مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است


مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است

بدیهی است که داشتن تمام مقادیر ممکن مقاومت برای مثال 3Ω ،2Ω ،1Ω و . از نظر عملی ممکن نیست چون در آنصورت بایستی صدها میلیون مقاومت مختلف برای پوشش دادن تمامی مقادیر مقاومت‌ها وجود داشته باشند. در عوض مقاومت‌ها در مقادیر ترجیحی تولید می شوند که مقدار مقاومت با کد رنگی روی بدنه آن چاپ می‌شود.

مقدار مقاومت، خطای مجاز یا تلرانس و توان اسمی معمولا بصورت اعداد یا در صورت بزرگ بودن اندازه آنها مانند مقاومت‌های بزرگ پرتوان، بصورت حروف روی بدنه چاپ می‌شوند. ولی وقتیکه اندازه مقاومت کوچک باشد، مانند مقاومت ¼ وات نوع کربنی یا لایه ای، این مقادیر بایستی از طریق دیگری نمایش داده شوند چون که چاپ عددی یا متنی غیرقابل خواندن خواهند بود.

برای حل این مشکل، مقاومت‌های کوچک از نوارهای رنگی برای نمایش مقدار مقاومت و خطای مجاز استفاده می کنند و اندازه فیزیکی مقاومت، توان اسمی آنرا مشخص می‌کند. این نوارهای رنگی سیستم تشخیص مقاومت را تعیین می‌کند که با اصطلاح کد رنگی مقاومت نیز شناخته می‌شود.

طرح کد رنگی مقاومت یک راه حل ساده و سریع پذیرفته شده جهانی برای تشخیص مقدار اهمی مقاومت بدون در نظر گرفتن اندازه یا شرایط دیگر آن است. این کد شامل مجموعه‌ای از نوارهای رنگی مطابق با ترتیب رنگ‌های طیف می‌باشد که مقدار عددی مقاومت را مشخص می‌کند.

کد رنگی مقاومت‌ها یک به یک مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است از سمت چپ به راست خوانده می‌شوند و نوار آخر از سمت راست با عرض بیشتر مقدار خطای مجاز مقاومت را نشان می‌دهد. با پیدا کردن عدد متناظر نوار اول از نمودار شکل زیر، رقم اول مقدار مقاومت تعیین می‌شود. به همین شکل با پیدا کردن عدد متناظر نوار رنگی دوم و سوم، ارقام بعدی مقدار مقاومت مشخص می‌شوند. در شکل زیر نمودار کد رنگی برای مقاومت‌های 4، 5 و 6 نواری نشان داده شده است:

نمودار کد رنگی استاندارد مقاومت

جدول کد رنگی مقاومت

رنگعدد متناظرضریبخطای مجاز
مشکی 0 1
قهوه ای 1 10 %1 ±
قرمز 2 100 %2 ±
نارنجی 3 1,000
زرد 4 10,000
سبز 5 100,000 %0.5 ±
آبی 6 1,000,000 %0.25 ±
بنفش 7 10,000,000 %0.1 ±
خاکستری 8 %0.05 ±
سفید 9
طلائی 0.1 %5 ±
نقره ای 0.01 %10 ±
خالی %20 ±

محاسبه مقدار مقاومت

در این بخش نحوه محاسبه مقدار مقاومت از کدهای رنگی توضیح داده می‌شود. همانطور که اشاره شد نوارها از چپ به راست خوانده می‌شوند و نوار اول از نزدیکترین نوار به لبه کناری در طرف چپ مقاومت شروع می‌شود:

( Ω ) نوار سوم 10 X نوار دوم ، نوار اول = ضریب ، رقم دوم ، رقم اول

برای مثال، یک مقاومت دارای نوارهای رنگی زیر می‌باشد:


4 7 2 = 4 7 x 10 2 = 4700Ω = قرمز بنفش زرد

نوار چهارم و پنجم برای تعیین خطای مجاز مقاومت بکار می روند. خطای مجاز به حداکثر اختلاف بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار اسمی مقاومت گفته می‌شود که ناشی از فرایند تولید می‌باشد و مقدار آن بصورت درصدی از مقدار نامی یا اسمی مقاومت بیان می‌شود.

خطای مجاز برای مقاومت‌های لایه ای معمولا در محدوده 1% تا 10% می‌باشد در حالیکه مقاومت‌های کربنی دارای خطای مجاز تا 20% نیز هستند. مقاومت‌های با خطای مجاز کمتر از 2% را مقاومت‌های دقیق می نامند که قیمت بیشتری نسبت به مقاومت‌های با خطای مجاز بالاتر دارند.

اکثر مقاومت‌های پنج نواری خطای مجاز 1% یا 2% دارند در حالیکه بیشتر مقاومت‌های چهار نواری دارای خطای مجاز 5%، 10% یا 20% هستند. کدهای رنگی که برای نشان دادن خطای مجاز مقاومت استفاده می‌شود عبارتند از:

%1 = قهوه ای ,2% = قرمز ,5% = طلائی ,10 % = نقره ای

اگر مقاومتی نوار چهارم مربوط به خطای مجاز را نداشته باشد بطور پیش فرض خطای مجاز آن 20% است.

کد استاندارد بریتانیایی (BS 1852)

بطور کلی در مقاومت‌های پرتوان بزرگتر، نیازی به سیستم کد رنگی نیست و مقدار مقاومت به همراه خطای مجاز و حتی توان (وات) اسمی روی بدنه مقاومت حک می‌شوند. بدلیل اینکه در این نوع نمایش احتمال اشتباه خواندن محل نقطه اعشاری مقدار اهمی مخصوصا در اثر تغییر رنگ یا کثیفی بدنه مقاومت وجود دارد، از یک سیستم کدبندی دیگری برای حک مقدار مقاومت استفاده می‌شود.

این سیستم کدبندی بر اساس استاندارد بریتانیایی BS EN 60062 می‌باشد که نقطه اعشاری با پسوند “K” برای نشان دادن ضریب هزار یا کیلو اهم، پسوند“M” برای نشان دادن ضریب میلیون یا مگا اهم و حرف “R” برای حالتیکه ضریب مقاومت برابر یا کمتر از یک باشد جایگزین می‌شود و همچنین می توان از این حروف برای نشان دادن نقطه اعشاری به شکل جدول زیر استفاده نمود:

کد BS1852 برای نمایش مقدار مقاومت
0.47Ω = R47 or 0R47
1.0Ω = 1R0
4.7Ω = 4R7
47Ω = 47R
470Ω = 470R 0K47 یا
1.0KΩ = 1K0
4.7KΩ = 4K7
47KΩ = 47K
470KΩ = 470K 0M47 یا
1MΩ = 1M0

بعضی از تولید کنندگان مقاومت در انتهای مقدار مقاومت از حروف اضافی برای نشان دادن خطای مجاز استفاده می کنند مانند 4K7 J که این حروف پسوند خطای مجاز عبارتند از:

کدهای خطای مجاز مقاومت (±)
B = 0.1%
C = 0.25%
D = 0.5%
F = 1%
G = 2%
J = 5%
K = 10%
M = 20%

همچنین موقع خواندن کدهای مقاومت به این نکته توجه کنید که حرف k کیلو اهم مقاومت با حرف K خطای مجاز 10% یا حرف M مگا اهم مقاومت با حرف M خطای مجاز 20% اشتباه نشود.

خطاهای مجاز، سری-E و مقادیر ترجیجی مقاومت

همانطور که اشاره شد تولید مقاومت در هر مقدار دلخواه از نظر عملی ممکن نیست چون در آنصورت بایستی صدها میلیون مقاومت مختلف برای پوشش مقادیر مختلف مقاومت‌ها وجود داشته باشند. در عوض مقاومت‌ها با ظرفیت اهمی مشخصی تولید می‌شوند که بطور عموم آنها را مقادیر ترجیحی می نامند.

بجای داشتن مقادیر ترتیبی مقاومت از 1Ω و بالاتر، مقادیر مشخص مقاومت با محدوده خطای مجاز وجود دارند. خطای مجاز مقاومت، حداکثر اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار اسمی آن است و بصورت مقدار درصد مثبت منفی اعلام می‌شود. برای مثال، مقدار واقعی مقاومت 1kΩ با احتساب خطای مجاز 20%± بین مقادیر حداقل و حداکثری است که از روابط زیر محاسبه می‌شوند.

مقدار حداکثر مقاومت:

1kΩ 1000Ω + 20% = 1,200Ω یا

مقدار حداقل مقاومت:

1kΩ 1000Ω - 20% = 800Ω یا

پس طبق این مثال حداکثر اختلاف بین مقادیر واقعی مقاومت‌های مختلف 1kΩ با خطای مجاز 20%±، که مقدار بیشینه آن 1,200Ω و کمینه اش 800Ω می‌باشد به ازای همان مقدار اسمی 400Ω است.

در بیشتر مدارات الکتریکی و الکترونیکی خطای مجاز 20% مقاومت معمولا مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی در کاربردهای حساس و دقیق مانند فیلترها یا مدارات اسیلاتوری که نیاز به استفاده از مقاومت‌های با خطای مجاز کمتر می‌باشد، نمی توان از مقاومت با خطای مجاز 20% بجای مقاومت 1% یا 2% استفاده نمود.

مقاومت‌های پنج و شش نوار رنگی معمولا در انواع لایه ای 1% و 2% موجود هستند و نوع عمومی تر آنها با کد چهار رنگی و خطای مجاز 5% و 10% هستند. مقاومت‌ها با خطاهای مجاز مختلفی تولید می‌شوند ولی دو سری معمول آنها E12 و E24 هستند.

سری E12 شامل دوازده مقدار مقاومت در هر دهه می‌باشد، (هر دهه نشانگر ضرایب 10 می‌باشد یعنی 10، 100، 1000 و . )، در حالیکه سری E24 شامل 24 مقدار در هر دهه و سری E96 شامل 96 مقدار در هر دهه است. سری خیلی دقیق E192 با خطای مجاز تا 0.1%± شامل 192 مقدار در هر دهه است.

سری E6 با خطای مجاز 20% – مقادیر مقاومت‌ها در واحد Ω
1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8
سری E12 با خطای مجاز 10% – مقادیر مقاومت‌ها در واحد Ω
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2
سری E24 با خطای مجاز 5% – مقادیر مقاومت‌ها در واحد Ω
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7,
5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.2, 8.2, 9.1
سری E96 با خطای مجاز 1% – مقادیر مقاومت‌ها در واحد Ω
1.00, 1.02, 1.05, 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.18, 1.21, 1.24, 1.27, 1.30, 1.33, 1.37, 1.40, 1.43, 1.47, 1.50, 1.54, 1.58, 1.62, 1.65, 1.69, 1.74, 1.78, 1.82, 1.87, 1.91, 1.96, 2.00, 2.05, 2.10, 2.15, 2.21, 2.26, 2.32, 2.37, 2.43, 2.49, 2.55, 2.61, 2.77, 2.74, 2.80, 2.87, 2.94, 3.01, 3.09, 3.16, 3.24, 3.32, 3.40, 3.48, 3.57, 3.65, 3.74, 3.83, 3.92, 4.02, 4.12, 4.22, 4.32, 4.42, 4.53, 4.64, 4.75, 4.87, 4.99, 5.11, 5.23, 5.36, 5.49, 5.62, 5.76, 5.90, 6.04, 6.19, 6.34, 6.49, 6.65, 6.81, 6.98, 7.15, 7.32, 7.50, 7.68, 7.87, 8.06, 8.25, 8.45, 8.66, 8.87, 9.09, 9.31, 9.53, 9.76

پس می‌توانیم با در نظر گرفتن خطای مجاز، سری متناسب مقاومت و فاکتور ضریب، هر مقدار اهمی مقاومت در آن سری را بدست بیاوریم. برای مثال، مقاومت سری E12 را در نظر بگیرید، 10% خطای مجاز و مقدار اسمی 3.3، پس مقادیر منتاظر مقاومت‌های این رنج برابرند با:

مقاومت = ضریب x مقدار

3.3 x 1 = 3.3Ω

3.3 x 10 = 33Ω

3.3 x 100 = 330Ω

3.3 x 1,000 = 3.3kΩ

3.3 x 10,000 = 33kΩ

3.3 x 100,000 = 330kΩ

3.3 x 1,000,000 = 3.3MΩ

منطق ریاضی پشت این مقادیر ترجیحی سری‌ها از ریشه n-ام سری مورد استفاده حاصل می‌شود. برای مثال، برای سری E6 با خطای مجاز 20% شش مقدار یا پله مختلف مقاومت (1.0 تا 6.8) وجود دارد و از ریشه ششم عدد 10 ( 6 √ 10 ) حاصل می‌شود، و برای سری E12 با خطای مجاز 10% دوازده مقدار یا پله مختلف مقاومت (1.0 تا 8.2) وجود دارد که از ریشه دوازدهم عدد 10 ( 12 √ 10 ) بدست می‌آید.

خطای مجاز سری مقاومت‌های ترجیحی بر اساس استاندارد بریتانیایی BS 2488 تولید می‌شوند و مقادیر محدوده مقاومت‌ها طوری انتخاب شده اند که در بیشینه و کمینه خطای مجاز هر مقاومت با مقاومت همسایه همپوشانی داشته باشد. برای مثال، سری E24 با خطای مجاز 5% را در نظر بگیرید. دو مقدار مقاومت همسایه پشت سر هم 47 و 52 اهم می‌باشند.

47Ω + 5% = 49.35Ω, 51Ω – 5% = 48.45Ω و

پس تنها 0.9Ω همپوشانی وجود دارد.

مقاومت‌های نصب سطحی

مقاومت‌های نصب سطحی یا SMD، دارای قالب بسیار کوچک مقاومت لایه ای اکسید فلزی هستند که برای لحیم کردن بر روی سطح مدار چاپی طراحی شده اند. مقاومت‌های نصب سطحی معمولا دارای بدنه بستر سرامیکی هستند که لایه ضخیم مقاومت اکسید فلزی روی آن نشانده شده است.

مقدار مقاومت با افزایش ضخامت لایه، طول یا نوع لایه بکار برده شده قابل کنترل است و مقاومت‌های خیلی دقیق با خطای مجاز بسیار پایین در حد 0.1% را می توان تولید کرد. این نوع مقاومت‌ها دارای ترمینال های فلزی در دو سر بدنه هستند که به آنها اجازه می‌دهد مستقیما روی مدار چاپی لحیم شوند.

یک کد 3 یا 4 رقمی برای نمایش مقدار مقاومت روی مقاومت‌های نصب سطحی حک می‌شود. مقاومت‌های SMD استاندارد از کد 3 رقمی استفاده می کنند که دو رقم اول آن نشانگر دو عدد مقدار مقاومت می‌باشد و رقم سوم ضریب مقاومت را تعیین مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است می‌کند. برای مثال:

“103” = 10 × 10 3 Ω = 10 KΩ

“392” = 39 × 10 2 Ω = 3.9 KΩ

“563” = 56 × 10 3 Ω = 56 KΩ

“105” = 10 × 10 5 Ω = 1 MΩ

رقم سوم مقاومت‌های نصب سطحی که مقدار آنها کمتر از 100Ω است را معمولا صفر می نویسند: مثلا "390"، "470"، "560" که رقم سوم صفر به منزله ضریب 1 = 10 0 می‌باشد.

“390” = 39 x 1 Ω = 39Ω 39RΩ یا

“470” = 47 x 1 Ω = 47Ω 47RΩ یا

همانطور که در استاندارد BS 1852 نیز اشاره شد، برای نشان دادن مقاومت‌های کوچکتر از 10 اهم از حرف "R" استفاده می کنیم پس 4R7 به معنی 4.7Ω می‌باشد.

مقاومت‌های نصب سطحی که بر روی آنها "000" یا "0000" حک شده باشد دارای مقدار مقاومت 0 اهم یا بعبارت دیگر اتصال کوتاه هستند.

© استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به مجله الکتور می‌باشد.

بتن با کارایی بالا UHPC چیست

بتن با عملکرد فوق‌العاده بالا یا UHPC نوعی از بتن است که به دلیل افزایش دوام و استحکام نسبت به بتن سنتی ، محبوبیت خود را به طور مداوم افزایش داده است. گروه مهندسان ایالات متحده برای اولین بار از UHPC در دهه 1980 استفاده کرد ، اما تا سال 2000 بود که به صورت تجاری در ایالات متحده در دسترس قرار گرفت. از آن زمان ، متخصصان بیشتری ، از جمله تولید کنندگان پیش ساخته PCI ، از UHPC در پروژه های مختلف از پل تا ساختمان استفاده می کنند.

بتن UHPC

بتن با کارایی فوق العاده بالا UHPC یک مخلوط بتنی با سیمانی است که در مقایسه با بتن معمولی دارای حداقل مقاومت فشاری مشخص شده 150 مگاپاسکال با مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است خاصیت انعطاف پذیری و مقاومت در برابر کشش است.علاوه بر این می توان در توانبخشی سازه و تسریع در ساخت سازها نیز مورد استفاده قرار گیرد. پس نتیچه می گیریم بتن با کارایی بالا از نظر تمام خصوصیات نسبت به بتن معمولی برتر است. در ضمن الیاف نیز برای رسیدن به خصوصیات ذکر شده عموما در مخوط بتن UHPC استفاده می شود.

بتن با کارایی بالا UHPC چیست

خصوصیات بتن UHPC چیست؟

1:عمربالا : دارای طول عمر 100 ساله پیش بینی شده پس طول عمر استثنایی است. 2:قدرت (استحکام ): مقاومت فشاری بتن با کارایی فوق العاده بالا حدودا ده برابر بیشتر از بتن معمولی است. UHPC دارای مقاومت کششی در حدود 10 مگاپاسکال است. 3: مقاومت در برابر ذوب و انجماد (مقاوم در یخ زدگی) 4:مقاومت در برابر سایش : UHPC مقاومت بسیار خوبی در برابر سایش نشان می دهد ، می توان گفت دو برابر مقاومت در برابر بتن معمولی دارد . 5:نفوذپذیری کلرید(نمک) UHPC در زمان آزمایش به میزان کمتر ده درصد بتن معمولی است.حدود 60 گرم در متر مکعب

خصوصیات بتن UHPC چیست؟

مواد تشکیل دهنده بتن UHPC چیست

اب سیمان پورتلند شن و ماسه ریز کاهش دهنده آب فوم سیلیس الیاف فولادی یا مصنوعی یا آلی برای دوام بیشتر بتن UHPC ، سیمان اغلب بطور کامل یا جزئی با مقدار زیادی از مواد سیمانی تکمیلی (SCM) جایگزین می شود. به منظور سرعت بخشیدن به واکنش شیمیایی با سیمان درجه حرارت بالا یا تراش فشار (پخت اتوکلاو) ، که به طور قابل توجهی باعث بهبود خواص بتن UHPC می شود. این خصوصیات شامل کاهش تخلخل ، استحکام افزایش یافته ، ماتریس بهبود یافته و باند کل / فیبر است

مزایای بتن UHPC چیست؟

1:به دلیل افزایش مقاومت زود هنگام بتن با کارایی بالا ، زمان نگهداری و سایش کاهش می یابد. 2: تکنیک های ساخت و ساز آن ساده می باشد. 3:اندازه اعضای سازه مانند تیرها و ستون ها کاهش می یابد. 4:مقاومت لرزه ای به نسبت بالاتر نسبت بتن معمولی دارد 5:طول عمر واقعا بالا حدود 100 سال

ویژگی های مهندسی UHPC

به عنوان قابلیت های استثنایی و پیشرفته برای بتن مشخص می شود. افزودن فیبر به عنوان تقویت اضافی در مخلوط بتن منجر به بهبود ویژگی های مکانیکی به عنوان مقاومت (فشاری ، کششی و خمشی) ، ویژگی های دوام ، انعطاف پذیری و مقاومت می شود. بتن با کارایی فوق العاده بالا دارای ساختاری منافذ ناپیوسته است که باعث کاهش ورودی مایع می شود و باعث افزایش قابل توجه دوام در مقایسه با بتن های معمولی و با کارایی بالا می شود.

برنامه های کاربردی UHPC

بازار بتنی با عملکرد فوق العاده بالا به دلیل مزایای مختلف ارائه شده ، که شامل دوام ، استحکام بالا و محافظت در برابر شرایط آب و هوایی شدید است ، به طور گسترده در ساختمانهای بلند مسکونی پذیرفته شده است. رشد بازار بتن فوق العاده بالا (UHPC) تا حد زیادی با رشد کاربردهای مسکونی در صنعت ساختمان مرتبط است. حوزه های کاربردی آن شامل-

 • تیرهای پیش تنیده
 • پانل های وافل پیش ساخته برای عرشه پل
 • شمع های بتنی پیش ساخته
 • مقاوم سازی لرزه ای پل ها
 • روکش های نازک عرشه پل
 • برنامه های امنیتی و کاهش انفجار

نتیجه

بتن فوق العاده با کارایی بالا (UHPC) کلاس جدیدی از بتن است که در دهه های اخیر به دلیل خاصیت استثنایی مقاومت و دوام آن ساخته شده است. این بتن با کارایی بالا علاوه بر چندین کاربرد دیگر می تواند در توانبخشی سازه و تسریع در ساخت و ساز پل نیز مورد استفاده قرار گیرد.

سنسور دمایی کولر گازی

سنسور دمایی کولر گازی

داشتن یک کولر گازی سالم در هنگام نیاز امری بدیهی است. تعمیر و نگهداری در کنار استفاده درست به شما کمک میکند تا در بالاترین دمای فصل تابستان احساس راحتی کنید. خرابی در سنسور دمایی کولر گازی یا ترمیستور اسپیلت میتواند یکی از رایج ترین موارد در وجود ایراد در دستگاه شما باشد.

مواقعی وجود دارد که به نظر می رسد که اسپیلت شما در سردترین حالت ممکن قرار دارد. هنگامی که این اتفاق می افتد، می تواند به دلیل مشکل سنسورمحیطی یا دمایی کولر گازی باشد. اگر می دانید باید به دنبال چه چیزی باشید، عیب یابی این مشکل بسیار راحت است. در نتیجه ساده تر میتوانید راه حل را پیدا کنید اگر دقیقاً بدانید که ترموستات یا سنسور های دمایی بر روی پنل چگونه کار می کنند تا باید چه اقدامی انجام دهید؟ ترمیستور در حالت سرمایش و گرمایش کولرگازی جز مشترکی است.

سنسور ترموستات معیوب، چه علائمی را برای جستجو در هنگام عیب یابی اسپیلت به اشتراک می گذارد. با مشخص شدن مشکل و برطرف کردن آن میتوانید بقیه تابستان را در محیطی خنک سپری کنید.

در ادامه وظیفه سنسور دمایی کولر گازی، انواع آن، علائم خرابی، مدل ها و ویژگی های آن و همچنین به بررسی تست ترمیستور اسپیلت خواهیم پرداخت.

سنسور کولر گازی چیست و چه وظیفه ای دارد؟

سنسور کولر گازی چیست و چه وظیفه ای دارد؟

سنسور کولر گازی چیست؟ و چگونه کار میکند؟

سنسور دمایی کولر گازی از اجزای سیستمی هستند که به کمک آن دمای اتاق را اندازه گیری می کنند. ترمیستور به اسپیلت شما کمک می کنند تا مطابق تنظیمات موجود در صفحه کنترل، دمای هوا را تنظیم کنید. زمانی که یک سنسور محیطی به درستی کار نمی کند که نتواند دمای اتاق را به طور دقیق اندازه گیری کند.

سنسور ترموستات در نزدیکی سیم پیچ های تبخیر کننده اواپراتور قرار دارد. (اواپراتور درون پنل داخلی دستگاه شما قرار دارد.)

از آنجا که هوا از طریق دریچه های برگشتی مکیده می شود، هوا در اطراف حسگر و سیم پیچ ها عبور می کند.

با عبور هوا از حوالی حسگر،سنسور دما را می خواند و آن را با تنظیمات ترموستات (درجه هوای مشخص شده توسط کاربر) مقایسه می کند.

اگر هوا گرمتر از تنظیم دلخواه شما باشد، سنسور کمپرسور را فعال می کند یا به عبارتی دیگر، شروع به خنک کردن قسمت داخلی محیط ساختمان می کند.

اگر هوا نسبت به تنظیمات ترموستات پایین تر باشد یا در همان دما تنظیم شده روی ترموستات شما نیز کار کند ترمیستور محیطی معکوس عمل می کند.

اگر این اتفاق بیافتد، کمپرسور اسپیلت را خاموش می کند. این عملکرد اصلی سنسور ترموستات کولر گازی است.

 • سنسور دمایی کولر گازی قطعه ایست که دارای مقاومت الکتریکی و نسبت به میزان دمای تنظیم شده مقدار اهم آن متغییر است.
 • از ترمیستور برای کنترل جریان در لوازم گرم کننده و سرمایشی استفاده میگردد.

انواع ترمیستور اسپیلت

در دو مدل سنسور محیطی کولر گاز در بازار موجود است.

 1. سنسور مقاومتی NTC با ضریب گرمایی رابطه عکس دارد
 2. سنسور مقاوتی PTC با ضریب گرمایی رابطه هم جهت دارد

ویژگی سنسور NTC در اسپیلت

این نوع در اکثر دستگاه های کولر گازی به کار میرود (بالای 80 درصد) که وجه تمایز آن:

 • با افزایش حرارت مقاومت آن کم میشود.
 • میزان مقاومت نسب وارونه با گرما دارد.

ویژگی سنسور PTC در اسپیلت

این مدل به صورت محدود در اسپیلت ها به کار میروند و وجه تمایز آن:

 • با افزایش حرارت مقاومت آن زیاد میشود
 • میزان مقاومت نسبت مسقیم با گرما دارد

مدل های مورد استفاده ترمیستور

مدل های مورد استفاده ترمیستور

علائم خرابی حسگر ترمیستور یا سنسور دمایی کولر گازی زمانی که معیوب است

ممکن است متوجه شوید که سنسور کولر گازی معیوب باشد و دستگاه خاموش نمی شود. حتی ممکن است دمای هوا بیش از حد سرد شود. اگر نتوانید به این مسئله رسیدگی کنید، ممکن است متوجه شوید که مصرف انرژی اضافی بوده که در قبض ماهانه این افزایش مصرف را به خوبی نشان می دهد.

وقتی سنسور دمایی یا ترمیستور کولر گازی درست کار نکند، ممکن است به طور تصادفی بین دوره های فعال سازی مناسب چرخه را روشن یا خاموش نگه دارد. این بدان معناست که اگر خانه شما خیلی گرم یا خیلی سرد باشد، ممکن است ترموستات قبل از رسیدن به دمای مناسب روشن یا خاموش شود یا وقتی داخل خانه خیلی سرد یا گرم باشد.

مقاومت ترمز چیست؟

مقاومت ترمز الومینیومی - خرید

مقاومت ترمز ها از اساسی ترین تجهیزات در یک اتوماسیون صنعتی محسوب می شوند. کیفیت بالای مقاومت ترمز تضمین کننده عمر اینورتر شما و همچنین افزایش دهنده راندمان کاری شماست. ازین رو مقاومت ترمز های تولید شده در شرکت نیرونوین، چه از نوع سرامیکی، چه آلومینیومی فن دار و بدون فن، و همچنین بانک های مقاومت ترمز از کیفیت بسیار بالا، ضریب خطای بسیار پایین و همینطور عمر بالایی برخوردار هستند.

چنانچه قصد تهیه هر نوع مقاومت را دارید می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان فنی ما از طریق تماس تلفنی و یا واتس اپ در ارتباط باشید.

مقاومت ترمز

علت استفاده از مقاومت ترمز

مقاومت ترمزها براي جذب انرژي الکتروموتور در زمان هایی که وارد حالت ژنراتوري می شوند استفاده می گردند. به طور کلی، مقاومت ترمزها گرما را مصرف می کنند. به واسطه همین ویژگی، می توان از آن ها برای متوقف کردن یا کم کردن سرعت یک سیستم مکانیکی استفاده کرد. در این مبحث انواع مختلف مقاومت ترمزها از جمله ترمز رئوستاتیک و مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است ترمز احیا کننده شرح داده می شوند.

تعریف کلی

به طور کلی، مقاومت ترمزها گرما را مصرف می کنند. به وسیله همین ویژگی، می توان از آن ها برای متوقف کردن یا کم کردن سرعت یک سیستم مکانیکی استفاده کرد. این نوع از مقاومت ترمز، مقاومت ترمز دینامیکی نامیده می شود و فرایند صورت گرفته توسط آن ترمز دینامیکی نام دارد. هنگامی که انرژی جنبشی دوباره به انرژی الکتریکی تبدیل می شود، می توانید سرعت و یا شتاب یک موتور الکتریکی را کاهش دهید. در اصل، این انرژی با استفاده از یک مقاومت قدرتی از بین می رود. مقاومت ترمز معمولا دارای رتبه ای بالا از لحاظ توان و مقادیر بسیار کم اهمی است. یک راه حل مناسب برای این امر، “مقاومت ترمز پیچکی” است. معمولا این نوع از مقاومت ترمزها دارای یک هسته سرامیکی هستند، به طور کامل جوش داده شده و در یک چارچوب قرار گرفته اند تا یک فاصله امن بین آن ها و دیگر قسمت ها ایجاد شود.

جهت خرید انواع مقاومت ترمز و دریافت مشاوره رایگان با شماره ۰۲۵۳۶۱۲۵ در تماس باشید.

ترمز دینامیکی

ترمز دینامیکی، استفاده از یک موتور کشنده الکتریکی به عنوان یک ژنراتور در هنگام کاهش سرعت یک وسیله نقلیه مانند یک موتور الکتریکی یا دیزلی است. اگر توان الکتریکی تولید شده در برابر مقاومت ترمز به گرما تبدیل شود، به آن “رئوستاتیک” می گویند و اگر این توان مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است ایجاد شده، به خط تولید بازگردانده شود، “ترمز احیاکننده” نامیده می شود. ترمز دینامیکی باعث کاهش مصرف قطعات ترمز بر پایه اصطکاک شده و ترمز احیاکننده باعث کاهش خالص مصرف انرژی می شود. ترمز دینامیکی نیز می تواند در وسایل نقلیه ریلی با واحدهای چندگانه، وسایل نقلیه سبک، تراموای الکتریکی و اتومبیل های الکتریکی و هیبریدی مورد استفاده قرار گیرد.

مزایای مقاومت ترمز دینامیکی در برابر ترمزهای بر پایه اصطکاک

• کاهش مصرف قطعات
• کنترل ولتاژ موتور در سطح ایمنی
• ترمز سریع تر در موتورهای AC و DC
• نیاز کمتر به خدمات و قابلیت اطمینان بالاتر

اصول عملکرد

هنگام ترمز، میدان های الکتریکی موتور به ژنراتور کشنده (لوکوموتیو دیزل-الکتریکی) یا به منبع تغذیه (لوکوموتیو الکتریکی) متصل شده و میله های فلزی چرخنده موتور به سراسر شبکه های ترمز و یا خطوط منبع تغذیه متصل می شوند. چرخ های لوکوموتیو، میله های فلزی چرخنده موتور را به گردش در می آورند و اگر میدان های الکتریکی موتور تحریک شوند، موتورها به عنوان ژنراتور عمل خواهند کرد.

ترمز دینامیکی

در طی ترمز دینامیکی، موتورهای کشنده، که در حال حاضر به عنوان ژنراتور عمل می کنند، به شبکه های ترمز (مقاومت ترمز های بزرگ) متصل می شوند که بار زیادی را روی مدار الکتریکی قرار می دهند. هنگامی که از بار یک مدار ژنراتور توسط مقاومت ترمز کم شود، ژنراتورها سرعت چرخش خود را کاهش می دهند. با تغییر مقدار تحریک در میدان های الکتریکی موتور کشنده و مقدار مقاومت ترمز بر روی مدار توسط شبکه های مقاومت، سرعت موتور های کشنده را می توان تا یک توقف مجازی (حدود ۳-۵ MPH) کاهش داد.

موتور های مغناطیسی

برای موتورهای مغناطیسی ثابت، ترمز دینامیکی به راحتی توسط کوتاه کردن ترمینال های موتور به دست می آید، و به همین ترتیب موتور با یک ترمز قوی سریعا متوقف می شود. با این حال، این روش، تمام انرژی را به شکل گرما در خود موتور تبدیل کرده و تلف می کند، بنابراین به علت محدودیت های مربوط به خنک کننده ها نمی تواند در هیچ چیزی غیر از کاربردهای متناوب با توان پایین استفاده شود. این مورد، برای موتورهای کشنده مناسب نیست.

ترمز رئوستاتیک

انرژی الکتریکی تولید شده موتورها به شکل حرارت توسط یک مجموعه از مقاومت ترمز های داخلی از بین می رود. وجود فن های خنک کننده بزرگ برای محافظت از مقاومت ترمز ها ضروری است. سیستم های مدرن، نظارت کننده هایی حرارتی دارند، بنابراین اگر دمای این مجموعه بیش از حد بالا برود، آن را خاموش می کنند و ترمز به حالت اصطکاکی بازگردانده می شود.

ترمز احیاکننده

در سیستم های الکتریکی روند مشابهی از ترمز احیاکننده مورد استفاده قرار می گیرد، در نتیجه جریان تولید شده در هنگام ترمز به جای تلف شدن به شکل گرما، به سیستم منبع تغذیه برای استفاده واحدهای دیگر کشنده هدایت می شود. طبیعی است که ترمزهای احیاکننده و رئوستاتیک را در سیستم های الکتریکی به صورت ترکیبی به کار ببریم. اگر سیستم تغذیه “پذیرا” نیست، یعنی قادر به جذب جریان نمی باشد، سیستم به منظور ایجاد اثر مناسب هنگام ترمز به طور پیش فرض روی حالت رئوستاتیک قرار می گیرد.

لولکوموتیوها

لوکوموتیو های باری با سیستم های ذخیره انرژی داخلی خود امکان بازیابی قسمتی از این انرژی که ممکن است به شکل گرما تلف شود، را ایجاد می کنند. به عنوان مثال، گرین گوت توسط راه آهن کانادایی اقیانوس آرام، راه آهن BNSF، راه آهن جنوب کانزاس سیتی و راه آهن اتحادیه اقیانوس آرام استفاده می شود.
در لوکوموتیو های مسافری مدرن مجهز به مبدل های AC که قطارها را می کشند اگر سیستم الکتریکی پذیرا نباشد و یا حتی اگر مسیر مورد نظر با برق کافی پوشش داده نشود، می توان از انرژی ایستگاه اصلی برای ترمز استفاده کرد تا سیستم های داخلی قطار را به شکل ترمز احیاکننده تبدیل کند.
بارگیری HEP در قطار مسافری مدرن، بسیار وسیع است، به حدی که برخی از لوکوموتیوهای الکتریکی جدید مانند ALP-46 بدون شبکه های مقاومت ترمز سنتی طراحی شده اند.

ترمز ترکیبی

ترمز دینامیکی به تنهایی برای متوقف کردن لوکوموتیو کافی نیست، زیرا تاثیر ترمز آن، سرعت را در حدود ۱۰ تا ۱۲ مایل در ساعت (۱۶ تا ۱۹ کیلومتر در ساعت) کاهش می دهد. بنابراین، همیشه همراه با ترمز معمولی بادی استفاده می شود. این سیستم به هم پیوسته، ترمز ترکیبی نامیده می شود. باتری های لیتیومی-یونی نیز برای ذخیره انرژی در جهت توقف کامل قطار استفاده می شوند.

کاهش استفاده ترمز بادی

اگر چه ترمز ترکیبی، ترمزهای دینامیکی و بادی را ترکیب می کند، اما نیروی ترمز ایجاد شده به همان شکلی طراحی شده که در طی ترمز بادی رخ می دهد. این امر با به حداکثر رساندن بخش ترمز دینامیکی و تنظیم خودکار ترمز بادی انجام می شود، زیرا هدف اصلی ترمز دینامیکی کاهش میزان استفاده از ترمز بادی است. این امر هوای مورد نیاز را به شکلی بهتر حفظ می کند و خطر گرم شدن چرخ ها را به حداقل می رساند. یکی از تولید کننده های لوکوموتیو Electro-Motive Diesel (EMD) تخمین می زند که ترمز دینامیکی حدودا بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از نیروی ترمز را در هنگام استفاده از ترمز ترکیبی ایجاد می کند.

مقاومت ترمز

سوالات متداول

مقاومت ترمز برای یک اینورتر چیست؟

مقاومت ترمز دینامیکی (DBR) برای سیستم های اینورتر و محرک های DC استفاده می شود. موتور محرک نیز می تواند به عنوان یک ژنراتور عمل کند. تمام انرژی با گرم کردن مقاومت ترمز استفاده می شود؛ مقداری از آن در لحظه، تخلیه شده و بقیه پس از توقف کامل هنگامی که مقاومت ترمز در حال خنک شدن است، آزاد می شود.

یک مقاومت ترمز دینامیکی چگونه کار می کند؟

ترمز دینامیکی، در اصل، استفاده از موتورهای کشش الکتریکی یک وسیله نقلیه ریلی به شکل ژنراتور در هنگام کاهش سرعت لوکوموتیو است. اگر توان الکتریکی تولید شده به شکل گرما در مقاومت ترمز تلف شود، به آن ترمز رئوستاتیک می گویند و اگر این انرژی تولید شده به خط منبع تغذیه بازگردد، ترمز احیاکننده نامیده می شود.

استفاده های مختلف DBR چه مواردی هستند؟

مقاومت ترمز دینامیکی (DBRs) باعث تولید نیروی گشتاور ترمز و جذب مقدار زیادی از انرژی تولید شده طی فرآیند متوقف کردن موتورهای الکتریکی می شود. آن ها در سیستم های محرک با سرعت های متغیر مانند آسانسور، جرثقیل و قطار استفاده می شوند.

یک مقاومت ترمز چگونه کار می کند؟

هدف مقاومت ترمز دینامیکی کم کردن سرعت و یا توقف سریع موتور با تخلیه ولتاژ اضافی و نگه داشتن آن در محدوده ایمن است. مقاومت های رئوستاتیک ولتاژ اضافی را به شکل حرارت تلف می کنند.

مقاومت ترمز احیاکننده چیست؟

مقاومت ترمز های احیاکننده معمولا بخشی از سیستم های اتوماتیک برای جذب انرژی برگشت یافته از فرآیند کاهش سرعت و یا توقف محورهای اتوماتیک هستند. موتورهای محرک اتوماتیک می توانند به دو شکل عمل کنند: منبع تغذیه و ژنراتور انرژی.

ترمزها در یک قطار چگونه عمل می کنند؟

یک لوله ترمز کاملا شارژ شده معمولا معادل ۷۰–۹۰ psi (4.8–۶.۲ bar; 480–۶۲۰ kPa) برای قطارهای حمل و نقل و ۱۱۰ psi (7.6 bar و ۷۶۰ kPa) برای قطارهای مسافری است. ترمزها هنگامی اعمال می شوند که مهندس مسئول دستگیره ترمز را به سمت حالت “سرویس” حرکت دهد و موجب کاهش فشار در لوله قطار شود.

مزایای سیستم ترمز احیاکننده چیست؟

ترمز احیاکننده یک مکانیسم بازیابی انرژی است که به وسیله تبدیل انرژی جنبشی آن به شکلی که بتوان آن را بلافاصله استفاده کرده و یا تا زمانی که مورد نیاز باشد، ذخیره کرد، باعث کاهش سرعت یک وسیله نقلیه می شود.

سیستم ترمزهای احیاکننده در خودروهای هیبریدی چگونه است؟

در یک وسیله نقلیه هیبریدی کلمه “احیاکننده” در عبارت ترمز احیاکننده به معنای گرفتن نیروی حرکت خودرو (انرژی جنبشی) و تبدیل آن به برقی است که باتری را هنگام کاهش سرعت و یا توقف خودرو شارژ (احیا) می کند.

چه نوع خودروهایی از ترمز احیاکننده استفاده می کنند؟

این سیستم ترمز احیاکننده نامیده می شود. در حال حاضر، این نوع ترمزها عمدتا در وسایل نقلیه هیبریدی مانند Toyota Prius و در خودروهای کاملا الکتریکی مانند Tesla Roadsterیافت می شوند. در وسایل نقلیه ای مانند این، نگه داشتن شارژ باتری در سطح بالا، امری بسیار مهم است.

سیستم KERS چیست؟

سیستم بازیابی انرژی جنبشی (اغلب به عنوان KERS یا kers شناخته می شود) در اصل، یک سیستم خودکار برای بازیابی انرژی جنبشی وسیله نقلیه در حال حرکت در هنگام ترمز است. انرژی بازیافتی در یک مخزن ذخیره شده (به عنوان مثال یک رله یا باتری با ولتاژ بالا) و برای استفاده بعدی در افزایش شتاب استفاده می شود.

توضیحات تکمیلی

مقاومت هاي ترمز براي جذب انرژي الکتروموتور در زمان هایی که وارد مد ژنراتوري می شود استفاده می گردد. با توجه به اینکه انرژي برگشتی موجب تغییر جهت میدان مغناطیسی موتور می باشد ، بنابراین در این حالت میدان مغناطیسی حاصله سبب ایستادن موتور می شود. از این رو به درایو موتور نیز کاربرد دارد و DC Link مقاومت هایی که در مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است این روشکاربرد دارند مقاومت هاي ترمز گفته می شود. همچنین این مقاومت ها در ترمز این CHOPPER با نصب بین لینک + و – همان عملکرد فوق را دارد.

نحوه ارتباط

مقاومت ترمز به صورت مستقیم به مبدل فرکانس متصل می شود و مقاومت را فعال می سازد و زمانی که فرکانس خروجی مبدل به دلیل کنترل سیستم کاهش پیدا می کند آن را وارد مدار می کند. کاهش در میزان سرعت یا عملکرد ترمز باعث کاهش فرکانس جریان موتور می گردد و کاهش فرکانس در سلف موجب تبدیل سیم پیچ ها به ژنراتور می شود، در مقاومت ترمز را فعال می سازد تا زمانی که ولتاژ به ، chopper نتیجه ولتاژ بالا می رود و زمانی که این ولتاژ از یک مقدار مشخص بالاتر می رود حد نرمال خود در شبکه برسد. این عمل تا زمانی ادامه می یابد که سرعت موتور با سرعت ورودي متناسب شود. مقاومت ترمز معمولا در زمان هاي کوتاه فعال است و باعث تبدیل انرژي الکتریکی به وجود آمده ناشی از ترمز به حرارت می گردد.
بوده داراي محفظه آلومینیومی با طراحی بسیار پیشرفته می باشند، تا در دماهاي DEG مقاومت هاي تولیدي توسط شرکت نیرو نوین از سري بالا مقاومت را به سرعت خنک کرده و از سوختن آن جلو گیري کنند.

ویژگی های منحصر به فکر مقاومت ها

از دیگر ویژگی هاي منحصر بفرد این مقاومت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بهترین نوع سیم از جنس کروم ،آلومینیوم تحمل درجه حرارت تا ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد براي مقاومت استفاده می شود.
 • پوشش مقاومت ها از نوع هیتسینک آنادایز شده بوده ، تا در حرارتهاي بالاي ۲۰۰ درجه سانتی گراد تغییر رنگندهد.
 • طراحی بصورتی می باشد که مقاومت به راحتی و در کمترین فاصله با تابلو نصب شود.
 • مقاومت هاي تولید شده در رنج هاي بالا به دلیل درجه حرارت زیاد مجهز به فن بوده تا سریعتر خنک شوند. ·

انواع مقاومت ترمز ها

این شرکت قادر به تولید انواع مقاومت به درخواست کارفرما در توان ها و اهم هاي مختلف می باشد و در کمترین زمان تحویل و با قیمت مناسب به کارفرما ارائه می دهد.
این مقاومت می تواند بر اساستوان اینورتر برندهاي مختلف از جمله :
– ( Fuji Electric ) فوجی الکتریک – ( Mitsubishi Electric ) میتسوبیشی الکتریک – ( Yaskawa ) یاسکاوا – ( Omron ) امرن و… تولید شود. ( مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است Danfoos ) دانفوس – ( Schneider Electric ) اشنایدر الکتریک – ( Siemens ) زیمنس – ( B&R ) بی اند آر
این محصول علاوه بر استفاده عمومی در بسیاري از صنایع ، به طور ویژه در صنعت آسانسور ؛ جرثقیل ؛ سازاندگان دستگاه هاي خشککن قالی و … کارایی بسیاربالایی دارد.

چنانچه قصد انواع خرید مقاومت ترمز را دارید می توانید با کارشناسان ما در بخش فروش در ارتباط باشید.
با تقدیم احترام
شرکت نیرو نوین

پل دیود چیست و چه کاربردی در بردهای الکترونیکی دارد

پل دیود

پل دیود یکی از نام آشناترین قطعات الکترونیکی است. در این مقاله از فنی پویان قصد داریم تا به پاسخ سوال پل دیود چیست بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

پل دیود چیست ؟

پل دیود یک ماژول دیودی است که 4 تا 6 دیود را در یک بسته به هم متصل می کند و از آن برای اصلاح جریان متناوب به جریان مستقیم یا جریان تپنده استفاده می شود. پل دیود ولتاژ منفی ورودی AC را معکوس می کند و یک جریان تپنده را خروجی می دهد. سمت خروجی روی یک خازن صاف شده و خروجی ولتاژ DC را راه می اندازد.

بسیاری از پل دیودها برای تصحیح فرکانس های تجاری 50/60 هرتز طراحی شده اند و از دیودهای اصلاح کننده عمومی می توان برای جریان ورودی استفاده کرد. هنگامی که از این دیودها برای تصحیح فرکانس های بالا استفاده می شود، مانند تصحیح ثانویه در منبع تغذیه سوئیچینگ، از دیودهای بازیابی سریع یا دیودهای مانع Schottky نیز برای پل دیودها استفاده می شود.

دیود یکسو کننده چیست؟

در ادامه مقاله پل دیود چیست به بررسی دیود یکسو کننده می پردازیم. در صنعت الکترونیک، یکی از رایج ترین کاربردهای دیودهای نیمه هادی، تبدیل سیگنال جریان متناوب (AC) با هر فرکانس، که معمولاً 60 یا 50 هرتز است، به سیگنال جریان مستقیم (DC) است. این سیگنال DC می تواند برای تغذیه دستگاه های الکترونیکی به جای باتری استفاده شود.

مداری که AC را به سیگنال DC تبدیل می کند معمولاً از آرایش خاصی از دیودهای قفل شده تشکیل شده و به عنوان یکسو کننده شناخته می شود. در مدارهای منبع تغذیه، معمولاً از دو نوع مدار یکسو کننده استفاده می شود: نیمه موج و کامل موج. یکسو کننده های نیمه موج فقط به نیمی از چرخه اجازه کار می دهند، در حالی که یکسو کننده های موج کامل به نیمه بالا و نیمه پایینی چرخه اجازه انتقال جریان را می دهند.

بین این دو نوع، یکسو کننده کامل موج کارآمدتر است زیرا از چرخه کامل شکل موج ورودی استفاده می کند. دو نوع یکسو کننده برای نوع تمام موج وجود دارد-یکسو کننده تمام موج با ضربه مرکزی، که به ترانسفورماتور ضربه گیر مرکزی نیاز دارد و دیود پل، که نیازی به ترانسفورماتور ضربه گیر مرکزی ندارد. دیود پل در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد زیرا محبوب ترین نوع است و معمولاً در ماژول های از پیش مونتاژ شده وجود دارد و استفاده از آنها را آسان تر می کند.

پل دیود چگونه کار می کند؟

پل دیود از چهار دیود استفاده می کند که به طور هوشمندانه چیده شده اند تا ولتاژ تغذیه AC را به ولتاژ منبع DC تبدیل کنند. سیگنال خروجی چنین مداری بدون توجه به قطب های سیگنال AC ورودی همیشه از یک قطب یکسانی برخوردار است. شکل 2 مدار یک یکسو کننده پل را با دیودهایی که در پیکربندی پل قفل شده اند نشان می دهد. سیگنال AC در پایانه های ورودی a و b اعمال می شود و خروجی در مقاومت بار R1 مشاهده می شود.

پل دیود چگونه کار میکند

پل دیود چگونه کار می کند

بیایید ببینیم که چگونه این مدار یکسو کننده به سیگنال AC با تغییر قطبها در هر چرخه پاسخ می دهد:

در اولین نیم چرخه مثبت سیگنال AC، دیودهای D2 و D3 دارای جهت گیری پیش رو هستند و هدایت چرخه را آغاز می کنند. در عین حال، دیودهای D1 و D4 بایاس معکوس هستند و به درستی هدایت نمی شوند. جریان از طریق دو دیود با جهت گیری جلو از طریق مقاومت بار عبور می کند. ولتاژ مشاهده شده در خروجی در ترمینال d مثبت و در ترمینال c منفی خواهد بود.

در حال حاضر، در طول نیم چرخه منفی سیگنال AC ، مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است دیودهای D1 و D4 بایاس در جلو پل قرار گرفته و دیودهای D2 و D3 بایاس معکوس می شوند. ولتاژ مثبت روی آند D4 ظاهر می شود و ولتاژ منفی بر روی کاتد D1 اعمال می شود. در این مرحله شایان ذکر است که جریانی که از طریق مقاومت بار عبور می کند با نیم چرخه مثبت همان جهت را دارد.

بنابراین ، بدون توجه به قطبیت سیگنال ورودی، قطبیت خروجی همیشه یکسان خواهد بود. همچنین می توان گفت که نیم چرخه منفی سیگنال AC معکوس شده است و به عنوان ولتاژ مثبت در خروجی ظاهر می شود.

خازن در پل دیود به عنوان فیلتر چگونه کار می کند؟

با وچود اینکه ولتاژ خروجی تک قطبی ولتاژ DC خالص نیست، زیرا به شکل طبیعی ضربان دار است، اما به شکل مستقیم عمل نمی کند. این مشکل با اتصال خازنی به موازات مقاومت بار مطابق شکل 3 به سرعت حل می شود. در این طرح جدید ، نیم چرخه مثبت، خازن را از طریق دیودهای D2 و D3 شارژ می کند. و در طول نیم چرخه منفی، شارژ خازن متوقف می شود و شروع به تخلیه خود از طریق مقاومت بار می کند.

خازن در پل دیود

خازن در پل دیود

این فرایند به عنوان فیلتراسیون در پل دیود شناخته می شود و خازن به عنوان یک فیلتر عمل می کند. خازن حالت تپنده ولتاژ خروجی را بهبود بخشیده است و در حال حاضر فقط موج دار خواهد بود. این شکل موج در حال حاضر بسیار نزدیک به شکل موج ولتاژ DC اصلی است. شکل موج را می توان با استفاده از انواع دیگر فیلترها مانند فیلتر L-C بهبود بخشید.

انواع اصلاح کننده پل دیود

یکسو کننده پل که مورد بحث قرار گرفت یک نوع تک فاز است، با این حال ، می توان آن را به یک یکسو کننده سه فاز نیز گسترش داد. این دو نوع را می توان بیشتر به پل دیود با کنترل کامل، نیمه کنترل شده یا کنترل نشده طبقه بندی کرد.

مداری که ما در مورد آن بحث کردیم غیرقابل کنترل است زیرا نمی توانیم بایاس دیود را کنترل کنیم، اما اگر هر چهار دیود با یک تریستور جایگزین شوند، می توان با کنترل زاویه شلیک از طریق سیگنال دروازه آن، جهت گیری آن را کنترل کرد. این عمل منجر می شود پل دیود به طور کامل کنترل مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است شود. باید بدانید که در یک پل دیود، نیمی از مدار شامل دیودها و نیمی دیگر دارای تریستور است.

برنامه های کاربردی اصلاح کننده پل دیود

 • برای تامین ولتاژ DC قطبی و ثابت در جوشکاری
 • منبع تغذیه داخلی
 • برای شارژر داخلی باتری
 • برای داخل توربین های بادی
 • برای تشخیص دامنه سیگنالهای تعدیل کننده
 • برای تبدیل ولتاژ AC بالا به DC پایین

پل دیود همانطور که در بالا نیز اشاره شد به دو دسته تقسیم می شود مقاومت چیست؟و انواع آن چگونه است که نوع تکاز و نوع سه فاز این دو دسته را تشکیل می دهند. این دو فاز دارای آمپرهایی از نوع متفاوت هستند. می توان از ویژگی های یک پل دیود این را بیان کرد که قطبیت آن همان ورودی است.

کمپرسور پل دیود

نوع کمپرسور پل دیود، نوع کمتری از کمپرسورها است، اما هنگام مطالعه تولید صوت و ابزارهای حرفه ای متوجه می شوید که چقدر لازم است درباره ان بدانید. کمپرسور پل دیود چیست؟ کمپرسور پل دیود یک کمپرسور آنالوگ است که از جفت دیود در پیکربندی پل به شکل متعادل برای اعمال تضعیف متغیر، سیگنال (فشرده سازی) در سیگنال ورودی استفاده می کند.

در این مقاله، ما فشرده سازی پل دیود را نیز مورد بحث قرار می دهیم، تکنولوژی و تئوری مربوطه را پوشش می دهیم و همچنین برخی از ویژگی ها و کاربردهای این نوع کمپرسور را تا حدودی مورد بررسی قرار می دهیم.

کمپرسور پل دیود چیست ؟

اکنون به صورت دقیق تر به سوال کمپرسور پل دیود چیست می پردازیم. همانطور که از نامش پیداست، یک کمپرسور است که از یک پل دیود در هسته مدار کاهش خود استفاده می کند. در ادامه تعریف پل دیود چیست؟ می توان گفت (همچنین به عنوان حلقه دیود نیز شناخته می شود) مجموعه ای از 4 (یا بیشتر) دیود در پیکربندی مدار پل است که قطب خروجی یکسانی را برای هر دو قطب ورودی فراهم می کند. پل های دیودی معمولاً به عنوان یکسو کننده عمل می کنند (ورودی AC را به ورودی DC تبدیل می کنند.

این تبدیل با توجه به این واقعیت امکان پذیر است که دیودها فقط جریان را در یک جهت مجاز می کنند. یکسو کننده پل تصحیح موج کامل را از یک ورودی AC فراهم می کند، بدین معنی که اجزای منفی ولتاژ ورودی را تصحیح می کند و قبل از تبدیل AC به DC (جریان پالس) آنها را به ولتاژ مثبت تبدیل می کند. به طور معمول، دو جفت دیود در یک دستگاه تنظیم شده است. سیگنال صوتی در دو گوشه مخالف و سیگنال کنترل در دو گوشه دیگر اعمال می شود. یک پل دیودی بسیار معمولی شبیه شکل زیر است.

کمپرسور پل دیود

کمپرسور پل دیود

در کمپرسور پل ، سیگنال کنترل sidechain یک نسخه تصحیح شده (DC) از سیگنال صوتی ورودی است. سیگنال صوتی ورودی متعادل است، به این معنی که سیگنال یکسانی در هر یک از بخش های “صوتی” اعمال می شود، هر چند این جریان در قطب مخالف یکدیگر انجام خواهد شد (هنگامی که یکی مثبت است، دیگری منفی است و برعکس).

همانطور که گفته شد، یک دیود به طور کلی فقط اجازه می دهد جریان در یک جهت جریان یابد. به طور معمول، آنها یا جریان را هدایت نمی کنند (در ولتاژ پایین) یا به طور کامل (در ولتاژ بالا) کار هدایت را انجام می دهند. با این حال، آنها دارای یک منطقه کوچک هستند که در آن رسانایی متناسب با ولتاژ اعمال شده ،متفاوت است، این عملکرد اجازه می دهد تا از دیودها، در مورد کمپرسورهای دیود، به عنوان تضعیف کننده های کنترل ولتاژ استفاده شود.

تست پل دیود با مولتی متر

تست-پل-دیود-با-مولتی-متر

مقاله مرتبط: تست دیود

برای تست پل دیود، سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار می دهیم. در این حالت پراب های قرمز و منفی را به دو پایه مشترک در آند متصل می کنیم. اگر در این حالت مولتی متر بوق ممتد بزند یعنی اتصال دو پایه آندی است. اگر پراب های قرمز که منفی هستند را به دو پایه مشترک کاتد متصل کنیم، در این حالت بوق ممتد مولتی متر، نشان دهنده اتصال دو پایه کاتدی است. اگر پراب های قرمز و منفی به پایه های دیگری که در آند و کاتد مشترک نیتسند متصل شوند نباید صدای بوق تولید کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.