد کدهای اجاره‌ای، برخی فسادها و پرونده‌های حقوقی در سازمان بورس ایجاد شود، این رقم، اکنون رقم کمی برای انجام معاملات بورسی است و کارگزاران هم دسترسی به اطلاعات مهم ندارند و تنها دسترسی آنها به اطلاعات برخی معاملات است که کم کم درصدد همگن‌سازی این دسترسی هستیم .

فدایی خاطرنشان کرد: ایجاد پرونده‌های فساد باعث شد تا هیات‌مدیره، محدودیت معاملات را در جهت شفاف‌سازی بردارد، البته اجرای این بند نیازمند تصویب شورای عالی بورس است .

مدیریت سرمایه گذاری (تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی)

مشخصات کتاب مدیریت سرمایه گذاری (تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی)

کتاب-مدیریت-سرمایه-گذاری-مالی-رفتاری-کارایی-بازار-و-تحلیل-گری-فنی-و-بنیادی-اثر-فریبرز-کبیری

کتاب-مدیریت-سرمایه-گذاری-نظریه-مدرن-پرتفوی-طراحی-ساخت-و-حفاظت-اثر-فریبرز-کبیری

کتاب-مدیریت-سرمایه-گذاری-حوزه-سرمایه-گذاری-بازارها-و-نهادها-اثر-فریبرز-کبیری

کتاب-تئوری-های-مالی-مدیریت-مالی-پیشرفته-اثر-فریبرز-کبیری

کتاب-تئوری-های-مالی-مدیریت-مالی-پیشرفته-اثر-فریبرز-کبیری

کتاب-مدیریت-سرمایه-گذاری-حوزه-سرمایه-گذاری-بازارها-و-نهادها-اثر-فریبرز-کبیری

کتاب-تئوری-های-مالی-مدیریت-مالی-پیشرفته-اثر-فریبرز-کبیری

کتاب-تئوری-های-مالی-مدیریت-مالی-پیشرفته-اثر-فریبرز-کبیری

کتاب‌های مرتبط با کتاب مدیریت سرمایه گذاری (تجزیه و تحلیل اوراق بهادار اصلی)

کتاب-تجزیه-و-تحلیل-بازاریابی-اثر-استفان-سورگر

تجزیه و تحلیل بازاریابی

کتاب-طلوع-منابع-انسانی-اثر-استیو-براون

طلوع منابع انسانی

کتاب-مدیریت-محصول-اثر-کوین-برنان

مدیریت محصول

کتاب-از-صفر-تا-صد-اتوماسیون-های-اداری-اثر-مهدی-مغزیان-اصفهانی

از صفر تا صد اتوماسیون های اداری

کتاب-رازهای-ویدیو-برندینگ-اثر-جواد-سمیعی

رازهای ویدیو برندینگ

کتاب-قلاب-اثر-نیر-ایال

کتاب-جیبی-شاد-و-پر-از-پول-اثر-دیوید-کامرون-جیکاندی

جیبی شاد و پر از پول

کتاب-هوش-مالی-خود-را-به-کار-بگیرید-اثر-دوک-لینک-و-دیگران

هوش مالی خود را به کار بگیرید

کتاب-الگوهای-شمعی-ژاپنی-اثر-استیو-نیسون

الگوهای شمعی ژاپنی

کتاب-محیط-کار-انسانی-اثر-کریستین-پوراث

محیط کار انسانی

کتاب-بنیان-طراحی-تبلیغات-خلاق-اثر-نیک-ماهون

بنیان طراحی تبلیغات خلاق

کتاب-تبلیغات-مرده-است-زنده-باد-تبلیغات-اثر-تام-همپ

تبلیغات مرده است، زنده باد تبلیغات

کتاب-دفتر-زندگی-من-اثر-آرش-رحیمی

دفتر زندگی من

کتاب-مسئولیت-اجتماعی-کسب-و-کارها-و-وفاداری-مشتریان-اثر-رضا-رضازاده

مسئولیت اجتماعی کسب و کارها و وفاداری مشتریان

کتاب-دورکاری-اثر-هاروارد-بیزینس-ریویو

دورکاری

کتاب-دیدگاه-های-مدیریت-اثر-مازیار-چابک

دیدگاه های مدیریت

کتاب-مدیریت-استارت-آپ-ها-اثر-اریک-ریس

مدیریت استارت آپ ها

کتاب-‏‫پول-هستی-شناسی-جامعه-و-قانون-اثر-جان-سرل

‏‫پول، هستی‌شناسی جامعه و قانون

کتاب-نوسازی-استراتژیک-اثر-آیبارس-تانکدوگان-و

نوسازی استراتژیک

کتاب-پدر-پولدار-پدر-بی-پول-اثر-رابرت-کیوساکی

پدر پولدار پدر بی پول

  • نهنگ
  • دربارهٔ نهنگ
  • قوانین و مقررات
  • راهنمای خرید و ارسال
  • پشتیبانی
    تماس با نهنگ

تلفن: ۹۱۰۳۵۰۰۰-۰۲۱
ایمیل: [email protected]
روزهای کاری از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر
پاسخگوی تماس شما هستیم.

مقاله نشریه
بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران

صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك يكي از ابزارهاي مالي نوظهور در بازار سرمايه كشور ايران مي باشد. ارزيابي عملكرد اين صندوق ها در چند دهه گذشته يكي از مسائل مهم و چالش برانگيز در حوزه مباحث مالي و سرمايه گذاري بوده و معيارهاي مختلفي با كاربردهاي متنوع ابداع شده است. اين پژوهش به بررسي بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني سه ساله 1391 الي 1393، در مقايسه با بازده بازار، و همچنين ارتباط بين اندازه صندوق با ميانگين بازده كسب شده پرداخته است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد بين ميانگين بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در سهام و بازده بازار (شاخص بازده نقدي و قيمت بورس اوراق بهادار تهران) اختلاف معناداري وجود ندارد. و همچنين ميانگين بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در سهام با اندازه بزرگ بيشتر از ميانگين بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در سهام با اندازه كوچك است. با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش، درخصوص سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك ومعيارهاي ارزيابي عملكرد و همچنين براي بررسي پژوهش هاي آتي پيشنهاداتي ارائه شده است.

کليدواژگان: صندوق سرمايه گذاري مشترك، ارزيابي عملكرد، خالص ارزش دارايي، بورس اوراق بهادار تهراناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.