رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟


نظارت رگولاتور

حلقه مفقوده در مبارزه با انحصار و رانت

دنیای اقتصاد: جای خالی نهاد رگولاتوری قدرتمند در اقتصاد ایران و چرایی این خلأ، مهم ترین محور بیست و چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، «استقلال نهاد تنظیم گر» و «ضمانت اجرایی مصوبات» دو الزامی هستند که کارآمدی نهادهای رگولاتور در دنیا را تضمین خواهند کرد؛ این در حالی است که ارزیابی ها حاکی از آن است که این الزامات نه تنها در ایران رعایت نمی شوند، بلکه اساسا مرزی میان رقابت و انحصارگری در کشور وجود ندارد.

از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی رگولاتورها در ایران بیشتر در بخش هایی از اقتصاد تشکیل می شوند که امکان ورود بازیگر جدید برای رقابت بسیار سخت یا حتی غیر ممکن است. در میان آنها عملکرد شورای عالی رقابت را هم که وظیفه دارد شرایط رقابت در کشور را مهیا و نقش رگولاتور را بازی کند، به چالش کشیدند، زیرا به اعتقاد خصوصی ها تنها اقدام این نهاد تنظیم گر این بوده که در نحوه قیمت گذاری ها دخالت و به انحصارگرایی در کشور دامن زند؛ روندی که به باور آنها سال هاست در بسیاری از کشورها منسوخ و اکنون دیگر جایی در سازوکار و وظایف تعبیه شده برای رگولاتورها ندارد. فعالان اقتصادی از یکسو شورای رقابت را ابزاری برای اعمال سیاست های دولت می دانند که نتوانسته منشأئی اثرگذار باشد و از سوی دیگر اعتقاد دارند که نهاد تنظیم گر در اقتصاد تک محصولی ایران قدرتی نخواهد داشت و در نهایت محکوم به شکست خواهد بود.

به گزارش اتاق تهران، در جدید ترین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مصوبه مجلس در خصوص تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر (رگولاتوری) موضوع ماده (59) قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال جاری در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 با ماده (8) این طرح موافقت کردند. در ماده (8) طرح مذکور که جایگزین ماده (59) قانون می شود، شورای رقابت مکلف شده است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به هیات وزیران ارسال کند و هیات وزیران مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس ارسال کند. اما رگولاتور اساسا به چه معنا است و این نهاد باید چه سازوکارهایی را دنبال کند؟ مفهوم رگولاتوری، تنظیم مقررات و رفتاری به قصد اصلاح و رسیدن به حد مطلوب است.

بنابراین، رگولاتور یا مقررات گذار، فردی است که برای کنترل و به قصد اصلاح تلاش می کند.

در این میان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند همه بخش های اقتصادی نیاز به تنظیم کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آن جلوگیری به عمل آید. البته نهاد رگولاتوری باید به صورت مستقل برای تبیین تعرفه ها، مقررات، ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان براساس قانون و در کنار سازمان های دولتی تشکیل شود. حیطه فعالیت موسسات رگولاتوری نیز حوزه هایی چون امور انرژی، امور آب، تنظیم مالی، تنظیم بانک ها، ایمنی غذایی، ایمنی و سلامت شغلی و سلامت عمومی، تنظیم امنیت سایبری، تنظیم و پایش آلودگی، تنظیم کالاهای درمانی و مقررات وسیله نقلیه و خودرو را در بر می گیرد. اهداف این موسسات نیز شامل مواردی نظیر تثبیت جایگاه سیاست گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی، سرمایه گذاری کافی و ثبات خدمات بلندمدت، تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیشتر در پذیرش امور تصدی گری، حفظ منابع ملی، ریشه کنی فساد و ایجاد رقابت سالم در میان فعالان اقتصادی است. البته باید به این نکته توجه داشت که ضرورت آزادسازی اقتصادی، ایجاد رگولاتور است و در کشورهایی که بدون ایجاد رگولاتور، خصوصی سازی انجام شده به شکست منتهی شده است.

رگولاتورها در جهان

مشاور عالی اتاق تهران در ابتدای این نشست به تجربیات برخی کشورها در تاسیس نهاد رگولاتوری پرداخت. به گفته ابراهیم بهادرانی، اولین رگولاتوری آمریکا در سال 1930 و قریب به 90 سال پیش به نام کمیسیون فدرال نیرو و وابسته به هیات وزیران برای هماهنگی و توسعه فدرال هیرو پاور تاسیس شد. قدرت این کمیسیون تا آنجا پیش رفته است که حتی رئیس جمهور و کنگره نیز نمی توانند تصمیمات کمیسیون فدرال لغو کنند.

ساختار این کمیسیون نیز شامل مدیر عامل، کمیسیونرهای قضایی، اقتصادی و مال است و انتصاب آنها از سوی دولت یا مدیرعامل به شرطی در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. بهادرانی در بخش دیگری از سخنانش به سابقه نهادهای تنظیم گر در ایران پرداخت و گفت: برای اولین بار در پیش نویس برنامه چهارم توسعه ایده مستقل نهاد تنظیم بازار پیشنهاد شد اما به تصویب نرسید. درماده (59) مصوبه بهمن 1362، اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی مقرر شده است که شورای رقابت در حوزه کالا با خدماتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهد و قسمتی از اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار کند. اما چالش های نهادهای تنظیم بخشی در کدام بخش ها تجمیع یافته اند؟ به گفته بهادرانی، مشخص نبود در صورتی که اساسنامه ارسالی در هیات وزیران مسکوت ماند، شورای رقابت چه باید میکرد؟ همچنین مشخص نبود بودجه نهاد های تنظیم گر چگونه باید تامین شود. در عین حال، وزارتخانه براساس قوانین خود، نهادهای تنظیم گر تحت نظارت خود را تشکیل داده و حاضر به همکاری با شورای رقابت تاسیس نهادهای مستقل نبودند. بسیاری از دستگاه های دولتی نیز اقدام به تهیه دستوالعمل و حتی قیمت گذاری می کنند و حاضر به ترک این عادت ناپسند خود نیستند. اما در نهایت برای رفع نقایص قانون اجرای اصل44، شورای رقابت از طریق نمایندگان ناظر مجلس، طرح و اصلاح قانون اجرای اصل 44 و رفع موانع تشکیل نهادهای تنظیم تشکیل نهاد های تنظیم گری را به مجلس ارائه و این اصلاحیه در خرداد سال جاری به تصویب مجلس رسید.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی های این اصلاحیه گفت: در اصلاحیه به طور واضح اعلام شده که تشخیص بازارها یا کالاهایی که انحصاری هستند با شورای رقابت است بنابراین، رگولاتوری ها بیشتر در بخش هایی تشکیل می شود که امکان ورود بازیگر جدید برای رقابت بسیار سخت یا حتی غیرممکن باشد مانند بخش های گاز، برق، آب یا مخابرات.

خلأ نهاد تنظیم گر

پس از این توضیحات، حاضران در کمیسیون صنعت و معدن اتاق نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند. ابتدا فرهاد فزونی، عضو این کمیسیون به بخشی از اصلاحیه مجلس اشاره کرد و گفت: در بخشی از این اصلاحیه آماده است که هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. این دارای ایراد است. چگونه می توان پیش بینی کرد تصمیمات آتی شورای رقابت چه خواهد بود؟ مهدی پورقاضی هم با اشاره به اینکه شورای عالی رقابت وظیفه دارد، شرایط رقابت را فراهم کند، ادامه داد: این شورا تا چه حد نسبت به ایجاد رقابت واقعی اقدام کرده است؟ به نظر می رسد که عملکرد این نهاد ضعیف بوده و ما شاهد این هستیم در حوزه هایی نظیر انرژی و مخابرات، انحصار وجود دارد. تنها اقدام این شورا آن بوده که بگوید، بازار خودروهای داخلی کمتر از 40 میلیون تومان انحصاری بوده و در مورد آنها قیمت گذاری کرده است. در حالی که در سایر کشورها، اکنون دیگر کسی قیمت گذاری نمی کند. شورای رقابت در ایران به ابزاری برای اعمال سیاست های دولت تبدیل شده و نتوانسته منشا اثر باشد.

حجت الله حسینی که از دفتر سیاست گذاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست شرکت کرده بود نیز عنوان کرد با وجود شرایط نامساعد اقتصادی، زمان مناسبی برای بررسی این موضوع تئوریک انتخاب نشده است. وی در ادامه استقلال نهاد تنظیم گر و ضمانت اجرایی مصوبات آن را از جمله الزامات کارآمدی نهادهای تنظیم گر دانست و گفت: در ایران این الزامات رعایت نمی شود و اساسا مرز میان رقابت و انحصارگری در کشور ما مشخص نیست. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که نهاد تنظیم گر در اقتصاد تک محصولی ایران قدرتی نخواهد داشت.

رگوله بروکر فارکس چیست؟ کدام رگوله ها معتبر اند؟

برای معامله گران فارکس، بزرگترین ریسک، این هست که در بروکر هایی پولشون را سرمایه گذاری کنند که رگوله ندارند. پس در ادامه با مقاله رگوله بروکر فارکس و معرفی رگوله های معتبر با ما همراه باشید.

این مقاله توسط وبسایت ایتسکا تهیه شده است. وبسایت ایتسکا یکی از وبسایت های آموزش فارکس و بازار های سرمایه است.

رگوله اقتصادی یا financial regulation یک فرمی از رگوله یا اعتبار دادن هست که اعلام میکنه “مثلا” بروکر ایکس، تحت نظر ما فعالیت میکنه. خب این تحت نظر بودن دقیقا یعنی چی؟ یعنی اینکه یک سری خط مشی، یک سری راهنما و روال وجود داره که اون بروکر باید اونها رو رعایت کنه.

ویدئو در خصوص انواع رگوله ها و توضیحات مربوط به آنها:

این ویدئو در صفحه بهترین بروکر های فارکس نیز قرار داده شده. از نظر ما مشاهده این ویدئو بسیار مهم است.

کلمه رگوله به چه معناست؟

همینجا در خصوص کلمه رگوله هم یه توضیح کوچیک بدم خدمتتون:

کلمه regulation یعنی قاعده یا آیین نامه. وقتی میگیم یک بروکر رگوله معتبر داره، معادل انگلیسی ش این هست که : this broker is REGULATED

پس ما کلمه رگیولیتد رو برداشتیم، چون سخت بوده تلفظش ، داریم از رگوله استفاده میکنیم.

معنی کلمه رگوله چیست؟

رگوله و قانون ها در فارکس

قانون های فارکس ، یعنی اینکه هر شرکت فعال باید یک سری شرایط رو رعایت کنه و هر بروکر فارکس باید یک سری قاعده و چهارچوب رو مد نظر قرار بده اما، رگوله فارکس، چیزی فراتر از این موارد است. رگوله بروکر یعنی اینکه باید رگولاتور ( یا قانونگذار یا وضع کننده آیین نامه) نظارت کامل روی کار بروکر ها داشته باشد.

رگوله بروکر فارکس چیست؟ کدام رگوله ها معتبر اند؟ 1

هدف این قانونگذاری ها این هست که سرمایه مشتریان در امان باشد و ریسک کمتری را متحمل شود.

بازار فارکس، با اختلاف بزرگترین و پرپول ترین بازار دنیاست . بیشتر از 5 میلیارد دلار معامله در روز توی این بازار اتفاق می افته.

از اونجایی که این بازار غیر متمرکز هست و وجهه جهانی داره، برای کلاهبردار ها و کسایی که میخوان پولشویی کنند هم این بازار جذابه. پس این جذابیت هم برای کسانی هست که به فارکس و بورس علاقه دارن، هم برای کسانی جذاب هست که دنبال تقلب و دزدی اند. فراموش نکنید که همین بازار باعث شد که یک زمانی برخی کشور ها به سمت ورشکستگی بروند. ( بعدا در خصوص این داستان ها صحبت خواهیم کرد)

رگوله ها چطور کار میکنند؟

حالا چطور میشه این مارکت به این بزرگی رو تحت قانون و نظارت در آورد؟ یک مارکتی که 5 روز در هفته، به صورت 24 ساعته باز هست در کل دنیا، به این راحتی تحت نظارت در نخواهد آمد.

نظارت رگولاتور

نظارت رگولاتور

این شرایط ، وضعیت خاص و چالش های بزرگی برای قانونگذاران ایجاد میکند.

اما ، چطور میتونید ده هزار تا آجر رو روی هم بگذارید؟

چطور میشه بازار فارکس رو تحت نظارت کامل درآورد؟

پاسخ : کشور به کشور!

هیچ رگوله بروکر و نهاد یکتایی وجود ندارد که تمام بازار و تمام بروکر ها را به تنهایی تحت نظارت به صورت 24/7 در آورده باشد.

به جاش، گروه ها و نهاد های دولتی و خصوصی زیادی در کشور های مختلف ، بخش های مختلفی از مارکت رو تحت پوشش قرار میدهند.

این نهاد ها، یک سری استاندارد قرار میدهند و اعلام میکنند که همه بروکر هایی که از نهاد ما لایسنس ( رگوله) میگیرند، باید این قوانین رو رعایت کنند. این استاندارد ها شامل چیاست؟ مثلا اینکه همه کاربرهاش مدارک احراز هویت کامل باید ارائه بدن. یا در صورت لزوم، برخی سرویس ها را برای برخی مشتریانش تغییر بدهد و مواردی مثب این.

بروکر هایی که لایسنس ( رگوله ) دریافت میکنند، تحت نظارت اون مرجع هستند . هر چند وقت یک بار به صورت کامل اطلاعات مشتریانشون بررسی میشه. استاندارد هاشون توسط اون ناظر بررسی میشه.

چرا بروکر ها میرن سمت اینکه رگوله داشته باشن؟

پاسخ ساده ست . چون مشتریان ازشون همچین چیزی میخوان. مردم به نهاد های نظارتی اعتماد بیشتری نسبت به بروکر ها دارند.

رگوله بروکر

رگوله بروکر

هر کشور، نهاد نظارتی خودش رو برای بروکر ها دارد که چهارچوب و قانون های مخصوصی برای بروکر ها تعیین میکند. هر رگولاتوری هم در محدوده صلاحیت خودش عمل میکند و مقررات و اجرای آن از کشوری به کشور دیگر به خیلی متفاوت است.

نهاد های نظارتی و رگوله ها برای ایرانیان

طبق معمول میرسیم به شرایط خاصی که عموما برای ایرانی ها اتفاق می افته. تا اینجا صحبت کردیم که هر نهاد نظارتی در هر کشور یک سری قانون داره . مثلا نهاد های نظارتی انگلستان، تحت نظر کشور انگلیس هستند و ملزم به رعایت موارد سازمان مبارزه با پولشویی FATF هستند. این یعنی چی؟

وقتی ایران جزوی از سازمان مبارزه با پولشویی نیست، اونها نمیتونن مارو به عنوان یک مشتری قبول کنند. به همین سادگی.

این مورد برای خیلی رگوله های دیگه هم صدق میکنه. مثلا رگوله بروکر معروف CySEC . این رگوله هم اجازه نمیده کاربر ایرانی در لیست کاربر های یک بروکر قرار داشته باشه.

بروکر ها چیکار میکنن؟ مثلا بروکر ویندزور، میاد برای ایرانی ها ، یک سایت و دامنه جداگانه ایجاد میکنه. اینطوری “خارج از رگوله ی CySEC” میاد و به ایرانی ها خدمات ارائه میکنه. حالا ما ایرانی ها ، چطور میتونیم به سرویس ایرانی این بروکر ها اعتماد کنیم؟

در واقع خیلی وقتا راه خاصی وجود نداره . پشتوانه بروکر و مدت زمان حضور ش در مارکت رو به عنوان مسیر اصلی میتونیم در نظر بگیریم.

در واقع رگولاتور های تاپ، کلا اجازه نمیدن کلاینت ایرانی داشته باشید. بروکر ها میتونن بیان از رگوله های آفشور استفاده کنند.

رگوله بروکر فارکس چیست؟

بسیار مهم – باید در خصوص رگوله ها مطلع باشید.

آفشور به چه معناست و رگوله ی آفشور یعنی چی؟

آفشور یعنی یک بخشی از کشور رو تعیین میکنن، میگن در این شهر، یا این جزیره یا این بخش، شما میتونی وارد بشی و با قوانین کشور های دیگه تجارت کنی. یعنی مثلا توی ترکیه، یه منطقه وجود داشته باشه و یک شرکت ایرانی بره اونجا و با قوانین ایران اونجا شرکت داشته باشه.

چرا اصن کشور ها اجازه وجود منطقه آفشور میدهند؟

چون براشون درآمد داره. یک سری موارد دیگه هم دارن. مثلا اینکه، در برخی مناطق آفشور، اگه شما یک شرکت داشته باشید، دولت نمیتونه بیاد و به هر دلیلی اموالت رو توقیف یا مصادره کنه ( در برخی مناطق آفشور. نه همه جا) یعنی یک منطقه آفشور وجود دارد که بدهکاران در اون منطقه در امان هستند. رگوله های آفشور هم شرایطشون همین هست. در یک کشور هستند و تابع قوانین اون کشور نیستند.

 • ممکنه بعضی از این موارد که در لیست نوشتیم، رگوله به بروکر ها ندن. سعی کردم که لیست مرتب و درست باشه اما ممکنه درش مشکلی وجود داشته باشه که در صورتی که مشکل دیدید بهمون بگید که اصلاحش کنیم.

این زیر ، یک جدول از تمام رگولیتور ها ( نهاد های نظارتی کشور های مختف) خدمت شما ارائه میکنیم:

نام مرجعکشورسرویس دهی به ایرانیان
International Financial Services Commission (IFSC)بلیزبله
Anguilla Financial Services Commissionآنگولا
Agency for Strategic planning
and reforms of the
Republic of Kazakhstan
قزاقستانبله
Australian Securities and Investment Commission (ASIC)استرالیاخیر
State Committee for Securities (Azerbaijan)آذربایجان
Securities and Exchange Commission (SEC)بنگلادشخیر
The Financial Services and Markets Authority (FSMA)بلژیکخیر
BVI Financial Services Commission (FSC of BVI)British virgin islands
British Columbia Securities Commission (BCSC)کانادا
Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC)کانادا
Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC)کانادا
Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC)کانادا
Ontario Securities Commission (OSC)کانادا
Ombudsman of Banking Services and Investments (OBSI)کانادا
China Securities Regulatory Commission (CSRC)چین
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)قبرس
Danish Financial Supervisory Authority (Danish FSA)دانمارک
The Financial Supervision Authority (FINANTSINSPEKTSIOON)استونی
FIN-FSA in Finlandفنلاند
French Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)فرانسه
Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)آلمان
Securities and Futures Commission (SFC)هنگ کنگ
Securities and Exchange Board of India (SEBI)هند
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)ایتالیا
Financial Services Agency of Japan (FSA Japan)ژاپن
Capital Markets Authority (CMA)کنیا
Financial Markets Authority (FMA)نیوزلند
Securities and Exchange Commission Philippinesفلیپین
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)پرتقال
FFMS in Russia (FCFR)روسیه
Comisión Nacional del Mercado de Valoresاسپانیا
Financial Supervisory Commissionکره جنوبی
Association Romande des Intermediares Financiers (ARIF)سوییس
UK Financial Services Authority (FSA UK)انگلستان
Commodities and Futures Trading Commission (CFTC)امریکا

رگوله fsa چیست؟

Financial Services Authority اداره خدمات مالی است که در سال 2000 در بریتانیا تاسیس شد. در حال حاضر FSA به دو مرجع نظارتی جدا تبدیل شده است:

 • سازمان رفتار مالی FCA
 • مرجع مقررات احتیاطی PRA

FCA سازمان رفتار مالی

صنعت خدمات مالی را بریتانیا تنظیم کرده و هدف آن محافظت از حقوق مصرف کننده و ایجاد عدالت و رقابت سالم میان ارائه کنندگان خدمات می باشد.

PRA مرجع مقررات احتیاطی

اداره مقررات احتیاطی بخشی از بانک انگلستان بوده و مسئول نظارت بر بانک ها ، موسسات اعتباری ، بروکر ها ، انجمن های ساختمانی ، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ است.

رگوله ifsc چیست؟

کمیسیون خدمات مالی بین المللی IFSC یک سازمان دولتی از بلیز می باشد. این سازمان مسئول تنظیم مقررات مالی بازار و اجرای این مقررات است. تعدادی از بروکر های فارکس رگولاتور خود را از این سازمان دریافت می کنند. مسئولیت های اصلی رگوله ifsc به شکل زیر می باشد:

 • ترویج و ارتقای بلیز به عنوان یک مرکز خدمات مالی بین المللی و تنظیم مقررات مالی بین المللی
 • نظارت و کنترل شرکت های سرمایه گذاری ، طرح های سرمایه گذاری و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
 • اعطای مجوز به کارگذاری ها و بروکر های فارکس
 • اعمال مجازات برای کاگزاری های متخلف در صورت رعایت نکردن مقررات

سوالات متداول

رگوله بروکر چیست؟

یعنی بروکر رگوله معتبر دارد و در یکی از رگولاتور های بیان شده عضو شده و فعالیت های آن توسط آن سازمان نظارت می شود.

آیا بروکرهای رگوله شده به ایرانیان خدمات می دهند؟

اکثر بروکر های رگوله شده که به ایرانیان خدمات می دهند ، کاربران ایرانی را رگوله آف شور می کنند تا برای حساب ها و فعالیتشان مشکلی پیش نیاید.

تحلیل سیاست و سیاستگذاری عمومی

سیاست عمومی؛ آمیزهِ «علم»، «فن» و «هنر» حکمرانی است.

نظام رگولاتوری و سیاست خصوصی سازی

نظام رگولاتوری به منظور تثبیت جایگاه سیاست گذاری و نظارتی حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیر ضروری ، ایجاد می گردد.

در واقع، در کشورهایی که در مسیر خصوصی سازی گام بر می دارند بخشی از روند اصلاحات مکمل خصوصی سازی، شامل ایجاد یک سازمان رگولاتوری مستقل به منظور اجرای سیاست های دولتی و کاهش نقش سیاست در نظارت بر توسعه صنعت و ایجاد زیر ساخت های زیر بنائی است.

نتیجه ی خصوصی سازی و ایجاد یک مرجع رگولاتوری، بهبود انگیزه ها برای ارتقاء عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت بنگاه های دولتی است. دوایررگولاتوری ورودی های فرآیندهای خصوصی سازی و تجاری سازی را فراهم کنند،

وجود مؤسسات رگولاتوری مستقل، به لحاظ موارد زیر توجیه می گردد:

- پیچیدگی برخی وظایف تنظیمی و نظارتی که نیاز به متخصصان دارد،

- نیاز به اجرای سریع اختیارات عمومی در بخش های معین،

- اشکالات دخالت سیاسی،

به عبارت دیگر بخش‌های اقتصادی نیاز به تنظیم کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آن بخش جلوگیری به عمل آید. اما Regulation معنای دیگری هم دارد، مقررات دیگر معنی این کلمه است. در مهندسی کنترل از واژه تنظیم و در مدیریت به معنای مقررات است. رگولاتوری کارکرد مقررات‌گذاری دارد و معادل رسمی آن تنظیم مقررات است. سه معنای اصلی آن عبارت است از:

- کنترل یا هدایت بر اساس قاعده، اصل، روش یا قانون،

- توجیه یک ویژگی یا نیازمندی خاص،

- توجیه یک مکانیزم برای کارکرد دقیق و خاص

و در نبود نظام رگولاتوری ریسک ­هایی بر اقتصاد و توسعه صنعت محتمل است:

- کیفیت نامناسب و سطح پا یین خدمات

- عدم انطباق با الزامات قراردادی برای کاربران، دولت و سایر طرفین

- بهره وری پایین در تولید و فراهم نمودن محصولات و خدمات

- سطح نامناسب سرمایه گذاری در بخش زیرساختی

- و نارضایتی طرفین

سازمان تنظیم مقررات در کنار تمامی وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده است، وظیفه نظارتی را نیز برعهده دارد. برای تحقق اهداف، نهاد تنظیم مقررات می‌باید با ثبات، با دانش و شناخت کافی‌، با اقتدار، بی طرف ، سریع، مستقل و شفاف باشد. کنترل رگولاتوری همچنین پاسخی به انحصار طبیعی و عدم موفقیت بازار در صنایع شبکه ای مانند برق، آب، مخابرات و حمل و نقل است.

حدود اختیارات قانونی هر یک از موسسات رگولاتوری بسته به قانون مربوطه، حیطه یا حوزه مورد عمل و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها بسیار متفاوت است و در مجموع می توانمسئولیت های مختلف و وسیعی را به این موسسات واگذار کرد که از جمله آنها می توان به وضع مقررات و تصویب تعرفه ها و نظارت بر اعمال آن ها و نیز مدیریت سیستم های اطلاعاتی اشاره کرد. دربرخی موارد، اختیار رسیدگی و حل و فصل شکایات مصرف کنندگان در مورد عدم رضایت از خدمات تآمین کنندگان خدمات مربوطه نیز به آنها داده می شود و این حق را دارند که در صورت تخلف، جریمه یااقدامات خاصی را اِعمال کنند.

کارکردهای اصلی نهاد رگولاتوری : صنایع آب و برق و گاز و موارد مشابه، در بیشتر متون اقتصادی به عنوان صنایعی با ویژگی های انحصار طبیعی شناخته می شوند. این ویژگی ها به معنای آناست که شرکت های تامین و ارائه کننده آنها با استفاده از صرفه مقیاس در عرضه آنها، برتری شایان توجهی به لحاظ هزینه بر دیگر رقبای خود به دست آورده و بیشترین سود را برای خود یا صرفه جویی را برای مشتریان خود به ارمغان می آورند. از سوی دیگر، چون این صنایع به سرمایه گذاری اولیه بسیار سنگینی نیاز دارند، موجب می شود که شرکت های کمتری حاضر به ورود به عرصهخدمات مزبور شوند و مانعی برای ورود رقبای جدید به این عرصه باشد، و با خالی کردن میدان برای تعدادی از شرکت ها که فعلا در صحنه حضور دارند، نوعی انحصار برای صاحبان آنها به وجود می آورد.

فلسفه اصلی کنترل و وضع مقررات در رابطه با خدمات عمومی مستلزم ارائه این خدمات با کیفیت مناسب و قیمت معقول است. این اصل، شرکت های برخوردار از حق انحصاری را ملزم به ارائه خدمات با درنظر گرفتن مصالح عمومی و منافع کلیه ذینفعان می کند. بنابراین، به طور طبیعی باید این موارد توسط یک سیستم دیده شده، مورد بررسی قرار گرفته، برای آن مقررات خاص وضع شده و در نهایت کنترل و مدیریت شود. این سیستم یا نظام رگولاتوری به دلیل همین کارکرد معقول (مصالح کشور و منافع همه ذینفعان) در بسیاری از کشورهای پیشرفته در زمینه ها و حوزه های مختلف فعال است وشرایط و قیمت ها را در آن حوزه ها کنترل می کند.

حیطه مسئولیت و فعالیت مؤسسات رگولاتوری نیز بسیار متفاوت و گسترده است و برحسب نیاز در کشورهای مختلف موسسات متعددی وجود دارند که هر یک در یک یا برخی از زمینه ها فعالیتدارند. برخی از حوزه های مربوطه عبارتند از: امور انرژی، امور آب، تنظیم تبلیغات، تنظیم بانک ها، حفاظت از مصرف کنندگان، تنظیم امنیت سایبری، تنظیم مالی، ایمنی و سلامت شغلی، سلامتعمومی، تنظیم و پایش آلودگی، تنظیم نانو تکنولوژی، ارتباطات راه دور، مقررات وسیله نقلیه، تنظیم آلودگی کشتی، تنظیم دستمزدها.

نمونه‌هایی از نهادهای تنظیم رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ مقررات در ایران عبارت است از شورای رقابت، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، شورای شهر، بورس، خانه احزاب، کمیته ملی المپیک، نظام پزشکی و. .

برخی نمونه های مشهور مؤسسات رگولاتوری در دنیا جدا ازمباحث انرژی عبارتند از اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سازمان بهداشت جهانی، اتحادیه اروپا، نمونه مرتبط با صنایع پتروشیمی آژانس مواد شیمیایی اتحادیه اروپا (نظامنامه REACH برای افزایش ایمنی و سلامت افراد و حفاظت از محیط زیست در ساخت، واردات و استفاده ازمواد شیمیایی) کمیسیون تجارت بین ایالتی در امریکا، مؤسسهمواد غذائی و دارو در ایالات متحده امریکا، مؤسسه رگولاتوری Ofcom در بریتانیا (رادیو و تلویزیون، ارتباطات راه دور، پست و غیره)، موسسه رگولاتوری TRAI در هند، رگولاتوری اینترنت در ترکیه.

یک نظام رگولاتوری شامل مجموعه ای از ابزارهای قانونی (قانون، توافقات قراردادی، قانون اساسی­کشورو. )، مقررات، رویه ها، دستورالعمل­ها و فرایندها (برای کسب تائیدیه ها، پروانه ها و مجوزهایلازم) و مسئولان رگولاتوری (وزیر، نهاد رگولاتوری، مرجع قضایی، کمیسیون رقابت و. ) با اختیارات و قدرت تفویض شده است. برخی از مهمترین کارکردهای نهاد رگولاتوری عبارتند از:

- حفاظت از منافع مردم

- پایش انطباق با الزامات قانونی و الزامات قراردادی ازسوی کاربران، دولت و سایر طرفین

- ایجاد استانداردهای فنی، ایمنی، کیفیت (درصورتی که در قرارداد ذکر نشده باشد) و پایش انطباق با این استانداردها

- در نظر گرفتن جریمه برای عدم انطباق

- تنظیم و بازنگری های ادواری تعرفه ها

- ایجاد استانداردهای حسابداری و تحلیل هزینه و عملکرد بهره بردار

- تسهیل حل اختلاف بین طرفین

- رایزنی و ارائه خدمات مشورتی به دولت در مورد سیاست ها و مشارکت بخش خصوصی

ساختار کلی نهاد رگولاتوری در کشورهای مختلف متفاوت است. طرح ریزی سازمانی این نهادها نیز می تواند متفاوت باشد، مانند بخش یا دپارتمانی در داخل وزارتخانه ذیربط یا یک نهاد رگولاتوری بااختیارات با اختیارات و ظرفیت فنی لازم. استمرار قوانین و اعتبار دولت، از موضوعات کلیدی در توسعه بخش خصوصی به شمار می آید. سرمایه گذاری با توجه به اهمیت استراتژیک و اثرات ژرف آن برتوسعه و تعداد زیاد مشتریان، مضمون سیاسی دارد.برای دستیابی به اهداف سیاسی، ممکن است دولت ها، قوانین بهره برداری در یک بخش صنعتی را پس از سرمایه گذاری تغییر دهند. این تغییراتمی تواند اثرات گسترده ای بر کسب و کار سرمایه­ گذاران داشته باشد. تأسیس یک نهاد رگولاتوری مستقل می تواند به اطمینان از استمرار قوانین و اعتبار دولت کمک شایانی کند.

قدرت اختیار و ابزارهای رگولاتوری : قدرت و اختیارات نهادهای رگولاتوری توسط ابزارهای قانونی، قوانین اساسی، توافقات قراردادی و سایر مستندات مربوطه تفویض می شود. این اختیارات،شامل مدیریت خدمات، هزینه، قیمت و سایر پارامترهای اثرگذار بر بازگشت سرمایه، هزینه سرمایه گذاری، منافع ملی و اطمینان از بازده اقتصادی استفاده از منابع محدود طبیعی می شود. مدیریتتعیین تعرفه ها و تعدیل آنها و مدیریت استانداردها و معیارهای کیفیت باتوجه به تأثیر آنها بر هزینه های عملیاتی و منافع ملی نیز از این اختیارات محسوب می شود. سایر اختیارات نهاد رگولاتوریشامل موارد زیراست:

- انطباق با الزامات خدمات،

- تنظیم بازار و ورود بهره برداران جدید،

- اطمینان از رقابت میان ارائه دهندگان خدمات،

- کنترل رفتارها و سیاست­های انحصارطلبانه،

- افشای اطلاعات و رفع برخی اختلافات میان ارائه دهندگان خدمات، مشتریان و سایر طرفین.

یک موسسه رگولاتوری در انجام وظایف خود و برای حصول اطمینان از اینکه نقشهای خود را به خوبی ایفا می کند، از مکانیزم های شفافیت اطلاعات و تصمیم گیری ها و رویه های مشورت و مشارکت استفاده می کند و مدیران را ملزم به الزام به ارائه تشریح دلایل اقدامات خود و پیروی از اصولی می کند که از تصمیات خودسرانه و واکنشی جلوگیری می کند.

نهاد رگولاتوری از ابزارهای متنوعی برای انجام وظایف محوله استفاده می کند. عملکرد و برنامه های مشارکت بخش خصوصی برحسب میزان سرمایه گذاری، نوآوری، قیمت و کیفیت خدمات به کارایی حاکمیت رگولاتوری بستگی دارد. برخی از این ابزارها عبارتند از:

- چارچوب و خط مشی مشارکت بخش خصوصی دربخش های زیربنایی

- ابزارهای قانونی (قوانین مربوط به بخش های زیربنایی و رگولاتوری)

- طول مدت واگذاری طرح و بازنگری مجوز طرح و ارتباط آن با نرخ بازگشت سرمایه

- مدلهای تأمین منابع مالی و خط مشی های رگولاتوری

- سطح، ساختار، فرمول، ساز و کارهای بازنگری و تعدیل نرخ تعرفه ها

- استانداردهای حسابداری(که برای بازنگری و تعدیل تعرفه ها ضروری است)

- ابزارهای مالی (یارانه دولتی و سایر مشو قها یا خدمات)

- پرداخت ها به دولت/ رگولاتور

- جرایم و غرامت­های عدم انطباق با تصمیمات رگولاتوری

- سطح و زمان سرمایه گذاری

- استانداردهای فنی و کیفیت خدمات از جمله استانداردهای مدیریت و بهره برداری مؤثر از تأسیسات و تسهیلات

- قوانین مربوط به انتقال دارایی­ ها در پایان دوره قرارداد.

راهبردهای رگولاتوری و تنظیم گری شرکت های دولتی با توجه به انحصار اطلاعاتی و ارتباطات قوی آنها با وزارتخانه ها، مشوق هایی برای عملکرد شرکت های بخش خصوصی ایجاد می کند. این راهبردها باید زمینه ارائه اطلاعات شفاف، دقیق و پایدار برای حضور مؤثر بخش خصوصی فراهم کند، تا اینکه به طور کامل از روند و اهداف منطقی توسعه آگاه شوند و صنایع مرتبط با محوریت بخشغیر­دولتی به­ سرعت رونق ­گیرند.

در آن صورت رگولاتوری پیامدهای مشخص و مثبتی بر روند توسعه صنعت دارد. این پیامدها شامل بهینه سازی قیمت زیر ساختها و خدمات زیربنایی، بهبود کمیت و کیفیت خدمات، توسعه سطحسرمایه گذاری و سطح فناوری و نوآوری و بهره وری عملکرد بهره بردار و جریان روان ورود به بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.

جایگاه دولت و نقش رگولاتوری در قوانین جاری کشور :

مهمترین قوانین واحکام قانونی مرتبط با جایگاه دولت در توسعه ، نقش سازمان های تویعه های و نهاد های رگولاتوری به شرح زیر است:

ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه : نقش و وظایف دولت، در حوزه‌های مختلف اقتصادی به شرح تعریف شده است.

- امور حاکمیتی : سیاستگذاری, برنامه‌ریزی و نظارت، ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار

- امور زیربنایی: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی

- امور تصدی‌های اقتصادی: اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است

ماده 7 : به منظور ساماندهی، استفاده مطلوب و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت های دولتی، امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

ماده 152 قانون برنامه پنجم توسعه : به دولـت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمان های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آن‌ها و حذف‌ موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد .

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، جلوگیری از ایجاد انحصار از جمله سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی است که در سال 1384 از طرف رهبر ایران ابلاغ شد. و از طریق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به تصویب رسید. تشکیل شورای­ رقابت نهاد تنظیم گر و اجرائی این سیاست می باشد:

ماده 45- بند «ح» : مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

ماده 53 : برای نیل به اهداف تسهیل رقابت و منع انحصار شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» طبق ماده53 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 تشکیل می‌‌شود:

ماده54 : به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌‌شود.

ماده59 : شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار کند.

انجمنهای صنفی ـ حرفه‌ای نیز در زنجیره ارتباط دولت با بخش خصوصی نقش برجسته ای دارند. طبق ماده 15 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف‌است زمینه‌های تأسیس انجمنهای صنفی ـ حرفه‌ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم کند. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق‌حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی اخذ کنند.

همه چیز درباره رگولیشن بروکر های فارکس

بازار فارکس یکی از بزرگترین و نقدینه ترین بازارهای جهان است. فارکس فرصت های بی شماری برای کسب درآمد و سود معامله گران در سراسر جهان فراهم می کند. اما وقتی فرصتی برای سودآوری وجود دارد ، فرصت سو استفاده نیز به وجود خواهد آمد. فارکس یک بازار فوق العاده بزرگ است و هر ساله حجم معاملات در این بازار به چندین می رسد. بیشتر معاملات فارکس به صورت آنلاین و از طربق بروکر های اینترنتی انجام می شود ، داشتن نوعی حفاظت از کاربران که هرگز با دریافت کننده وجوه روبرو نخواهد شد ، اهمیت ویژه ای می یابد. رگولیشن بروکر فارکس ویژگی ای است که می تواند امنیت و اعتبار یک بروکر را برای انجام معاملات تا حدودی تضمین نماید.

 • 1. رگولیشن یعنی چه؟
 • 2. رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟
 • 3. چرا باید در بروکر های رگوله معامله کنیم؟
  • 3.1. امنیت سرمایه
  • 3.2. اخلاق تجارت و معاملات عادلانه
  • 3.3. ریسک های استفاده از بروکر غیر رگوله

  رگولیشن یعنی چه؟

  مقامات نظارتی خاصی وجود دارند که به معامله گران و فعالان بازار فارکس اطمینان می دهند که کارگزاران شفاف ، صادقانه و در راستای منافع کاربران فعالیت می کنند. آنها همچنین بر انجام منصافانه معاملات نظارت می کنند.

  درواقع رگولیشن به فرایند قانون گذاری و نظارت بروکر ها توسط مراجع معتبر گفته می شود.

  کل مفهوم رگولیشن بروکر های فارکس در یک کشور یا منطقه خاص ، محافظت از مشتریان و اطمینان از شرایط ایمن هنگام معامله در بازار فارکس است. بنابراین به عبارت ساده ، بروکر تنظیم شده یا رگوله به معنای کارگزار مطمئن و قانونی است که با قوانین و معیارهای مختلف تعیین شده توسط مقامات بین المللی با هدف ارائه تجارت امن و خدمات قابل قبول به مشتری مطابقت دارد. بنابراین محیط تجارت و خدمات ارائه شده مانند تجزیه و تحلیل فنی ، آموزش و ابزار نیز مطابق با بهترین روش ها است.

  رگولاتورها یا قانون گذاران در سراسر جهان با افزایش نظارت از نهادهای نظارتی مانند SEC در ایالات متحده ، FSA در انگلیس و CySEC در اروپا ، قوانین محافظت از معامله گران را در سال های اخیر به صورت سخت گیرانه تر تنظیم کرده اند. به طور معمول ، کارگزاران فارکس موظفند با موسسات مالی سطح بالا و ارائه دهندگان نقدینگی معامله کنند و همچنین وجوه مشتری خود را در حساب های جداگانه نگه دارند. کارگزاران فارکس همچنین باید معیارهای دیگری مانند سرمایه و الزامات مالی را داشته باشند.

  استفاده از بروکر های رگوله اولین معیار انتخاب یک بروکر برای ترید مطمئن است.

  وقتی یک بروکر یا کارگزار زیر نظر هر یک از این تنظیم کننده ها قرار می گیرد ، به عنوان یک معامله گر می توانید مطمئن باشید که از وجوه و حریم خصوصی شما محافظت می شود. آنها همچنین طرح جبران خسارت سرمایه گذاران را ارائه می دهند که از سپرده های شما تا سقف خاصی محافظت می کند.

  رگولیشن بروکر فارکس

  رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟

  رگولاتور ها یا قانون گذار های بروکر های فارکس درواقع نهاد های نظارتی هستن که وظیفه ی اصلی آنها تعیین و ابلاغ قوانین و نظارت بر عملکرد بروکر ها و کارگزاران می باشد. برخی از تنظیم کننده ها و رگلاتور های اصلی در این صنعت شامل CySEC در قبرس ، FCA در انگلیس، انجمن ملی فیوچرز آمریکا (NFA)، و ASIC در استرالیا هستند. در واقع نهادهای نظارتی مانند CySEC ، FCA و ASIC در میان سایر مقامات مالی شناخته شده متعهد به پیروی از چندین پروتکل نظارتی از جمله حسابرسی ، بررسی ، ارزیابی و مجازات هستند که از فعالیت های مالی جعلی شرکت های کارگزاری جلوگیری می کند.

  علاوه بر بررسی مداوم خدمات ارائه شده ، مقامات از مشتریان در طول طرح های جبران خسارت و سایر بررسی های امنیتی محافظت می کنند. لازم است اشاره کنیم که این شرایط ممکن است برای قانون گذاران مختلف، متفاوت باشد.

  برخی از این رگولاتور ها با عنوان رگولاتور های آف شور (Offshore) شناخته می شوند. سخت گیری این رگولاتور ها در قوانین اقتصادی و مالی کمتر است و معمولا از اعتبار کمتری برخوردار هستند. عواملی از جمله نظارت پایین و قوانین سهل گیرانه این تنظیم کنندگان، آنها که به کشورهای تحریمی چون ایران خدمات ارائه می دهند و برخی از بروکر های ایرانی زیر نظر رگولاتور های آف شور رگوله می شوند.

  قانون گذاری

  چرا باید در بروکر های رگوله معامله کنیم؟

  هنگامی که یک کارگزار فارکس را انتخاب می کنید در واقع پول خود را به آن می سپارید. بنابراین باید بدانید کدام نهاد نظارتی بر عملکرد کلی آن بروکر نظارت می کند و روش ها و قوانین آنها چقدر موثر است. با استفاده از یک کارگزار فارکس رگوله شده ، قوانینی وضع شده است که از انجام اقدامات غیراخلاقی در تجارت و انجام معاملات جلوگیری می کند و از دارایی های مالی شما به هر قیمتی محافظت می کند. این اقدامات سختگیرانه برای اطمینان از امنیت سرمایه های شما و ایجاد آرامش خاطر کاربر انجام می شود تا بتوانید بدون نگرانی در مورد از دست دادن پول نقد خود ، معامله کنید.

  امنیت سرمایه

  یک بروکر قانون گذاری شده یا رگوله همیشه سرمایه های مشتریان را در حساب های جداگانه نگه می دارد. در همین رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ حال ، کل فرآیند به طور منظم توسط مقام نظارتی مربوطه کنترل می شود. اقدامات دیگری مانند ارائه حفاظت از موجودی حساب منفی ، صندوق جبران خسارت سرمایه گذاران و پروتکل های رمزگذاری کلیه معاملات جهت تأمین امنیت اضافی انجام می شود. همچنین ، تمام کارگزاران رگوله شده فارکس لازم است سرمایه کافی به اندازه تعیین شده توسط نهادهای نظارتی داشته باشند.

  اخلاق تجارت و معاملات عادلانه

  قوانین و مقررات رگولیشن بروکر های فارکس برای اطمینان از این که همه کارگزاران فارکس دارای مجوز همیشه برخورد مالی عادلانه ای دارند نسبت به مشتریان خود دارند، تنظیم شده اند. کارگزاران باید در همان کشوری که فعالیت های آنها کنترل می شود قانون گذاری شوند و نظارت بر آنها مطابق با مقررات تضمین می شود. علاوه بر این ، بروکر ها باید خدمات با کیفیتی از جمله انجام تراکنش های مالی به شکل سریع و قابل اعتماد ، قیمت مناسب بدون هزینه و کارمزد های پنهان و شفافیت در همه خدمات خود را به مشتریان خود ارائه دهند.

  ریسک های استفاده از بروکر غیر رگوله

  یکی از بزرگترین ریسک ها هنگام استفاده از بروکر ها و کارگزاران فارکس که تحت نظارت نیستند این است که آنها مجبور نیستند با هیچ استاندارد مشخص شده مطابقت داشته باشند و بنابراین رفتار غیراخلاقی یا حتی غیرقانونی آنها را نمی توان از طریق قانون پیگیری کرد. به عبارت دیگر در صورت بروز هرگونه اتفاق، اغلب راهی برای اقدام قانونی علیه آنها وجود ندارد. بنابراین رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ رگوله بودن کارگزار یا بروکر ضروری است چون این بروکر ها اطمینان می دهند که شما با کارگزاری معامله می کنید که به قوانین و استاندارد های معامله پایبند است و به نوعی از حمایت مالی برخوردار خواهید بود.

  چگونه می توان فهمید که بروکر فارکس رگوله شده است؟

  برای اطمینان یافتن از رگولیشن بروکر فارکس بهترین راه این است که این اطلاعات را از طریق وب سایت رسمی بروکر مورد نظر بررسی کنید. زیرا شرکت های تحت نظارت همیشه مجوزهای خود را ارائه می دهند. مرحله بعدی، برای کسب اطمینان بیشتر، تأیید مجوز از طریق وب سایت رسمی نظارتی است. اگر چه این یک واقعیت است ، کارگزاران کلاهبردار ممکن است به راحتی اطلاعات جعلی تهیه کنند و مجوز خود را، در حالی که صحت ندارد، به کاربران ارائه دهند و بهتر است اطلاعات را از طریق منبع رسمی تأیید کنید. با این حال مراجعه به سایت رسمی بروکر کفایت می کند.

  بروکر فارکس

  لیست بهترین بروکر های رگوله شده فارکس

  📌 بروکر Plus500 : توسط مرجع راهبرد امور مالی انگلستان قانون گذاری شده است و توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) ، کمیسیون سرمایه گذاری اوراق بهادار استرالیا (ASIC)، سازمان پول سنگاپور (MAS) و سازمان امنیت اسرائیل (ISA) تایید شده است.

  📌 بروکر FXTM : بروکر فارکس تایم زیر نظر و با مجوز IFSC ، کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس و سایر سازمان های مقررات نظارتی در داخل و خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می کند.

  📌 IG بروکر : IG بروکر توسط نهادهای مختلفی در سطح جهان از جمله نهادهای نظارتی درجه یک مانند سازمان رفتار مالی انگلیس (FCA) و سازمان نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) قانون گذاری شده است.

  📌 بروکر آلپاری : تحت نظارت و رگولیشن نهاد IFSC فعالیت می کند.

  📌 بروکر رابین هود : بروکر رابین هود دارای مجوز از مقاماتی مانند سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) است.

  📌 بروکر HYCM : توسط CySECو FCAقانون گذاری و نظارت می شود.

  📌 بروکر IQ option : قوانین بروکر آی کیو آپشن تحت نظارت اتحادیه اروپا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySec) تنظیم شده است.

  📌 بروکر اف بی اس : زیر نظر CySEC و IFSC قانون گذاری و رگوله شده است.

  📌 بروکر روبوفارکس : دارای مجوز و رگولیشن از نهاد های CySECو IFS می باشد.

  بیشتر این بروکر ها امکان استفاده از حساب های آزمایشی یا دمو رایگان ارائه می دهند تا بتوانید با پول مجازی سیستم آنها را آزمایش کنید.

  سخن پایانی

  همانطور که اشاره شد قانونی بودن بروکر های فارکس در زمان انتخاب پلتفرم برای معامله از نظر امنیت مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با این حال رگولیشن بروکر فارکس تنها فاکتوری نیست که در زمان انتخاب آن باید در نظر بگیرید. الزام رگولیشن بروکر فارکس موافقان و مخالفانی دارد. یکی از محدودیت های انتخاب یک کارگزار رگوله این است که با در نظر گرفتن این معیار دسترسی خود را به تعداد زیادی از کارگزاری ها محدود می کنید. بسیاری از این بروکر ها خدمات با کیفیت بالا و ویژگی های قابل توجهی برای معاملات در بازار فارکس را ارائه می دهند و ممکن است صرف نظر از این که رگوله نیستند، بازخورد درخشانی از سوی مشتریان داشته باشند. برای کسب موفقیت و سود آوری معاملات در بازار فارکس باید عوامل دیگری از جمله محیط، ابزار و کمکی که یک بروکر برای کاربرانش فراهم می آورد نیز در نظر بگیرید. پیش از انجام معاملات فارکس باید با مطالعه فراوان اصول اولیه را یاد بگیرید، پس از آن درباره بروکر های مختلف امکانات و اعتبار آن ها تحقیق کنید تا بهترین مورد را انتخاب نمایید.

  رگولیشن و بروکر رگوله به چه معناست و آشنایی با امینت و اعتبار بروکر ها

  اگر اهل ترید و سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی مانند فارکس هستید، حتما بر این موضوع واقفید که اولین چیزی که برای یک ترید موفق نیاز است، بروکری قانونمند و معتبر است تا به عنوان یک پلتفرم واسط، ارتباط با بازارهای مالی مانند فارکس را برقرار کند. رگولیشن همان آپشنی است که می تواند این امنیت و اعتبار یک بروکر را تا حدودی تایید کند. استفاده از بروکر های رگوله اولین شرط یک ترید مطمئن است. با اول پرداخت همراه باشید.

  رگولیشن (regulation) چیست؟

  رگولیشن یا قانون گذاری به فرایندی گفته می شود که در طی آن بروکر ها توسط مراجع معتبر، رگوله می شوند یا به عبارتی قانون گذاری می شوند. رگولاتور ها، نهاد های قانونی هستند که فعالیت کارگزاری ها را از نظر قانونی بررسی می کنند و به آنها مجوز فعالیت می دهند. دریافت مجوز فعالیت، منوط به پایبندی به مجموعه ای از قوانین و مقررات است که سبب می شود کاربران با اطمینان بیشتری از این کارگزاری ها استفاده کنند.

  برخی از نهاد ها که فرایند رگولیشن را انجام می دهند، به شرح زیر است :

  قیمت بیت کوین

  می توان گفت در چندین روز گذشته برای بازار رمز ارزی، روزهای پر رونق ای بوده است. پس از مدت بیشتر بخوانید

  بیت کوین

  با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و پیدایش مواردی مانند بیت کوین و آلت کوین ها، این سوال به ذهن هر بیشتر بخوانید

  رگولاتور آف شور (Offshore)

  برخی از رگولاتور ها به رگولاتور های آف شور (Offshore) معروف هستند. آف شور به مناطق آزاد اقتصادی گفته می شود که کمترین مالیات را دارند و در قوانین اقتصادی و مالی کمترین سخت گیری را اعمال می کنند. رگولاتورهای آف شور به دلیل نظارت کم بر عملکرد موسسات و شرکت های مالی، از اعتبار کمتری برخوردار هستند و همین نظارت پایین و قوانین سهل آنهاست که به کشورهای تحریمی چون ایران خدمات ارائه می دهند.

  اگر تصمیم گرفتید که روزی تبدیل به یک تریدر فارکس شوید، باید بدانید که راهی طولانی در پیش دارید تا به پیروزی دست یابید. اما دانش، اطلاعات و تفکر منطقی شما را به آنچه که می خواهید می رساند. کارگزاری آنلاینی که انتخاب می کنید مهم ترین و اولین قدم در این مسیر است و به همین دلیل انتخاب گزینه ای مناسب از اهمیت بالایی بر خوردار است. در ادامه برخی از مطالبی را مشاهده خواهید کرد که در زمان انتخاب یک کارگزاری آنلاین برای شما مفید خواهند بود.

  رگولیشن

  رگولیشن

  کارگزاری های رگوله شده و غیر رگوله

  چرا یک کارگزاری آنلاین باید از نظر مالی مورد تایید حداقل یک نهاد قانون گذاری باشد؟ دلیل این موضوع این است که ما در مورد امنیت سرمایه صحبت می کنیم یعنی پولی که سرمایه گذاری می کنید و کارگزاری متعهد می شود که آن را برای اهداف درستی به کار ببرد. وقتی یک کارگزاری رگوله نباشد، این بدان معناست که هیچ نهاد یا گروه قانون گذاری بر آنها نظارت ندارد و به بیان دیگر، آنها می توانند سرمایه شما را بردارند و غیب شوند. به همین دلیل است که گاهی لیستی از کارگزاری های غیر رگوله را به عنوان کلاه بردار مشاهده می کنید. در زمان بررسی کارگزاری های آنلاین اولین کاری که باید انجام دهید این است که ببینید آنها قانونی هستند یا خیر. برای مثال کارگزای tradeFW.com یک کارگزاری قابل اعتماد آنلاین است که تحت قوانین CySec و MiFID فعالیت می کند و از همین رو گزینه ای بسیار خوب برای افراد تازه کار یا با تجربه به حساب می آید. شفافیت و میزان اسناد قانونی که به کار می برند یکی از نشانه های حرفه ای بودن آنهاست و یک کارگزاری مشروع آنلاین باید چنین ویژگی داشته باشد.

  اگر چه هیچ سازمان بین المللی برای حفاظت از سرمایه تریدرهای فارکس وجود ندارد، اما برخی از کشورها بر فعالیت های بازار فارکس نظارت دارند و فعالیت آنها را کنترل می کنند. همیشه در مورد سازمان قانون گذاری در کشور خود تحقیق کنید، و یا در مورد سازمان های قانون گذاری کشوری که محل استقرار کارگزاری ها هستند رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ این کار را انجام دهید. اگر کارگزاری مورد نظر شما از قانونی است، باز هم با صرفی کمی وقت همه چیز را در مورد آن بررسی کنید. امنیت سرمایه شما اولین قدم در مسیر موفقیت است.

  همیشه بهترین مورد را انتخاب کنید

  اگرچه قانونی بودن کارگزاری ها از نظر مالی اهمیت زیادی دارد، اما برای کسب موفقیت محیط، ابزار و کمکی که یک کارگزاری برای کاربرانش فراهم می آورد نیز به همان اندازه اهمیت دارد. انجام معاملات فارکس کار ساده ای نیست، چرا که پیش از انجام این کار شما باید با مطالعه فراوان اصول اولیه را یاد بگیرید، در غیر این صورت نمی دانید چه چیزی را انتخاب کنید یا چگونه کارگزاری های خوب را از بد تشخص دهید. در ادامه مواردی را مشاهده می کنید که در این راه باید بررسی کنید:

  از سهولت نحوه استفاده از پلتفرم معاملاتی یک کارگزاری اطمینان حاصل کنید تا همه ابزار ها و نمودار های پیشرفته را داشته باشد و از سرعت خوبی برخوردار باشد. ببینید که چگونه حساب هایی را به کاربران خود ارائه می دهند و اینکه ویژگی های مورد نظر شما را دارد یا خیر(مثل حداقل مبلغ سپرده مورد نظر شما، قیمت صحیح میزان خرید و فروش و اهرم). به لیست محصولات آنها نیز توجه کنید. علاوه بر این به میزان قابل دسترس بودن کالا های ارائه شده، دارا بودن امکان مدیریت شخصی حساب، برنامه زمانی مناسب با موقعیت شما، و محل استقرار شرکت را نیز بررسی کنید. در صورت پیش آمدن هر گونه سوالی، برای ارسال ایمیل یا تماس گرفتن با آنها هرگز احساس دو دلی نکنید، یک کارگزاری حرفه ای همیشه یک تیم حرفه ای از متخصصان را برای پاسخ گویی به شما در اختیار دارد.

  کارگزاری های خوب می دانند که باید بهترین شرایط را برای تریدرها فراهم کنند، چرا که اگر تریدرها سود کنند آنها هم سود می کنند. به همین دلیل باید همیشه به دنبال بهترین گزینه باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.